Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Wellsville Daily Reporter Newspaper Archive: August 8, 1889 - Page 2

Share Page

Publication: Wellsville Daily Reporter

Location: Wellsville, New York

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Wellsville Daily Reporter (Newspaper) - August 8, 1889, Wellsville, New York                 m ..." iw^iantAi.i''^ îr. T. ÉN08W. BAHKEa. iiàw vomm AJTD rtmumtxn IMiBiT mtof ittado kiiown at the offioo. ttCrVilIICAM CONVKNTION. •í Tt» tt-imbaciim ftlectw w üw» tnwnn of Aiv-ctnrAff re»in<»i'«)d townd díieafttMji to « «í(«H*w»tJo»toí«liodtí KT»cn<iHhlp ou Wfanc»-a«jr. Auga» íl, l»«-», at. I oV,k»f:ií, p. m , for i '»f jptiftwid ot nomUiaUn«: cannlilat*'« I<)r .(udgi; ar<l fitttfmtCL IMgtnct AiUitwf, Mi'mM'f f't tiljr«CSorono^fS aiwl ff>r the Piwti'm of Wûf,«, .íuíh-^ ftawUHiitf dpii^^tí««, al!» for me tr iu-SMUOB <a tttkjr neress-iry butlüefe». nMiduurmati of cach d<ii9»atton wiu pjp-wni %lNdir«rad(HMtftt»toUi«^ Rxecnítvo conHnUti-f tlio AinericanUotciby nt)Yn,-( K» ni, on tiu' úi,T Of tí«Oon*«Wlí>n. Di' onlcr of tliollípubll-eanOOtttttycxmmuto«}. ' B. r. MArKi, C^ailrman. y, K. tJtrs», NtórctAfjr. Vüclx Uwn tóoatllkHí to tiiç» followlntr numtjcr ofâotagftK». Vüclx Uwn tóoatllkHí to tiiç» followlntr numtjcr ofâotagftK».   Altred.........  ........  Fricrtdíhtp.....  , . .,1   Alleo..........  .........3  ílenpsfí»,. ,....  ......:i   Alma..........    ........     ' Almond.......  .......  (»rovo ..  ..'i   Aaaillr.........  .........1  Humo............  ........1     _______I -  Indcprnd'iiee ... ücw JIudajn.....  ......'}     ....... ;t  Kti'^htciríí.........  ......1     .....^  í«cto.......... ...     Boilvar,.,,.,..    Wprd ...........     «art».........  .......;t  VVeliHvMe.........  ... <■   Oaneadna......  ...... ,:Î  Wf»iT Almond —     CenterviiiP ..  ........1  Ail'lln;<..........  . ,. í!   ClartwvPio.....  .........i  S^'l.'l . ,     Cut».,........  ....... 1       If..-. - Dii. Oïhi'H Ensov, of Nnw York, tl«'-ol«rm that toa in iutoxiciitin;.:. Wo ftl-WftjB thonjîlit that tli« IVoliibitionihtM were maddonetl by fiomcthius:,a»íl wc arc io kaow vrhiit it ìh. -Jin^r^ifu Fx-press. Salt Lake City haH becDnu' h ( ìi-ntilr city. At it« rocimt city clcction tlu y . olectod their tickft ])y n mnjority of U, ftfter » hotly contwitcJ iî:,'ht. Jo^i .SiuitJi mn^t ttini nm-iiKily in their ooflins. ........ think« Ui<j r«-COüt prize flight toiichos au oxct llont Ioh-8on (» to tiie rccupcniUve cflocta of tiin-j^wmoo ami proper hubitM,^ ïîy tli<' ' coa^WBsii añií masi" brufftliJiu'iii "«t'iHjK'iiÑÍ-• iìort-BallÌTàa hml broH'rïht ■ hi>í KWr^nili-cent physique periloiiüy ut,.ir cühmoIu tion. Ho had fjiicciimlKKl to ti wuMtin;: fover, an«l it pocraciì inoriHÌible thnf, iìvtni if he UvtHÌ, Ilo blutuld vvcr In- luti oUl sdì . JMaia.. -Jìut..ljty lUc compulsory^ aooe of the mo.st ri,,'i(l hy;;ii iiit! rules, proper iliet and BkiUially dt si-iiu d < xt r OÌRO ho was brought to u lx.Klily cuutlitimi 4bat was ntivcr'wirptt'^ml by auy matu bratm. «HHI «Itt tü© »aias -ïsr Oad. tiw màà high, • atf, œffetful and , Slrtí^^fRBSlilif SÉtìwèHW, Hi« tnc»trÍHlthfttl AbcloUiibi «oMoikJcii, Qiww Victoria, ot fctigJiuaar ' •'Tîj!» U t>ìe Mtflr I Im*« ^rítiw yua, Wtì hmr y«Mi ara hefal tn hlfthn^iafe^ ttoïi arnottg your «îfvawU and «uli^t^f«. Md ' «fi> |)l«'Uí«i<l fTí'at oÜ »11 írtVti?9"wo bávo ti^' WÍrtHlp>wl !•«;}«,ftí\ nf voy. Wo t]ir|-tfft« 5'(ítV Jn'nh nmïôaUê' ma nt «ce to finhr«C4'tli<i triio faith. In that raiVí ï» «Murfí-íi ívf iAìr ífí»í?twírimf»n}TÍp, línd hf ta'ntlmtynti nmy H^ly on (»ur Mnntort, Wid íUHitistmir« im nil tHit^nMoa«!. líut vvo rwoni-Irtt'iid you rtl ouo« lo wltlidmw yimr ÍMti^f frojíi fitíí lai«! of Kííí-pt, Hi„jr U^ by u.«. with aij imlM-Hí-wj-.^ nmi h,-fi.'lo!)« wj,f> rctttnin <HM,]>,Hli<*nt to otir iiinn-lÍftU'. Iîrîi..M, ronii» gülckiy with hn-Hf'tiík) arn>i«w t » tlm «ibsliitaîo. Tlttpo t!H»t ftff vviü utU'rly swqit awnj-, l.ut wt» hlírill t«( in<wjful to nJI tbfWí whf) rtHïtnt íh"trrirurs nmiptnbmro tlur truo faíth." ....... Tln>n f(>ilí>w.< /íHcin/rmoiiHqunníif^- itf most iitt.>r but it ih not lu-xultiii;.'' liko thi? khtvlifft's h'tti r to tÎKi kliwliïM.. Tht> latter hfi.-t Iw-vn \\;»ni<il indili iniT»t arrofTfiiit stylo tlint li<» »H p {tin}'; hi^ la-t «'liìinn«. Tíu' innh-cli'M n ,;rcts fl,;it lio bLuuId luivt> Jmti tu write fu the khi-<livo ir^'rtin «m fl^<>^fll^(| sultj"<-t, luiil i-. a..t.iiii,|i(>il tlifit bi.s ln«.t Jctk-r was net m i.«; wort-il. "I pity y'oti," lie ron clixJiíil, "ill that It.mr wik'h í (.halh-oimMifwii J 1)11." îîiiIJj l.-lUr^l'-ivy Wíi rt-luntt^ì.- Oínrarn Hvrnîiî.- • - ....... . A N< h »•iil>)>i»tarhni )Muv<»iium. Tlif f< n<! h'-) iif tl.i. llnii-. i ., îiM (i,,ii!i[, Ft!;.l,i:ÎV t...^..r.l l, Iii->i'î- I!'T¿IÍ fil .•r\;l!l'•(> ^•i■ KliliilííV it-" tt tlî'.y ni rî--.r, i:v--r',-,vlitn> al llii' -.-!!.( h;'/ 1 iiiirci! iv';u.!ii!ii;\! y.ji.. thii-f«r tl.i- ;,> !i-, ;ii!iiri;iv '.M'i-if. oi.iil <"¡iM-i;i|iy <'H' !l. •. ! 1 1 ! , -Jl-t- II. .Ii «H.. ili', ,1, ¡I lli|l-"î. b) il ' !I1 ti.i> l v.i'.H. » ith irii-iUv Hîi (•■xrcp;;,..!. hniì.::iy Iru-ii liijU' r • i' ;i 1. '!i I'.« { i(<'-> Jith (.fil)..' ; 1- Uy tM- V.-rîi !-thilr : -,¡ nilinui'-. l.M' n-i ;iil AU tho niodieino ever ooraiwundod would uot havo put him wboru ho cuuld bin t-Muuoussfullv with.stomi the lij^htcst <»f Eilraiu'B blows. JJut propor Îood.bubitf^ and «xoTCiso took him from tbú wr^ù <«î the gravo and rt en-ated him a f/iant. í.r"r nsTíJ^rri7rir ' rinTi lîii^'.. «-î m;tli:^t•■:llí ■:!. l'i...-t;iifi..i r i îui invt .-f !:;;■,ti.>11 in r ' i;' ■ .¡Il iab'ri.nii -liiv il ri' . l.-, I..I1 ! .-a^N !.. { ti.-r. •!.! i! II! Í.I l I (T l^'.Il'-".- - ■ Ti. . rij;ii j.;u-tict;l;irly iii.Mi.íi Ijy slutAitè. t liiii'-, !■ li , ri tii.' ,ilt' iSîîi.ll'lJ JljlKM'IJ- 1 l'.x. S'tlihat'i-4 tl'.'-' n:i!jouai ml- . Th« cntf«r lUMMon tot the rnhmîUmt »«•■ cesi of «ood'â SarwparíU» is fotind In th« t»e* tiiat thU medicino WtuftUy RcrompU«!«» »H ir.ai !• cUliiieil for It. It« rwd tnortt nil ^SJ. '"»lIood'llR: irlll» Merit WinSikpopuurity . »i. (Croitcr thiin tliat of any other Wood purifier. «iu«a ticrofuU. ftU Uumor*. Dyip«p*l». «t«, Fíe»ftr®4 onlj by C. U UntA «i C«.. Ï4W(rU. jr(B, o. Nervo«« ProattwtJon by t fu«<>f Riwtiol « r tolncou, WAkuru:««'"«, Vf ntai Popnwtlo», Bof t« ninir of tho linUn re H^ilUnir in thwin tv and Imdht«. io nil«erjr. (Uiny nnd rtoft'h Prí tnaturc Old Ag«", lirtrrcn-nriM, Umw PitwrimlJh riw*, Tnt'olMtitary I/w«snn<i Hpfr»nat«rrh>»oa «muwhI liy oier f* ♦ rtlonnf tho limi,, iwlf abuse or otor-m<UiK Kt>tu-e. liox contiiln» nmi mon'h'rt front m.nt- S'.cl'Alwix or iflx boxi H or Ri-iit lijr iKAll I'M pftiil oa rc'ooip of WE GUARANTEE SIX BOXES To 1 »ir< Rrtv «»«3. With mrh order rocrtlvod by n» tor bcoo» pftnx'd with »e win íiMKi hmj p»jrclm«?r<»ur wrltu-it uOtir-ant«.'to r liind the moii'-y If tho tn»»tm«titi díK«» not rfTt« t n euro. O Ir» ran tees fci>uc<r «ti'í by II. IJ JitiMs,-JJiHsKist. wJlo iieuit, Wi.tlMVt'lH. N. .. Í W > RTHY, 0£ Oreeiiwieli,. N. Y., with. thirly-Av« ; y,í'f»rf».«xperÍMipe devotes hia ontuo, timo to tho treatmont of CHFiONIC DISEASES. Kpí titíinírhfilf tiîs time at homr«, ami fnr iTjt t'.M'Uc >i'ar!i, the n\st of caclunonll» ut, Uliifîlmm-SVîucrly, llornpUsvlUc, WoUsvlllo, »iiniark lidi-l.o-s'.cr, an i Jftmri^town crm Iw rf)ii»iilt<><l froo t^o 1 ovh ana 17th of oncb month at ll:o COMMERCIAL HOUSE "I ii-u-i-! l.nown Dr. A. Lan ^worihy Intlmiitcly ftîr t wcivi* j-onrs. Kr is a {ictinr-in.'^iti.of t li.> iii.'.'ti-(..-i iion(,r,ot tlif Mrk-tvsl Intotirlty. uud one (jt Un-ik'si ran!; til hi.s profc.-t-moii. He Is In I'l " f. T iniiTi 1Q \vli<'tn roiulrjontv insiy bo jpliro.l ......>'asüy, (t>. 11. Loc 'kc;) r;-! W 1 " P i'l i..îi I • t . r i.s mai.m lut.iìav w Ih ail I) r r--; 11. -, .1 Í ■jU our... !.. .i.r.lhT ut în Jli.. rciTÍiji'.r IîurtÎM..,r.' Iti t; .,1 W., iiili;'--ir ìuii. .iiij' war. 'I.. ..f t.-.'. \ , an.î •;■. îiriii : ï 't"!Tïir-i of )Tj rciirtv- iTtral-rum V. l'oi'Hlo iîiadf!, It ftlvf ^ tiu> mtwh pliM'inn- lo Miato thiii 1 i-r> K".'> 1h.(>ii p.THfifi.Uly îi''nu;iiritc(1 wKli Dr ¡„'iiiu'ssorihv, aii'l Juiow lilni luiliiiati'ly iiH u bu.'.J iiiiin. fisa vîciiriciniiii, aïKl iis ¡\ pb>H|<'liin, lii i>'l of wliV-'M ('.'ip-xMlIf-Hlrsttnintr litui very l^t^'h'y. UU bttís Q fttapUi ívimI TT!. i " .-nil. ami I biMtfvc lilm toliuvo id lit.arl Un-triT.:'ir-;rsortîii^proTrF.'TinmTîrt Thr putric,-.T. r. M. P.. inioflo, t.rm.Tiy ^rnT. of J'Urtl-aud. l.iiiju.lo»íy,uu!vt'uuiü .mtujluttl coutgt'. iiii,. i .l.-tn i'iurh S^ lli'ivf 1 tiy tiu, i íi íyy .! IV í U It U-(• U1 thí-íKf tliat íIr. Fr.'i;.' u l.r. '•■in, h / Slr.t tl).. «11 -J l-r-; ( uul p.jii. I.-Uíá -Ul----LJ iniy .¡lian ■r ■J ■ lfn:.r/s hatabu^ "ccon^my-' m rfit-v ìdì! the mipply bill it^^nis of appropria-tiou doca not dooeiyo tho jìooplo. 'J'br llochosti^ìP Df inarrnt niìti (roni-1-Bay»: Tho tnith Ì8 tbat tho irovernor vetocil itom after iteiu, witìiont mmo or rcasou, and in utter uifire^iard of tbcir inerits /l^he p4»plo o^ bttvi? at .tbeir owii dòors an, itiHtaiice of that kiud oi r^okleaa "vrork, ni tho voto oi lìio aiHiro nritóion fot tho. Btiii«^ iudiiKtrìid .m-.uool "Thtì money wai u^^^^^^ aùd. Ilio iiistlln tion ìb sùflfoiìnK far want 'of it. K cos-aary rojTiàìra bàvo bad tò bo postnoui d. Mid a pinching polioy of retreucìuntìul lias bcen made neei'ttHtiry, to the .'jeriotii-csml»rraiiament of tb(v bana'jreiiieut in tbtiir iask of ti5i}"jni; ittr- tho iutuiU«'?-properly. Tho eiieet wiìl not bo to eavt-the money that wm v ithhckL It ivil! hav© to b«s expendt l hereafter, to.Liotlu>r with a round «nm in ¡ubìition; i'or it '«ili be moro , eipousivo to do smothor ycar whatougbt to bave Vjecu douu this year. Iluwiaeta.imL wdl btMly connectcd witli tho iuduBtrjat Beh >q1 and to the futiro cojumuuìty -.iherMlxmts. !.,. uvl! ,.(! -t. fh.j c;trl> <'k:tcti'u •tiU .-X-hcavìct ::..at !.> ' .fiTc.. Ï1. üarl. ut ..1 !. 1 1 .jn It Was I.oiis Kjkuttgli, l - r BmitU-foroilf Browa oil." lUnîUttmton liv'pnb ica". v- -"Heard you had becu kaiiug an\ , 8cóith--"Mako any money ?" Brown -"No, didn't maki money." Smith-"Didn't ^'ct along well, eh T' Brtiwa—"Yes,. <:ot.ft lon'_' avcII-oiic ' - tiïtiTiir'àïîirîi'-es 'Trf^^.^í»?.'^^ " Viiïor and Vitality. An* quickly i^rt t>î Vhis body bk flood's Biii-siHurilhi. Tii:iltisici foorní; i: cr.liîTly ovoreoim\ 'J be biuuil i puriíicd, onviflied tmd \it'ib.-td, uìmì , iiasrîui' i^i Qïiian, Tho Klumîieb i-s t mod utíd BtreiiKtheutHÏ, tho ayîH tito rciitwr^ivL Tiit; kidneVB and Jivcr two rous* d an<i mM.'Tor miud iïïatîc clear and ready for woiii. Try ii. A t>U«l «»poulllg: lur tho .4ltl<.i K itTm. Lomiu.v, Aiu, ;; —Tiio I'iiitaili !;>• i.s i j i. U-ofiM's wt'tit Jo roríMiisíUílj Nt.tfiiJ.iy t-* ti y coiu'luMÍuitó Willi t!i" yvi.'.iomni «f tl.at city, but iJ.itftl hy tl.o i Ruk of um} lij'*l ilnvV pl.iV. ']'!)•> lV'rî--.iiii"Utli ti-'iiiii wont U> tluì liai íii'.il ];!'4yivt ioih'u'í-aUly íhui fj.uck*jtT -tTintrìr-w-trtr rtìJ«i.Hl. but aiLtirJj;jïiH;i I :ul vùl^-. Sttuml lô avilen tho .stum^isi ilïitwn. .Iri'HjV»} m i'uiu- li-.Hiltli. ' h! i î h . Sil'. ■Il th. ~ vnnrnr Il ( . Il i a ■ m >1 U 1 i Í j i 1 1 Ul l ' Il "4 ÎÏÏ . l iruiu. R $500 Reward! \V JÎ will pay tno nbovo n-ward for any mn [ i.tv<»r(;T>tnplntnt, Dysprpcia.Hlck fleaUaohp Indifit'ptlon. O.it.g<ipatlon or CoallTencsB wt jîftnnot cure with Wr-Bt'« Vcjc-table Livor Pill«, wl»en tho dirr«ftlons aro s-rlotty coinplletl with, Thnv umpuK Vc.r«>bi»)lc, anil never fall to jtlvo ««It "nfiuM km. H ulrnr c uitcd. ImrRO t»ox0.i eontnlnliiK-;?» I'iUs-'' eent^i. Por Bale by al l»ni(rítí!«t. UewaMï of eountorf«ít«, and Imitfl TinnB Tb" gvtittjnft iírt^i;'atiW>t«FíH» cn4y jOilMC \VK.sT&«;i»., "Tlio Pill Mftkors.''8«i MiidUoti .Sl„ Cîilt'ftKO I'roo trial {WlckiiíTO «entby prwpHld on rcfu lut of a ü eent «tftinp. Hold by H. B. Sctfis DruRRi' WellsvllI". N. V. FOR ¥m ONLY! A DAMITI VE FortOSTo. FATLINO KANEOOr.; A rUOl live Ornrral and NERVOUS DEBtUTV. /^ITryO TP Wrsknes» ot Bodynnd Mimi : Effefili 1./ W XI#XJ of ErroraorExwuBnainOMorycnüig. «..li»» »l*M«(»ltt> fnllT lì. .I..rr.t. H«w I.. Fnlnriri. Bn4 KlrM.«tl..-n WK4K,I VI l,«»l'KI> A rAUTScîHUillï, j»l»olliIrtT iinMllns H«tK 1 HUTI).MIn a -tn. Uro tutlff from <3 Mini»«, Trrrlinrir», «nrt F-itrlenritimlrlM VflorksKrlXdiMn. ll««Vi f jll rTiiInnrtlim, «nrt (.«»nf. mullf» (jMkM) rr«*. AdJre«it I«lt MfAlCAL CO.. SUFFAIO, N. I. 008T. our Quarterly Fnym«rtt«, •10.00 Annuo! Due«, - - • Mwtiberahip ree. S.OO. • H >00 HNPOIItAIIT NOTlOE.r-The Trader» A, Trav«iere Aooldent Co. of Mw Jferk dMilrethe •er*lcee ot one>oep6iiiible repreeentatlve In each town to act a» rs^tfortheseneral transaction of their buelnee*. A liberal and permanent nr> mncementwlll bo made with partleewho 0«n nil the above requlremants. Addree» 0.8. SO^ICHVLUE. 8oc*y. Víctor, coj vì^bia, stap. î.princfield roàdster, champion & nudoe ilCfCLtS AlTTRimS. rari UmcíílTon ■rUpb (Jcf-lred at a small artvan«: ............-in price, .......... • Good SECOND-HAND WHEELS on baud OHËAP. FOUR NEW STATiu-S. Soulft Bakota ÑoHF Oakóta ............tanai Washington, t'lon- bimry '¿i, ttio Pr('SÍ«'ctt íi(rui íT bili citíiilotf I On b tc '.^F WKLLWYILLE» N. Y. CAPITAL - - $100,000 i:. J. FAIíNi:^. rrw-idcnt. wm. F. jone8, Vioe-ProHident, F. 1Í. FÜBMAN, Caf^bior. 1.» I R E C T () R S 11 J. FAKNDM, - vVM. F. JONES. Wm. cob li, - - Gtîo E. liiioWN, - î:. H. FüílMAN. C-'-'^A ürncr.xl H\!iklii!r liiiíiiin>-4,<} Tr.i • i<\l nr Mormaim MariUtAClUfliiiî s" uiB Vi;.i ijullviiiii.'Ua fioitclU'd. . r<'(.i 1..U K.V' iiaiJis;'-''Liud i'ushViii:!'! Uihi-U iûr i l'.j!i t ivucabìo KirmH. N.-w York roircawnl. ntt; (Vntr.\l îît.i,tonal /î^i.k; .'^ixiuoiml Niitioiml ¡«unk; Knüutn, Nft'.'hod iid KuhJif. FASSETT HOUSE, sv ll. . LL S, H .GAM .P BELU Erop. 'Bafi to and Îr-un ail iraina. ( 'i.-mhI B irurile RonroP onÜr°t, DlïiMifijf? 11 Ci! lÎMI V Cnn'fnrwMKnfW.tiprvciiFr.ws.tiwl m cri UilL I * «f nitiiitv .Ji.'..r.'lovi>lii|iTm>nt. «-on to-aoïst'tc, liookkia-.h i:vú. uaî.oo.. i^âîtiao.n.y taxidermy. miini^ANl) ANIMAL^ Stuffed and Mounted ATANDOVER. N. Y. J iTho undon3if:ncd ia prc^jparod to stnll and nionnt ail kinds of animals or birds in a liiBt-clasiJ manner and at tho lowest f>ri<'eft. -Birds mounted tm ^lei^S or nnder £ila.s8 shatlo». Déers' he ids uaonnted and family pets bundeomoly projierved. All order« Boni to tho un--lorei^'ned, at Andover, N. Y.. 7?iU reçoive prompt attention, ^ ^ O. E. VARS. L. ÜÜRNOW Agt„ Wollsvillu N y.. FIRE and Accident nsufaiice âiencï. y ¿i ....... ftìuih liÁkotn.N'») th D iUot.i, .1< tana, a«id Washington Btatesoi: tin riiiO:< South D.ìKOTA, - Tho KrtA't r urle titnt<.> wi ldi tlH! 8». J'mil. M nnwipol « A: Miuiir >i»i HallwayhaiitHrocinain llnf^, rtiwhliu? i-.nt ir (ink', Amlicrdot'o, llurOn, WntiTiow , miii Sioux PnlîS. 00 «o Bouth iHitjoin vi i the Sr I>aul, Minconr oli^iife MaaiiCbi lt <ilw,iy nu l tliroiifrh .Mt. I'lUil wnd MIlucì)]) ili» cu r- uic. NoutH Dakota.•■ WIHTC tr'o.vn ÌBO ' Ibifii iv.î()tcli Kifn Uhr^-; wlio-o he tli'iil ciiRintoxiurlurf» the u»ost vii/oro-'sun.' oriii/o otviîi/Jition on tho carili; v.-lu re í< i-.k!»- co ruiwi moro whoit-, Oíit.5 aa<l barley lii ui cr.tir' «iHt«-.B; ibo tOil w.ioiio f-Tíllij ís i .v'.ii'i thiuí <ho vnlluy of thi! Nlii-: T.h..n- the ¡'uiMc Muiuitdífi, Miii'ít and Dcvtl.s l^Uu; huid dUírlrta Invito tho hoin.> fi('<>k<«r»í t<»'i-o in-n l n i- H» im.-Mut'nitkM>nt diiiíy tniin hi rvK.-«-1.» l'ari;«! Cían.] (.\irUn, (Irattiin, Devils i^kv:, i!-t iucau, and i:U fiilior inU'O-tíin' l'oini MONTANA, TUE (íf>¡.i> s - T.- ,'-Í¡""S in her !!îlrif«of pr(?ri.ius "Aiíii.h M! Ii<r4.f(n oo.l^ri«'«) hciîd ot 11 I r-l .( U; ,>M III i Hi >f lu'ldx, rrtidìitnoK « Inrerr .i i-i-i »»( VÌJHH iiiiv n^'h-M-.'í'iiti» O.-1 . rritury; lî.f-ilchcai (.ouii iri jxT irHint.itH'»' oa t.'irt.i; wli'^rojmn licrit>i IH niiiviititil: v/irrfi h u tiio tic^t piio tiitv.irni tli" world;-ft imI'hv wintíi^ «Uina^f, rfluo'd by warm wnid'i fr.iin ihn l'acillr? 'l lii' St. i'.iul. MinntMi'')hi »c M.i'illobii Kiiilway ii tiit»(n>l' nulr.i.id |)i--:iii.r tli'iuitth i cOHtiiiU.iiH iiirrirwlliirul country troi" "^i. J'uul und Mii.ii.-miolis to t\u- KdcVy Mountiü'iH, H nin^ ttir..ii!J:h th'! (Jrrnt i.cs'-i-vation of iicrtH of land, fn;îi to Bíntlors, In the .Míik It'ivor VAllfjy. " Wr)TTri,-wntrr, îind WKtl in 'iinin-a»nc<'; no "irriwiliim lOijuIrKÌ; the onl.v htio ¡.nssltlííth.'otiíihtir-.'iit KUl;«, It» l,i»ti,(m(. liorti<*-i)ovrorc'Mt«nii't^; itnmenfl- tout vf üií», uim Hurrwuiidii K iuriiiing cuvintiy of free laiúJ: t hrffnjïh 111 trina, Tho oapST*^ «4íF.a3iil d'il 'fi MoniniíM, and Itut t^s t}ii> rialu Mt. iiiiiiiiiir CHtiip on fìirth, io Han I r.uiciM' i by .t'uf,-. CaíUiwlíiíi Ui V4X -Viiiii.yv• 4'orthmd tnid ^hn^t i itoutf. Ill-(lirücii. iuhií, to (J«!if. rniti pouits. Ut.meiulíí'r tíiit ís ibi) oiü.V tir^o rnniiioK diníoR c u;», sleopicg car^ lui 1 tn'o roloiii^l Hlcí'piT^ oi its ovfii íroai fauinnd Minnonp dt.s to Cn at Kall», II -lena and IJuiic. It ií^ uíao the slioritht line t<vButte. ..WASUlKUïoK Tho í'nuntry of tall Uni'cr, indented liv l'ujict rii>uii('., thü M<Hliti;rratKaií otlhe i'acille. Do ned lu.- ireJ ihnl ih«- St-l'aul, Miiini upolis & M an!ii>i!il{H!¡u:,y f-i the oiily line which oirer,«i a chi.io.; oi llm í.' toute.«! to tne l'aciiic Coast The Matiteba-faeili.- routf» t-ih ■« oiilyüiie liv which i>.¡ ni.n'r> en rouus ¡nr Taconui, Portland aiKl ^¡ui Kriu:( iHi.<> isin dmís* ■t»ir.Htíf li Î ÍMrt -U^-iuru ic-'.w L .-¡in d --:-tiAttl4 !., ......lü erilonís! Rl<'e|ier.j run îhr..uíííi ivithout rhiinKO ordelay. Disiano.! t i the rae n,-(îo i-t ¡fi tiiMie US bv (ilhc.r Unes, liiit ¡n-ie. < nf tiel<ui'" live or ten diilbirs tc-i-. T.^i^i' iti.'S aille route. For fiii'thor inrnrlu'iil .11, m.iiis, raU'H nn.,! pulïfieïinon^ In Ti'jrn- d r;> tise r--fo'iret^.-. i tf » tourni'w slater^, un'.i. oi apels t'l I. WiuT-NJív. <íí,r.'l T.ii. ., I'-, Î.Î. Uy.. St. I'uul, Mniu. —Also the best— ype-writers. Êiaraivé maa call,4i|! yon 'RiUi W, B. KERNÁN, HORN ELLSVILLFrNV Y, qfopv BLACK ôtoçwngs ONLY .FlIíST-CLA^íf- COMÍ ANIES RKPRRSF.r4TEn. C, A. SCHEFFER, W7fBTí7Krí TOÎON Tit^r.tíltAt a Oî'lfïfilà í 1' r.-î ! i-1 f "ifT^tn:^ Í5-Í-Í7 "i bn h - ' r "t'i" fT fi» i \ a . i , th î I M u > ! li ; t-U . \ 1 1 ì!)it \vi eli. n ih uui'iui.; » "r -.'li Ì^' >iir i 1 •. . Mt . 1 ,t I -- ì Í ' T li -lei tl il ■ ' ' T1, IJÎ- a. Turi.r • li.li U'i iii.-.l au cpiniiill ivi t i; 1 , iiini d fynulilg i J AND WANTTHE BEST? ________________ THEN BUY OF A. C. BETHE, .....-^Qi^jHMiteSw^^ Will rc-open for buHind^ Tuesday, with A Full Line of Meats, Two WagunH will be on tho Road. ^-'Say i>-tr. " Children Cry for Pitcher's CasTorla. »»"jTica wiia eick, we gare ber C&otorÍA. VVliPu ¡üjc waa » auid, sho cncvl for Caetori», Eto clui^ to Caawir^ ^'¿MtócSfe&aciUdierj.BÍiftsaTe th\î£ffl OastorU. PETEE ELFLEIN, LODERSTREET (lermaii-AmericaB Hotèl Keepátse ceiobraUnl Genesee Brewing Go's Vu m l < iTfyfbr M^r^s ea^tsria: for Infants and Chiidren. tltal.|.ra«tnrla. caras. OoUa. Ciawtlwtioa.. Rour StoKiach. Diaxrlieofc, Ëruct&tion, KUla Worms, fiittti «leíi^ aMl jmmboIm di- ( fi^coînaiend ti eu^xírior to noy prtiecnpüoú ni Cáioxá fìk» ¿rocd^jriv H. Y. On draught at ali vîmes, and . dealt in larpe oir sûiail quanti ties to ^emt hia oufltomj^^ if youiwantia good Cjgar ij ora codF f res h Gf ass ^ of Lager cali on PETER. w o i. BMeh^SÎÎÔ t>îîcjî at 7:w> a. œ., tilfirarpijtû - just therplacèntò go^a W. G. WOLF Prop. MAIN 8T, - WKLUiVlLIXN. Y " irnstíon, tejurtoo» aMAteatiaa. -*-îfB ■CteTJW ■ LumMr Yard WIlUuB'iAi.S KJiTAIL DK.\Ln< IN LUM-BKÉr Hnimi^rviifïï/ iw......... HEMLOOK - îrûKBËB. in. mna» Or a go Orâ^w for builtlaL «es íaxñsshed on short notice, oa.. JÛoaûS^ SI.» M^Ûaaâm^ oALEftMEN WANTF.I) 1 m I ( I dl Uiil si r) > Wui k. u t 'T (I . f w , -s ( HA [Mention iir.s 11 . M , JMUT ^Wash out .NORFAOE i ONLY BE MADEBY " ALSO TKKRbESS ííR05Zt: l'AlSTS-6 Colo«, S'KEHI.KSS I ,ilJ.M»UÏ «LllSO. PEEItLKSS IXK POAVl»KI(S-r>Klna»i7r«lon«, I'EEKIJSÍH SHOE AND HAKNESS DBESSlüfi. fessi® BY DRUGGISTS. IB'sir aim BELFGRO' s I i íT" s L, > ONN PIATT, Edil:oi. .TliOtiili HKId.'ORD'iiMAGAZlNF i.^thi 'ni eonier in the tleld of periodìeal litenuuio. tla befit pr.jiji' tif urospority is the faot, ' th u t^ paid uf. subscr ption list fms reaehed ii Iv ' i» eminontly suiÌ!.tHetory to tlu' publl.shi iìì, "Mild.\)ia) 8 MACiAZlNKis distlnetlv Aim r ieun iiud eoiniucndij itficlf to aU;intoll!Kent a!i;l Jll WK'ti UU..1)LH'BQÌ1S \v bo.^ wish t iu^Vii po»tod en t-be pt.«it qUe8lÌon3 t»f t he day. __ TTnder the ¡thle and brillliint nianiige.ner.i oi V OI. Doun rinti it wìll e^ich month in it.s < diior-ini dciiartiiiciit Bpciikout fe;irU>:dy biit fuiil", and Avuh tlniroiiKh indep.'ndciiL'C on ail •ijueiittiJns or pubiie !nip(irtuu..'e. ItHilùnir novel, «-iven in each nuiul.er ei.sn-piete, l,> MiiHi.; (iiK- of Olir poiui^ar uutìm-i.s, Mieli .luhan Hawtiuiroc, E(ii.'rtr t-"a tus, l..d,'-tr Tawiat, Mrs. i;i/..ibeìh iìi'.miny an.i a .seuro ot Qther vvell itnown liaiuea. i-i a ct'ar- Prol. .suniiii^r, l),n!..l A. Welln. II. m v fbtW W.itlLiv n. .b.bn (i. Catlisle, Fnuik Hurd. tue sunie (,1 the eontriJ-if ^ t.. ItlJ wnayu mag.N'/INI: ou i tua Mioi t Mtrinef;, tuo or more ol wKic li are con tnhiited to eaeh miuibr-i, sjuiuu-, dii inatu m)ti-<, j.ii.<ftf.t»t-^entMaT-t »"«n.', n\i »n'u lene to tiuil.t lii.Li tUiD'ti ellL' ol the ne^t ri.'d.tliK and IntTn'^ttnjr í^^.wlltf^H ^¡ow b forvi the puhUe. N'ndfnrii threo ir.ontW -^'lO'- .,{.Min IH», «s.-yi il yi ur; cenva ii nuinla r. . late'iji;e o (iir .sninjile C'(i(iy. ; BELFORD. CLARK,-LC » ............... BANKlKUOEEICli Cures Cancers, Scrofula, CatartU Ery sipG Ut s ,F ernaie W ea k ness. R h e u matlsni. Billlousness. Salt Rhoum Mtilc r.ns", Soro Fy©s, Face B otches" Scald Head. Skin Diseases, Kidrie> and Liver Complaints, Fever Sores Boiis arni Ulcers. A olr^ttlitr will bo sont froe on application Kt!'T7rtng:'prct:Tire ur Til rs.- J. lUbbHiti after "cancel hud eaten liOi,« roiif of mouth, upper ilp and i>.daie and euatl by tills remttly Now wearing, ;u> urllllciiil iiU.-<>. IK ¡Mi; Tn'-iTmoNi A ani rny best ans'tuiienti for yeiir c.-'nTtcTion, What It. hn« done y ni cftp HI (! irotn tlioHC who have tried It. i^nd loi.large eirenlairt, hiiovritii,' the wond'Tftii cures "Herb ¡•;,iitrueL"li!iHeire< !i d lfiH( n;iy enough to do-.'.HTlb;>'i:0Hm)n 'li.ifMiws, then ttdlyou t.lds is the lueilicit r, tti lione.Ht, teisiiiaoiilals Bliow beyolid queulif a tbo mcrils of i lie pn partiiton. MO OBiwvii.t.K. rofllHtid CO., N. Y., \ . <K-'l<jbcr:!, issr,. ( nibtiard D-ar .Maiisun : . I feel It my diit \ t , I irL \ I I < \ o 1 \ ! it > ( ur w ODderful ' ¡1 i-l, I xit I't I s ! f.ji II e r c UliEl) ME o! fi 11 I' K 1 ( u (' I i I ' I Ml.Tt rir twenty ■ii.e 1.1 wa'K 111 ti:i ii.at time. N3W iiie tu do my o^ boxiscworlc. KiTKA WAKK^N;" ■ ..... e hic '.t,io, Feb. a7, lilbl.;i;-il; I earmol say ciioueli reiiui: nicdleiiie.. Before 1 look curcH from people that ¡. IS dm.', for ine what no doiitor )Heuicd iiKiOt female weakness, zHior vvon.an-ktno la Heir to. Ui". V, ith resix^' t, K.'i. -I. vvii4'rK. 144:1 stateK^. "iiai, ii...,u)r Wabash aveo'io IW. .! i.iU aVVliUe, (TilCKgO, 111. -'vs: -I coti.ilder .)our n.Bi'-dj . I beiieiit to luunanlty. 1 il.j sviih bi .sf n^sults, and Kno i •■ ^ i i ..iii'.e <>i I he cureii IL accouBpUa J t -I ii'itiird it 'o all deel mg t.'evl punner" .............._ _ Waba.Hii av0_ . i ; ( irie-ioo, iMiLrclnS, 193.S. ( . l;io).M!d:. 1 have !!il;eii several Dct.-i oui v.eiiiieitul "ileib Extract", audi Itba' ".i vcuivd iiio of Kidney Dtseam^ and I rl' l< ii di-t bln(.ti piirltler tho world I hJK wn I V, (utld ri'edfriiiiebd"Itn6'any" 1 I \ Iti I'f-v I)l^cit-e, FuCeBlotclies .1 i .it iii^ Xn lu luipire state Of tlic I VJI.WÍ ll'^l^ of>euri n 11 ( ' I f CO' »n (O' - I "lli'l l.\ II e M (I li V tj -- M ^ L,I V lìti, ( It} Slisslonaiyr; rOK CIRCULAR lumDcr merclxant, ï'îjrriî.riiiiî.. of Ulcer ili tho cbcíjfec If yeu liaTC Jecldc'd to take thie medicino do not be Induocd to take any other. - ' In orderliH;, uPAfcal exprese, and rtmu by j.OHi-onice order or re^daKiTcd lettor. Bom for c!rí;uí:iT ....................... .......... 5.M rcr Rotile, 6 Bottles, for $5 ^ \ , 0 •! dm^;; M ^.'or Itj^.iacpt no bubiiit ut ¡1! net 1. 'p It, n lai f'lr li direct W MHS.J. iTllUîAih), 'iCf ûi^ "VÇ aV,!i,sii liYo., ( '-UJeagli, 'IT tûii'r.eïnrr'.W". PATENTS • . 1 l'i i 'i'l di Murka obt.dnesl und« I ' i ouf I intwu'iucied fur AKjDKILA'I t^ t l c-.s.. „ -,.______________ oí t. rq^n, t t ? nppjjkn'kl!.&.:l'j:tes7 fu"-h h.. We (ïO hulvtti-enciea, all busincs« ' 11' ' 11 "iinnict patent huHtneeni» iesB I''' ^^ ^ ' t'i^ï' ihtttt Uiotìtt romota iM>i<^ WiifitiinfîUin ■ 'i'. .. d'1 di "A ir>^"}r I hî.tti, with d» scrlp- II 1 li |iuu ntable'or not, freo ol t ir/ . rti. not def till patent i^ s<.(..iireii. \ i.ii eure PutteritH,'» with re- t^' n n^nriTr- id,, hi ji nr F,tHt(\ eov» trv- With ti'd'Ici. t i.i" 1. in Mi-.s rii hi inii.-h (t o :icrve,>o,v in . ..> ¡i.ia,^' peiimmnii to uViti' if rlhV/''"'-'; recelvtd ml lUierrtl Utteri--! ulan'.ed oti ritne d. iio.,iu i-i iiie aiaUioXUiiitUneouiauiarka will w.ur.vr.i.. " Donftostic .mei ForoffTn HjccharKñ ancí Passíaííü Tickots Sold ....................... , OUlai'd fipw ciiHtonj'^ra ircordUUiv leviie,-. coopoii Èocount?, aLd Íidrdeancijsfruufímteed. WeUaxWívH» m 111 Main y t.. <8 S &. Co. LUi^ROGATf•.'S couirr. Ali! I .huiij.n\ l.ii Ub.'i. I will t.old iunoi/a.- m ami tjjr ol y raid s fult<.W.|.KS-( xeept When 1 It'll hi.ioui;..- t.'t)iinty Ceurt Fri<i«y of eiieli lyoiia-ein Welivvilte, N, y., iind on ilAïu-ùiîiu --ci.ieiiiuMie,,i,.i„i;f reUUoK toinatttr» ■ 'Al ti I.s ti-V nil,e .LUtó.UiÀljJl.. i!u.ti' ..--Ci.ieiiiUMIe,,i,.i„i;f reUUoK touittttt «.H II. t-.ii.oiur meV fourt imiy l.o taidrthbtd to n;."or ji.lï H¡indntii Ch-rKof ÜU Hur'0|5riu'» Dnt,. aii.Lt'-'ulIi.UlvLK .venuKir ai, 1884, VAttKOM  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication