Gettysburg Compiler, January 20, 1885

Gettysburg Compiler

January 20, 1885

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Tuesday, January 20, 1885

Pages available: 4

Previous edition: Tuesday, January 13, 1885

Next edition: Tuesday, January 27, 1885

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Gettysburg CompilerAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Gettysburg Compiler

Location: Gettysburg, Pennsylvania

Pages available: 19,139

Years available: 1857 - 1950

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Gettysburg Compiler, January 20, 1885

All text in the Gettysburg Compiler January 20, 1885, Page 1.

Gettysburg Compiler (Newspaper) - January 20, 1885, Gettysburg, Pennsylvania k Received! OCRS JEWELRY, SILVER-WAKE. ESH ASSOKTMEST! KB. CHEAPKR i EVEK! JRING omplly anil e flyers, Agt., itrt'tt, nearlJinmoatl, Getlj sburs, I'a. OH. MEN (mien LVOUSI Hincti euro S'crvMu DeUUtr, Lou ot Foergy, in, Hack. _ d'flcreES tcttn, They UtiTelT continuous nu, -nitbeoi eaailac no Irrl- cf UMt oulj Bailee- s the Power regulated for Men only tntt icrauta Centra, ipanUl) [Mtor- f whkh U r-tun tba system bj- txtvtttt lalUcKUoos, and (faoj ll a uml- nilhont tBa K our la oar THHEE T3TPE3 OP 1 OUiV. AN GALVANIC CO., hestMt St., Pliilada., Fa. rkable! of dicines, School k Books, Per- Toilet A1-- s, at est pri- ses at M. ing of TRUSSES, ion guaranteed refunded. tit- s Ln, l on in il 1 J n-j V, 1 'i1 "i 1 JV- i.'- t 1 a. t> i M i it i rj i i r. i': t .H'i.- ivV- r-. i f t ii 1 ..a IK. f" 1 ittll t rvviij 1 tji'iirtco six .t onr wrui-n in re- A titllt I" Druggist and Booki-eller, -Irt-el. Ut-l tj Fa est Stock or of .ill klmli, UHJ. KLV-NKTrs. WIIH'-. BLANK! 1.A1' McSHERRY'S, rs li I C LE.VPEH. ir.r AnNoaatlc, SparS Arroit. ilitl. It. ick, -ways, u sliatil arlwr, 3 ols Ic-vrr anil iM-ati i L Itvlts, caut-lux.ks, UiKcoinpliitofvr ii, SHOO tiu Ku- IIC C'l jlOOltlU. tllCl'li) iltliiiTiiKlabBlroiu litosau tun fctt long UHI) lit-p un t in -Jcoil cataloeno IJ. PAXTfB SONS, p vn wttKft rs H J. STABLE EDITOa AST) PfiOIBIBTOft. l Two DOM.AH> poroiimtni fnti iwo ANII Ku'iv I'KMS pitUt in lulviinuw, No f livnptUiii tit HIO pu until ull .u n'lunjii'-sju pnUI, 'lf np Olxodt Uiw rutltiulUi sliiHfirtuUnt Uio IISUH! m Mi t-Utiflo who udvci'llyo b, on fiuNrtNO fioiiltb lutmloi i-iu'U to tho linxuHt lutiulbll ur him, Colk-oUoiis u v. Olllot Oil UultlllKUU JtUCOli IKIIll' (III' O'lttl UllutlMO, UuLtyHburh'. Til., July l.i, tsst, it WM. McSHERRY, Jr. T'lOKNKY A'l LAW, OKI Atli un-fully n ml piomptij' jial tui llui Courl Mnusy. iii-x'o, VH. nil lo- hoc, d, U DAVID WILLS, TTOUNEY AT OilUm In rosld Uluinuiul. itt corner tit thu IH.Ti. U J. C. NEELY, ATTOUN AT t.AW. hits HI niivml lo H, U, MlUtt'iu'vN old ol'lvo, IIDX' iloot to Uio GottyNbuiK Niitlotiivl Hunk. April I, 1K.1I, tl S, Me. SWOPE, AT'I'OUNKY AT LAW, lloltJHlmiv. I'u C'ollui'lloiHliinl Illl ll mil tMiHlllKW prompt- ly uUi'mloil to. (lllluooii posllu till) (Joint-II tniio. W. H. TIPTON'S GAUiKHY OP I'lIOTOCUtAPUY, Lhiun Thullnu-il I'urtnilUH, liiu Llutlnltl VluWN. and I'diivlntf nl nil soi-lrt, ifCttyHbintf, Mny ytt ly A ovcry EXCELSIOR GALLERY S'l> COl'Yl.VO Ynrleil. Copy. In all bniiiulius, I'liolojuiplH In fo. ,vo. burit Miiy J7, ly Central Hotel, BTrYSJJUllO, PA. Levi Gross, Proprietor. rplU'l liuvlny IciiNcd i ho C'ontuil I itufuii on Kiililinnru ntiour, Oouyiihuru, tlCXH'S aOUttl Of ttlfl C'fHUL'llOllM', f-iK uijultv vdhclts lUiun'iMif Uio publli) pultoti- imti. pi'itpiti'tv b'ifjn put lu cno i con- dli imi, and Uiii Utimu N turn furuistiotl; tab If) hits Lhu thu itituXutulttmK utul Uiu bar woll slookoil utlh cluilou lUniui's; llutf iimplu, wllh an ublhilnK und ultonilvu luiHtlur. A rvnlly fidod pluou Ui tuiti'uul.ui IN tho ('untril nml (lui iiunl- oruie. Luvlii utll. j .uuf Ktnrpr.H all Millet iio K sltin rutit hansera "luiirn. S. Y.. Box 1447. Eagle Hotel, (JKTTVSBUIlft i'A. VVINO luiwml iho titmvo vvulMtimwn Itopo, with my loni; uxiiOiH'iau nn n (tiilmor, to tiuiko ILu pUianuuL IONIH( fwi wmt muvnuor. si'Kouu, HATICM for imironH UvhiK lit thu .Hy, Jurors uiul 'itimutlnu court. H. YING1-ING, If I'UOl'UIKTOIl. Globe Inn, GBTTYSHUHCf I'A. F. 6. Kamer, Proprietor. 'I UIO uliuvu htiEol rocoiilly cu- luiwuil uHd lOlittwJ In thu btnt. tnutmor, Thu tnivullau putdto will nlwit.VM jluif tho and uvoiy iMnlitivor will lnj ituitlu to thoiu At homo, Tontw CuroHU und itLtonLlvo WlllUTH ulWIiyit A new Uiu'U lo uiul ftu ftom iho on tlui itrrivitl of fill traliw fitni or ttlifuKv. I'urt'H'nuoi'M winvoyfd lo tiny imrtof tho town. HAOKH. KUCKUfW and HADULK 1IOH813H TO IWUK AT AM.T1MK8. Apiil la, nt K r i c-' trb.tCfMl nr. ItriuJL 1.1 eliPC'fatL" rtten'f vl lift PjK-ltOt obtnlnrd thmifit Mnim d in tbe bcienlilic Ainincai: 'm: huotioo w wt-ll uiulrrttoc tit tat-ir S STOPPED FREE K DrJCUKE'S GREAT NERVE RESTORER UwLtM luinrm pitti CM- of HIM i m-_ d --ivr la-l ui, i '-'ii.ULUVKuiMr i n "f t. OJriUteuijrrsmi j Weigand Homan TTAVI'i Into purlnorshlti In thu ME AT "STORE" ott'H'iltliiioro Hlrodl, noxi tlour jlo tilroumi A Grooyry anil Lliiuur Hlorn, Oattyn. buw. wiioru they will ooiiNlutitty liuvu on linuu fur tlio bottt or IlooiV Vonl, Mutton, Tjiiiub, Pork, niul I'UDDINli i..Kl HAUSAOIO lu HCnHOn. IJy buying Kood Htoiik unit NullltiKtittiuiitll uroflti. tboy liopo It, ilCKorvo luut u NEWSPAPER! REMOVED. Tlions inw tomovwl U) bis uow ti? Uoorv wiul or Iho Hutoi, laeiirly oppoMUtt UlH oU4 tttaadi ulriwt. Aiirll in, ISM. u in I U 7 II) Ninv Yuri. I'hlluilKlplilu I'lillii.vlu Hull, IIiiriNiiins. Miu.) Il a, I III I :io 11 in 7 fin II 10 I UP (III I Illlliovnr, Now mniril, OnllVHblllc, lloi'llu AltlXlllHtllWII fl I H, 111, Iliiiiovoi fof Um'lln u I Will Aliboltllown l u I 117 il in K 111 ll II.' 11.11 II All Ill 15 7 SI Must llci lln IcUVl'H fi.'iU p. nn IV- uml Bust lluillll lit'klil tniln, lynvoH (loUvd- huru ill M I'ni'lU'H imKioiiui in UN liii UK iiiiiuiMir.uirlMiiu ilinnini l.n M, I'm" nn innii Mlllun Ktitllnii. Vir I'uimitiHi'iH lit uml rriiin InKInn I'lll t'luuiiEC' DUI'H ul Uliliin Duniil, (JliurU'v HI.. Hullliiioio. to WI'.S'l'iil Mtundald or 7dLh .Nrul'ldliin llinulH Pennsylvania Railroad, DIVISION. ONuiuluriui ui ......SOU'i'UVi'A p in a in I.CI1VO I'llWblllK H 15 H m P in. a so 7 in 7 81 H OK In n highly toncimtmtixl uxlrart or KuiKrtpuiIlIn und olhoi- I'uuLHf combined with Totlltlu tiT rrjtiiH- inn anil 3rou, uutl lu Uiu mifost, moat tull- uiul moat ucouotiilcal Ijlooil-purlilcir that can Lu mod. ii Invariably oxnoltj nil blood fioni tliu xyHloin, uiirlultcis tuul roiioivti Iho blood, niul roHtoroa Itu vital Ulug jioivor. Jt lu tho taut Uiioivn roincily for Sutofutu uml nil Surofulontt CVunplulntH, j; rj nip- til L'rcuiiiu, lUiiKunrni, IllotuhiiH, .Suruu, ItoIlK, 'luinot-H, und UruiiUtiuH of Ihu Slilii) it8 uluo for nil illflordofd ciuiHUil by u thiu anil ImiJOVorlHlHKJ, or corrupted, condition of IhoUoodjHiiulinaKhmiMwUmiij on nil Kin, Jllummutlo Ouut, Cluitontl iititl SorofulouH Outurrli. Inflammatory Rlieumallsm Cured. "Avni'fl S uii.U'AHll.L.Y hiw cured urn of tlio Tiilliitiitiialitry Jlli'itiniiillHtn, Mllh whlah 1 linvu HullurvU Tor iniiny )uiiru. W. 11. Ourliiun, In., Jtnrt.li 2, 188.', DP. J.C.Ayorii Lowell, Mass. UM by nil SI, nil touka for 55- 1'J M a is II 10 Now YH-II 1'hlliuliilihlii.. DunixH OiilunUiU 111. i niliiH IVUHI lit 7.1R u. in, uiul uml Ft'jSi in, iMLui'nliiK I'oiiuii bliiunltti' ll.liin ui, I '15 mid 7.10 M. in, or TOIU M'li'lilluii IH Ul UlUlltUlilM, U. II. .1 M. HOfllJ, (.Ion. TloH t AKwnl, M'liiauur. DISFIGURING __ HUMORS. HUMILIATING ERUPTIONS. ITCHING AND BURN- ING TO_RTURBS. 1 liuvo lilod roi oluviMi 1 1 Inivo wirii curail nl u tmrllilo skin 1'lui OUIIUUKA IlKSOt.Vn.V p, Uiunuw Uloml I'liillliir. Inloinullv, aii'lmuiiA, tho HI lilixiii oxiiulnliii Bkln liuvo tlunuliihlx whin I liiivc li lid loi''ulov- 011 ji'iiiK in hiu'o You Hliall liuvo Ihu pin llijliliu'n HOOD ILH 1 can iflvu Hioin lo von, luul us in n nn wull Icnoivu In Dili ol Uiu ramitpy, IL will liunutli you, uml tlio loinu- will (inroiill wliu use lliuin. iMAvavn.i.K, KV, uiiAs, ii, winm WILLIAM RUFF, HAVtNCl ipurnliiuHKl 111" olU Hlinul on "Ilnllliiiou ClotlyHbiirv, ciin- tuotthu Uioory bOHlni'Hti Inull lui binnoluiH, kcplni; H hill lino ol' Sugars, Collies, Teas, Molasses, Fish, Dried aid Canned Fruits and Vegetables, [utk'ixl iworyilinif usimlly fouml lu u lint- ilium ntvniortigiclniliuiianil ttia IJMI numb lit UlWOMt Ivllllt IlKilllX. "aillKlH IM rupTO. HonitHl" Is liN louo. UltlNA, AND WOODKV- WAlli: A HI'OlAtiTV nnd III lull lllworU liioill, Tllllllkfl Iul' piuil, pultollllUij, hu UOPQH niorlliiountiunnciol tlionHiiio. _ lull, II, 'M.-tf WM. WUFP. Watci and Clock- d linn no oft town, lull 10 I movwl lo.CiiinUombnm Miioot, ClKT'l'YS- ItUlW, ovor'ltwyor MuConaiiKliy's olllw cnlriiiiciion Uo picpuroil n-H "mil In do uli HlmU of Watohfrd Clock, Eepiiring, Vino Xuior Ifiin nnil KorWn. nUoDuplo.x WulohGM 11 MpuiuUy. rotvub Lbo ptituu i John P, Sommer. nsqil vnni CunouitA III MKDII M lurlllolih- t'H, und uiu miicu, to my Hlblulut. uui'iouii.v iMthuliiMl riuivu tiyur naiul, nml lo Uiu piuluwlon It IN Invulim- b u lorrlciiiiHlim Mm Mkln, ilioiuby luiiuivliu; .unit nil Iho Mull nscit by ilium, li'iivlnj; LiioHUln jiiiro anil wlilimind iiloiwiiiu.lw In H'rummoml- IniiKlioli nn ill UHi., II. MAliK, ClmmpUin Coiiilriuii Uullor Mlaityi, YOltNliMruM'.V, (JJIIO. SALT I hiivolinil llui Hull lihuiliu !br alxnil. linen VPIII'H, Illlll UlWUf4polll, IlllHJIllHl IIIOIIOV 10 llllWJ U U.IIUII, WltlHUIt SIKCUSH, Ulltll llttlHl ItlGMI IHI-H, Illoll nil) llcllIK thu WOlk, 0, .1, YOLKVCl. MAIIHIII n.i.n, POIt JfOTHINti. IhtvliiK [mlil ntiuut suti in drsi-oliiui dooioi's Iduiiiiiiny Imliy, wllluiut MIUIWH, 1 mod Uiu UIMHUIItA IlKMh DlKH.M'llttih l Illll pluLl'l Vull I ud ulLur iisliur Unco luMtioH, 8! AIII.I.MIION Av., UiiAiii.ieMuni's, .MASH, Hold iivvryivliuiu I'rliicr Ouriui'iiA, Sllc i', UKVII.VIINP, SI. I'om.ii nuun AX II OlIHMIUAl, Ul.. IIOSI'ON. Send far "Haw to Ouvo Sliln BlsnuaoB." OiihlimiH of tho Norlli Aiiiorlimn JmllutiH, UrlJHH, I'OIIll, IIIKl rilllUlllIrt, Jiul'oro Uio Indluiis luul tmicli to, do Urn wliltu iicoplo Uioy luul tliolr own iwoullut hiiblta unrt ousluiua, wlilcli, llko imuiy oLIier things boloiiulng lo liuliiiu lifo, lnul to give way to AVliut tliiisu piluiillvo cusloniH weio wo loiiru tiom Uio niniallvcs of inlssioim- rlea, bolli Ciitliollu und 1'ioloshint, who Ineurlioryouia sought with nuKili'oour. boll'-dtnilul, anil siiJTuiliiK, to Chris- anil civllla) tho untuloLOd iiid- iiioii. It is I'uim such u Boiirco Uml tho following parllculiira uro oblulnuil, In nticlonl, times tli8 clollilng of tlio Indium wns iniuloof tho rti'iisMjil sltlns of iiniinals, and of feiitheis such inatorlal linvlng the two iniporliiiil raqul- ulli'S of win mill anil diiriilillily. They luul imoulliu'hkill In diossiiiK skins, iniik- IIIB them hoftund pliable. Theii' prlncl- pul gui mcnla coimisti'il of n lilankot, a slilit, iiolllooats.lQgKlims, and or shoes. 'J'lm WankplH, which worn woni liku sliiiwls or cloaks, woio iniulu of bullnlo, beiir, bcnvcr, and' nioooon skins. Tho skhw oC tho sniiiUei' aniiiiuls worn skill! ully MWII losuthor, with thu huii OL fin. eiuofiilly sot in ono direction, nu that Hit! rain would roiullly nm off, Tho mothcid of wetirlng thcsu Cm1 blan- Iti'ts icgiiliiird by thu wQiillmr, It was cold nnd dij, Uiu fur was placed nexl to tho body. U'licu it was warm uml wel, tho bliuikol WM worn with tho fur on the outside. The feather blankets wero most Ingeniously nimlo, llwiisiibniiiclinf iniuiiifticluiu in which HIP old took special delight In dlsphiyhiK thclrftkill. Thofailhei'S, gon- cinlly those1 of the liukey nnd llie'gnosD, wt'i'u cnriimsly ai ningiul uml Inlurwovon wllh (liraul uiiulu of tho rind of tlio wild lii'iuii und nt'ltlo Tho pollicoul wns tho cuininiiii froulc of tho minaws, und wns miwle of drchsi'd ilrr'i1 skin for sutnincr went1, and of lino fin kn the wtnlur. Tliolr shu-ls, U'gguis, anil mocuaslns McuJ nuttlo alsu tjf diossi'tl doer sUn. The Inilmii woint'ii, IIH wt'll as Iho nion, weie iiilhcr fond of dross, and with Ihi'in ,is with thu wlilti's, tlii'i'O pioviilluil wlmt in oiiLctmtoiiiGd to cull ''stylo This lovu of dio.ss inoioast'd with tha uppor- tiniitj olToiod for Its gnillllriiilloii, us uunlucl with Ihu wlillu Imiluis became inoro Tho Uii'iiisclvM wllh piilllcoiils iniitleof ml, or blue, in black oloth, and blue or BCIII- lot clcitli blnnkuls, At Um oxpoiisu of tlii'lr husbiinds or lovois Ihoy lined limit' pottliiouts anil blankets with uhoioo ilbaiuls of vnilons colors, or with giulci1- Ing, on Ihoy fixed silver broouhos, or small round buuklt'S, M'heir moccii- sins wore oinnnionlcd with porcupinn qiilllsand covered willi lilnlcets. Like tlie women of onr day, tlie Indian sfjunws pruolicod all tho arts known to thorn to all tact tho attention of Iho'OthC'i sex. Tho 1'ood oC tho tiuHniiscon- slhtgd of vni luus kinds of game, of fish, I mils, berries, and nuts. Ihoii vegiitables wui'o coin, po- tatoes, liuaius, pumpkins, melons, ,tc, 'Pliey laid two meals per day, When a ninn hud no parents lo nego- tiate for hi HI, or when lio preferred lo nmmigo Uio affair himself, his method of procedure was very stralglilforwnrd nnd snnple.i, Approaching tho girl hcWnl- oil lie suld'to her: "If you lire willing, J, will lulu) you as my wife." I lev aniiwer In tho alllrmalivo at ouco settled tho whole matter, Sometimes, Indeed, no word was spoken, tho proposal and ac- ccplanco being dono by signs. The man standing bol'oro the wonuin put his two foielhigeis aside each other, us It' tliey woro united In one. Jt' Iho woman smil- ed, sho assented. .Mari'lagoh among tlio Indians were not contracted for Ufa. II was understood on both sides Unit the pai tics would live togollie'r as long only as they pleased each other. Tlio husband could put away his wife whenever ho wanted to do so, and the womiin could In llko manner abandon her husband. Tim connection WHS not attended, with vows, promises, or corenio'nios of any kind. Neverthe- less, It must bo mentioned to the lusting ciedlt of Iho Indians, separations fioni bed und board wore not at all common. The fact Uiul both parties could with- draw nl will fiom tho conjupal bond made both parties, careful not to give cause for such withdrawal. Tho wed- ded life of tho Indians was, lheref.oio, aa a rule, u happy and pornmnent one, un- III tho otherwise, SOAP foi' noneh. Ohnupot: und Boclilonocl Sltln uml Hundfl Cnros Coughs, Colds, Ilonrsraosa, Croup, As Ing Cough, ConsiimpUon lUKlrollovcHconsimiptivopotaonaiu tulrancocl tho fllscnso. Tor eolo by uH JDrugglsls. Bcnulno llllllVCoOL-llWjl'lll' tl nunK l Mad CKo-w linn'ee's Prlou 10 C'UIIIN. Mold liy all I PATENTS, Se-lttsuQH and onraU. uiut ult (JLliur In Uiu Vnt iu Ullloo uiul Ijcfniu DID Uourta inoiup iittoinloU 10 bUnpnii'Quolpl'Oi mnteo tiu-nful axaml u ptuipptly njul .Ulllty Jfroo of iul L tiinlcu NO SKCUKlillJi _......-.........udvloo uml spooliil roloi unooH, Houtoniiupllcullun. J i J. R. iialloii, uml uilvlso tb nuwulu UHIHK6 tiTWISM MODKIlATK.IllH OUAltUE U.Nf.KSS I'AEiaSt 1 biciul kinils, Ono kind wu.s inudo of (jreoii (.orn, Uiu oilier of, eorn I'nlly rliie. Tliw t'roon corn wns in'iwheil, wnippuij in Ireuh uorii liliulea, tuid bitkctl in iislies, Tho lino corn win poundtid llnu, luieiieled into >dough, initilo inlo hlxliiclioH In dliunolur itiul uuoiil an incli thick, nnd bilked In iiiihos obliun- cd by burning dry oiilc bnrlc. They ulao iniiJu u dish oC Tlio jwiruli- cd corn wua inlo Icupt for I'uliiro H.HO, .Mixuil will! cold wilier, d! bnlliHl inlo n liiiok il boiinino u nourishing ni'llt'lo of food, and wus especially uiuil by hiinlani und wurrlora on n long journey. A I'uvorllo mlxutl dish conulsled of khis, dilcd bound, nml uliusluuUs, nil bolletl logolhoi. ,SoineUiniu llioy swool- oiH'd llils dish with KHKUI, or with unp driuvii siigiu'-iniiplo. Anolhur (jholuodisli oonswlcil of corn boiled svitli llm liKidhci! kerniilu ul' llio lilckory-nub, Tho tiiuiuvu wuio vory inn Ucnlur In His choico of pumpkins, and In lliolr ol' cooking Uieni. They Inslslkl' Unit voiy Illllo wtitor ulioultl bo usud In slow- ini; them, nntl Uiul Ihci liosl way was lo sLuw Uionl without Uio iiho of wnlor, ru- lying sololy on Iho sloam of Iho sap, limy conlained. Tliolr custom was t'o cover Uio pots In whltsli llioy woic cookod sf'llli jiuinplcln luuvus, lo koup in' Ihu Htciun. jMoul llioy lillliorbollocl, rnitslud, orbnilluil. Jlonstint; was done by run- ning'n wootlon spit through' Uio'ineiil, plaulng'll bol'oro tho llro, und Innllng If, until (lono. Tliuy nmdo an uxcullenl priisorvu from Uio lining for sweulonlug Tluil wivory dlsli Hindu of greon oorn und bnuns boiled dorlvod Fiom Iho Indians. Hull poimlitr aril- clo of food kniiwn as hominy. Koastlng- 0111 s weio such literally, for Uio Indian custom was lo roasl Uiom, covered with tlui blades, In vary liol nalios. inituliigci ctialoms of Uio liKllans losumljled thosu yet pt'dvulent In pni'ls of Asln, (i When u young iniln und u young woman formed nn attachment, i'orench pur- onta pf Uio pui tics took'Uio nialtor In man oamo and niiuli! il rndiuns paid grent impeot lo Uio moniory of. Uiu dead, uiul Inlcrral llmlr remains wllh becoming ueraiiionlcs. As IIHIOHK civilised these ceremonies vmlud itccordlng lo Uio mule and wc.dlli of Uio deceased. Or- dinarily llm uoipie wus dressed in Uio boslgarmonls nlliilmiblo, nnd phiced in u collln made of bark, or oilier snitablo inalorial. Jnlo Iho collln weie put ar- ticles of clothing, housi'liold nlenfills of various kinds, weapons, trinkets, The1 lid ol Uio collln was fiihtoiiud wllh sirups mndc of hide. At Uio head of Iho Cfiflln a holo was cul lo eiutblo Ihe spirit ol Liie dccuasiid lo go In and pleii-s- nro, until II had found Iho place of Us future Throo round poles, live or six fcul long, wore laid across Uio top of Iho coflln, niul [listened wllh 'J'hcso poles siii'vod Instead of Like Uio nnd nlher 1111- UoiiM, Iho Tndlaiii, had "nionrnluK wo- wlio, ;is as a death occurred, oiimo lo tlio wigwam and mounted over Hie corpse wllh loud lameiiliiUons. This mourning coiillnued, by dity und by ulglit, until Uio tiny of bin Tim cof- fin wus borne lo Ihogruvo with duo so- lemnity by six tourers. When tho grave wua iciicliod Iho body of Um duccused wus eNposi'd to vlow, Thou nil presiiiil sciitt'd lliPinsclvoij In a Hcml-clicle nciir Ihn gi.tvc1, anil for a considerable limo not H sound was heard, all persons en- giiKlug in pi'ofHiinil reflection anil mum Then llm unflln was lowered iiitu the grnvu, (tut Uiis a a'pusl was ht'.rviid, und prcscnls dlsti'ibiacd. TIIK FiTilKS AN'I) STItll'KS. U limy bo Intuicstlng in iniiny of unr itiiulcrs lo li'arn llic origin of Iho "Hturs und Tho American iiutionnl flag Is none othci llian llic (jout-or-arms of Hie Washington lumlly, wlio lloiirlshcd In Xonliuinptonsliiit', JCngl.md, In the six- li-'ontli conlnry. 1 Wiwliinglnn, who was muy- or of Norlliniiiptonslilre in 1513, and ngiiln In was on Uiudlssolulioii of Iho momuiUiilus, piesunlod, In by King Henry Vllf, with tho manor of iSiilgrnvt1, In is'ortliHniptonslilie, this liitving piovlonsly belonged to Uio priors ot St. Andruw, Nortlmmplon and to- day may bo seen upon-lhu poicli of llm old manor liouss two, shields, ono of. which, in perfect piescrvntlon, has uur- vud nn It tho "Slurs and or, In Imraldiu language, "Aigent, Iwo ban gules; in chlef-lhree nmlloLs of Uio HOC- ontl." John Washinglon, ,v gieiil-grund-son of tlie nbovo Lawrence, emigrated to Bridges (Ji'eok In 1037, and tiom him was descended Geoigo Wishlnglon, first president of Unilutl Stiilcu. During (bo days of his milllury curcor Wnshlng. Ion presented to ifrs, ItoM, of Philadel- phia, ideas I'oi a national flag, nnd she adopk'd his own JCnglish tho "Slurs and for so many geiieiulioim by his anueslors in Tun OSTIUOII AS A fuel doo9 nut iipptiir in works on milural history, bnl Uio osl'rich Is u llrsl-cliiss kickur.' Tlio Angeles Kijjrras re- lates thai JJr! Skoli-hluy, who hus climgo of tlm ostrich fuini ul Anillioim, was plucking ono of tho bluls a I'owduys ugo, they pluck Ilium a stocking is kept on Iho head to blind tlio bird. Wldlo ho runnel soo ho Is quiet, bill If, his blinkers got uncovered, than ho "goes for" Uio plticlcor. Thodoolor moved his v.vNKKi- nooniii' Tim good 1110 RhlniMiouif ilnim lo Uorinit toKmnca'HncrybUiod TliOKOoil tliy luilliaiiiotl liuiinony "doil HIIVU tlio lo KiiRlnnd'ii ilol ILIHl IIODll, Tlio HIIIIIU milrlLvrannlr k'ooil, t To nml anri, whoio'ui' wo wnr or woo, '1'liy wonliiuiil raiislo, Vunlcoo Dooillo Tlio origin of Taiita Is by n means so eltur as American' unllq auric desire. Tho sliitemunt Unit Uiu was composed by JJr. Shuckburg. In iTflc whin) Ihe eolonlitl troops milled with UK Brillsh legulitrs noitr Albany, prepuru- lory lo Ihe iilliuik on the French posts of Ningnrii nnd Fronlonac, and thiitli was produced In derision Iho old. I'aslilonutl eriulpnients of Iho provlnela! soldiers as conlriisled with the iieal anil oidorly uppolnlinii'nls of. the regulars was published some ybais ago In u musi- cal nvigunine published' In Boston. The uccounl Ihoio given us to the origin of Uio song In this the iillhcks Uio French outposts-In 1TSC, In America, Ciovarnor Shirley und General iluclison led Ihe force directed iigainsl Uio enemy lying ul Js'lagaru 'anil Fronlenuu. In Iho early.part of .lime, whilst these Iroops were stationed on the bunks of Iho Hudson, near Alba- ny, Ihe dcsceiidiinls ot tlio "Pilgrim fathers" flocked In from Iho JJuslorii provinces. Never wius seen such a mot- Icy regiment as look up Us position on the loft wing llm British Thu band played'music ns antiiiuuled and ouiie us tliolr uniforms! olllciirs und prl- vnlcslindndopled regimentals each man nfttr his own fashion; one wore it flow- ing wig, while his neighbor rejoiced In hair uioppud closely lo Ihe heiul; this one liud a coal wllh wonderful long skirls, his fellow marched wilhout his upper giirmeut; various us Die colors of Ihu rainbow weio Ihe clothes worn by llic gallunl bund, It so happened Uiul IhciB wiui u. cerlitln Dr. Shuckburg, wit, miislciun, nnd Miigeon, nnd onu evening uflor mess be pioduced a luno, which ho uurneslly commended, as n woll-known piece ot military music, to Ihe ollloers of tho militia. Thu joko succeeded, and 1'nnkoo Doodle wns hulled by acclama- tion "Ihiilr own This acconnl is somewhat apocryphal, us Iheie is no song; Ihe luno in the United Slates is it march; lucre me no wotds to It of n national chiiracler. The only words over ufllxed to tho ulr In Ihls country is Ihe quit- tfuiii Vuiikeo lo town Uiwn iillttlo pony; 11 o stuck u fiuithcr in his hill And culled it niiicnronl. It has been asserted by English willeni tlial tin! air ami words of Ihcsollimsuii! asoldusCJroinwcirs time. Tile oulynl- lorullon Is in making Vanket Dwdlcaf what wan A'ctiite Doodle. It is asserted Hint Uio time will be found, in ihu .Viwi- ml Kmjluwl, and that A'utiAvi, JJwilln was Intended to apply to Uronnvell, and the utlmr Hues weiude- signed to iilludu to his going into Uxfonl wllh n sniitle plume, fastened In a knot called u macaroni." The time wus known In Xew England before the Huvo- liillou us LytUa. Jiij, a nuniiidc. rived from n fiinious lady of easy vlrluu in thu rulgn of Charles II., and which bus lienn perfietuatcd In thu following niirsery-ihyiiio I iimy Louket lost hur pocket, Lydla Kishur round ll; Xol a bit of money in ll, Only binding louud It. Thu logiilitrs lu lioslon in uiu 1770 mu said to have sung vorses to Hi' siiinu air: yunkuo Doodlo came lo town, For to buy a Ilielock; Wo will t.ir nml feulher him, And so we wlll.lolm Tho manner in which the luno ciinn lo be adopted by llm Americans, I: shown Iho following letter of tlm Hov W. Gordon. Describing the battles o Lexington und Concord, bct'oio allndei lo, liu ,iays: The biigudo under Lord Percy march ed out (ot Boston.) playing, by way o contempt, J'anfeic Doodle; they wei e nf lurwards fold that they bad been mndc to dance lo It. 11 is most likely tlnit Yankee Dooilli wits originally derived fiom Holland A song with Ihu following bunion ha.' long been in use among llm laborers who In Die limo of harvest, fron Gei many lo llm Low Countries, where they receive for their work us much bui- ld milk as Iheycun drink, and a tcnll of llm grain secured by lliclr exertions; Yanker dldel, dooillo down, Dldul, diulel laiiter, Yanlcu .vivor, voovcr vown, DuteLinillc nnd Tanilier. Thai Is, buttermilk and n tenth. ATB.V.S.S imperremarks: "Tim immos TUB VRIXR Many yours ago there lived In one of llm loneliest old Virginia a imildun whose uncommon beauty al IrncUi ed lo her scores of Thoffilher' of Ihls fair girl in his early youth wusdls. lingiiished for his nllilollc feuU. lie woro upon his brnisl three medals which were Hie pledges of Ills victorious ments. JIls daughter was now n blush- Ing Hebo of eighteen yoais, besieged will; lovers; but Iho purenUl obedience which' her father demanded led her to ilei'w nil to his choice. Still, she hud hur peculiar favorite In Hurry Carroll, who was tlia masltuxompllshediuid Kullcclual young man in till tlm country. IJut the old father of the maiden, possessed of u per- (eel monomania upon the subjuct of. suggested the following singular mode of selecting a husband for his daughter from her numerous proposals, vta; Ho Invited all Ihe doclumi) suitors who hud avowed themselves lovers of Amabel lo meel al his house, nnd a them Uiis announcement: "Young suld he, "you have solicited my child each of you to become your bride. She Is comely and pure. She will prove is fair u gem as slm appears. 1 have uoney to give her, but you see I don't eaionboutmoney, nor till en is, nor books, nor milltnry renown, bul I wanl her to marry n man of skill and strength. I obtained the molher of m y child by jumping for her. A party of my own age weio assembled und my fiither- n-liiw avowed that the one who.conld eap the furthest should be the winner of the prize. Sly old woman, liuls, wus vortli the cffoil. I wus the successful mm, anil my daughter shall be obtained >nly in Ibis manner. Here is Ihe green swiml, nnd there Is one lint jumps the furthest on llm dead level ihnll win the prize." Amabel clung closu lo her father and looked upon her inay of lovers wllh no unmeaning glance. Still, her eyes rested on one nore lovingly limn Iheresl, nnd that was 'lurry Carroll. A ciowd of spectators were present to vitncsstlmfciils, Tlm loom und quilling mine weio deserted, the children lefl heir spoi Is, tho old men forsook tliolr ilpes. nnd gray.hulrud, spectacled old lames forgol tlieir spinning wheels in the of the hour. .The avenue illotted for Ihe conte-sl was a level space n front of. the village Inn, directly in ighl of Amabel's home, lixerclses of u Imllar kind weie then much in vogue In he Old Dominion, and the gifen was iftun used for such sports. The father f Amabel now came forwurd with his ilushing iliuighlcr, utleiidud by Ihose pu. baud und helped, It along, .The molher ot lite'young nmnibegiiji her the nogollullon by Inkiugiiilcgiiif yoiiispiij or sonic bear's'meat) killed in tho, chasi) by hor son, to.tlio housn-wlioie Ihfl yomigi woiiiiui dwell. In return, the mother of. the girl look u good', dish 'of vloluiils, inndo of corn, ,or boaiis, or''souie' other and prepuretU by liei, iliuighter, lo Uio liouso'oxlug3cssoi) J you wish to see any ono in Well, I am Inking orders'for the Col- tago Family Bible, ami tnhoiies to secure a Biibforiber, Perhaps "0, It's no use talking', sir in- lerruplofli'as tlie door begun to''close. KiirtiMiil beau bwuglil nov- suspended man, of most lilmseIC lus u candlditU) far tho IIclutdjusluliglileilaUhevHingc inn, anil, hmiHiiy Hie shunts of victory, citmu fovwiird and Inquired oC Anmbel'H fnlher 1C the ground wns .itlll I'ov compiitllion. Thu old initu having -lal- surely surveyed tlie'8Lriingei''s fewures, and looking itt Amabel, who wits resting lu Harry's fond owbcacis, now-looked wildly and wonderlugly on the scone. Hurry wore it troubled countenance, for lie Kitw the stranger wits itlli'letic nml wore a lofty, manly air.. "CieorgB WnsliiiiHtoin twenty-four cried the of niensiiriiment. lli> had fairly won the but listen lo Ills words friends, J HIM a stranger, mining yon, and for incrn sport 1 liave tfiml iny (kill at juinplng. Tho prixc, whlcli Is iul- to be mine, 1 relinquish to dim who 'lias it prior claim. Lovely, Uibugli she be, yet her affections cannot be en-' kindled by aslriinger, Harry Carroll Ih'o is tjo wiyinjf, lie left Hie aiena, while a onilcr sliout than ever rent tin.1 ulr, 'J.'lie stranger retired to the inn, and the next Iny pursued lib Journey. Hurry Uurroll and Aiiiabttl were made one In the village cliurch tin; next morn-' ng. TonsU were Ornnk in honor of ttranger who so genurously .he prize, it'jd I he newly-married pair of-i eriid I'civent prayers for his future proa- wrlly. In the couruu of uvents many sons and laughters were born of. Uiis and'Hiury. Carroll became, distin- guished In revolutionary memory, One Uniry ,retdr'nvd it, and1 was eating beni'atlx.tlie vine, clad plnw.ii of ilu Ix'iuitlt'uli coiinlty; bouse, 1 A IMIOP TOP .HUGH. Judge William Carter, of, Slmboygau, and Judge Coswell Marks, were both mtllvesof Lexington, Kyi Jn boyhood limy hod jammed the same cut's head into the same milk, pitcher, slolo peaches from tlm same true, got trounced by the same farmers, were otherwise en- viously Intimate friends, afterwards chums at college and errand boys at the sumo olllce, Laler in life Ihey parted and rose lo sublime honors In their sep- uiutu places. January they met for the llrst time since their jurliug in Lex- ington, ami brewed n convivial bowl in lionor of Ibe event. About midnight, full of affection und enthusiasm, they re- tired lu Ihe same bod, It was a huge the middle of theroom und capable of being drawn up by ropes to the ceiling while the room was being cleaned. It was it very cold night, and they placed llieir clolhlng' upon the foot ot the bed. Just after they fell asleep four friends entered softly, drew Die bud by Ihe ropes nearly lo tlm celling, and then left them thus suspended nboul ten feet fiom the floor. They then lucked Die door outside and retired. At 3 ii. Judge Carter awoke willi that species of llilrst which usually uomes after Kentucky punch'and technically known us Leaping light- ly out of bed to gel Ihe Ice pitcher lie wenl whirling down ten feel, iillghllng with u soul-dining thump on nil fours, There was a long ami painful paiisu. Then lit' peered upward the darkness and called; reply.] "Oh, Caswell I'1 fKceble cries.] -citzr' Tlm Judge was awakening. "I've fallen through a tntpV" yelled the now affrighted Judge. "Get up and bgln a candle." "Where are queried Juilgu Curler, sleepily, framing Ills opinion Unit his honorable brother was drunk, "Down here. Fell through a trap. Don't gel oul on my side of the bud, "All right." And Judge Murks, spring, ing out on his own side, turned Ihrue somersaults nnd landed on llm small of his buck. Both were nowconvlnced that they had fallen into n den of thieves, and were jiosslbly to be murdered, The jokers hud closed the heavy wooden shut- to s, so no light could enter, and remov- ed all the f nrnilure. The judges groped1 arouiul on hnndsiind kliues, nearly frozen to death, and only at daybreak discovered llm It, and'got warm enoiigh'to lulk tlm lliing over. There were recently two temperance societies started unilcr glorious unsplces.1 The liiuidquarUTrs of: one is at Selma, Ihe oilier at business in youv goods, 1 A Gee, of Spring be Uio jiossessor of one of- 'the mustf com- pletn iind'inile'sUcollectrons 6f tho'Unit-' ed Slates monby In'the countiy.' Tim colleetlon of cents of every coinage from Ihe' llrst to the lasl, all In fine condition.'- The first United Slates cent bares the date of. nnd cants have' beeii coineil In every year since then with the sole ex- ception ot the "year, 18JS. Tho rarest of mo those of. and isw. The former js vjilucd tit ac- cording to condition, and, the latter at W to remarked: 'U saw an unusually line 1801 cent sold hi New York a nionlh-ago tor II was an uncirculated' cent, which had been kept In'a box of? cotton, 'ttnd-Wte perfectly bright. There was the Bale." The ccnl of 1SOO ts'an'other i-are ordinarily well-preservad mens of which areworth'Sl'.BO Au would bilrig to l. A I'AIN'MtfG VALUED' AT, price asked for tho Blenheim Ma- donna, In the collection, oC.the Duke. of. Murlborough, It is, says the JfewiYorMCbrW, the highest-- priced picluiu in the world, Xo other palnllng-ever sold, for, more half us much. Its -value, whatever It may really be, arises from the fact that it is Ihe best example extant of llaphael, painted It ivbbnfc 1.W5. or nearly four hundred yeara ago. who laiiou-SVyears old, !H quoted by n saying: "The secret of life is to keep moving. Men grow oW only, when they.sit down long enough to get rusty. I want lo live just its long as T .be happy. When I reach thejwlnl when my friends stand- ing on the corners and come up Hie slreeMny, 'Let'sget bnthe other side, there comes thai old 1 want to die. Men make a great mistake In this lite by liolding on to_any position lifter they have lost tWelr grip and their company )nis become tinpleaijant'to tlieir associates." TJIB litUist curious invcittion for the medical profession, is an inlrumeiit by which Incisions may be made without giving pain, tl consists ,of, a knife which Is regulated by attach- ment, w> lliat ll advances at tlic, ivitu of only one'inch hours'. A slight sensation of. 'produced, which docs iiol, howev'cr, the patient from going "to sleep. 111. IK Is a pretty time oCjilght for you, to be com- ing home wife, I must say." "I dear, lint I was out with ye ijhee." "What procession, I'd like- to, know? There's been no procession to-night." Vc'sh has, my dear. Biggies' p'sesh'ii of, the Took, us live hours t'poss given point." "How uinnywereln the llaiulall an' me.'' "And it took hours to pass a given point, "JTo nonsense 'bout it, my dear, ftlvcn iralnt wish a s'loon." It) northern Siberia', U n young iilttive desires to marry, hegoiwUo Die father of the glil of. his choice, jaiui a price U1 agreed upon, one halt of which buhcri pivld down. The prospective soiulii-livw ill once takes up his residence with the family of his lady Jove, ami resides! wllh them u year, Jff at the end pf a year lie" still desires U) marry the girl he rain p'ivy the other half, and they are marrltiiT on the next visit of the Erance TUB report' ot ot Kail- 'shows that' whllo only acres of 'land to the 1'itcille railway ,last "year, In accordance with law granting k' lands acrcs'were certUleil but not patented, This means 'tliat tho'Jforth- ern' In jiursuanco of the pqllc'y, adopted of Its Mnscou- tlnenbil be- cause'1 it dan" thereby escape tho pay- ment taxes, in- censed the people of Kaiiaiia.aii'd'Xebras- ka am) bred, it .strong'jircjiulice' against lines. good many slie hail come u'l'tck Icovu md "If lie could be entertained here for the Harry hud juijt teppcd summer in sea'rcli )f Amabel, whom he found, trlmmlng'a otiu tree. Sbc find dign Ifle4 md matronly; her beauty WHS ot unotli- ortypel'rom.-glrlliood, still itwasn'piw he less .capllvating. She, with llm rose of health upon her nil with itquecnly'iilr presided over'the Uior, heart, .wW generous'impulses, am! slm, Hie stranger .then quietly. to .supcriutondtliO'Comlng wpast, leiiv- to'ioutorUbi, the :man; of, exterior who liadbocomo as the wife, She laid gicat stresj oil. 'classes' and 'position' and even 'rank1 as she citlled told Mrs, Gta- thoiight the common' peb- pie, uiiglit not to lulniltteJ lo the Iloiwu at all. Jilajini, ;ls more democratic, bill lie lias liab. it ot breaking engagements arid of pass- ing oW'l'rl'etKln without seein'g "Yoo fairly worship tlni ground Unit girl' walks 1 tehte's aH'eold'iw'ubloelc of "Ice." she raliirned i -.I't i''.L. in tlie Duke of two portraits, computing Diet price, at day, for .50 days', recently, sold i six drawings prices varying from 4100 to WOO, saying that jiejmd finished, sottw of. IhettUiL 30 inin- ulus, A rarichmim'has alienl ol! hybrid citttlo. crosscil between male biiltuto nnd the tire very Their1 UWf5 cbllt'iitj.'uml ynni fi thelr'ImlrHi IN lie" was engaged, he wferreOr to as his t, guess. Tt is pronounced gnreihbw.it is '.Tnit olhor lii liatt .She Is jvorth Mil 1IUVV JVOL, DUUUCVUUUl is W Illl- glvii; up. Itecolluck wjiut vtlie liible you don't git what you ulr.nir- at.liwt, lict'p till you A writes' to [tlie Coiniianf ydii bj wronjfWHiki'BOUrtfeiiterpi'Uliig'Yimkee hns concclvtKl'the lilca otorgmililng a vvulking .xftl'iool; Such. tii.''lu8tltutloii has been started in Boitttm; 'nnd'jlllls a ;

RealCheck