Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Wellsville Daily Reporter: Wednesday, August 30, 1899 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Wellsville Daily Reporter (Newspaper) - August 30, 1899, Wellsville, New York                 f.:, V i Pf CUSTOM HOUSE SOLD. (Juitv I« (*ìi«inE«) In tli« Con<1>tien of th« T?it)fn<1 Hti»)«^« Tr«'iiitiir«-. WAPfUNGTüN. AUfr. -Th • trcis. iiry n-r'ivfi $.'î.310.(iu;) f riil.^ »( th«' oM «■iiv-liiin h-m»- f-i,- : ,• ■ > y.irli i'lly, iiuUiiiri?:','il Hy v 'n,t;u t-:-, r.- ci'lpt >'f ihc innnt'y maUt-s (40, 1. i vhunnc in th»; ¡¡HSH-ct ut the tr asuiy 8lal','in('nt. It bihu;? Uif ixc^ipla of th" li ty up to î4,57!t,ï!Mi, and aa the . x-f.'cnilitwri's were $r>;iîtiOO, «ívch a s.ir-pn;:^ foi th.' tlay of $i.()47,;{!'6. The HtiUcriictit pr>viuu;-; to thlw sh^-w-ed a .I'-H'-ii for th»- tiionfh .if of $1,HI,(hio. Till- cliunir.' In iJi. (Myn rr» rr-ipts tTi.'t>tt-n ;i suii.U.h f;,r the mdiith «0 f:ir of îJ,;iO.),:;'Jfi, ainl rcil'u. 1:3 tht> ti -ticlt £or tht; twu iiU'iitiiB of t)ii ilst-al yeat to <5,&f>3,0l)0. EXPECTED TOO MUCH. Keither Side Satisfied With the Dreyfus Trial. SEVEEAL POIHTS FOB DBEYPUS. UviKtrnl 1Vf»rn(«r Taking An Aotiv« Pnrt In tha I'rorcriliiiKu —iln Ohs Not Vet ,trr«<4t«'(] nnti Will N»t Ufi riitn th« Trial liHü Kiidfd. JOHN R. M'LEAN WINS, tl* (trcr r>'« til« Nttiïitnatlan Pav €lar«TBnr «r th« XtMt«! <tr Olito. ZANKfiVUJ.lÇ, O., Aug. .m-AUhouKh th" I>ptTirrrrath'' îtt.itr» Ui.'kvt h«M m>t ycl tieon nomlïiat*'! t»«<> rcHiilt Ib flo-flsivtly forroHtcd In tht> preliminary irn><^tinf.T. The MfLofin men cnrrlpil n iarn»' majority <>f tht» 21 coiiîçrrssiinial dít«tilctH and will c<mtrul not only the BASE BALL. K«iiul» of Uin (iHiiiPa IMnred In ttifi N«- j tlnniil I^rrHBU«. j At Cli vrlaiul— Il.If.K. ' ClcVol.irKi .... 0 0 0 0 1 0 0 0 0- 1 3 7 ' ....... ? IM» ;î 0 1) ;> Il O - 1» 10 1 I iUitt« r.ii'i< -•■ I';ml)f^^'l■ iiiid Duucan-. NU^iiol.s uJul líiírKCti. j Scroiid caiu«— IÍ.ÍÍ.I';. i Cl'. vflarid ........ 0 0 2 0 10 0 - 3 12 :> lîiiston ........... 1 1 2 » I) » 11 );Î 2 JîaltcfifP -CmIIüi.iuci' n-'d Duri'.an; ' Ali-'clun aiiti Clark. 1 At ♦■iiU'innatl - H.M.I';. t:m< uuiatl ____<« (1 (Mt 0 0 (t i) i - 1 1 1 Baltimtirc ____ 0 1 0 0 :: I 0 (M - il 12 ;î l.{auci-i«'.s---llu\\ Ifiy and W".o 1 a .d I'fltz; Kit.snii aîid Sniitii. At St. Lnui-: - U.ILI':. St. l.oiiiíí...... 1 0 2 0 0 10 2 0— 7 l:t r> WasliMniti)!, .. n ." n J II 0 } 2 i -t.". i;-: í . l.íattiTii s-Donllri. l'owcU and l'r,- ^ Kít; l'iocfii ,ta<i Roach, At I.ouiínillr - U.Jl.R. ! I.'MiisvllIc ... O 0 n n O O P, O I— 7 Î1 3 i'hiladclídiia. . f. i) O 1 O O O 0,2—js ir>> 4-Baf aVid '//finmor;''' f'iatr' i" and MrFai'lrind. ¡ „At <,:i!l!'a;'o..........R.n.K. CIiiraiM» .....O (I n O O i I n o ■■ ;í V ' New York____ 0 0 2 0 0 1 (i O - t> ;) i l!;i t ti'i ii V í;,!.i vni aii.i 1 »nü.ihni-. d !-' t!f? aiuí WílHon. ' Al !'iU,.l>U!!.; -- ■ 1;.}] i;. ' Í'ittsbut:; ____ 2 1 O O ') O O O a - > lirooklyn ..... 10 10 „' o O 2 - lo n ; JJatlcrf''.'^:--and rf'-hrivfr; .Mr-1 Ja llíl-.-i .! IH] i' ,1 ! ___ _ ^ ■ i WfHitrii i,fj>|j<U'. I At Mliui.'aj."ilÌH--Miiìnt aii>i!h.-. c,; p... ' ti-oil, 0. i A t Mil w ; i u lie o -- ^í 1 hv ; u 1 k,. ^ e. s : J n f. j f.i!.>, tl. At, St. l'iiiik.....St. l'au!, ?>; Infiir.ïi,; i.n- 11", 2. At Cuy—K.iLi: ;if: City, 7: Grand Rajiid.;, 8. l:!)-<t»Tn I rsiRiip, At .Montreal —M(.nír-.a), C; W.-rceí^-ti'f, 5. .\r Muiìireal- Miinin.-a!, 7, W'uihu'kíi-f. 3. At Syracu;-c • Syr.'tí iis;', ."1; SiiîU;:;tii-Iii. !>. Al , II uiford. At TuiMiilD-l'oV'inl'.!, Il; l'v..vids-nro,- 1. ................ •>t.it<> I fHtjn»'. Si-'h-n. l'iadv, !; lüui; Im 11! luii. ,"); (.'< 1I.I ia :id, -1. ;;; 'i'fi'y. (t. Aibaiiy, 4;. 1 innie, 7. I ÎM.xibKI \V<»Î. Dl!in'<>lM':. ia,. Atltr. , ;îi(.--,To,v fhA. yii^iki \v:i;; ,m\'fii t.Iio d'c-.'^ion ni,'iM' A':s-traliaii .liniînv iii'.in at lia- cid "f a, 20-rotind Ko h<Tf f..r tho liiîl.'t h>'avy- ■vvi'ipiiî- l'han.fiiâiîiï hî|i (U" t.H- Wiiriil. Ch.iy!i.«ki (loiiiiHi.Mtiatf.i. rTii't c'c .'■•r-iiC:-.'-; t "hrouL-h.ai!. Kyan i-tMod naitimia! left jn b'ün.ír. In Th«- l'a. <■ -.v. 1! ami siiiiw'-'! ,Ii!!!i.i ^■i:.;¡u-; ni nun .-- an.-«! al iii" »-ini m ih ' 'ui. i 1:,- ,! IS ,.n Wtìi< <ti-ii-i!v, nu 11 'iiits. f'^iSiiSk weighed (ins:.- tu 17»'S ("Miüd.-:, wMU: hi¿ Oì.ipulU lit X^a.-^ .^ix ¡) un,i;: RKNNES. Aup. 30.-N.dth.»r dile was \\ith (lie .»iit{'(imc i»f the pro-( l'cdiinîs uf the c.im t marciai that îh tryin;í Droyrii.«. Th«* Dr» yfi;e 11 d.--fxpi .'(l'd that t'oloiu l (.'ardlff, \vh<i was d< imty chit f of Uli" lii!. nií:"Hi .< d'T^nrt Tii'Tit und'T till' 111 ' Idf'utcnaiit Cidomd Henry, woiiid t< utify that the bordereau <• wa.« nc-'h.'d rlit-rliy by tho lato Col-! rand Sandlu-rr. Had tili« cxpi ctatlori , been roalizi'd tha te.^si iinatiy waiild iiavf»; been a ytronR point In favor of the : aecns-rd, bacavi.'«:- it would h;ive bfon a ' rrpiy to Mie anM IM-. yfinai'ds, w l.o JOHN lì. .M'T.KAN. have al! alonir enrUended that Henry ronvf^ntliai, b»it also'all the parly male, eivi d Die h u,|.-ie.ni .an.I f.a'w.iid.'d ' hin. ly in "bio iintU tlu' in xt pre;a-it ÍO Sand'ietf. a Ibini' lie urmld !">i d. titiil .1. .ti..n -ii!.,. the in.-ni!.. !■. ..f h.;.\e d-.n- ba.l the l-ad. r.- iii Ix-n. tlie all (oaMnit'O'-s have bc.>n 'b eted an^l l.>i .■vfti.-iafds a><~ert. v.-rltt^n by hf;^ :n ~ throu!.;!i, th» ni all tlie nlHi i-fs of ilie (■onipllce, Ksleihai^y; far_lr) that even!, fonvenünti N->-ei! tho«e who will br Henry would bave i ee,,anì7.ed the han<l- I" charge af tii^' . ;Hnpa)i-,n. Wtitinir Wluai be i.-.'ei'ved i!ie bordereau 'I'he Mek-an ni.Mi are du^pn.sed to b.' fi-eni the (krnian . iidKi'sy and w.uüd liberal io laeir ein.oiterit:;, Afler U have s-nippre- -s.-.i ft treUe'id' of f.trw-tnl- : was fotiiid that Jk-Lf.Tn bad at the. lìì': it Sandberf. 1 di.'anet uii'eSmi,-H ;'>'.a!i'i'd eoníí'ol of CuUuueS i:.ti dier. however, teHtiib-.l ronsniiu« ep, niany eahed nn bini ainl th'n-f-' He'■fC.'-ii- .H'bV,.ni fròrii 'tbo" înt''lii- '' ^aiî.fi n't''fremì nr-Pxi^^'e}. .-j iîeace departînent Vv'hen the bordereau : M.d.i an ami hi« inana.aer.s ¡ atrivcd, but that be If.-üeved It was re-, tb-'ai advko-d tViat all the eandldat.;«| <(-i\.-d bv Henrv. jV.ifurallv tbisi .^tate- ^ f'O" governor b.. vojed í<.ir .ai tbe lirnl j sie-nt elat.'ii the an(i-l)¡evru?ard'-, but ' b,■<.!!>.t a- .iri.'-iíi.'lly ir.;,ani.t.-d and it lie- 1 (¡■■h'. b ul id rea-'-n to ' e\r.n ro!;:-,'-^îI'd tb;'i fbeî-e ndt:iit coji>rra!ulai.- th(Hii.';e¡ve,.,- ¡¡¡ton th" r"- : be nvu b.aU )t ^o .mp !o i;!ve a." niany riiailide.r (if. ffU'dier';: lesthn.eiy, nn it' ei ai 1 p: Uli' t; ! .-i ry V(;;,,s a:- ìj-ev il.ile tt! %va.-- \\ii-ili\' in t'a\-(»r of l>reyfu.^. ' tbe . ndiïa it t'n tiie osher iîami (he preeeo'ii.m of tlniu.cht tiiat tha rt-aiui inak" then) faTea-als and ofdeer« í>f th.- Kener-il 1' "! beî'.i r t a- the 1 amp nan ami al:-n WAR ALMOST CERTAIN. An Alarmtfig Turn Taken In the Transvaal. EMLAND'S DEMAHDS ESLAHGED. rrMltlant Kragisr Will Not Comply With Tliein «tnil Will lie 8nst«ine<J Ity the JiliMtrii—An Op«n tt«vMUitlon In Uin (7a|>«i Toiirn A«i»»ir»l»ljr, r:'. TruitMViinl Maws. I.ONDON, Auff. 30.—TÎ10 Town CorroHp'iiKÎent of The Dally Mail eay.-«: *"A jtitlnbh» si'cnc wa-s wltnerfsed nt tile raltwnv «tniñin here on thft arri-V.il from Johanneübucsi of l.'.O «'hlldnii Whope pill., hté ait loi» po.a lo eoli:«' theni.arlve-í. It i« O..--1htiafí'.l that 15,000 p'-ople j,,tve b ft the Tran.«varil tiin. i' the crlBîs bofínn. "In the lK)ti«o of arsentbly »bf» tcov-( minent .inn.»une.'.i that It wa--. c ifi-•■ilderin:; a ¿»ropo-.a! to affoid Ki auT faellitii\", for uoniei) and chiiilrtni to b.'ave Jrd)annestu.n'}!:. ■'Itcciiuanalnnd Is tn a plate of f.'V-rn'nt, owlm,': to fejira of a fio. r rai.k C.d. P t IÍ I ba , !i fcr e- there a!.' holly iiinde,pi,-lie to prole, t lairh an e'^t.'! ||. d fi, an !.'•>, atei lh>- ......... ,i)>i e 11 i", b" .(U'ei !\ , <a.i. cut ! ai Ini.' In tb'-err; part of the Transal. ".V n¡iy h,!: b en .¡tie-o d !n lîaïuatt.'ibaraa .'nnip in l'.rüis.i l'.e bu analand."' . pe e. 110 d.-it;,( lidi à iin ojij.uliinily to; ■ .'eMS ..nt <"..!omd ('..liber was a :.;oo.i j ' or tiiciie« frorr, ti)e""point uf vi.w I "'«"'J''" lain t!e-r.' w.ip. ¡ar" ' of the C.ilnrnbus of C.diaiel Kilbourn. .\t d tini anii-Dr.-yíu.^ar.Ls: b-'Cuu^r. al! i ''i'' Urne it uo-îiUl abord afs .or,-! ¡.la'iuni'y lo¡- ;ì;ì ent!iUH),i.<iu and dia-rn.-iîit .-lie v. iien .ill tli;> sen 11•a i.Ui.' | .! ]■ cat ion.-: Ilo' ke.l to tho McLeapj e)t:ind;ird .n the .'-lee'irid haiiot. j it .lui;.' pi'..baid." siiat the nata.» ¡ of .Mr. .Ml l.ean wiU be ja'ei'.énte.d. f.' ti..- .i'oMventi.m vio'y brb iiy, Mr. Me-.î,i.-aa .ìoei; not )^p.O•^^■.\vbo v,-ill presi/nt iiis n;i.!p..'. H.' .'-■.lys rie \'i'onlil pT'ef.'r to tile J.idnt.-- !lii'\ eon'"Sl!-d were UfU o! tb..' ¡iría Ìn>Iìoi!.'inee. y''I their \'ery ajj-pe.irance on .hi' i-t.in" .an.! iUeii- eoa-tradlclsans ..f ..^onie nf 1'nrdier's statements l-t'l dis i!;i l i'ai.ii' unia-es.wjon. 'f ne »ppe.iranc-«. . t 1 !(•». ral M'Teier to que;-!ion Car iier cani.^ a^i a suipri>e !o tiiany- in tlu- aú.iien'-e. win» bad sappo.-, d th tt after ht.si Saturday'a .Hcrai.' uhi..il :sb.r.,;ÎLa- een f n.aît e.í ' ba\..- iiis n.nne jire.-í.'nted withriut coni-wiíii f.'aptain l''r.-y: t.ntter, be wouíd i ¡rea:o'a ! ion or a word of i-oimrient. r-anain quiet. Kut M.T.-iei' iy ^^atm: to j (b n< )-al A. .1. \Vara-r will present th.^ the death, -l-iis aiaion is iiUerpr.-'î.^d aa ! niin'e "f (.'.donei Ki-Hiourne in a f^tir-int.aid.-,] to ill,It be is not i riña .,!.•,,di atid rnucíi e|,..|nen.-.» will to tiii'.iw U!) th.> spnn.ae.- Tlu' sairt iie ! i"" fXiiead.-d on titi^ (..tlua- c;,.!!.lid.it.'h. pla\ed ill iS;.l la^s iiiiii op.'ii t.. '¡"'a^ .-omtoin,. of perìuaio nt nrpan-a-i.i itiis is a Distant tople of diseus- j íímü-oi d.-. id.-d to report to the ei.ai-fát.vj in th" rafes and at other me,.t.;np ' Mention as p. rsuanv nt (hair-piareH in Itenn.'s, Tii-re appears, n-nv-'l W. V. Monn<»y of St. ever, to be an esiv-ii-oji reason why i M^'ry d-f-aiina . •on;;r. ^sanan North'.' i-:o\.aauntast v.-ou!.i not take any j ion ■t<y a v.de ,,f 12 t.. S»; for permanent FU"h v-.-r!..,!« <iep until the trial i-.t ' s .a- tars', W. 1-. Fimliey of Htn.yrus, f.\'er (t.a.oi.a í.iu'üí-t, prs'aaoa; •>( 'he' <1efe:itlnK by a vt.- of 12 to .9. Thomas ..sairt nuirtiai, rnuid adjuurn tiie triai j -b CoJa.iti of laneinnati. \V. S, I>erk-lìid.aìidt. !y ir'Merei.a-, wiiu is tin iin-i er .if I'auKiina, l.a' a'-sisîant se.aa>t:ary. portant witness, was- arretted. It the ¡A. Sie-tthr o! ( •..lunibus lor s"-trial were ad.j..uia¡.Ml tv,r nua-e tlian IS 1 i;eant-al-ai an.l W. 1-:. it.ai.m for hours, it Weuhl iaiae and ttie pr.Te.d- j assistarU, weie .-h-ete.i wniioai opposi-v>t>ul.i ha\e to b»' iZimv over anain i '¡on. ■ , f It' 1 lb till tí 1 il was <oa tiuionv u 111 \ I ( I, till I I ÍL ' 1 Í Piano Practice Causes Disease Declares Dr. Waelzhold in Article Olì " flusic and Nerves/' an . tl, w a r. vi iui.' na.UiJc ui 1' isaa h ii I ! t SI I a a t. i t :. ;u.' ait !i I n 1 f \ tb U weuid injur, ih'-r In 11 1 \ I ea l<.:iiia 1.,'d to m-' ' 1 Ch Sorosis, Neu rosia and Otîier Nér-vous Disorders From Which So Many (jirl5 Suffer said to be ;tiie kesuit of "î iam-nicring the Keyboard." hi the British I\lcdical Jounsal is di.s-cussed Dr. Waelzhold's nitide 011 'Mnsic and Nerves," iu which he claiaiB tjiat the alaritiing iiicrt-ase itJ nervous dit,ordcrH in 3'uuug girls is due to the "tieadly cu.stom" oí haiuuicrii)},; the keybcard. Whether or not tlie cause is di.t to piano le.ssons may' retiialn a quchlion, but there is no denying th« íact that there it) an euormuu.s increase of neiv-ou;; disca.'^cs asnoni^ youtig jiirhi at the cntieal aj.;v, s-<f Ivvid*,« to sii.tC!. , " ' ' they are jui 't crossing the threshold of \ve)iiiaiihuuii.' Theii Ilea voUs ¿yi.ti.Uis ait put to II aeverc strain by excesaive "-Ui Iv at '-.^hmjl, ps.u:iice of luu-jtc and aiixu t\ o-t «^AîîiînàlJOH<î it Ît» duttüií iïm try-iUf.; UJÜ!. thai beco'Jic ¡»de, weik an.i nervous, and sufici the re^^alt. of i^r<i;ul■tItllt.■^ of dtdieale iciuiaiut- oij^.m.'-v, I A.s a restoTative íar pale, weak und wonitíu suíít:riui; with tbe.ilit» pectiîinr to t'.tcír äer thftre ifi no tfeit-ineiit to !;e ctnnparcd with Di. A, W. C"liai!!''ii Net^e tind lUood l'iil,., the pinate pre.scriptiou of Dr. A. W. Ch.4svr. -,vho-.ì' portrait and Higuttluie on evety . líü « o f jLÎie gea iî ' . Dr. A. W. ChERe'-î Norve and BÎO'd Pills restore and revitalize the wasted bUàxî and ncTve ceUs; bring bai k the color to the clseekaaiul Ihc rouiidjifss to the form. 50 Cfnt-i a box, at all dt-der., or Dr. A. W. Citase Med. Co., Buffai >, N. y. ' till 1 1 1 1 I ii ui i i M 1 > d:.sopii m.- e, 1 1 1 » ! ííui'U. Ih,, p.ídt I;at be i..llowi-d it Willi a eui.mv ...i t I ¡ n 1 fin UiL t Î I li , u 1 At. Sciieur.a--lvstt.f'r. torni.-r %'iis.,- pi-.-.s-i I r' t ! ( t w h il u t r 1 1 11 h 1 I in t 1 ni h t t i 1 Aiaiire Labia! taeu seeure.i .-inotiu'r (sim-ession. tavorabie tn .iM-evtua. 'ov cettins' ^l. .1 le kl es:elnet ■ to admu that hi> eouM not re.-.ii! a sinsrie ttsot e.oito: fvjr tiiti \ Ï lb ìli» I'ram-.- Irotn abj-oad t.; promote ,a .Min -! ! 1 t 1 I \ ! 11 I li f t b \ I h il ' tl pu araaus' (in the \'>itne;is .st-aad h.a-- nor III ua 1 1 iieetiseu. ..... SEES  SOLUTION. Tin- I ri iK'li îiîiiy Almiuîon the Now-toiin'lliiiiil >ii<ifi. <t>it-Htimi. ST JOH.N'S. N. I'V. Am:. rje ¡rov-imiland. ■■sir ! Iur.a • vi e- Tra- KüSionrne r. ^ n and ..'.iifr .'intl-1 Mil 1 I 1- to ti ;-v. as Mr. \..rMn ai..; Thomas i.suiir.an are im.iwa lo oe ;Uron;i Mo- ¡1 t 1 T . n 1 say tiei.y 1 t I I ¡1 t t ' m n ¡n' ti ms, that Î ' • rid tilere 1 J I I i I i J tit) iin ( t Í wa'î ti i trai. lio àiol !e-euaie ontscti.inaîde o¡ne anii-MeLisia nani. to 1 )! í 11 I t,." U 1< H l N »t I tr.ule .¡ad l'ai; -iituy. I il Nor-Men's N. í 11 I tr.ule .¡ad l'ai; -iituy. I il Nor-Men's   u    :it!on <;]  ap^enled à Coli  1 1 V  tee to       V 1  Il li il!  na  y ib'-   Ì 1  n  i-ni t-i .  a-.l-.r tlie unni  pia.  l)ew-     1'  h 1  It 1 ' i\  (  ' w-ar-   ¡1  t t  1 in m n  n  .r Oct.     Uh  ■u tdl -  \ nil 1.11  ! 1  will   ^ 1  ai.             « m Í.U II  oî.iiiii I-nil>i In t liic  UU".     t! 1  < '-\( ii 1,  M \ 1  1  aiieti)   M  K  "i-.vn, {--r  nioti>- 11, 1.lisias    T,.r   ( n    1  liîe.l a p'Mii !1  11!  liani;-     . 11 ' \  . .-le-a  il 1  ot     ¡■dl.    t  hav. le. a. s. t~.  'i'ie  ■ lar-.-,-   1 t  . r'. '.riii.  '•11!.■! 1,-'  \ i K 1    • ). for       /.■•¡llana'  ITI \V:u.} îî.e r,  ■ ble.       i.i.d.xin  "iiX. X. A;a    ). Tie-   hor,,-.  a;' r-.pr  ■i S.-ÎU.;! 1 V- ia  11 r h'  od.!' •   til.    V .-rüna  Í • ■ ' 1 a Í ; o î a m ot X.-w Xe-,!,.  U • /î« lai     iîi  di 1  'i s'i la.;  tie- ;-0 t et' La,  ■ et"  ■ P- « <;   l'a  .-iti.  ,• .-abi^^.         a ! 1 1 lie 1)'- V H î Oint. îif c''- fhi l'.;, pl■av•J.ieaJ...ab;'.:B-ri:■l..n by the Kr a.-h (. Iv o I It 4 .1 i it y I \ 1 I i 1' n ! i I ( tl lij U I b en Ciowed avid ^.^'''ver.al «dinas riar.ovíy eseap.il tii.' saiui: íaít,;. owtna tu "ii.UI ».triKiu;; in. ■firrt-irli Hi- t hm «»-tTi i-T-t»!« i^ioi- V.N Í- r. \ f--t'i> \}}-r i. — f j t ruled .-stati s end a-r Nevvarii. wid-di j w.a« blow 11. out ol iuT eoarsc and ran 1 .-lilt 1 hil 1. a., it tn il n i h.i,.> «il 1 n L'i hi.se,. Miri«' it r>.i»iiH lliii 111 1! (>> l>»'nii«. iwrrcl. M,,, 1, M -J.anii'.; ,} ibt iivid.., w it ' ii) a sue<i ,coid! iarnier. was lain te .iea.dì \'.i;!i h- r! t\ o 1 liij. i .<.12 m i 1, lu Ju l. hojuti. ; ..........................."...... OPEN REVOLUTION. T!u> rrMKv«.«,H(v»N l'urty In tlj'i f'wpo Town A««í(t.t,Iv ISi-iulv r«. U«tv r\l'i-; Town. Au¡-. "o. 'The ni(>rnb t of the p.resa I- .slv.. party in the (.'at)' ia.u.-e ot ;!s .-e¡ntdv fr.aa.v de. lar.- th. Ir (lii^s.'itiBfa-etion with the .«ipeiadi of th.^ ! premier, ti,.- ¡ton. \\ . ]>. S. hr-kser, In th.> .bd.at.- fir." iiiitali'd l.y (ht- HUïld Hoti. .sJir .î.dui (¡ord.ai Sprursí's nrntioU to a'îi.'Urn .is a < en,'aire <U' rli-' poiley of th.' aov na;;. ait with re.'-i;ei't lo the traa.«it of arni.s lut.aubsi tor tîie <*r-an -e ¡'re.- <r;it,r-. Tiiev .!an..arie..d teeir infiition of nr Kanr/a!i'-; pulnic rmeiim-s to pir'4 :st a.;ainsi .Mr. Senr. ima'í; c aii'.se hi tin'j matter. Ì lnspatehe'5 r. eiaved here from ITe-j t.aa.i am! 1 »üi b.Ui hImiW tli.it tlu- IÎ1I-ir.n."!- îti aia. siiff.oana Kfe:itl>- from the s'r.abi inA'-.lvd in 111-» pditiea! eri-.Matij !adi ar - i.-ivina I'iet.'rniarit;?-iiurr. ■ .ipdal ..t Nasal. Tlie 'v-v.ata-n p!ep;irin-c a pe'dif-n to <,Hi..en \ i( !.,ria In fa . .a" of peae.., whii-h will b.- (lent t.) all ¡>art.s of ih ■ colony fi.u' .si.anatar-;'. AN ALARMING TURN. Orput IJritalii'ft Ocmaii'ts KntnrKtal %VIiifh U'i'l .Not 15r Ao.-i-.lo.I To. L(k\'I)< i.V, .-Xui::. :?o.-^-The Pr.-Kuia co'.aásp.indent ..if 'Plie Daily <'hron\id." ¡-av; . ■d'.\'et;ts ha\a:' taken an alarniin;; lutn. eiîe.iL Liilahi, ai iui i.-novS! a;*' the l-iikindurK amejp has enku'a.-d the orasioai .ban.i îaîs ..f Sii- Aiíred -Miiner. tîie üritish tdrh comrni.ssi.-ri'r .imi Is .HÎoptii!;;' til.' \i•■^^ oí' (,'.-(al Ubode.s íii.ai rr^'si.i.-nt J<ruií.-r will ne\a.a' wiiiisi.md an nltiniatuiu. "1 havt'., how.iv.o-. líi.í.rh autiiority far a. si i'iiiu; tiau l're. i ieat K'j ti; er, Ibas Vidkataaa alai île* n.ition Will unil,edl> resi.-t .m un.'oreiitiou.il .1. in.imi to¡ Klvílu; t.. th.- "Miuaa- pr.ear.un. but \<. IH i'. îiuans on t'a.' e.iin!!- tiuiu; aii i .uiy ! •■p'.rt «"d." I rltisîi «liiclul i'riticlH. t! I.< >.\"I,H'N, .A ai:. -Tiie Tam?? re-feja-ini.' .'ditoriaiiy io tin- st.iteui. fit . of tia- lion. WiHiani 1', S.dir.aiier. >hr Cap..' ¡a. inter, ti-.at in tlie event oi war. hi; w.ad.l ilo lus bist t.> ke-'p the C!:i]ii <..'••!''t'y aloof I rom tho !;!ru:<frlt\ say«-""Thi.s is a staraiim-i nil.s."orie..'pdion oi' diitj-. Wla-n tie . ;.,'oviTnmont ot" the que.-n (ii.'eki! .-s war it is tin:' liuty .it all i.iiail subje.as. wliat.-Ver tia'ir patitimi, riot to K.-.;," aloof, but tfj do their uine.i. t lo !>rln^ lile alrUKt^b; i«.) a ;-'uc-.■•'.s.siul .till." .Ilu-t í'rí'iisr«* I->ir War. Ji.JH.A.NNKPlUMta, Au!T. 80.--The Stamiaril and ldp;i;ers', .Xew's credits l¡en..aaí .l.aivert. t!se e(ino.uaad..a'-:r, idii.'f of the Transvaal fsir. e:^. and vi--, president of til.' rep.uiilie, iMtil lb sttit.ar,! nt ih at, aHboin;h be- I'- ¡i r- üuuuUy d'j.¿írous to .i.> .a aá!!,!;:.; te presery.^ P'-.ise, tin- siiuati-m, i.; su.à. that tht' repubiii- inusi .he ).|.'p.are.i f.U" «sir. • KïiiSi't's VúnvM of tlj« Tr«tí»vi»itl. j.oNDON, Au£. 30,-The. Juhannear hura eon .sspoiía.'iit ..f Th.* Morniní.;, l'oHl sais; "l'r.'.iidi nt Krn.ae", in trie oj aU ini.a\j. ',v J e,,.;a Í liiiia là.-eri.-î.-, said u,' •: oa. :,|,a-.''d the lei.a' po-siîi.ui i). .'t liî'lita .i b.v l'saljn '1 riiieuiiiit t <;riiiit HcíicIk íí ."¡»ii I runrliic ■ i ri:> 'e -TÍÍ.-I tVijáii^P'Oa i.;iaiil. bearirij- th.- •Id.da., | Wy .m:n-', lad'PiRiî.i r. ".m.^ns, hn^ ¡ been sii:ht."d. Tlie tîiant lett Mu.:.;;ts.i- 1 Ici," .l.ip.nv, ."lîT tie ■ í.rn ínst......... -......- I •livlat í lit iim AKr< i-.il |!{H>n. 1 PI.h IX, Ma- b b,.' b. en ran^e.V'hi 'a (h.- îitf.T-i.'tfi mìnimi,r hi.ra, .M II, le, .<¡..1 til. järitji;-.;j í'hatiTo d'at-1-ox tT-.~.ri?!.h^, t' ••'tTh- n ,¡1 Ih, ii 1 K 1...-. !. i.t t litui tloll. ttlrvr'.ii Ki.trr Kitiiai. iiUiAjdtiA, i .'¡Il UtRif w.ioi krtb d '( S.Mv .-vdlU ritP' rid lu.' l.i-. ta-i. ' 'i 1 i-i"- b- (-il'Vit-a buajv. i ht: of n !d-.1 (1 thii Mt h b. !• \ H. -.la. 11 1 t 'a - t. < t .1! .1 i 1 ' I > 1. 1 .i. . ' ' 1 1 I I a ,sup.i..ranî. liie ,si .ai tae .^eiiuylerv lU.. . iiuU. Ui'uiai i'-ii-t'trUi - ■ ...... Important xïecîsion. AK«li>«t th« Krtc aa4 Champí«!« C*n»U v;«n ft« r(i:r»«t««MHl. At-.RANY. Aug. SO. A oase of grant rfTipnrtsnriT -«rtth referan««- to- thotmandu of liens which hav« been filed airalnst th« lítate 4or wolrk on tho canat Improvement, has juiit been docided by Judge RuflK«1l in th« action iivhlcli fhé Whitehall Lumber company of Whtto-hall brouirht airtUnat tlakcr A Hanker of Olover«v411« for lumbor furnl«he.l for a Job on the Champlaln canal. Judge liiiSBoll decddral thf caiift by holdlnK that thp plaintiff eauhl not for«cJos(» thp Uüu a^íninat the canal and <lit«trilM!í4'(l tlio iii ilritt The ras«' wrlft the ilnU to be tried and the derdHlon by Jud^e lUiflñeil In favor of M<-H,'?ra, Balier & lianker pets a precedent which means that none of the thousands of liens against the Erie and Champtaln canola can be for«clo8ed, ___ IMfgrttt'p to flio Truft ronf<«r»nr«, ALHANY, Auk. ;ii'<,--(iovern..r Itoopc-velt Htinounee,^ the ripiioinlrnent of ad-fjltional deh'.i.';ite"a lo repreüent this» Stftt'i at the eonferenco on tru3tP to he held .at chieai;.! next month. Tlie eoni-plett- H^t of d.detratcs i.s as< fuHowM: Hon. chaiin cy M. Dcpew, lion. John G. Carli'd'\ Hr. Alh.-rt Shaw, <íeorfío GniiHion, Hun, \V. Hourke Coekran, FraiuJs 1!, Thurh.r, Henry \Vhiti>, all of New Y..ik rfty; Bt. phen P, Cotit.-^«», Albany, Jaeoh Ü, Sehurrnan, Ithaca; Joiin IS ci..rk. New V'ork eity; Th.rtna," M. < isbot n.', Aubutn; Cr.'ortte F. Ctve.-rs lün.ahamtori; Robert I{. Adtini, HutTab). John AleMaciUn. Alltaiiv. Wiint th«' «íovrrnor'* Advlfri». Al,R\Nr. Auk. 3a.---Aft--r dls'p>"}ni.; of a '.',,(ipi,. ,)f )), ,'ii !n>'s. the e(al.> Ij C'ltnmP^.diUi'.r.'i rn.'t In e,,ri-ai!t;ition with ' Attorney (Jen.'ral Tí.ivi.'í. and J. Ne\vt..n J' i.'ro, Rpf, ial C'lUti.-ei t.j th." ediniid.^-sMn, rr£','ardi!ij," th-' Pt'-i'í^ t.i b" Vftknt; fur arranging a method of assessment of (-irporaiions un.br tin' l.'.a-.l i'r.iri-cid. .' tax l.iw. A fterw-,..rd.-i the «'.au-mt.«¡rioii p.r-nl Í». teiourarn tn the R(>\-er-ti..r >"-l;!tor bini to s. t a riay for a ron-ferene',,-. Ta » l'|ii»n ItiK-liiis; It« pr.rtrtl. AldiA.N'V, Am:, :;a.—SiaP- roornifi- sioner o£ Agrb-ultiu-e Weiilni; an-nou'need the a jo.or t i on men t arm.na th" ajífií-uitural .«joea-tiea of the $'),.7 ,:'..ttl, m.jri. y;: r.-e-iv.'.l li-..'n tb' i.iv u,;a. inpr In ihi.s attUe lun-b.'r the provi.st.ais <d. ^ the Ives po.d law, for tnv rear- enJiiiil April ;ia last. The county soi loti.-rt p.vi 70 p. r a. r.t of th-- t.-t il arn.'ur.L . d- le,-i-.i. $1.^,441 ei, and ih- lown tiei-i ..e p<,r t nt. $2-a'..:2.Pj I'roviilitttJ Tor Worklag SlftthiTit. AI.ISAXV, Aug. 30.—A fta-tilieate of. ineurporatlon of-the 'Womaii'.s Aid and Nur.sery uf Brooklyn wa..? h!e<i with the f-^ecre-tary («í ,siat..-, fia purposi-s i."-to pru\ !de-a day nurs.ary wb«.-re w.u'k-itiii rautli.'fM nitiy sa.-ure board, badglns iind <.'a!'e for their childreii. Civil Ktirvlee Ktde.4 A|.iproi<;i) of, ALBANY, Au.sr. state-civil fier\'icf' eonimissiou ba,4 apiprovcd of th.> civil .Si rvi. e ndes .and s-i-Kiiniiians tb guv'sru the city oi North Tvmawanda, t'liptniti l»a»v n«« K'Ricni'if. WASHi.S'i-iTON, Aus-, ;;0.......t.'aptaln Andr-e\v 1.;. Q'nviy, .son of Seriat.a- l.^uay of .:-'e!inf!ylvania, htis ra;si,L;n.-.i i'mnr the army to m. into i.rivate iruHim ss. C*af>-taln Qua>- is a i;raduat-. of rin,; .-¡idltai y academy of la.- ei.rss of InsN. dlis res-ÎKîuïti.ai has be-m :i.e.v..pte I by Um pi idenl to tak.- .sff.'ei Aulí. 31. - ^ ■ -................ Flj-«> !h SiijiKHtoJi, <lttriiitit>a. I KI.NCr.STON, .l.im., Aa«. Tho pre-j inises . of till- teîeiihoia b 11 í- an' publiv i^ovk- ,e-n-<-rrtsI!« hl. b d ^ tr.oyed by a iae .asasevi n, '-otn i i.shai to tile stisel isir tr.dlev v.lrtí, .Í he losä = la catirnated ut £C,OíjO. 1 flamm Makes the food more defkîotis and wholesome RIOÍS IN MVEIAND, Street Car Troubles Again Become Quite Serious. rOÜEOAES NKAHT.Y t>ew« Comitflliod to i"!*.« For Their Mv. They K«ritt>»(l liy rnKHtog; Tt>T<>ii};ti atiniintlt't uf irrlrh» Htui Othnr SStonll«^«—Alniiy Aironi* Will Ilo Mad^. CLEVnLA.VD. Aurr lil'dfufr fin-l <!ff!,.rder broli.' . nt in . ■ " .11 n e,,t;., the Htrike on Ib.- liut'-i ..f iln- Ri: c,,n »oihi.-Ueii Stt-eei rdlwa} afi.i f.'Ui .-.ir"-\M-re riearlv d'-moli a. .1 •i-^hib- th- r -e f. wrre .-ornp'!!- d t<> iU> • for then- ilv. a It w.a^i (ad;- -•.H-; d--:» rrnin. (I "T'.üf on th'- pa't .d" ui n un.b'r <".(i) triti îh-adl.'V th If .a.|. I w .s tîn tll.v re t a- d . The first n.'linK of t.iie eveninn- oe-{^yna.-d. q.q. ,f..'-,.u,iJ..i,i ^.av-vwis«» vrt^-.^r ib--■T*.' .Itîd 1'. îatl.N .y P Ì!'),"-, whOf.' ll' e,.:! botJini (',;t-jiinipi i l.r .'MI iî». tiroî^ il ih' (b:'railiUK switch. It -.va.« ahmt ti li'clock ht n '>v..[-khi.'Dl. il '>'.er.i... I. Ì4ÌMÌÌ-.U- h u.« fr.'tn thf f;!<t.ab\-. ,-mì ì it;!!b in Iti.- vicinity. A mah id «i v.r;il hundr.al pef,-pb ■ oon tTifh !■' 1 ini th. p.'* !..-ie, ment heti.aii U> stone the car- ami crmv. Atiotiier easti).>und car fso.ai arrived at til.. cr..s.-dn'; and was bj.ait.ht to a The mot-.itn'Mi and <'i'n.lueiw-r pulb d li.>m 111' cai nnd o.d> hu. c-. >1 d In " eseapuoT otter pa.sf.iiüx ihi-out;h a frarintlcl of rork;i and stones. Th-'crnv of iiie n(»xt car fared a.s bad and'even w-'i.'^e. til'» iimt-nrrnan h in'." qait. b '.'llv if net seipi-n.'dy injur...,t, A weittb-itind car vva-i a'«?-; st..ppp.-.<! ■it tbe 1.1,", dn,; ami th.- . 1 a ■> t - iy moblM-d by the now franti.- eros^d. 'J'be front and r'.ar t! t>f a'i tin- ' ar-- . rt utt.-rp .b m .p.- ! '.'.-ii!!-e^'ery wimbtw was iircikeu. Taey pre-.pented a dri.'ipldafed apj»eara a e when t,<!;. n to th'- b.-irn.i by th.- ..nekiti; crew. taitor In the (>venjntT;n TO<.di at about 800 î.ic.iple gather.-<1, at ili.' e- ra- r ..í í'enírnl and Lin.'.dti aviaiu«:».». -v-v id. h 1k a reiii.b-ne.^ r>si;-ti -n of the .-ity, Th» crew of thits car was saved irom. .^^ítí-...iis InJury l.y tin- .'irrival of a d-tach-íi; tat of puiii-e'iindvr Suracant î.'raag, It I..' cKp-.-cted mnjiy arie.sta will follow the outran;'..'3. LIQUOR DEALERS MEET. Kigtil lîumlrcd l>eleg»t»«S! Ciaílítr In itelivivntiuu In Now York ('ity. NEW" YORK, Aii.c. T!se anrütal r r V iti .11 of tb :n via - .it \\ 1 Í I., 1 1 11 1 . ; • ii 1 c I 1 .1 ' ' I < I 1 ^ thl Hi I I tl^ - £ 'O 1 , i I s -Í 1 . Ì Í I r ) I > N ^ 1 1 ' , ' ' . ... WELcoMe jro M^KÍNUEV. Tí'opt«» nt Km«t Uvmrpo^t Tmrm Omt iMr WVIcom* th» PrwctdMBit, EAST LIVKTtl'OOT., O.. Au«r. ».—«1« years ajsro I'rt'Bldent McKinley, th« fwv-ernor, upenf>d his campaign for « «ee-ond from Colon«! John Taylor*« poreh and the fact WM recalled whoa Cnnizrf^Hswfin THylor, who im«r nptti' H- ntp the old McKinley <lí«tr!ct. In con-fife,««?, fipolre from thf> pame porch wieJ-comlnp; the president b«ek to-the old HlitlUciiith district. Seven thoUttUld people thronfied the Rrounds auid ¡-treett: aboMt the Tuyior homestead. Iii rc.sponífe th? pref*ld'*nt »aid: "A» I voh-e iippn>rin{lnn of t^ls welcome, Í eatinot help rfcalling: that from thla very place year in and yt'ar out, I hava ni- t this- p-'iiple and they have alwaya idv-ri >no the Ptime Renerous srreetlny. T.iu haxf always bcon firm In your fri»rit{;«h!p for me afiti though I have he» n ibapnt jVir more than four years that t'uard I feel for you has tierer abiif.'d,," .Mr««. McKinify rame "Ut on the porcit for a mirint'j to bow to the CPOWd mad Uii'^ K.v.'ti an ovation. Th« demon. 5tr.(li.'in conflnijf»! for tin hoar, A'id.' from the rr-efptlon the pr»»«l-dent and hit« vvífí^ spí'nt a qui«t day drivlí-iVr'.nií'fóK'a'short 'fíniel «VÎT Tíiirtí---Kr«.« TltouMn«) Coban« l^iiM. Au«, 3Ü. The commiwiíoíJ whi.'h h i« b en er!£rai?ed in distributing^ tilt' ti "^HT.TOft'-appr'^prlnLted'' 'foV"thé pnr-"" ÎHKS. oî riayir.i; off Cuban s.oIdJprs, who î-.uri on.l. r tlndr arms to th*« Ameritan "{bel W'-, f,.,,. î-.-'u! ît-,1 fo iravftn.-i Tt r^-pnrp; îha' ."'bO'O perfton.s have received th.-ir shan- of the fîratuity and that the total (unount of money disitribut^d I» MARKET REPORT. Nnw Tork Woney Mark«!.. NRW YOKK, Aug. Slop, J on e:i!l, '¿%'i]3 per c»'nt, I'lltiit.' mcioaiiiibi paper, 4Vi»4i5 per cent. cent, ■ .......... - P'. r'lr exchange. Aetu.il bu-iine!'« In bai ki r~ f.Uls ¡n s^i^ui hi'ijj f.>r demand, r.ii-' $i I5 "<413 fijr sixty daiia Fuvted rat. s, it -4'! i ( ..'ntre • 'i.'l li.i:.'^. fi ».'Wt S-li. ¿ii.v'ji ta'ii'ucr., CJ'aijJc:, l',:iT Sliver. Ulc.xlcati clollai-3, 47Ti,G- Ni-t«- York Prwdne« MtM-k«!. Fl.oril — Winter raii^r.ts, r! SiKT3.9<?; uh*<r ••'i.'t'^'rt,. f.1 "'T/S S.', wtiitcr ex-tr... r. i.'M). -sHdnttr P-w frra.lo.t, ..li!".. p't'iei- Mia- lii !■ .r ;.,,K. ! - .. 2" jni: No .. u<,.-!.ein. fob. pt.' ij', l.i' . 1 1. N'rt \.irk car lot», HYU- Fi .»CR :)'>,}.135, CKWHRAT Fi.t.>l.;K-«: fiS i'.AR! KY -- Maltln«, it-HMV. dailvered l.ih, iii.Jii.f;, .s^sc f.o.b. af!i at t 1 dt.N.Mi.A I ■--■» ►. tm- %»c.»tern. 7S^73a; ep^ TPi'r!!', i'r.irtd'.-w-!np, |2 1tWt2S>, \\'lii.\T N.', 2 i-,.!, f .1 b, afloat; No. 1 leii'.1.1'! a Iruiaih f o 1». afloat. U, ' . - N,. nd Pt '.4'V-. I>ec. 77%c. i\)l:S X.. : •• I o.b. afUaat. Op- tU I p' • ''41 i> .. -'„c. N. M, ."'O, Na .} N--'. : I o - N< whit' L7i.. trd( k mix- v\ t.i 2' tr I k VAidtt, 2iH&SWc. li ^.li ¡sra 0 od to chtiiCft 1Ï In the ^'oiHxl old t]a}-s " a lUiUi's care for liis health was markc>i. .l.iy the- c<.iinpletei!e.5.-i of î)ie armor in wîïteh lie lock-tál hitííself lip. Jí wa^ very utill eal thy in tliosc ** nierr>-davH " of jovial rubber barons, to be outside of the steel case., of kniethood. It was slvel V». steal every hour of the day. ...Ill otu' tiineN a in.m li e e d r. to be arîtîCil inside rather than out. T h e js'ciìtìe gena is like loM,- ia Ih.ú îic " laüi^'lis at íoci^ .'ífiiitbs." You caii'i Jtrck liiîii «ait, b 't you can make it su mighty uncoinfortahle !ur lull! tìiat b.c'll he eìad to out ami .M,tue utln-V lodein^r. Tins yi.^ 'ti M pî.itîctiiin ajMiîist di^c.i isa hc,inbyc>»!i.hîi<.j: îd tlu> -domach .aiui of-hrr f>rï;nns rif ■ (íij^esfimí atid '-ruitfitîî"?«.'-Ib-aith î,-. till* Iruf^ artjior aojiust the J,;..!!". 'l'bi la -ilîh .d tlie -toai.ich .lld .illini (U^an-.- is. a--~.nti'd tu tlio-^e v\ll'> U^e Dr. l'i.-rc.c's ta-hlcn r',l'iidu:al l.iiscoverv Jt ptuiÎK-.-; the blood, streugthens tì.e '.-t. m.^J), n..i!ii-ht 1 ílnr nervt-j. and sicv, liff- to the luíu>». - _ „J.:.......... Th. it.' i- no au^fasil or oll4>.r ji'tU-v&iG»!. L cptiKu-i in "(.i.!,b-ii \îe.lîi li ni'ijctvv-., crv, ■■ t 11-e.I tea t)i.;!!!-B<i! Dr. Piercc-'!« ('ajiti-ai Mcl-s ; 1»-,' - -V-'A 'al - \ Î.J.Î i.il* of Jil.i IPi,. A'-.t 1' .t I \ V ..r ..(¿I > ti.i 1 ^jJ >» • I't .Ilt>!t -.Uììi ïUi.-i" ' ■'•Ir W "V . Ji^ l.i'. !1 ^ a i n> m'v at m > M 1 fit— -ir l-f.d t.> trP lii uikl.u ! '.I 11» o 11. i Ì il i'l -u.. va '.luuliï MU.J 11 -erîù.-il !h:il tlH' ileOU.ri t . .-!.. 1!!.- Ho li.-O.Î i is-l il-wvi-i a» w. ij'ht. to j.;-v páii-iuss. aa»! «sis r..>l il t , u k î 'i N, t ? I ,k je ,al\ . ' can .".> a duy's w.u k on tlic -favia,' Dr. l'ierçe't» l:VdÍA-t,:,i. .CVU'C,, UU.iuUiiUCi&.. fonn-iilv 1 p r ! Il 1 s 1 M < I ' 1 . 1. 1 i lu hUî di <i en t. \ Hl .U . OÜ ' ' \fttt t had n a ' 1 a f.u tli. il n ,! "Ì t . J ' Il . t t! n a I r \ > i. ^ . t t rv , 1 1 tb. b. w. 1 ni iv F- ti ih îl J -.¡r '0 ill ti v' . l' a., t - u s s il m 1 . li.. »7 t ir u T, ..2î t.ili i Í .. (IO .r'i( lîi- i 1 ? i n <■ : ntanu-y, 1 i^iTÎ,,. Sic, imUa-, Si..!lo o<iI(>. îîfii J »C, SHiall, ! i-i , &!rail, do. vv p,.ri sikirwa, t>4} 1 SM t til I îua bs' tîVL th 1 ) \ îilt« lit tî(».>-..r Î.CMa.N \u 1 \ il V < tj V '1 . Il i '» n im I t i « \ ^^ 'itt! W ' > m tb 1 1 1 I I cil .a Ì . a vp r tli ' s 1 J " Í. ! I. 1. , i • Il i' îb u , \ i -Mî Wr-i ,i m i,-hi I J. Hhî 1, I 1 >a 1 \ ' • ' \ l b > 5 1 î V • Ml ill .a KUO-i\-CoVCi e.l 1.:î e\a.S>e. tule 1.'- >va:-t , di '1 î) l 1 ri ' ae ... <i n t b s, . M I M. 1 i o w 11 hi. L.U L^ ^ lU 111 on 11 n' > Vi.itient. niiwi'vrr. uoi t».«\ •.- (>• o>.oe> >,• tw , w . I i. J F 1 ' ! < rciiiaiu b<a-c. V onfiriri-.i-*sti!iiii ttiiifoi-tf Ji Í 1 î I. < I 1 1 'i V \ 1 iO 1 , . . t I I ' I S litb \ 1 li li t Í i Ci Il F! W 1 lu td I 1 11 Ul ' îa î ut. t ' . ..r tif Kl -'A Jt F cia'^d < -- » l'i \ 1 k 1 • i D. î ^ 1 i.'l o... W J \ -^.r-il, tf, 2 2UÜ plurality.. I.uaaiu iT^ivUtH» Mark»!. l'FUAU), Aug 2â. M Ml A r-Na 1 h' d n m . N<} 1 Korih-,.r' " V. i.'^ « Ne. Z red, "î-^c . I ps Vyu „ jii, rt, No â yui- il \ le.-No. 8 Tftbue, Nv) a mtjced. v.Jc. ■ Uil-.—No. i. ötfc. .. . J i I >l -"v -'».it , « ' t lt. hí-st pntcnt pfr lu Í -) J >1 . >v .. ' , îo_, îr Sit; wîn-t . a ' . »II. y J . Í t irraîiAm, K.äi . > 1 ií.K -t ■ t .ad \ fi jiiiii.-¡., ..Íy2..c. V. -, ., 1 .--n (io. se.'j 21t.;. .[, >-1 . . I MOI Í' 'i< l^î'^'r/ptlic; .«ikmia. ^li:; P„.it fnut UlifTtlo 1 !*«> I«»r»«.k IHnrtlrt. \ i 1 1 1 I V Í X '1 ri S5 Í I Í! 1 Í 1 * en III 1 ht avy tn I i H ,!i. lit h Hi 1\ .lo, ILHIH» -ill. I . ! 1 i t lU .. i,xtr.. V < V .1, > .'Hit». I; ri' \ND I AMI?«; cn.ji h to extiu s,.. - i'i la c.^.■^!í•a , . V tl 1< v.i. lt> f.tU. l1 . ' 'X ' '..i "I 'titnba, lo lair. $-1 i-a^s-Stj. \. Í. ."> 1! >1- aotí I. ¡ 1 io tl «h. »- çn («5. T «1.1 n«naî.i WarkM % , (a i^î"! I.Ì iW. No. tuuJljaJ. rjÈ. HATS of Every Description... •'I t h cî r'f' st ha pt^î-, - s^s^iôs and fc.r rail '09. now r» ac-v ï£. W«-lls & SOM.- f sîssstfi  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication