Monday, January 26, 1891

Wellsville Daily Reporter

Location: Wellsville, New York

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Wellsville, New York

Loading...

Other Editions from Monday, January 26, 1891

Loading...

Text Content of Page 1 of Wellsville Daily Reporter on Monday, January 26, 1891

Wellsville Daily Reporter (Newspaper) - January 26, 1891, Wellsville, New York Wüiasvn 2 EW. Y MONDAT, JANUABY 26 T89I. i TrfttoM i^v* w«imvtit* Via %tm .....k; a»-Follow ----hi * s......... tt «.It p. WX , -gt....----1.1S||L«I ..... VI« «»1« B.. E. & G. m î?, m, H m ItsSiî H. - lM9.m m-mp. m " 'mimm: mg âi ''w té mm-wm A Great Event )tn Hr. LANGWORTHVr if MWiltol^fei, «i T., mt'it fHt'*T-Prm r«»»^ Î.H. » a»«* ■ lik* cl CHRONIC D»S£A51ES r »t I t»f< »M rc» . ^ tat» t ttJük (»f f «ihtuk •» «I co M M f O ; A L I i U ij S SEARCH FOR A COUNTESS. KKW YOiìK STOÌtM SWI-PT. C0M?.fU?itCAT!ON WiTH THZ OUT-SlOE WORLD CUT CFF. Sarsa paril la •FOT seTcral Mf appétit» was bad. and mj SFrtita so prostrated that 1 was B®able to woTfe. Aîîer trying i«Teral reinedi«s la 1 ttmireû to take Ajrefs SarsaïMWttîa, «ad dM so mm rp»«.m» Str*ft% Slr»wn WUh Wirr* riiiI tiillr« T«rï»er3ipl» rot»-«—TIi»« ««l"im l>iwal «• tl»«« Or»«t lil;«-,;»r.l of î»»» i:«tlin»t<f <f»f th« H.in»;«;"- Uhi »ìli.- TKr t\ li»r-»t!OHt<i nt C«»ant «clrmay'« l»aasht#r Siili • liy«t»fT. ^^ Kqw YnnK. ,Ian. iil—Xotàìn« liM.yel, fi»Wi«»Jirn«^4 of fb« hullii^ plsrw <if-Jenni»»"' SxlnnfiT. fhè «tewgttter^of t'ontrt ^ir-, ni.'iy of Sf.fr;»i i. Hungarr. IX^rc-tlvc-* fui'Ì rff»«»r:«"r«4 liiiv« ««oartnif the cì«j' «furiti^ r tu» ifiT«« day» !<>>k»n$; t«>r the «iiforinnAie yt»tin>i pirl. It<'[»ort««rs4 have X f .e. 'Ili'- «-t« ¡1 Ì.T s'op frt>m th- i 111" ■«h«' <11-^' 1 iSHltMÌ fit < Etì iiiniui {-«^i» 5>^ir<t f 1 11' s; M - -'vt :s «1 -- » ir ini' • f r-»!» th - f t; » 1 ik> . .Ì!>ni .»" 'A-t V4w<ii i ••! r < ! 'i> Tfi • "!).--••■ \ V 1 . • t 1 ì sr I ■ 5>ii Nio':. .»•:>T, t .U-r^v »'»iv- l'Ll'NGi;n TO IIEATH. i»ri»» yrvm. 13» Î* . .-r - 1,-mm j t US i,« -i»,— ' i — - •»l'.if Bl»^ Î - . M «'»jr "bjU t ♦»diti ... .. « ' »»««.«»»U ' t .J -u» ».».x-K-i* lati i •f ; ■ . . . - • , . äu »ro^-». . ™ Restored My Health «Bd sfcretigth. Th» tapMlty of tbe ctm» tonlsht^ me. as 1 «peeted ti» procès* îo be | . s i . long and tediom."—Frederieo Maris Fer- ^ l , ; " tendes, Villa Nova de C.ST3, roTt^t. .»rt»''-' "For many yean I was a »uffewr fmm ■ — strof ula, tin|n a!>out three year? 3#«x wlif n I , , , ^ ] Ix-gan th0 use of Ayer's Sar^rarllla, since , u j, which the dlseaa« has eïitîr«?îy } ■ AmtlochlMofmine.whowastTOuMcdwiîli , ^ ; the same compMr5l, has also b^actiTed by taw modieine.''—11. Braad^ K^Ih-. »>1«—t» î» Tliottslit I-ivf« i;. «-n Si Ol m irUenlMT»-. " - \ v! , • "-fon.» o ' — • • ' 'i'- J It Î ' i<i 1V :ii.ihi - >.' r -iiMi tl..i i . 1 ; - t n I- .Is \ re îKc .rr ì' i f it !IM t , • • II < I, . t.> til • ' 1> , > ! n -, . { I ' . <T,... Ì , • \\ - I ' 1 ~ M • f il . t . 1 Î l- . . ■ i - . !i - 1 V, \ 1. ) ■ ! I , - . t . ! 'V.fli ( . 1 1 ••I 11 , î "r ¡.V g • I f ■ 1 I' i)- f,' , ■ !. î-.'i THE RAOINQ CATARACT AT NIAQARA CLAIMS AWTHER VICTIM. A Mmn »wpi»«**«"» Illaiilef ..ot ri#*«>lnn«f. O., Jumtpm ttrmr Ifite <io»t I«l«iitl ntiftga »nd i« Swrfit Ovvr tti* r»Jlln - - » Hill« ftm>rU to ihé f«alrl«I»» - llf W» Ap|»ttrcntl:r,i Intos-Irjm^l. Ayei^s Sarsaf^riHa TRXPAKXD BT DB. J. C. AYEK & CO., l.ow«12. Maw. •old by Draw!««. ■ i ;l <. t , i u N '1 . A . - Ì1 A' I n Ì V irvi'iiJiu 15 NEW rfoas ABD NEW STOCK SMITH, TOMPKINS A CO..;imTmg opened with a fiew fxd Fiet ioelt of Grooeries, %rxd mme of tlie Besl Braads of Flour in the coantry, alsoli Fees, Med aad OaIb, rospertinUr incite patrosape. Onr Stw^k is new md fully eqml in ali reepc^«: i to thai of any other fjrooery hou^e in tcra. ErerjiMng guar-leed. 98 KpTft^sti -<1. Trj ns md b.- erraviucaid that w© will sell the best goods at the' lowci^ pri®*. We bave eico^thic^ • '.'«ded ia the bona© and will Iks pl^ieed to show gocda and give praoBs. Dyke Blocks Opposite Confinierciaf House. AI^X^MITa J, R. TOMPKINS. J. H. W'OLTERTON . V . . : ov.-r tin ri' -, - li • t !ii » t-". r .'tr^i- ..il- .1-» ; At X ; -i. > {...... V. -- • f,..,,, »1.. W..,•.->(. j I I ^ - I " > - »t.'î i' ( 1.. K Ì T- • .V ^ - - V, . .. i ..........i Nt c, -............i* < n î t i !i I .< i I \ • J • 1 I^cre <iit !. , I , j' . i " - , • . r 1 r ' ■ : -) r - r-vi _r. \ h I i IV.-I^; ar 1 f 4 4 1 « λ l> ' ^ s'l tv » ^'t , ll îît H - j IT u- '' - c. t' » Ii ! " > 1 < t" t'' •> I N . -, i 'S ' N( w - y • 1 ■ ; ; > . , ..1 il - u li I ■ n . rcl ■. L ' 'r n u u , t! 11- 1 ' - - " I. :. • J 'm 1,1 3 1 i:- ea>r i:' ¡> ..il'".-v 1> u . Ì i . >■ 1' - . , < I i \ i Î1 ■ _ ! r. . 1 1 I- i i if' '>. - I s - -l»''. . »n.' 1 - THE STOnM- ■ ÎN' PENN5YLV ^N'A. i . I ; » 1 i • 1 ! t î r> jr ; .n H C^»m-!t'«'t nf .IT Witc I'rKlii «ÌU ->»»- a —Ï V ir- of :» I loful. I a i - : < t ' . , - - i- ' d 1 -î: i ' ? • UNDERTAKING. f^ ^î»{!î1î»er ùarfns? rcrs-îiajïed a Sjùs «toc-â CnstertatEr's Sapplles, cotiS^iUìg Coffins, Caskets,Draper ;omb5natto->p. Ve vet^, Crap© «■very h : _ t. töe wfel.-îî!- ----- an 1 o'-"^*'. NEW HEARSE. «s tef-ttpsît^a to Ti'l ch'Hit-ha-ritìE«cumî th<> K \v.\;ai. wîiowUtcîTe ÈJa'.'.per-eeoMI a'î^EUoE to Mìl- tir ü^ö oî «te basîneas. IBabâtelng p.ri mpiiy îo-r4<î&î-or day. î»lgfet mm, arr^i t« s. v^an, r^a-äet« oa Suxe Stitef, G.pp r ssîile or FURNITURE. 43 ne» a stock" as tl-rf-n-» is in Westera Ne«-ÏOîSl ¥naem teiw --î: tTOrriivrîtîGa. A süare oî tse patite pitiona^ so Kixed, ReciPiiiber tlie piace, S ijcbd rii-t or M.-Kwfs-g >üov. N. RAÜBEK. WSLLîsVÏLLS. X. î-. Fi-fc. ■ .n r \ ' 1 ' - \ - 'f<l l.i-k- u ; ' r issi-n^îTS j :t il > >riu ' ■ ' . ^ 1 - ( 11 lit u ''t I . 1- ]>. I I V, -•( . i ! a. . ^ ' i - ' ' ' Ì W i^L ' I î î - ; 1 VV KrAi; v Faua, N. Y.. Jan. '.V, -Sìiortly iifipr tì o'clork last pvriîing ilt-nry llij^it Irtînl. fÎH' k< ('iw>r nf fîoat Hîan<i, amil vilm n»«î«tf"« m lÎH» rtiftac^ flî tl»»« fo|i nf finat l««l«ïïiV bHi. -«»»w « »KM» *!»( (> t h» lirxîi:««. < îim'i îironml ui.» uîî«'. -sviiirh h;» l I*«"!! ì(MÌ., 'l for thi» tii^^ii«. nu i «tîirf, 1151 tho Idl'i Mr Iìì^ìÌìLhìhI %vi>!i! <\nî i-iniei'î ».. l'I. tcilfn - hitii iif w.iHîiif k«>i>...r <ff 11- .- ilf. :îl,lf Mfif. W.iH .iU(iV|. i on thf i-laii<l ;ifî>'r 5lu- jrHt«* %v.-!« «•îtiM.*«!. Tin- iKHii iî( uh" !i.» r»'>)i\-. (tf;î 1» \\ti:tr lit.!.'! «v -,•..•11,51'.: Hf. r»s'!n-<5 ■• rii» VfîKlr.jHi'." Tr^f ¡1 Hii vv.i-i. ,i(nH"-vii,-ir in-î(»\ic--» .-iii-l ll(„'i; ii-t -»il II,' "<iu!t!|;:<> to I i>.- îit'iiii -il n-,:ìì i;nn. lie 'i-'Wr, •ìùli. i!'.i> î t):>..hi>^ "111 ; -> I UI ÎM. .lîiHf .-.H II,.-y î..»» b-.-. . th:> !.!i;in- •Z'-r î'M.k.' .•»"••IV î'!!-.!rTî-r-t f*-.» .»i!iîi.-H, jîur.pvl nv.-r s!.» ^>■.^ -r î- î M'^ ni lin» l-.-i.ti:ii: fto-n îî t.h K: in I r--. üo .t îs:ariti î;iîn î h». >-,ti>:-i-«, TÎî.- "./.trr -h-U^.^'.. ; iic üViU < 1 ■»îMfr,'^! oiilfi a r ;<-<■• to' t'-■ inr'r,- Mr. Uù'i.iutM i.u. h.-'i- ■ r.-.r .1 ¡it.l- li-r .'SM'I a r-' îM' .'iiti! %vh ts Ì'»- •¡rni««! lîii-v,,.-. tu n Hvnuj 1 i «Tawihisc f. Hfi.l.T A '»on . ■ Mr iiiiih- i.-ui'i'- w;t» ■<'ist tu rie .-I-)!«! »fur«* fur nata M Vf MUit r»-n.{ v.MrClov, n-lîohri* t lit- • ui«.-::n. .i riolway, nii i i;. ^i(•^^l^c•u. :» -...iri; j»..l<i-,-ni.;in. at »>nr*.r w.-tit »iown ti«* I.-iiMcr iiil'i ciT.l.i f-.,-«- th:' 1 ! in t)n» wiU«T .-ilmnt l'.fiT.i iii'v -in«! iioiiiinc nn î.. Uw. ) .. . ! ï pin r ' l'I" of îhe j "" iinù-, . I li- i .M.i'-- v<;;>, t ii.Uii.-. <1. uii.'î» j Tt» 3Jin..y m-a: 'i.'-vvu wirh, a r-'i>c .in'.î j Ni w wnliin :;ti..);it îlirff- fcpt (if 1 hp nui!» { i-»-.i 1 tio ph.!fu' 'Ì ii\v,>v iîl.i' :i -v.-.'-.M- (.-iir- j tiic »I-'V j-ht. Vm.» --fr. iit'iir j aft« rr iî apiiar y six f''('t I w»Tf :b(s. nith J «nn-; Îi.-H HeUtr.i'. ¡ririti I inaliti.4. it.wcf.-tl -/i u-icil I of pan .T. wan f. il I tn rif.' r.n (iWrül r. i . "n. -i-i • r a,in? ft'i 1 , .1 ] I ^ .'i i l t • • I ' i ï' i ■ . In-.- . 1, ¡i 'I i f I i r . i '. . î 1 M • ' > • • ' - ' ■ / 1.4 l Riversitìe Saîirtârîum Th»» *;Tfat tr'ink ì-.n- • ' 0 . j.i i r > " " w..f»î. -, •• „ -- ; r • . r . ■ moii'-rn a tj N'.-- V. • i -if^t^în, • - i - .»j r" "'t- I IjOUÎÎs. liillf t-il.;.,- It'l . . i East from VVef I sville. 12:04-P.M .i " - eomuio.ia'. r. c .. ^ »5 fctation&ij i 12:23 p. M. Du'' , N - • * | td t<->r Ne-w Vorfc. N-:» ^tar^ ' j îkÈt iiKM'ars 1 - i-.r-^ta». i 6:37 p. M.l>i. (tirnmot M. r. V -- _ --. t « - Icr Ftiiiîuîi'ipr.ia. ; ior New\t»ri» ti . 1 2:5^6 A^ V. Di'îr, \ 4. " ¿r: tli, - ' We^t trom Wellsviile. ard Sî \\.i7-s, f.ir îh.' I.iin^intii. J i' n l- • -- ' ' H . \\ 1 - _ ' ) I 1 .i - . , r i î-j .■-. . ' i» c -.'J * «f N.uiirk Atic^tti far i r.sî.t /JÎf iiK iii, i- i WELLiiVHiE, T. ■ '.Opiaa .ali the year. Second year ■ of sîsôœœf al opemfìc : of all kindâ by Hjgienic,Hydro- • î :55 M. Da l-, N l.-OU.- \ t ' ti 9:06A.M IV " fit w Uiiii.i t. nil IM .rtäi 1:3 5 P. Uri'it -i. 5 ■ to;<. I, Fl I . "^î _ tOJ' t'i - Il 1)1». . î r How's YourUver? li&dOrîmitalràti^ito, ÎDBiOwingtl^ go^ heaitb ttssot 'wiikont tt h^Ot^Ureit. mmûrn lût^ wîiSapiA "tha ds ftTO slafimsli ai^ CCM* 1, ¿0 food Iks In the Etomach imdî-liôîâôâiîig tîi« ; iireaaeiit icadacha s; aföelingof lassitude, dmponàm<^ md nervonmem indicata hm ih.9 wholo e^fsbm is de-raigdL ßimmi^ ÜTtr B^iktor haa been the of lifôtcariiig HîOTô to heaitb and by giving tiffica a healthy Mver than any agency kdowh on ®arthi It acta wiüi exiaraor-dinary powôr and effitawiy. NCVCN tiCtN DtSAPPOINTCD. ttw» anything els«, and nmtr dl«appottìt«di In the effwct prodacwJ : ms to^ almost a pcrf«« cor» lor ail of the niommeh and BoweU. . Wr J- McEJuaor. Macon. Ok D.nO,V.\ED -ifi A SLWER. ' "I 'I'. 1 ,1. t : 1' " » • t ii> j li , \ V ' J-I iii.l. i ' - IÎ1 ' • , ^ - <1 ' \ I M lu- i M 1Î1 ' <i } i • ^ i : I I'K t . I' ' £i r, [ T,,1 nw : \ ; < • . , i . > T ir i \ . . i .i ^ - ; it oi liu-. r:;v. T "O UGLY vo^'.D .5. Ì ul. If»i,'i..ll !i.!i.Ui«<in »t iS ll, J liv » 'tian Ur Kit Witt) a il;iititiicr. N "1 ' . -I li.'i -i ' I.Î I i' H r ■Î- • > « i , Î. .t - - - " „ ' I ' i » î I- ' r- " i ' I'l I " \ i_ • r i !i ' V riii I" - I \ ; 1 ' ' i ii w w U'iMilUi,' 1 ; uin î'.vti !p..;-îv u on i;(ls lîj 1 * -, > il ' .1 - f V t, .0 I ti) ^t \ ' . ' - - i ^ \ . t- I ' 1,1 on ' 1 ' " . i.K t. Il La la a t ' . t . . . . ' u ' . " S XN liv :wke(.i ' lit s!;,- |>t,<!nu'<i ont a . ì:.iji;: !Ì ih'iiry \'al(.>u ir-¡ri taken to the 1. h'i t.ho >■' ;:p tho isìairs l\>>>.>r. ìli? s,ii(i,vvben ,1 remilaami j^loit-:-r sue acfu^ed hiui of \\ -ì î A I 1 li. . 1 ! i . M. t« h ì ! > 1 1 ¡ri ! ' a ì i ' - . t t C r ; > ' I i A U \s-j- i < f u I V t » £ X N 1 . E ïi( a i- Pi j .1 Kiiii!.:. f - ! . !■ e 1 1 ITO it. l J»' "sìls I.'.-Jii, I. ..1 b> IIU >1 f^ i " ì - t \ ^ < 1 . n., ! '11' .1 1 '! I .tt( t'.s r , M 1' fio \ u- . ■ . . i l. ir I ' ìi ii :. ■ ' i 'A il .i iliUilÜlsT ... • . IX -< . ! r.ETj-NS «* ti th ! ilUtli i !• .. \ . N. in ì iui;< - . r '!"■ tu ti . . t > lato ! hf r tiu.. i <h i k n i u ( ut li h »M < ¡0 f. r . wis. h % i "i.:: 1 II ml T of Ulti« Frantt «f l'aH»r-,r>f!. V. J. ' i . ) >r< nts of ; • ' n r U lÎnnWQçd 1. 'lu r o-" t t n an«l , N J 1 'urvyar . i • l't' ' 1 it th« l.-. ¡1 iO <, i îfr- i. Oliil. ! - I j; '>_- i,in.k.<i ' i . • th<>> 1 l ' ^ k'« a'Jil t, r-. • - 1 - > r i! m tîw . ' I \ ^ ' ! »ml ' r 11' î. t ho{Mn ' IJ: l-inîi> t r ' > \• ' _ o; îlit» inau- . ' ' 'iz V • » . - . ! . 1 » l A k • .'t m <"vrcr • • Ì- ' ' ofMo»r- 1 ' "H ri. ' t ) ' 1 t ') h 1 i a •s M ' n I.'* rtnd î A - 1 > >' . 1 thi» a . i -1 ' 'I -S-. Mvit t! > t ni ift • "JT' I. - • siier-ve" -t tweritv ! '/i,!- u .-rii.n'ij-. <1 inso thi" u î ' > I I . 1 I n hî ' . 1 M-tvi ^ i ( ! Ì •N - ^ . . S . ' . IM i'xi. Ì 'x-a > V ' i i<\- i -- . I • - J . ' Îî • lît-r ^ - f. rt ' 1 ti'ii I t I. i au t 1 of ti . ^ n-i^iuar ti î • ' i T.-" -s toi ■ - . , i . .1' 'Lu ' ' 1-. U « ut ^i»-1 _ ^ t f h » ' I., , i i. i.a- i t W«' . • • vv ttnîor i-H ' c 1 t . 1 < - 1 . f » • • .,, !■ :o s.'Acr : ! L-.li >. Treats and cures j , lu ^ , i. -s?-'. 'ÎS • - C T:Vt -. . ^ \ L ui- li. < pathicand Ma^.^tifmethc^ Nodrngs. S t^M'lTiA i'Jsl i.i ^r. ' a.'^". Teadiesbydaiîy l-^inroa how to keep ßO^LE. div. . / well alter goinsr fc'.'me. Christiaii horae. XdSher ahotei B.or n ht^pital. Has already refe inces M.aiae to Iowa. Mjffiy isisee sna'»« !?inHy treat^nl si home ibf lasgnetism. Terms the, fery l-oweet. CirroWs free. Cfrr-x^nmimce soEcited. ■ Xo one need go' eliesliere for treatruent HOME REFEREraCSS. Mm Harni'*- T.-;'.-!-;. ^sri. M V. r- 71 - • ' vp;. K'v . ' ▼ ■■ v-TS. H V > ..... - - M-.. J. M. Vi U Xr*. vs T- T ' ' ■. - - . «-."tcjifc-it, i"'"''»' I ' . iV . I I r I i MispCs-t^'T^-'a . r.. vVt.i^t',., Mrs. y.ra,H. J. Hui-'. s.. I. , . Mrs W- W- >'»nr i-, ■• ■■ - A. B. Mcttow uh i •• -••1 ■ Mi*. C. M. . --<•-■ B. a. Ntie. Kaii-'-' . ■ - -'i ■ Mrs I>a£CaD f:r ' . ^ ¿"as^aiK):}-, WiWv, X p. DARGITZ, M. Lf. ' ■ -BhyftlcLan aid Surgeoa. Dr. H. W. HUNT. r.rasriettc H^ai&r- r CfiiLCr^E. LEAR^ EQOMG:,h\ - \îr F . IS I 1 \ i ^ Ï u.i \« I iuiJ af the* : .«.. il, lî:n î alili la.. - - -- H » i* ( ' Kit «r- h(->-.:tti-a that . , J , - Ol tiji' j 1 T «1 î Ml-, O-Î I ,15 . r J. o: I -«ï.. - \ "V 4 < ai -! !! • IH'.. r ^ l^r 1 tii i" ' ;> ) Uli <• ■ 1. 1 i atv n ■ '\as Tit . .i fr'-ru ; 1 s co'i . b. 'hi r > . i> 'tn I % o 4 >' n i . J f i * ^^ ii •v i ■ D . - . . -.•r-.ruly • 'A. ìLirdcii .-cht-ue aulìes ■■ 1 I •• î,i-.Lir ' i i if r.as „.' . : twu - • -• ■ . - 1 i-r^-,- > - - .. i rcl-- ■ . • -- -Î Ttac-r- -If hj •i:-' o' WGlfl'sÄCiESiaGking ytj 1 n-wb ci. ^ , .. - " K butt Of Z'' tt • ■> - tar h -it :■ a-, t ! ••Wai^r.'i'4ViS:8L£äo-J luO _ Hi- -it t ■-» <» - t ..ii tb» . ÄüJ cat-ir-lf» ». 1 af'frjt ; | •fe«r«» »ji-.-« " «1 ü:> , fc !f».t - «-Lt ST*!« Oto » Htm - -»l WILL STAI» CLASS »»O C» WILL *T«IH Tin«l»"C WILL ar»!« TOWI» Ols ««»«rr» ■ at iu^ , fn-t. «mr. SI î 'tr ' 1 . .. C ' V f i ' . : .. 1 1 . . • ' >• _ « "lai. to \i . I Aji i.:' ' .si: .iitfauvn. . ^^ in s î - - ^ur I .. " LT — 1 ^ I V b 1 .a-ii atU «¿».xi-'i-t >1 V.'. i e 1 r-I I " • « I ■VC f, --------------- . 1 r < V urfterers wbo a^t^fii, x^.î'î'^' • br k-iiii-ni ii.ijaiiir, .Ipiîî" 1ft:. Wfc»», «--îl, - T li-JClxÄt 1 ^ ïiy UvTw-Bwr Beam. Jft't'Si- Mtliüil t vli ¡1 . r > I . l ' VV . -^'iO 1. " '-'il. î'inîtî&ii ■a«."»'», - f r V . >t Ihki 1' ' .....

1 2 3 4