Wellsville Allegany County Reporter, February 25, 1886

Wellsville Allegany County Reporter

February 25, 1886

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Thursday, February 25, 1886

Pages available: 4

Previous edition: Thursday, February 18, 1886

Next edition: Thursday, March 4, 1886

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Wellsville Allegany County ReporterAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Wellsville Allegany County Reporter

Location: Wellsville, New York

Pages available: 20,981

Years available: 1881 - 1920

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Wellsville Allegany County Reporter, February 25, 1886

All text in the Wellsville Allegany County Reporter February 25, 1886, Page 1.

Wellsville Allegany County Reporter (Newspaper) - February 25, 1886, Wellsville, New York VOL XLV. l^BLISBKD THÜRSDAT8 AT iMellslllte. Aitegany Co., N. V =1; WELLSVILLE, N. Y., THURSDAY, FEBRUARY 25, 1886. rbe New York, l^ake £rie& Western RAIIHOAD. Thfì onty Uno niniitt g i'uUman Day, 81o«i>inf, flouii d lluffet UoBtioiif, In TminK In Ixiib dire^iuiiB betwoen Neir York ....... iniük, Blee» Kai i, Wxtl- ars Uifhted by Una, MIi-lud Coutucu-, uud «Verv N»w Votk Md Chic»« fulinmn L,lur' viu b^ia. F. & u. tt. R,. aad td«.' (wa>:tbe "Nlauram l-Vti» Übt; umud Trank iUUl<. Louis i.iniHtid " belwfon mil and ¡st. » iìuIjì, Wltb and chliaMfo. Itoubiu lUtf buuan Air isràl^, i ter Hatfty J^iaiiurnn i modern appiÌiiutHc«. Two HO roui«t»~iho "tSoltd iqa.K» and itù- N y., Ctilcairo de A<l<talio Ud Uuute' vU UUffaib ài» 1 w »ye? stHtn. The ••lii.-Nuw Vurkatid Cincin r-O bXraA CUAUAllî FviK KAbT títmi oqutpiueot aád Boenory. KateiaaJ»«* Erio. Kiiâ EHOS W BARNES ^ditor and Publisher $1.00,1 »F PAIO IN ADVAON&« - Freiiâent, Dsur of WBW tt. A. H.W. i^TON, I BOLIVAR N. t. Inod^rporated in 1848. PFes^nC Assets, $103,^6,178.61 Th| OiO^it Llifii Company IntM U.9., and Tin L«rg«>t in th« World. - Itex^laHljM) BHiik of Bngiatui tfi ovor Thirty In rtisb $40. imdats to PoUoy boläert bxoocda per day. torosi I OpverMi by twy atl gilt ♦prpliMiof Mo Tonti directly lo I Slnoe ttfl tirffanlzarlion this C'>nvj>aay baa ro ^ved froi^i^Uuy bulJnrs $276.337.643.90. ( It baa palifitA Policy tioldora$2t6.094|21l 28 It now bMoD oancl b«li)nirluK to- PoUey hold- f prttMOi^t a««e« arHl^pei iJuKnt. will ,tlon^ lUt wey raaturv' »«Mi leave a r $12.000.000 00^ o 1» ikied. All •ur}>lU8 »»nirood »lioy holdert. Katm kjwfe»' than oibir »»mpanlwi. <Vui dls-ifWtint any |(Rti< fi>-nitint oouipany in lunir tlfnc ^llclea, i» ton^ poti^H'urd m Agont fttr plajui afid rat«» iHifore foaufiiaK «MMwbnre. mawvst. Wfrn AWCm R. SMITH, ciNEADEA, N Y. ileQerd| Pension Agent Oafefula^^ prompt Attention to UlAiins.. ^^weuty years* exp^rieuoe, Order» by: mail attended protpptiy. Imd Information Kiven. Please enclose ItAHips for return postage. C. L. FARNUM & SON. Víellsvili Insuonce l|âiicy ! ComRànikh Reimiksenteiî. nix, Hartford^ AMMrra Mferr HJHPI.Ü» I,m,148 í«ooo.ooo it\,»X,000 üTAliUNt}. uoDklrk...- L've ultile V»ll»jr^ «iaiauïauoa.. CarroltOD.. UUrnu....... " -'uOa....... " ttVolUvlU« .. •• ADdovcir.... •• röroftTuvUi« train bervloç. aa the luweat. TlWb. Fliitst Tak«,tbtì asitract of Tra* TiiW» Adoptad Jan- 3,1886 WAEP I Mo. lH' 8.06p.itt 4 HI ».Wa>to{ b.m :f b'iti i ».44 -A' tl.O I lü.SKliV I 0.(14 i ii.uí V : Ho. I. ¡JOßC lï'wj lo. (I. tüliolra......Art. Ulngtiamtoii ('ort J^vu. «•«Tör^ u4r ».ai i] 7.ìk)a.ia ».t&a.m ü. ^ú " il-lW " U.4Ì1 " .....ll«'.W " U a l.o^p.m l.üi v. 4.Í1ÍÍ •• 7.4H " lií.üOj^ cÄip.m ♦Dally AOOmoHALLOOiàti •laf at abondait0.2^1, é,Mi rarrtibtra Ut ti e Vfüiity and ILOÔA. s. ö.Wa. a , except 8i atuppiuff ttt <}ruai Vài Vandali 0.15, Allu«aa> |«<(JU, Cut)a Krüaiii tkitiuont Uiüft, tíiüió 1 Andover 2.a|a. Alfred U.-ing at HornölJBvlübaiü^.. U.1»I>. ât,.froin I>ufik|fk,itopaat Forrt buüih'ft Mill« ij^, púrrysburir Dayion -•'07, uittarmucufl «HA, Ütue Vailoy «¡H. bala-tiuioaa 'J:riU, Uruat ' ValJ«{i 4:10, cujcrobt/im 4::». Vaudalta 4:U5, Ailui^aoy 4;Vk, Oloun 4:57, HuiBdale 5:10, i^uba 6:2«, FHtUUabli Uoloioni tt:l», t4clotJaa,M ver ma, P. H., Attrvd 7;2Í tu« at rtoraclisvUlo a<c T:4£ aAiasBAsrwjiBi). jm-rron Dankilrfc ato «tvUI« r..40, Hnltll*« UlflR nH.itA,CattaraaitBii u.iíQ ■IvuH at dalaiBtaoea át r, from SalamancM .07, Carroltoi ft.iki Olo»nî.a0, HUííkIhIu lU.UO, Uulvid^ru a, ihm WellBvUle 1.40 [Aliuond i.bU Bind arri. ,itopaat Forrcavlllc ¿■•te, Uelvidere urUi. üliavlllü Ando- Aiinuud 7:)ti, arrlv-P. M. 10.68 A.M., rrutu Hulaélanca dally oz(X!pt tiuu- clavs, arriving at Carrull (l.ao P. M., dally from tlons, arrlvlnur at OiurrotHJ u 11,(Ua. m. uuklrk, itopi til ail «t«-n HJla p. m. WEHTI^AKU. tlTATIOWB. rork Lvn it'ort JfirvU ^ aorâ'tVtiiy 5,-iiäo»er..T" »VolUvllI«. " 1 .jba....... ..... " «rrvlton., " trifat Val'y " .alani'ooaArr Lll'¿Val»y Xt« Jauklrk.. Arr, >0. 8* H OOP-09 tB.l^'m '¿.13 10.08 10.37 11.09 ijiô' il .m" l.SOp.D ilo. 6.* lio.:.'». Mf NWT« Dully. Trillo 1 will »top ai 00p. tu' 4«I "'■ I Ua.iu H.i)(iu.in «.00a.0 la.to "iiii.i 01 .«i w l:SÎ7 '• â.4B " Ï.4H " ií.líl " 4.0«) " 4 .'10 4.16 " T. lio " ^ tl.îK) ' ♦ 7.41' B. là « V.4J) jo.io ii.tó a.n Dlnluir illation, an HtntidiiH oji tiuiiiiay ai runinlaily oviir V «»liru Uivlmwu. a ftU»prt U) riiuflv»' ikbbfngwH for rtorncll»-vtllo aU4l jxilntu it/t'yun<Vö|iiy. «.KDlTlUMAL UUUAU TOAIHft WBaTWAUD. 4 Itô A. U.| exMpi tlattaaye irotn liariaell<vUU' noLpl&g al AliaoBd r>.to. Alcri-d Anduver U.U6 ^elUvUÎf 7.¿6, íiolo 7.4yf fcelniontv. »-lô «olrldorc o.»b Knendahlp U.0&. Cubá 10.¿r>, Ulnitdaite n.|(i, alean ll.M A. M.,^Alte|aid> Vuqdailla 12 41, :^arroltOD 1.40 ureat valirv tíalantunoa'i.lO, - - - Perry «bar H ft.5b Üialth'« Little Valley 3.i4~ Cattaraittaui 4.i3, Dayton &.ia, - -^11,(1.30 --------- rerryabara alatili'« aipia.w, roreviviuec Sbcrldas f.m, aod arr«rliiiat Dunkirk at 7.Si v. »äSA. M. tram Ôarroltba, «top* at all static; forettvllle «.41 m. a® arrlvlna at Pûnklrk 10 :H6\ , i.dO P. M., dallT IroD) ju[orBell«vlll«, atop* at ail •tationf arrlTinn at Halaïaaboa 10.06 p. m. P. M.,firoiB Carrolib^. dally except fiundaya; arriving at balamanca 4.37 beadfoep CAPITAL Phfjinix of Brooklyn 1,000,00). 4,!}455,4;»0; «40,091 QermaiiAnfierican, New York. ;,«»,0U0 8,704,aift 1,610,67« Hilnover, Now Y^rk. f,ooojooo ijm^sxi» ; 715,6« Niagara, Now York 100,000 Kl I.mSM 589.23(1 Comn^brciail Union, London. i,lflO,S68- «Jl.lÖO« i>rient, Hartford. ^ 1,395,404 120,m |un Fire, London, ljaii.754» 4ääa,258» Wifwaultee Mechanic«. ^fOO i: 1,207,018 <««>•«" :Ai;cide^t Ins. Co., of N. America ^Äu4 wltb Ins. DfP'tat Albanf. 1100,000. •!Ul». A^l» aAd Burplua. j Koiiäu»r«Hl Aooldnnt Ticket» for fiWOO, lb Of« Day m Ol». Tten Day» l^-»-fV^ Aii|Aocld<fUtPol»ül««byUie At! I .»¿I» promptly and fisiirly ad lusted. C. L. FARiiUM & aON Wel^Ue,N, Y. fOR SALE ! » 1ft th® iMiltloninnl of tbe «»tato of .Amo; Hur dkí|i, d -et^iod. It bwomt-« to dli^wo <it a ilalrj'Ci 1- Iw« at the bi?^ tu tb« towlin of Alfred and Ward andatiout Four Mil^s SouKhweH of Alfrad Cantre, ^ TblB fHrm owDtalna Two Ifijndred and Eighty Acres And will ^sold «^otlro or divided to iult buyers ftud wlib « wltUam «tiiok. lerma'caay. to« iM^lon ict^iu Murcu ¡¡¡f^ ^g^d'^oicK, Julv Alfred Cantr«! N. Y JSJontlahfced Time Tablé. l^tpk Eififòt Ootobcr »Ub, 18»«. p ni P 11. ft lU « ID 11 it. I Oj N inisj 7 ;<(> in^ III i ;t" l> W!; m t i 6 Mf íiB .'.(I I* (It <11 (KMH ■.a, I ni ; p in M III / f I 4 MJjSt p m 7 y.^riH. a'm Ü 10 10 « MfiïJ.ô tt3<» Zify,']»' ti 1 iUífl «.I «tallona, j M iMtlt Now Voi It Albany Hyraoun" A 111)urn llo(,'b««t<;r Niagara Kall» lUiffalo »iHilonn li C tVí. Lyona Iftyit'v» Iiromlftn •(»Itltr H<nit b STATIONS OarrolloD .l/y Irvlua...... " UtaatloB«. " babouok.... " l^enduli ... " Bradlurd ... Arr lliradlurd ..L've De UuUaa.. •• ÜHatorOlty. " lluwardJ'n'q " :L«>wU ttuu. " Ula Bliaoty. " Criwtorda.. '* Alton....... *■ Ünttavllle. .Arr KU»«rvmo D«p Kmzua Ur'g» " MuJsw»tt.. " froetuan ... " Mldniont.... " Uasacla«....." JobnaonburrAr * Daüy. 11.04 a.m., Tltüsvllilef Snndaya, from Carrolio 11.»,. Kendall, ll.ai, áa lI.Ma. m. From Bradford afid ^STATIOWS'. 83 Johnton burgh. so» -- liluttaTlIle......L'*e 7.í^ Alton........... Crawlorda,..... " ,7 illì. aiH»hauty..... " . LÍÍÍrla «BD,..... • |7.6I'' CuaterCltï..... • ilÜ 0eUollaâ....... " ».U Bradford.......Arr U.lîiA Uradtotd.......L't®. í » Kendall........ " ^ « llabcook........ " UmaatoB«..... " Irrl«.«......... " larroiltoB.. ...Arr Uldflrvlllo...... (tnaua Uridffu. Mt. Jnwoil,..... " ................ " Mldmonl..«..... " ttaoiwlaaL-...-,... " ' JohnaonbHrir.. i'Víii ♦ Daily. Í.W p. m.. dally «Ï ford, •»ton* HI Küödall, arrivo«! at Oarfoliujn 4-Ï4 A. H. fi* P.M 38 28» H.iJO 2 5H U.S7 a Ü6. ».•17 !{ 20 9.V)i.-) 83 10.ÜÖ 3 40; IO.-«, I 10.2H a.fVO 10.UO ip.a5 10.44 'ii.ôô i» a),2 »» {) 311 1) ooi;: 16 . . I . . . 6ot') .. 6 lull .. 560!... 5 Ml I ... |A.M « '¿(11 6 (10 ... ft o:» ... [> U6 6 l( 5 SX BaiRilo die Sontbtrestero Braiiob to Jamestown. HTAnOiiS. p m p ni a lu « mi 1) .111 i .i' Il iiitp m i Hl •J If,i h ¡«) M w a ni'u ic i> in 10 Kl r. «»' ;io() 11 m u m p m Il 0 I u.'» m a nilp tn Il 06, 6 '«il i It m p Ú1.1 roh' ti411) ' 4 01 |p fij II ni ; M H 10 , ■ " 1 a m a m 11:55 «26 la 45 7 4'> 1 40 l» OufTalo .......... UiutfUono.............1 UlgTr»«»................ Abbott» ttoad........ Haïuburir............... Wau«r Vttlloy , ......; Kdon Volloy . . ,,------ RdoQ 0<nlr«i.......... Nortb Collina........... ■ Lawtona . .......... €olUn«.................. (Jowajida..........j : .. Dayton ............ MarkhKnw...... Pin« Vallity............ Ch®rry ly'nwU. ...... CdiwswainiO ....f.... K<)nn<.-<ly , ., D. A. V. as P. Ooaaüjir JaiDUiUiWQ ........ i.I 4.6»! 44a- 4 n 4é IÍ. .145; 2 Wi! Suntlay«. from Brud-, Uinuatono 4AAi ami U Ü. 9ÏI» 3 '¿¿^l IH Ar i v„ ) Ar: ï fâ, » ¡W 7 42' 1 («U ( » «nn «f n I Lv 7 4Z »05 Ar 4;»> jp RI Lv ^ ,^wr«neevlllo K noi villa WtMUfi« Id Corning j S ai B XM! 10 4««-» 5 7 4A »5#;«0ll a ml" 2®'.»ai. - i 9 0« 2 Ä'.' I 8 6;f3 1' 8 O-Ä 1 » 7 3ä> 1 te I 8 4^3 ai Bamlaon Valley »40 li<»sa , 7 ii» (iUckwella l>4ar Ilua WatflrvlHo Jora» y 8bore wnSianiap'^»^ Hìh O 10 10 0) îo 15 706111 00 PîO 12 iS \2 40 11 3) 12 '¿1 Il V 1 16 I '¿X •¿ ff. 3001 p m 4 4 bid ö n» 7 IH f. 42 I Ol) 7 tíf uat a dl U II If. 7 a bVi 7 V. 9 17 10 D»' 101» A Daily, I Hl ipN only Oll h/unday. diKUiS. Uuifalo. r HtopH Ulf _______ . Htopplnir 8t LIincHioiii) ItldKtl 6.4f«, llluVU'U Ulii r ur|fh i».lo.„ WaUif Valli j n !i:«iiirn ö.ai rtyrll» CoiiliiH .lUil, u<i>«vandn II al 7.15 P.M. Sunday Special -U'h n« Uuiral« at 5 ¡U) p. m, li. » : K. If, JiincllHn, ^ . Uni' Hioiii! UldjKo, (> iH^ I»- iV(>»>i>t-fn Koail, 6 ley. « 13; lí(l«>n vun^y, iA>illQ«, 0%; liiiwtona. :1a, 7 00; Dayton, 7 117î «y. 7 8«; Cherry Croefc. No .'> 5;t0 P. M. IrOiu <liitì 6.4«. Illa. Ahbotl « Ko .<1(1.0;;, flftnil <í t.<li?n Vall.jy »1 11). -,,1 C)lllnaü.:i I, i.uwi|()ua(l,44, 7 00, ami an lv«>H at D^yti Hamburg, t) lO;^R««f;Va KU«m OoiiUT, fl NoítU rt ti 44: (Xiiilna, O r>l: Ooitran Markhatua, 7 'Ji: Pin« Val ey. T W); uiierry Croefc. 39: Ooneiranto, 7 49;Kí<iin«dy, 8(W; D. A, V. $ . Croaalutf H IH, aJid àir ve» at Jaio(«town nt rive A.U. 7.1*) ».44 S.57 9.0Í 1U«) 9.M 9.46 lOJKI 10.8Ï IOJ»l¿ 11.10 18.00 UM) I.II ,ÌM s U.4fi P.M "Xm. ««.47 »«.M 8» Jill 9.0.1 9. li f» 10 ii.aa loitíi 10.ar IOHK), 10.4» 11.oa 11.1Ü l'.M. 11.04 UM 0.45 lO.OS lál« 10 10.37 lO.fté 11.0(1 If.K. P. M H H 25 P. M. To :8u ffalo. P A H B H Wlllluauport Sbameuiin HMMllna Philadelphia p Ili p Iti 4or> Liou 6% a in>p ni li idf »0 9 M 7 bia ÙI ft «îl • p ¿ H. A - H O UN 1N O. TnURo Manatf K'SU «1)0 p ni A..»..-. I-. I I.., . Tweuik Venri'of i «>i>(rf)iv IMI I»*» by ,fam<« illalne. ■er ttúmm, triti nftitr oui ti JUiitn «nTH a« AM r^acl ' Mt« r4f4fìu Aiteota make front IMOpeei "TlffX'riòm J^^ JaiBoatowB...... ..1#TB D A. V. 4 P. CiroMlut» Kennedy................. (»nowanfo...........;. Cburry Crook .... •., Plnf'Valley...... .>. MarWbam«............ Dayton.................. Uowanda......... Otilias............ ...il . l^awtona. ....... Nertb OolUna.*«. Kden Centre........... Eden Valluy Water Valley....... . Hainbunrn ......:. Abboll'aHoad....... mg Tree......., .... ... l.lœeatooo lUilfo Buffalo . ..ir Arr H. 8 »6 8'li) 8 Ìlf» 0 11 9 ao 9 30 9 iu » ÌOÓH 10 IO$t u ¡P 10 iS km 4' tionii 10 55 l'IlK 11 oa ni Ú 11 ilOi • D Sunday, ma al. •Daily ißtopaoft Tarongb tlo<««ato ali p^nta at tha viery Lowaai tutea Í& ■ - -- ily « t W<ala at ika (lonpaay'aotfioe at tba 'BÚmfaMirUl i»eob««kal oalyaa tilaketa par-Otmputf*» iSee, Oanairal jo aTM', 1 H u 9 05 9 40i 10 aoi 11 or. 11 30 11 49! n 30, 1 1.5 1 43' 8 oh; e Mi i sai 8 a^; 3 a 86l 3 it a 63 4 16 4 45! 6 KING'S EVIL Was tfio tifuno fortur-rfy given to HiTufiila boi aUMl of a hupiTfitltloli lltal It ««n .l l-« curcd by a klnjj'n touch. Tlio W(i.rKl ts wiser now, ttUti ktipw<4 tlwit SCROFtLA can only bp cutp«! by a lllioroush piinti* a-tlon <)f thft blootl. If-this f.>i ti. L'It. trd. tbo porpi'tiiiatoH lti< tiilnt tUrnu-li (reRpratkin after lifiu-ralion. Ainonii eartiKf uymptonmrif d<-vil(n>ni.'nt.< KczeMna, Cutnnt>«us l<>iinttunti, Tu-niors, iloUs, Cart)uncle», kryhi|>«las PuruieOt Ulcers, Nervoii-t and |»hy-ilcal CoIlt^pRO, KlT. If tiilosvul lo vmi-tlQue, Ithetsniiititiim, Scrofiilouis Cii-tarrii, KidiW and Llvt'r IJlsi>ii>*os, Tubercular ConKuniptlon, (unl luil-oufi otber danKi-nHl!! or ialal aiuluiilt»., are producoU by it. Ayers SamapariHa 1» the onip pnwerfi/f and aiirnij» rHhihIfi hloiHl-puriftihm mci/irifif. ii in HD Unl UH altiTiillvi» Ujut It I'nHlif.iiffM froin tjio dViti tii llortMlHary Hcrof^la, und til«' kliiilri'il iioI.hoiin of conliiu'iliiiiH tlin -i .i<t hihI iiH'i'i ury. At llm >siiiiiif ilinti" li t »-rIfhi'H Hinl vlitillzt'M till' liilooil. n-NiiHiiiH (m«uIIIi(uI (ution to tin« viiml orKiiiis ihkI iTjuvc'Oiillnii ll«5 cuHro Hj ntein. ThlnKinai Regenerative Medicine 1* of tho pcniihic ihm<\iir<ia Sdrmparillit, with YdhnP Dork. SHI-lingUu I he I'KlUtfui af PotOHxinm mid Iron, ftnvl othor iniiroilU'ntw of /ircat po-tpnoy. can-fully uml wiciUlHcnIlv com-pounfkU. Ita fornnila 1« jicni nitlv'known to the. mctliiMtl pnifvHsinn, and the best phyHician» constantly iirestTlbe Aveh'h Sahhapahilla u.s an Absolute Cure For all dlHcascs causfcl by tho vUlatlon of the blood. It is coiiccntratcd to tho blithest practicable degree, far beyond any other preparation for whk-h like effect« are olalmcd, and Is therefon» the cheajtest, n.s well as the be.st hlood purifying m«dl-cine, In tlic world. Ayer's Sarsaparllla PHF.rAHED i«Y Dr. J, C. Ayer & Co., Lowell, Kas». [Analytical Chonitstin.] feuUl liy all tirUKKMh ; prli.'e ; ni« bottlex fur «5. flenderaut^ In Tl|a Oantury.] Lotto in tb« >uiiirl.e or primeval dar, Mora lovwly tííitn tUo vlriiiii world around, Witb tingara prm^d on lipa that made na sound, BlNa itooti and gaaod. Bproad out before ber lay The futuni—and tiia clouds wero rolled away, Tlie war of kings In empires still iinfound, Tlio crahb oí cunnoQi tbati should yet resound Bbe board, and saw the great world rock an<l «way. Aero >8 tbu eriaason aky aboye her head iliere canie a crv pfoulUron ankini? food; i»ail of w mwn for ^ho nation ' de.ml Went upward to thii ataéi. 80. pale, tb« Ht'KXl, Then ti> 'oino ¡«pcret place (ri E len fled. And wepi in pro o?^ of tjer motherhood. THE EIGm>OHTY-FIVK. PÄFFKE'R^flvONlC Tbe Best Congh Cur» you can tu« ami t tin 1'ri.l kill.» n prcvrnln- ..( (;c'llniitl|,.;i;ir I!aKK UIi'h "1 ( IMI l.fjlt Ml ■! I.ii'lf I. .1 ^rvl^ur' I ' fcr»-!p sii:l.-M. .« I.III, l. ..f(l i!i... rrrlly il l.l ■ !■!» 'iif l.li.li.l >.,l,c- .,1 .1 I in Á'uikMiiJ Ol 'Irr .fnr«ii. Ii ImiiI.U I ihe ^ii.iri., h, I, Ii- 1.1 l Iii au. I( yiiu' ■..ill. r (i'.-ii : i.| ,li s , iJitß'i, .Ail'iiiia, .1'y-|'i;i M l. k. l'CIÍKlIc (,'t,lllpl SiOlli.11-Ii, Iliiw tili V. 'I iir- i< in t ' li>-<{.i< ; il will ^-ivc > ln,.y. l l'T l.f I'. l.»lt Sold by Drut'i.;''^'» M. nie HIbLÍ \ l.itrüc s.iviii tilth I/o. iilüidn^, ■iiuiry i.r r l-iinj ., N Y , }. i/ 9 TIMES OUT OPIO Dr. Thomas' Eclectric Oll CURIÎ.S 99 TIMES OUT OF IOC t»f, Thoma«' ICclcciric Uil t t'HKS a Celd or B Hoaraanesa. 19 TIMES OUT OF 20 Dr. Thomas' Eclectric OU crnKs Aalhma and OIpMberla. 49 TIMES OUT OF 50 Dr Thomas' Eclectsic Oil clRES Oroup and Aflectlona of the ThroaJ. Price 50 centf) and lii.oo* SOLO EVERYWHERE. SOLD H Y FEED. WARD, DEALKlt IN ES, AND JEWELRY, 1 JL GKS WBLLSVILLE, N. Y. FIneWatch Repairing a Specialty Juno4-lyr. 4» P.M.' 4 2ft 4 aa 4 ih 5 03-5 12 5 -a „ ß 30 A. M 6 40 «50 h ih 7 «ft »0» 7 15 f« OH 7 a) e la 7 ® 8 fß 740 81 ao fi 4« hö aft, f7f^ flìPii 7» 6 42 8 01 4.5 fH((r, hO H Iii 7 lûj^ IIIM f «lepa OD irin íaatalMrWIKHaUimjMíMia. aa-^wmiW««» i*M tm «MMaiwKrtaa iifi» M*I»I*I »W •••iMai »W M* I lAfalauA 0«r*«tna. Bta4 Iw M. , Datrolt« Mlohlii«n. ev®. (W. J Kvorylxxiy outHid^ tke ¡ofllcc of Jona« thmi (Jroyttívrk & C«^., Kiwt India m»*r. cliiitits, of Rofw!-inj]»! c|ty. kilfw Mr, ilonnthan (In-yHiirki Mhnjdy um ii very wll to flo hachclor; of freHh-fiw c<l, woll-iiroHttnd, í(oiiÍHl,;;aiiid difríihl«" (IH n man toU.rahly wull iltUid out i with the k'mmI tliiiigH iif this lifo, und unhíiiufM>r«Ml by tilín und eiKimníliriiiiccH H|ii)uid U«. Hut Mr. l'iiiUp V'cnn, \vlii)»o diiy» wcro piwHod wíUiin tJii» íjllico, rt^ardod hia wealthy ami ixipular mnplítyiár frotn a Bonu'What iÍi,ff(>lorU jHiiin: of vii]>w, ^r. Pi-nn hod by"4iis Hti'míiriCKH luij buHliienH kiuiwh>dKo ilr> Hinuli (h'tcm» hi»;l|K«il .íniiathan (iroy-Burk to luH onviaKIo jiositiijn in the corn-niiírcial w-orld; he hjid KwrVcd tlu' lioiino itlifully for npwuri|l of | twenty years, t he wiuj ^ill Hiinpíy a eierk, in which i!4Ítion, d<!hp»it« frpijueid. prayers and titiona. Mr. WreyKitrk wiw apparently Uirminetl to keep íiim lintil the time caiJio for disj)enKÍ>4|j eiitii-ely with hia rvicPH. Altoiieflieifi- jmxjt iVnn'a life AH i)y nil lUHiin.H a happy due. Joiiatliaii (ireysark: livwd at Brighton, and cauie up to town; m erj^ moniinK by le 8:4.') expross. In this train h.id acquiri'cl fnmi Hong; usage a pre-ri])tivf lighi. to a piirticidar Heat in a partirular t iiupartininit of i a pai^cular iri-iuK''. a.tni t he guai^d Kuffi'red ac<iíjM¡d-iililf reilm tion in hii* weelkly largeiwi^yif he alloHi'd i;i i»tniiigor to iiNtirp hia placÁ, liiil the old guard hfivingUjiuntcd obw>* lietf, iiml ii «tnmgi- nlU'-iftl who know I .loiiiii liaii'liavinglln'on .Hulwtitutt>d, it li,ipp"'ii>'d tliai Olli' (lioriiijiig (Jre^ark, ^ I'Hir oil hu arii) and hin paiM-r in hia ii'l, MuagKi'ii'd gniv«ily and niaglnterl-ily Up to tin* (•arna>4<i oid^ to lind hi« pnrtiruliir rui.iipartiulint—aiid in fact hia ry Mfiit -<i>ci u|iiod. Umler ordinary rcuiiiHram-iiffl ho w(>uid hávi» renwjnted ihi« Unwanautahle iiJtrusioó in an lui-jnuxiuWahle manuir; but npoái thi« <M;ca-Bon an tlie orii-upant wa» u pretty, mod-itly.dressed ¡íirl of tb or th«m>al>(JVit9, he ijould only vimt hiafeelinga iji griuita and jkJowla and bi-take hilUHuif to another ^at. Mm wlicn the next morning ho ^ourid fii.t pla.(ic ttiiuihirjy c>c.<,'Upied his |)0-litioii U'caiMf« einV>ari'íí«jHÍng, and only the jfiri'y plea.sani, face c5h«ektHÍ audible ex-Hpiion of íiíh dÍH(;oiUwnt. Tho aaine ihing occurrciii the morninjp after and niuniiiig lifter that, and the young' 4.') buck.H, who. of coiirMe, riigarded the lllair m a capital joke, reniarked that the great man in»ti>ad! of rjuuping and (agii)g away t<i another carriage, nttt íüiy conteiit*idly weut liito tht» same oao, Out paastid a mitch grater part of the hour (md a quarter*» jujirmiy in looking ÜW jjirl over tup of hia tiian Ä^'iiÄ ft uind^l her out, can-uHl nor l^tUe parcela lud ÍMiw htjr «afídy iiití> a» ^inllnifl for ntiK^. t. ......yíbc' !;ím»\it was iioUtíl that Ih» chiiitted aa t.'a«-aiid familiariy witli her af if he had kmnvn iior for ycara. In Hhort, It hcranie very «yident that t)ic wealthy hu« helor Óf IloojLl-lane wa» kiiamored of the young lady.i When hit» ttt»;htioijH (Irst U'ciuii^i inarjced hIio aa-mmtid the proper attituileof iinprotei'ted rtite, and coidiniid, her jvn«werrt to rather curt monody llabhrn; hiit when her isuuiiie perspic uity assured her that her idniirer'rt betuivior wfu» ínKi¿re<l by the most itoiiorablc of int«|nUonM, »he unbent uid it<>ld hini that her name \Viui Phyllia, that khe wa« u student; at the f>outh Ken-lingtiin Hclnx>i of art, and that ahe re-lidoil at Brighton with her aimt. MLsh I'liyllin," saiid Clreysark on* on bridge platform, "aa 8i|me sort of isrturauce that I only ientt'rtain the most genuine fttcliiiigs of reifpect ai^d—and ad-üúratlon for you, I tliink thai I sliould inention that my namiJ ia Grdysark, that am the head of ono' of thti moat re-ijMfc^tl huu.i«-« m tlie j-jty of Lftndon, and that iw I am quite awai t' that («i acquaiiit-anceof tilia casual nature iaiapttogive riHi« to enronooUB imprwwio^H in the miridH of people who poIy judge by a|>-pearaiicti«, with your iiormiHaijun nothing Wo«hl give me greaUir pleaadre tlian t*t call u|MMi your aunt at Bright^«i." At tho mention oí ih^ nami> Urt^yBark the girl'H color dm*íK(tied Hom<*What, and iJie raiat'd her «yes to hia fac«t for; few lecMrida, Then she s^d: "I Mix «uro that my! aunt wtiuUl de-UglitííÜ to mak*^ your acquaintance, Mr. ÜrovHiu'k." Á-Cíorditigly, on tl}e following Sunday Mr. ilroVMark, inHti^a«! of jwrforming hia UHiial weekly diity to wxiiety Uy an afti>r-a(H>n lounge on the ,gr«H)n, M»t<K>k him-«>lf to Itiegency »quar^ and Wa^i uahertKl Into the prtwnce of a amiiing. (fray hainid lady, who might hj^vo stepped from an ancestral ^iotura-frame, and who received him with the atat«ly tir-oanity of a cotutiér of the old acltool. Being a man of bualiieia^ JonafthAn Orey-Bark k)8t no time ih beating about tlio buslt, but plunged at once in inediaa rea, describíKi the origin pf hi» acquaintance with PhyliiH. expreflimi himself in auch happy language, ble^y hiß ovm trumpet in Kilüh a plea-i^imt, uhaaauming manner, declarad hia dev<itton in aách fervid phriiww, in fiu t, put matter« iltefore the old lady in auch au attractivti hght, that nhe wait completely Vvon over.j 'Of courtie, Mr. Oreysark," fihc aaid, in reply, "as I am only the gij-l'H aunt, I havii no direct authority in the matter. But If Phyllis regardH your Hujt an favorably IW 1 ilo, I can only rocon(imend that yoi'i should address a letter to her fathi'r in Ix^ldun, rttatu tlui CiMie a4i you have «tal «Hl it to "<", and abiiin iby hia d»*- dit^Mthe opiatle (o Mr. Flaming. After much dtn<truction of beat or^aiiv-laid note, ho priMhiced the following: "l)3tAR Sm: It ia with no Uttb difñdeno« that .1 address one who ia a oomplete stranger to me upon a aubjoctt of auch Importance w that whioh now occupi«« my pen; but I am «ur« I Judge you rightly when I think that you will par-don the libarty I un taking by tlie tima you airrive at the end of the letter. Tn short. I wiah to obiain your content to my marriago with your oharm> ing daughter, I'hyilla. An thin ia to aome eztenft a matter of biiaineM, I may inform you that 1 mad«« the young lady's acquaintance im th» Brighton train, lij which we have boon fellow-ptaaaanger« daily ior wtme w<;ieka pa»t; thai} I then obtaliKHl not only her o<meont to my pro-[MtHal, but the entire approbation of hur iiimt, iifjon whom I had the pleaaure of ' ailing, with your daughter'N peirmiaalon. "For your iiatasfa<!tlon I may add that, altlaoiigh I am not a very young man, I am in the full vigor of heialth and -itri>ng;t.h; that 1 am the Holnand reaponai-ble head of one of Üif best-l^nown and UKjfit re8|K«t«d buain»«« houaea In tho city of Ixtndoji; and thai 1 am in & position. which you may verify,, 1/ you pleiwe, by tlie moat mlnut« invfwtigation, Uj maintain your daught« in a fitting IKwItion OM a láííy. "Thii» entire happinesa of my life, and I dare add that of your daughter's, rest upon your det^iiaion aa to whether she should Vh» my wife or not, and I implore y«»u not to be influenced in your opinion liy the Homewtiat pecuUar circumatancea under which our meeting took place, and our conwquent acquaintance and intimacy were formed. "If you will kindly take a week to c.on-sider thia, to me, vital questioiUi, I shall l>e ineYpreaaibly obliged; ajid, thanking you heartily in advam» for the sanction vvliioh I feel certain you will accord, I tin, my dear sir, your very ob<Mlient servant, Jonathan Oreysarx." Having road this two or three timea over to aaaure himself that ha bad not Hiiiil too nmch or too little, Jonathan ireysark platted it in an onvelope ad-ilrcflsed to Robert Flaraing, Eaq., and that again in an envelope which he pur-jxmed to hand to tho old lady at Brighton. The week w^esued interminable to the I'liamonxi Jonathan. M<«) remarked that ho HpiMured absant-mlnded and pr«-K-cupiwl, but two or three of Iii» fellów-paHWíngíNrH by th« S:45, who war« ia tho ftame market, ftold the story of hia oap-luro by thc'pnfitty girl In thfi train, and !w» aocounteiK for his peculiarity. He himtielf, however, was in a gtate of mix-ioty to which h«i iWl long been a stranger, hie^ay, Wedaeaday, Thursday paaa^ and no answer from the mysterious Hr. Fleming arrived. Perhapa tho old lady nail lorgoCten to forward hia missive. <ild ladies, no strangely mindful of long-))!iHt wourreno««, were, he knew, often litliviouH alMUSt matters present« Par» liafiH—but he «j|mddered at the thought, •ind cant it from him—for Phyllia was .'(>0 gf>od, too boneflt, too much of a lady, tj) be 8o base and cruel; on the other hand, possibly Mr. Fleming was imtitut-LTig inquiries. It was natural that an aííeotionate faitlier should do so, and «-'very time Peaan brought in a visitor's name the merchant «expected to hear "Mr. Robert Fleming" announced. On t he Friday aJítemoon ii« calUni in Mifc Ponn. "Kindly Hhut the door," ho aoid; "I I*» >«»1» < • • . ' Mr, I^eiui obeyed, and Anxiouflly In- •«iKist^d hUi omij^er'a <iu5e. a piMitiuinary clearing o^'^'^S&e^lhroal, "you luive i)«M<n in my aervice now jfor Mouie ytjai-H, and you have given me very general aatisfaction in the jwrfonnanco of your dutie»." Penn'a facf brightened. Oertalnly a rise in HbJary wan coming, {lerhape aome-lliiiig more wuLMtantial. But all waa dawiied to the ground with the first word of tlie great nmn's next aentenuc. "But," continued Oroysark, "I have been thinking the matter over very flert -Dously lately, and I have arrived at Ö»e painful conclra-iion that I must dÍH¡)en9«) with your services at the expiration of a month from this date." The poor clerk gasped omd clutched the table for support, and would have 8|K)ken, Out. fiur a, tiiu^inutriul at Air. Cir&y- sark'H hand. ■ "It is very evident to me," continued lúa employer,, "that some fresh blood is needed in this business. In fact, E pro-(xjae to take a partner, and by go acting to do away witli the necessity of iwying a handsome mlary to a head clerk." "Mr. (IreyiMirk!" almost shriekiHi poor pena, "Do hear me. I have helped you to make tliia buaineaa. 1 have Iteen in this olHce for more than twenty year«. You have nipvei once had cauHe to find fault with mt'; for 1 may conaciontioualy nay that I have never given you iMcoHion to. For more than one r«>4i8on I am precluded from the poflaibiUty of getting another sitiuition. My name, as' y<m kn(.iw, ifl agaitnat me, and people would object to me ön the ground that 11 had a brother who had been in the i^lice dock; mortiver, I aim not iitted to occupy a clerk'a (lank in any other busineaa. Tliink, sir, I implore you to think. With one word you are turning an honest •san into tlie str««et8 to beg, for no fault uT his own. I do not wish to puali my-aalf forward unduly, Mr. GHreysarir, but at auch a crlsú) aa thia ( un forced to remind you that but for m« you might ÑO. W, ABBOTT, lhw»ea««r Aftoi, N. T. TheMurpliy Varnishes are now, beyond fjucstion, giving belter satisfaction to the carnagc ni.iker and carna};« owner than any otlicr made either iti this cuiintiy or abroad. their Palest Dnrable Body Varnish At $0.00 ppr gaUttn, and Pale Durable Carriage Yamisli, At $5.0a per (Jallon, Art fully cqu^l in all resi)ect!i to the best imported, and are bctKL-r adapted to the Ajmericaa clunatc. iWTbey.ire thp prsiilt of twenty ycur% in-trllijfiHn cfTiiit .ind .oiclli'' prmJiu l ni the iii«>Bt Coniplttely equipped factory in ihc world. They are Perfect Pinlshlag Varnishes. Carriage ownrrs should insint on ihcir b«inf uieil on their Wfirk. Carriage HuiJdcrs (xin afford to ubc no pihir. ffgrif your' dealer di»rs not keep tlicm, »end your onltrs tlirfcl to Murphy & Company, 227 Bwadway, Ntw Y«rk. reun. "Refuse, Mr. Penn! Refuaet" eDclaimed Oreywwk. *«uch « thing is limply im* {KMsiblo, simply too ridioulou« to be en-tortainod for a raotaent. The head of the house of Jonathan Oreyaark ft Co., I should imagine, was » fit matdi for any one." "So you may think, itr,"* said Penn, rpjletly: "but fathers ■ometimes hold strange opinions." "Mr. Pwnn, you are insolent tirl** aimpat rrtared the merchant, rising: in hia chair, and glaring at hia clerk with furious eye«, Penn fumbled in his pocket« and continued, still quietly, "Welli, sir, In thia caae the father's opinion does happen to dilfer from youis, and he refuse« bis sanction to his daughter's nuurtlaKe." Jonatli^n Oraysork started fr<tm his chair, his faiie perf^tly IMd, his eyes and mouth wide opened. Penn drew forth a letter from his podket, unfolded it, and aa if unconscous of ithe storm he had raised, reaumed; "You have addreased this letter to Mr. liolwrt Fleming, the fatlwr of Phyllis. Ute ymmg lady to whinn you have teen pay. ing your addresses. I, for family reasons, with whltjh you sa^e quit« ¡ramUitti*, prefer to ha knoWn in my oircile of aoquant' fince as Robert Fleming. Phyllis Is daughter, and I "No, no I don't go on t" athouted Orey-sork in a voice of supplicatdon. PATeflNAL fCRNMCNT. »wiyis—y A BMSiiarlwIbf« Bsparfi lasvraiiMi ot Wi Perhapa tim most IcKislatioo ant tb« lai sory insuittoe« <]< w«m1 the German parliament in 1888'iu)d IC The earlier oe lh«M la|W»~ih«t pi^ovid-mg for inaoranoe «gainM sicknese-^me into force Deb» 1, 1884. | Since that time there has been a sufflci^t experience to form the basis ot a prfUminary survey of ita working value. A German analysed the die cuncluaicm that die ekpeetàtiofip cherialicd by tlie franuntii of the law |kav« boen juatlfled, the p^ihbple upon é)dci the Gemum goveromeni proceeds Is that of obliging every woriiman to p»y « small iieriodioal oontriWtion to aa In-wirance fund, which is | managed eith«r by a guild, by an org»jilutlon existing in the factory in which he works, by • local committee havihgino other special funcUon, or, iu defauU ! of any of these, by • Ig value, j publicist itho has iswefulhr ' aaoemutì» | flguresconis« tò my Ich is mat orgftjWti whtelT^ yavihglho c -------, ..¿fault !of ft.,, w »mw^ y the <îonu»une. I It is curious to noté that in nortb lennany tiui commuiw of local govern* idkl f ft ft I Hennany me commuueiof local govern« ment appears to providto the ieaat sfttis-fttc'tory mMUigetnent M the insumno« fund, while in Bavaria ft is the favorite ogenoy for the purpose. Again, th« trades unions which hai^e no special lo. In th. our« o, . Í.W «.ylll. | ^ mittees. ' Penn became Mrs. Jonathan Qreys&rk, and the style of the Arm in Rood-lone waa altered to Oroysark, Penn ± Co.— London Truth. eighty thousand salesmen. Important Itanui CoaaemlBg Their B«Mt neM—B*m<B for th« Disabled. One of the leading dry goods saleameo of the United States, tells me that there are now about 80,000 trareling saldsm^n on the road in this country, Ond that their expense accounts akmo will average f 1,500 a year each. This for expenses alone means an outlay of 9t30,000i000 a year and if you will count in an average »alary of f 1,000 a year each it will swell the total to #200,000,000 a year. This immenw» sum is scattered all over the United States. It keeps up the hotels, imd is one of the most important items of niilrrMid piwsengHr rwM^ipts. The characU^r of the traveling sale<jman lias changtMl witliiii a dMode past. You will iind very few boys and fewer dnrnkards upon the rood. ^ The oompetl* tion is HO grfiftt and the ex^nso so heavy that ilnns have, to send out their bebt men. and salaries of fil.OOO Ànd |S,QOO a year are by no moons uncommon. Said this salesman: mies« travelisig men sell all soHa of goo(bi. Som» ^f them carry a half dozen heavy tnmks, and others carry their samples in their ovorcoat pockets. One man I know gets |»,000 a year for selling the skins which but^^hers put around sausages. Ile dresses like a Broadway swell and carries his samples in a bag no larger than a lady's shopping sachel. The b^ of such nkins are made in Europe, and butchers buy of him everywhere. Then there is a man I know who travels from Boston to San Francisco and sells nothing but one grade of boot blacking. Some travelers mdl by pictures of the articles they have to Hell. Clothing forms the largest class of dnimmern, and next come those wlw ftt»lll lioots and shoes. Then wo have the num()rous as thère or« trades and f ac- toriea." i fellows. Thyy sptmd freely, and n^y of them, when they become old ami leave tho roa<l, find themselves piwr. We have now u project to take care of disabled traveling men. It is a travetìnK men's home, to be endowed by traveling men and to bo devoted to, their use. ^he idea ifl that each one of the 80,000 travel-ers Ih to give f I a year for the next threes years to such an Uistitution. This wÙl make a total of 9240,(i00, Ond froni this we will Iniy a farm in Kentucky, orsoàM'j other good locality, and erect comfortabM buildings, with reading-rooms, parldsf, and chambers, so that the occupants OflD have all the comforts of life during tbe|r declining years. We will further endpw tributions, and the institution waTtiì under tlve care of a competent board of managers. This project is, I imderstand, to be submitted to the next annual meeting of merchant travelers. It has many suptiorten among traveling salesmen, and I will not be surprised if it is carried out."—"Carp" in Cleveland Leader, KtII Bmieto of OlMwIsic Onm. A popular era«« that is dally growing is that of chewing gum. Men chew it In some of the large I towns—Berlin, BresUu, Leipsic, and ^nkfort-on-the Main—the management has found it possible to admit to thej benefits of the fund a number of volunitary subscriliers not contemplated by the oompulsory clauses of. ^e jwt. Haky^.of the local special committees, n^reover, have found themselves able to grant better tenns than those cfmte^plated by tlie law. ¡ Detailed statistics of ithe number of peraouM insured are n^ as yet forth-ooming, l^t oi^e or two^Bneral totals of Uitereet mAy be quoted, j About iOOp,-000 industrial employes! are subject to the compulsory ctaiises évquiring giilld Insumnce, while nearly í 10,000,000 per-sons are subject Co tbe elituses requiring tliem to insure themaelves tmder ttie communal odministratfon. The elass which has benefitted leaát from the law is tlint of warelüousemoB and olerks. The provisions of the lawj liave ootuoll} increased the numl>er df Insured persons in the city of Berjjln alone fnim 100,000 to 840,000. r No doubt a fewyewaM elapMb«-fore a trustworthy iu<^ent am be formed of the working m tbe acts as a wholet but as the greatest experiment ever tried ia state socloliém their eflecte dctierve tobe oloeely watclied.—Manchester Quardian. Í How Blf Hetats At«i0«iPttbbad. Each of the extensiife lobbies u cleaned in less than thirty minutes, nad by persons who make it Iheir business. They are stout Scandi^vian scrubwomen, and they a^ controlled k^ a clever, quiet little wonum, who is the only one who speaks a [word of Ei^-lish. A certain hour is j)xed for a oer-tain hotel when they ate least busy, usually between 3 and Ojo'clook in the morning. At tho time fixed a short, thif^k skirts, from some 'itifftr hcitel|' ni " A NtW JEflStV TdtOQiBAH CtUt^ lyms «r "peoui«« w " The«•« Lassai WÊ^mm m IMS «f Jloyéit»«.« > iobofg^ aUi« «k praag«» N. J., oonsktt of t^^o ioirá of iMWtattiïl.b«^ Uneiolndfla^ jréáS «Mi olí smoke bj nifht. Betwooi tiuié nms along troúj^ tímf look« Uk« «K»aia chutoj^milelMi. Thiawimdera'diMrBa long hiU. aerassi, littí*raU^y. oaA np• moUoKhiU. U^«U«lbdf^|Uo(loaM wiiiitMjobb¿gaa« «re fèdlaoltlM amiliol otttof tiiôldw»^^. tliítliw ellmb tip to th« «tid % ópénm k 'Nfeatfd. [ -1 ^ ^toboi^ «wnBftl«*;* tniokboM« «Hthott» w|]|««ti, tamed up la frant. T^i)|f Um S^^ Cí^ttí^dirt». ir«ifïÂ^ÂTwiïfÂr moi«laintrf(Hi«o^ WoitililoA«.^ to tbonmghiy «n]o^,tbbbc;giUilng «a« musí b« gottw up toeotrmttobottpmooelum«. Th« «utflt of Itho ! ^ amaStn ocMiisti ¡rf a knit capi wlt)¿ a n mm t»nio. ^«gamentwlM^a btg hooà* kakkw nppooatiiit. Um costimi« for vv:omfn ^ diaMar, wiOitht eustomAnr lubitittltíon of a ihoH skirt ■tor ih« knlck«rbook«m. vul m gnator «» «Tdse of tastò ia cñt and color. Th« mod« ot ptooodut« th« otbei night was as foUo««) The toboggaá was put iato the end. of tb« chut«, vrhicb com« up to a sq^ plat^, Uk« a spout Into well^ürb. th« bim^iai«-man—so to speak—mtcfps^-legged, with !his knee« resting on tho dashboard. He .seixod the rojies and braoed biinselfNo. ;3 sat down la th« sam« fashion. 8h« jcltttoh«d Noi 1 by the s^oulden and ¡murmuród that they would 41« togwther. ; s did likewise. The ototmnaa doubled up his left leg aad sat on it. traiUng,the other behind in much, the iiame manner thai th« rudder fa appended iU> a cahalboat, Wbea th^ sti^ saw ! ^he last (»arty dlsaúppkr OT«íf tb« brow of Ou» hiU. he said ^r aad go th«y did s with a rush. ^ . ; ■ ' ' Wb«nth«Bte«rsMan put tb« holm hovd .»-port ha klok«d apa p«xf«ot doud «1 ,«now, Tb« pharp wíaá «ad, thp fliarp«^^ :)|Mmicle8 of snow ambite tbf rldurf Ml tb« fac«. T|i« lamp* andjMOpI« lÉUMited by ina confused mas«,> Erei^tog fad«d and gr«w indlstiaâ ^«o^ lb« eoa* iloiousne^it that th« rid«»' wer« aboat« lag through spa«« aad laow with A RMtl«, uadiMiw laoUoa, mi jolt or jar, Whw tha otMt«. ii^uw uiidorstood ^ Maiif« thi to^gsm, kept la tba |al44U of tb« road. When he didnt it Bnt on oa« side of the troügb and thw pa tb« otbcri: Init It coulda't go tj^f, ^itbW co^d it tun Into a conyenl«ni lama-i^t' fThei« WOK noa« «f ^tb« rombHng aad libuaping that ¡aoeon^iaai^èa Ttdo «m the ,^dottble runnen"* of ^w Gaglaad or tbf ^less pretentioufi '♦bofe^ed" of l>enn«yl-yania. There was noia« to toll bow fast the fobogg^ wa« goii»« Tb« sensor Hons combbied aU th# deUjäts of falMng ^^wn, down through unümlted spil««, Without the dlrawboipk brini^ng ; np ^lainst something b^ird. Wheatbe ex-biriesoe is ventured in any! other tb«« Ilia regulation suit, i^'is a oi^ of. M rapture- Tho rider's m t»low« m* N bas a fi^nt sense of^^b^inf ou» pi pky«, Mormoèi« ii 1 ^ V flil^XAIS tBtnÂtjnèlùua, «àbl doItlMH^iii/. •il imtlii alaïAèr^ Mimélâmt •tUÎArii^att iMiDfréBM bla \mim tba&k'Qòit I aa <M>«f|«d.** | vtatod. UiÊtof Dia UiaiaiMMgaoC ft® . mmimmmmm «ItlMf^iHa« JHa Mtttan#a WM Jolm JQo^aa, fvidürpia», iMMflÑ' anditli« «oiifft laoqtb» Imi limm A Wall «àrtiMllHiai'' PiiiMArroy« ;t«è:,| oaMoririttliuitèd vili« éTM^Kàlilì . bara htm ▼«nttej tlia'jairyltbà rortlì«p}atoàfflriuia of ^^ Tba.Nl« oooft« fo«r' mnali fnta^ Gaylon #^ aM traili Mtt^ tu b^twaat^tfi« 'tmt laóao^adtlih Ha Iwmijr ' »tì^timlf tool, np, ,UU Ua liaijd mijMi^I«^ b ti .. N^tadf^WfMÌI,;.^.^ meb«4a tvMtlé $00 «OllltlOA jjlMt M tlw ia# ipi thm pH Ifiaiàfllla, Bla tliaiiUiabféTa mMiuA^È^màéttk flAAlly raoofarad. iir«k uopMmm wtbaMtlfoél wàilrafaa^t sg^ ebMig«4 of ▼•attaMd trial «ama iir-tk'thé land lìt^iii^ âàaâ»tli*y iJMaiaii^ WNpifílÉlll IM-'i • • tb^ylolni^òf i»bawa»ioli¿J, * ¡Si?h' ^ triai «¿ill« ( fer in Irú. ìnóiimre beoom«aloë^ the Sbiïnaan' on their bony, toawny betwe^ the Tfunont, 09 in cold weatlier, hu(b ihey[se«m to sufl^r no ill tx)n)^ueocéii., . a word is' spoken as thi^ èhtèr ¿bé «ó^da^ !Rwy quetly distribute thèmseNètf until eyéiy nook and Conner of th«- anrt floor Is In* vested. They do not go down o|i their ktteM, nor do theyuae m«^. Ijh« brash, or the cloth whioh follows Itb« brush, Is h^ld in tho bau<lsr«nd{tíM. sombbttr; bends in a sh^ angle #t lb« bipSr keeping boUi back and should^ straJIght. The supeHntendent, movte nottelessìy about, and not a word Is spoken, unless in giving or asking directions. The and never stop to njst. i^en they axe throi^h with ihe floor it is am oldoa and bright as chii^wfua« the 'duiit-bTttsb bos been u^ oi^. tbe surfoof, and in less than an how th% are gj^ Thi> is why so few peoiile ever a hotel rotunda scrubbed,—Chicago News.Ill* Aft-loan Oil HjvMra (IBIlMiUwnod'a Mse<i^n«.l The districts IMipwn asUb« oil river I e., rivers where palm tb«.«bioí initb-Wi tberii to k^^tbs^^iM' i 8|«éÌ Itèpr WM« lèi M ^ Mpi-'tlIdlÉ fsanriaiii ran tbam ovir ibtf pN^ Idti», lag tbeiBiLas ib«7 «imild M 01 coppar-i^inoedi fM!!^ ilttcid kf itbt ; ehute, and as tb« ga^ i^ould bo i«4isd to f«« out tba animiU hf^would hit bini on tl^ rooted, the tail irltb a to m^« Kiói run. THopocw brute would i'^ with pain, and t^en the gate would fé raised And h» woiild dash across [beprakie with ha^^oara^ yoiuhg^^lB' aft«r him. Tbén the iqp^ would ^gi«u First on« yoUng wanioir would #)ot a bom off, tìjm another ^reak a leg, and so ^ Tb^ pfiqr iod-niisl would be torturi tOi de^tb ^ 4ow '1.1 m-i i fiiiä' i|S i posaun SO MSen. J. S. Brisbi^.^ ìàaìL' wiiriuHi'1 [of étebt^i blMoìè ribWlbi bér fòa nniiè^ vioal io attiiaì lUll^haratbàii bèr>yéeMÌ a««iit m d«foiMML ,T««oiire^ Thl0 dli m fé Ijonaisas tsr tbe le lóunge« o0' th^^Eooie: ^ 1 éongressn^n the ino^Jmpórtani " ' Bir moutlu wida^bndsnoriiiiiiai tbey openly and above board as much as (^tU, j article of prodiioe) is conipitised In tbat and the practice has gone so rapidly b»- {part of the weiit AfrJoan] coast Which lies between the Benin ana Old Oalabar ciîtiun. "Hilt it ift an i«xtriu>Tdinuy i^wihi« of our ac«iviuiiit4incc," said jthe men:)?ttnt. "that I dò not know yoUr niece'« Burnaine yet.^ Por haps the old lady wba struck by the Straugcuos« of tWa; avowal,; but at any rate, Hhc hesitated # moment, »eomwl a littl«3 confused, and fclien rcpUwl. "Her niune ifi P'lcming, MÌr. Ort-ynaik; ale'.ter addrtw-wd to Mr. Ìlobert Fleming and given to me will insù«"« ItHsafedisiMitch." "But would it not be better for me to call upon Mr. Fleming myselfr said Oreysark. "My bu^ess exfjerience ha« taught me that one j^rsonal interview is worth a do»en letters." •fla it is, as a geiieral rulo, Mr. Orcy^ dirk," repUed the ¿M lady| "But Mr Flaming'« movMuei^ts are so imcertain, his busineiis taking 1dm soi frequently away from home, that the course I hav« suggested woiil«l, I think, be jthe better." iUid, after a littEu gwierul conversation, Mr. Greynark t^k hiu leave. Hie next morniiig, upon; arrival at Limdon bridge, iristtiad of handing PiiylUs into u Mansii^n houtie bumibu«, aa iiisual, he i.nftlHtpd that »he BÌwHild walk there with him. A^d, by thé time King William's statm? wias reacli^l he bad l^toui^ out hiH jwml ti) her, aiid received her r^-ady asMent Ur his proposal, conditional upon the ajiiproval of; her father. Uikm arriving at his oflflcci he called Mr, Penn in,.gttv/o him instifuctions to «iiow nobody into th0 privati room for an hour, and settled himself illown to in- positibly not iaave fcnsad business matters work so smoethly as tlMy have. If you discharge me vritb the iM>tion of introducing new blood into the house you will liave to—" Mr. Penn." interrupted the merchant, with a wave of his hand, "we must in thifl world be men of business flhit and humiinvturiana afterward. I have given your caBC tiie fullest consideration, and in acknowledgement of your services, as \vell OH by way of compensation, I propose to make you a weekly allowance until you get employment. But that you muHt go 1 have made up my mind. You will pleuiM? moke no further observations uiK>n the d-sclHion at vfhich I havo ar-riveil, or I flhrtll be obligetl to request you to lenvc my pnwnce, I think it but fair U» tell you, iiowever, tliat tiie principal reaHon f«.>r niy deciding to take a partner is Uiut I am going to Iw married—that is when the consent of tho young lady's father ho« Iwwn obtained.'' "Will, Hir," said the clerk, "of all periods in life, surely the eve of marriage should most naturally inspire kind ac tions, Yoiu are about to make yourself as happy as human being can possibly be, yet you wish to inaugurate tliat period by reducing to want and ruin an old and tried servant. I "know you too well, sir—or, rather, I tliink too well of you—not to be sure that if you carry out this latter intention your conscience must pri^ you in after Ufe." "Mr. Penn," said Oreysark severely, told you not to bandy words with me, so let me hear no more. I am now going to Brighton, Do not omit to forward idl letters to my address there. You will please be particular in this, I must say Mr. Penn, that Ï am not a UtUe aston ished that, nunembering, as you must, what I have done for you, and how with your tarnished name you might bug ere tliia have been begging your bread but for me, you should presume to offer me ad vice on.roy irwn afTairs. But I will say no more." The clerk ISngeretl on in the room, as if in hopes Uiat some straw might stUl be left to islutch at. Then he said: ''Mr Oreysark, you obsarved just now that the fact of your warriag« depends upon the coiuwnt of tbe young lady's father." •^Those weife my words, Mr. Penn," relied the meikdiant. "If he should refuse bis oonsentT «old yami its old confines that tb« fame oi Vasciar college as a shri^ where ta<lt)r tolu received its greatest share of w<ms ship has long ago died out. The larit^ of the gum-chewing habit is dtu» to the fallacy that some health journal pfo> mul^aUKl awhile a^ thftt aa gum-«he(w. Ing Preserves the teeth imd devekips the gunis it should be encouraged. The fact is that gumiohewing stimulate the salivary glands\^ a degree t^ is draining and exhaiutive, a^4wll^n tlie ^crea^ secretions of tb««e gUuiidf are swaIIowe<^ it bq^ an b^u^us uiK>n the stconach by IncrMÁiñg tb« di> gesti<xi witíiout á pabulum upon wb&ib to act sav« the stomob its^ It, at tb« same tíme, excitas tíi» glands of tlb« aton$aoh, the liver, tb« paaereas—bi fact the entire glandular system connected wit| aiUnentation; it wa^ tíie pr»* duc^ of these glands, or diverts theni from tíieir proper use, and by ao doing injuirea the system. So yoi^ se« gunTfChewing b not only a ridiculoi» and a vulgar haUt, but Is hurtful to health and should be stopped.—Dr. W. G. F^iest in Qlobe-Democrat. rivers, and therefore ioeludies tha large delta of tb« Mjrar, mftny of tbtsaso-called riven bmug mthout doubt moutbi of the Ni^r. 1» most of the numorons watcf<»ay9 iu tjiia redoh trade between white merobants anathe native chiefs is «airried oni Tho chief articles used |b barter for tho produce pf ^bo oounpy ara Man Chester eottob go^s, silk salt,^. brass rods, splrlU. et^ 1 or the most | tbe chiefs of tb« Irlbel ad^at to tl placet act aa the mUd^Bun to tbe tribes of tbe Interior, and as Bueb ,are fully aware o£ tb« iiivantegfi of their j^ltUw, and baTelbltbarto sue cessfuily op|KMted! any attempt to d«-prive them ol or lessiB tM«« advaata-I ges, TlM>ugb tbeee . riven are under itish pn>tectioD{ no attobnt ia made to interfere with the imi^im of tbe nativo, except i» questions affMtiDf white men, and then it id toaod ie: ti ditliouU matter to persBaed or cont bim. raobeUA^Kdveraslbiaown dis-triQt after hi« natlTo faabkm. witboat dictation, and eonaeque^lly his iade-I pendence of cbaraot«r is preserved. ••mbuo »eatiiaftiii" la ib«|a«hoot ly. i. iioiiipsaiit.: ■ On« of tb« wont caaia m evei^ school U the pupil who lis ov«^anxiotts to nuiike a display, to show off aft e^«ry occasion. >y thera. Tb«ro lunges, six on (Ihamber, t^ ^flre, ThfiJiW with S|»iflg 1| peen leatiier, whi^ |hébodis« i(tf the n^y stats^miiim who b« and ikt upon tb^ didly.<-4>*'€!arp^** is dievekmd ^iMMler. tw«l?« itf tNse sld« of tik« hon«o blaob isramut:aod B, upbòlsteraijl bi is w<U worn «^th tarribi«' to < TOW bl' JhaoBÊbMi si J':?* If"«kl DI 'L'I ARkmI, Tet SwIf^ ateam^^lfafl^ Efforts bav« i to invent 4t«ol being llilway tn^ ily b^ 10^ SSSSiiiidli isrrlo«iaái«AdriAtlóis Mol«db]BaPngi|t 41 wbksb it Is fast railway ' fxpiinan d methlod (tf tcjspar «xprsM A sttioll fsMelto JMngeoiH '.méprnA jtpalthétol rM<Aliti«s* ÍK«fw and • ¡¡Onatbi» tlMfn^ iba Mab r A ' Uvlr^ i^fiii ■ létest is manifested bií tb« «^périmait.— Exchange. Favorite K««reaUon tß tha OMiff« The favorite recreatioi) of the «zar c^* sisti^ ΠwreaiUng with his Inothers, of I whdm Vladimir and Alexis can well | " f^l^' .«^ ^»TJÄ«^«» "^H^ir ma« hl„ in .h.,cul«n STníSÍÍ TSS foo(| Ui of the plainest, his amusement« are Insipid to a degne. At tbe favorite reso^ of the imperial couple in the pal- say; ____ Now, is not that about ti is ever imying or doing s tract uttcQtion. 11« Is nameii ' Hmarty. Tbe weapon 'to use agalibthim Is pabilo seotiqent. f^t Is tjb« most pain- ace At Gatschina the csar surrounds him self with a dozen or so of his favorite no* blemen, and they pass tbe evening in playing cards at reasonable stake« and | fut to: him. Youl smokUig cigarettes, entirely unrestrained duot Is desploabl« by tho presence of the empress ahd grind I school, and "^ben duchesses, some of whom frequently his deeds wa nmike alsa AU floors being made in] school, h« will the Hussion fashion of inlaid oak. the czar and his purtnej;« <i^ten forgot to av(dl themselves of sab holders, and throw the half-finished cigarettes about th^ on the floor.—St. Petersburg' C5or. New York Times. tbiag!" H« ^ething to at-lusually Blck^ ^•olous f«»arlf. Init Wot Amj BrMd« "Certainly pearls are prised by tb« Mexicans. ill common to se« girls there with strings of pearls around their necks which would fetch a large price in Londcm. I, mjwlf, know women in. La Pas who have pearls of extraordi-nai7 value, and aometimM they are, so pooor that they have not toe wherewithal to buy food."—Interview wi^ a Piari Diver, at sncbcoB eyes of tbe B«e« tbat by the ____ o«as« to practice tbem. II tbanj k a senti-Dient against tbe; t«acb«r ju^ong a Iwg« nuBiber iü tbe içboôl, tiis pupil ba-comes the téoftbcr's gmtált aBBoya&<^ H« will go Just as far m m «an, «vcb if ih«d fot it, boMinie tb«B be receives tbe greater, from bis fellow acboUrs, Mid taia «mm«« bim to bear tbe puBftbm«Bt pladly. Tb« tMcber should k«ep tb«¡ ity with bim olway« If ba löse« tb^ suppctft bis po««r il goo«. Pub-Uoi^ntimaat in scboal, la «▼«rywbers «li», iaagraat forca. FlJoifpbilMllf^WdA^bédílf:« fro^,n««^à «ubi■Ixf«^ it; M ¡NÓá i|«:ìpì «dpérit IMiaiMHHBMdlaft^tl oí éfff ABd (UA UAfItW imAUf Mtíívto ail tboM wliaara «BffaiHag froni|«bttlîi 4««p tlttn tbe «rrora and iBdla«r«aioBa àf youtbt |li ff«ttaf«ll waabBasf, «arly daaàj» loei. çl loaiiiàiilaa tbat win eúra yótii of c- -^— 'Tbi« gr«at r«Bi«dr waa dlMBVi _ ^ ,, „«».^ „„ slAisslOBaryjB imtb Aaiarta«. g«bdlMid MmaiaaU« k WaMamm W|t«aT Tstsssatss. i s A platinum wire ^ Jbia ta ; b« í«sb ^tbtboaÁk«l «yii|i iaÍd to bAi^ b«ca d« by Mir. B. T. H to b« uwM bi teM#«« M A foNiN^ thé sfldgr^ wefe Ipiálly «paq^ày«^ S ït Is staSTtSSTSerTsi*. Attings oHUantAM 1 nf tniadliM ri ■ ; AnglÎMV ijbfli. BUaCò^tkè^fl fork Cit^.SaptVyi.MIJt CMrloUill Läw thé beAd« oftantba stapM« HoviBoeli moéif : Ingwortbli fUllroad Pi«p«rty aad TvMwpartatlMiú Railroad propsrty now constitutes «ha-l fifth of the accumalat«d oapitid of tho 1 cotmtry, give« «aai^oyment to 180,000 { moipla, and mots« 4M,000,000 toasi of ft^ht annually, OBe*^haifof whiob ii fosá and feed, and so cìi««p)y tbat tb« j Majmchusetla moobonio ean «now fro^ ewe tbe traospofta^bn o^ ^«f fopd ftroiai a r ' tbs proo««!^^^« «■f* J««ifBal. Hon of a yaof*« «m ditfimpf imatOfll '«MiiyViabar;^-^ T1m> Advaa«« ia M« InoddiassiagtheMldl ciety. Dr. Wilbs, a physician Of Guy's Immq^i ^ths that most doctoN selves, ^leaki^ of tbps ing for new nusdicf have enougb drt^ for of knowledge. In spito asm aa to tb« valu« be a hngoamotmt of profession.*^ Dr. Wilb« the ttdvanoeawnt mtdf ment bi bit« y«ari, impfiöv«aMat iTveatoMMÉt. d Medical so-iy rsspeoted told soasa to tbem* it be sayst «W« ir preMOt state théentbud-tlunlnuat bith« ipdi«« BMdfcaltrsa»-toit as aa tr'of ittaofBBi lUbl« Bied fiwil^ Tbe Salamana^ Bepublioatfi MUslof a ^it OB triai at: fraablloflllé. A^at. ^ . tbree yeanf ago | «aas BAiniid )U#toB I .v|ho owBed' a stfdBk aaw BitUat ürABl«! |oa^ sot w 4iiI«gBBy oonofsi |bargalB«d wit|i a liormaB Banéd^ AlICB« to^r^ova tb« to Isobua^f^rl w^iob Uboir ba W^iilà l^lv« bim oa«'biMr ÍBt«r«atí lo it; A «ÜbseriptioB «aa flartad to aaalat i^«B i^i b« waa ^ poof man, naby of ; tb« - , b|i|«t farmer« sigiilil^ b aam ik^ w^tab t NORRXRTOWart J^ tbjey were to b« r«liábnr8«d Ì|i lairiBf, IJ oNaoo, a ^ flboB tb« fBÜl iiioold ba b« money wa^ lot all ooli«ot«d, bt|t |ob^ d^ed jmbN^ij tb« Büli B«T4r BBioBBt^á to Any-1 Wa r«*I Mtato ^d B«,tb« aatlMiriwBa ooarlyilorgoticB. fB^pTo wm ^ ÖW Mr. obiB« tò tba t^ ,imfBg tb« .ottPAid^ aB^Dt^a |lw»i ao mlaariy e meb wbo bap« aot pMd ABd bav« l'wáold ool allow B«lt«d BO fw aa,toill, dol^Q^Q^, îjj.^ j »If»' 5 ' IS»:fróiteotÌAtllM [ttoptlftad aad i lit Is woirtb reiBftnberiBfi tbalÌBo», _____________ ptoploaboBt wltit )«• tba^liATA ftar] » r wbaC' »JR>fOii«. liad •m I' iC.fe-iî. ;

RealCheck