Share Page

Alleganian: Wednesday, June 29, 1864 - Page 2

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Alleganian (Newspaper) - June 29, 1864, Cumberland, Maryland                Popular Itoafci. 7 ii.-o. iuuir..i '_ AM. PITJSICAL INSTBTTMEKTS. !lyj Uf tliis "cniiH- w arc nrivHetftfil Imir.r jyxts. sivrt0 s.i. i .i.j. ln; Hjvonu fomi! w ivuoni nre li-lm liri-lli; wlifai" they lit- iii... 1--. liall- iloiiytfiil Jonfci .'j'.Wcll.'.rui 'can't 3Tti. it is 'anil mit Maria; main- auiil.-j luive.liui 11 ptutty y.utiii: tjtliing dearer tlnii liRatity. Von .IIT llii- Hib aa Jflug asytni uiu'.tli-; oit suc'h wnniiath! lankly thi.- -Is or iiu Iiili- of, a- litlli- 'i-hiKl itt "the Uiti..' a 33000T -AJXTID SX-IOE, XT. S. HAT CAP ivMPOKi lr .-wi II..- nt ut'.iuJi In .i LOT.- I- l.irzi'iiiul mill llu1 riHJJ 200T3, uW H. LE FSVRS and AhKll.S i-i j'ninis. I'M.- stuPA, Co it nil. imin 'iviiniiiH I'iiU'ni Mniwni-. lii-.iii.li, :inil I'cr- luiuin ami Kim'V .unl inn urtiilir 'U-.UJII1 liV .ill I.I Wl.li 'l .III- 'pri-JMlitil li> mi .jli I >'Vill. u tln-i i-.iii .Tl.. I'hl li-J iv HiM i! !u 11 cill. :in' il'-fi nniiii .1 In M I! nun-j r I. nt piiii- ii" 1 ML- lj. aiiji.1 lUi'iuiiiii 1" Ii .lli.l rf vlntf i til. TMl-linii'i'f K. U.-i'IiysicUuTs Cure fuliy :nitt Aucttrsitcly Coinpcunirtud. i 3, 'n-.U'Uui li.ui- ill ol'vliltinll. ur A.il.1 U'j'.c-- F-imil.iiii. -Ciii.iVrliii'1, M.tj. -t ty. ?tur-. 'til- in. 1 I Till'.'-" rnn.lt arc i-ii.l.r Uu Ait I'fi'im. i i.f Mnih i-. wMi'i proi i'li-i tin! I n.i i M liy .-r I uiv in nnlv3. (ir.n'oivf i I'vilN, nl I'.v Hi-- l...iU'1111111'iil. ut miy i. r'.i.'l l! "i ti n l i.r l-.iii ll'ir.li'- .M. 1 ii'.l'l I'M'K i u ILL UK !'AIL> iv ii'.l nri-r nn.' ili.il..I- 'fin i- tlir iir-l J.r.t ul anv'. i.i.i-'lu'.l ii-iv.nli.1 vu th" tin- F. Tn.ii anil .-in l-i- In-.n-ti i n-il -inly tin- Cuiipnn llaiul- -i'.' tn l-i'itr. niiil un: iiiim- vii.vfiili ill lnr ininiiKru.1 Sit! e. If. till" Tn ill V.UI li.tif inilimi ivf iVti- I. .Iran-Inti-pM frnni .Mutili l.i y fur piuuiij'ii.} i ii i tin.' j.i. -M.L i.itr nt' i'n p.sy 1 IK r nut. iuiiiriviifv. .nul mi- j ill' (ijti-il riiiivt'iik-il't' .is it in tin-lit c-r miM'i.irv -llni lit. t'lrfniijltiiiit nil tiatiui! ilitiu -it Uf li'.itiil-il.l.! taut- Mril- il llHiirJi ill1uf.lil.-v .llnl 'jvl .1 fii.iii i...l trr, :u. pri.--.il TIII I- IK II..- H.t- v.li'i-i' ..r-. XV.-i IK-VV Ihi. p1-.- rilOM THK I'KKSsS Of, J. 3. Iiippincott-St Co., u> IIM -j-, t i f i I It 'i--'- ti'." i' fmil in 1 AboAOr-Ll mi- Hi- -t or i f. S. lliin.li. In tin- f.ii'.li ur .i .ill l it'- I'ltiiM i.U Tl. AND i-iil' ii ii-i ur -tmk u 111- unl; in f.n uliili- I'ur 'i'i' i.; tiiL- I'luit.! tin- v. liuV i- i-.'i'ii'rv i- hull! u i ntv ]i.uiiu-iit nf iiriin iii.il ni.'i in I ulllii ti-it v.-i- !-.uuji- in mli (i 1 1 null liiil.il> uitil n iliMirill fill I'lr. i .mil Liili il lu ulii.ii.. ti.i- jlri-inl- ill Xi-vv Vul tv u In. Ml I V. y .mil tuulil Ili fn'l .ili-r .liiii.i-r.' l.-11'i texr -Kit- I U'aKiutiini.'.heil li. tinil I T.llilp- ll.l'l Illl II1I-, Itllil 1 JOUlll tilLll. HIV Ilium :h.' v.tili-li t luv.-n-t a-ui.- In IV-.IM.. I lit! lime itl-ii [-u.itlj iinj'it.itj HVp'i.i, Jriinji 1U.. i.V." I lj.ui' 1 i.-n in I'IL- nrtiiy !n.._ilal l'..r 'ii'iil niflf .MU-tl. HI., i-u .i Bilti.j.'. 'J HI. t Mllitl- v- ?2 Oil ll.iii .Mi.KM.4-. "'nil' .limn t'loiii s-iiiw-' anil tiill Tup. nil linlvJ Lli'ljuhrij 3 5'J tin' Atlalitlr Mlilithlr.] Wi'lt-iv inn-l i i-i ti.iri.rlii'L-u pltiiv with Hie" :n liii-ii rii nl. t'rniu.-in tliv ili-Jiiltlntilil li'i Mi-.-, n I-, lilt. lli i" siU the  i 1 irill the IK-IK iii Uic 1 i.ll nn- Mi-in u Ti-ini tur tu liuto vnnl niv 1 i'..i] -i in-. Hnilinltti nic.r-' nl'lhi- rijiiutiiiii liiiu-i.. Jlj ll Inlll'lll'il liv lll'ir II--. Til., liiviiil. A.-'.l Cliinrv, I'liilnl'.lplii.i. I'.i." t In r.l-iii.inn nn itci-nnnl 1 ,lit- pl.inl.tliiin llitti-r-i nir--.! in--; IIi.v. J. S. I'Aiiii-tN, X. Y." 'i I It.iii1 vitt-n '.lie rinnlntinii Ililti-i. :ii liiin-lKil- ''f i'.'.- iMi-il ilh Hit nin-t Ii. V. Snpt. ii'inii-, i.'iiiiitni.itti." !'nr furtlur i .irliiiil.u- .tt'j'l- i" A. .1. fT, At tl'i- Itril Sluy Tin, Copper and Sheet Iron Ware, Ktic.irn riiniisiiiii? tibc., cSjc.. I IS AT i IV- Oni- ulifro 11 vti-il it Till. nml Slirt'l Iron Wart'. I 'A It A M CUO K1 N'.'. STU V Kit' Of nil iiOAT IKillNS, L.Uil'H. JAI> i; l.ijil luiut-mliy on I..uiJ. Ln FOM Ut Ths Very Lowest JIKTAMC IIDHKIXC. C1U.MNKV Unik Si'vi Y-irk, '.'.til sln-tl I'liurlli .'ml'uii.il ul' N't'" Yuri.. IW StMh XlVi U.ll 11 Illk u! I.ill Avilllli- :ill'l 'i! lt.'1'V nf XCK YJ'i-k, ri'i nru.ul- Hrt Ni.ii.in.il IV.h'. -if I'liil.i-li'lplii.i. !l'l liy till IlinV..- ivliiill iin- il Vl.ll nn A.Ni) AM. KI.VHS OF niiil ti. nnlir. AVitli lu iilul in tin' of mtl ti> '.nc. I ii.iilir riv- -i-'.l' In li-ul.I.- ti.irii.lirM-tiH'hi-tiiiii tr> nil vrhi.ni.ty t'.nur mi' vnt'i li'.eir Clistnni. 1Y1LI.IAM May 180-t. ECLECTIG MAGAZIKE, BLACKWOOD'S MAGAZINE TIIK BRJTISH REVIEWS. f'iHUl' Arf KVK-li TO 'Si: vriu> I-AY nf rpprin-iiif iH !i" iiinil- Hum in KMIXKNT MKX. llip jtmilr-l of itiri ever Ci-fiiri! in ihli iu.iri.v.t. His si.. 4: nf A Fi'iuiT. itatiiraily 'n'nil liriglitlr polifhed, in wiM a'li'a'rKir.-" a nail i X'S ITi.'.VISHlXfi (iOODS Is rinnjili'li- iii '-vi'rr rnnipri-inz ciiij.Aiw. .-.mi urlith- tli.it It iciiuirtj to ft gLallciii.in'a wni-lrnN'. In thi' cili-cliim nf li.i. I'l-n lul.-n anil In- IlilliTK liiin.'-ll' Hint he l In furnUi 11 MII.IT.MST tll'T- c merely the ilvlurniinuil, Mildier- likc Irca'l wlicrcwitlt a who can nevor jlcc or fear. Inrt !mw to uilranvc iiii groiiini, trnnijilc.s down anil cars "ISrainmcr class. M.iml 'fc! recite., 't 1'npil v Js'n'fartii'tslar.iKiiiti, of 'hively' I-'iT in Iliu-itry litat Mi It- iin-l :il Inw prii-i-'. Aht.ifri nn linnil .1 jirtr'ir.t .-rnnrtmcnt nf ii E A" i) y M A n- c i, o T n i N o Of cviry 5lyit. nnil jrniiv1. Vi'ilh Inri-c nf pjprrifiiri-.l li-: 15 nt nil In i.mke nn Miit-t in tlu- Klttiii'tiitl'lviuiil I.Hl-.-1'nl nirl-.iillt th- lllllin.l ili.spatcli. il-1 In nn I'Liiiiiinitii'll "f -ti.i-'i. Tll.t-- in ti.lnt i.t iVKTib.wtll lurall b, fi.rp ulicre. in. 1, Tl.f .I.utrnr.- '-ill In- i-inl i-l- ii-l.i-il Miili ii fi' n.il p1 ill1 'J.i Ki t ].nrtnii'H. 'Tli1 -'.'it nna nt.ii nn lUn plate w-tli n M'thr trr- nf tlu'.T'i'. l.nni- Aj'ii -i? "I" rui'il'ri.'L Til" ri-Iinii'rr.-Jliiri.li. mil nuin- l.ir. v.iil In' U'i" i pltttr.', i.i .in u-tiiitr i'ii'l ..l1rnliMMli.ii.il UT. T.if no riur i.i liunny latiilwr J. IPs I'll- r-j-rc-.- i- lll-.ii- lip il" 'ill? rlinii'-t ar- j liili.j. iinl li'.'i'i I'-'1 t-ti'iip ninyi- ll-'.n nml lltili.ili .Mnnlliliri. Il .lin.s io "t ill" i-i.i'Mni. anil iinluilii.litliili.i'-' nilirr r n-r-'i lli( :r Mi'ili nc .lull lunlinuu POMnli'tr, iii-ri-.'.fnii-. 'it tin: nlil i.iti-. 1. Till: I.OXDOX Or.'.UTKKI.Y TliB KIilXIil'Ki: MriV.iV; Lilfiifry-J'rvlurtt "f i'nir." _ IMIAllLES TUB liOIJ) HifiToiiY u; CHARLES THE BOLDj liiikc ol Kiik I., .111 n tin- iilinivly jmlly iKtunrfil M li'inl nf Aiui-rii-nli II. -1 'flu- n r .if Tliiniui- JrHVrnin. liil 'A u- iiinlullnr lHlii-i.il ninl 1'n- iiile., rnlili-irtil li> tlit'iHili-r nf llir Juint C'-ni- iif nn Iliv l.il'r.iri. inil M.iiin.i-niili -Icji. -ili-1 i'l Hit- "I U n iiipimi'i lit'llii 'ft tlin- ir.il Iii tl'p i.lli'lf. tlw l-llitur, 11. A. tun. hiKM 01" JKI'TKISSO'N. Tlir I.if.- nf TlmiPin -l-.ir.-i'.MI. I'.v ll-'ury il.ill. LL. I'. In ii-l-. P l..v n-'il nn Slirl, 11 Vi--iv- nl .VimilitTlli.. ninl lln- uf Hit: Ilvvljiulina ut' liulv.- ilt mil-lit c. iV: CONsri-ATK AND ii.ML'UlK Hitter.' l-.irc riin-1 in- ur l.tMT ut" I l.i'lil up nru.-ti.iU-, nnil I: ul t" niv It. U. KlM.ii.rv. I'k'vi-lnnil. II." 'I.Tiinir- infill tin- Liili Jim- Hint Iin- --t-! iijt I'll' .1 Liir-.-. Il iVl- likr n rli.uiii. I1. .Mi'-iiir. -.M Iifiv.uhr.iy, ,v.t-., ir.. ii'., iv., Thp jiLliliiilinn tin' l.uiL.'iiiil In ill! mi, nnil ptli.iu-.liil nature's mi-it ri-t-irvr. Tlu-v .in- MI tin- n-l.-lini- liil Ijili-uvi lurk. I'lpbilVctlyjitiitat. Cruii jliiin. S. T.-1SOO-X. r.tlir iMlinir. Impiil li'.i-r. linii. A--., lU-rrn- In .-lilTiT if llli'y v.ill mil lr> tin hi. Tlu-y arc rcroiunii'inU'lliy tlar liiirln-t r..ulinil aiilliiiritiM. nn-1 In pri'ilii'T iliiini-'li.iii- U Iii i..l t tlo t. Tui-y an anil [inri- .mil Ary I'r.-tf ii line tn 44-11 ri.liii.i- ti.'M I'.ilti in I'dls ur I'.l Hi" pill-in i- 11 MuliiIK-r mi i It N put up "iiU" in mir -.iliiti It'-nn-i.f li nfiMvl iiiiit.iliiin iMrtcliiiii- -l .if. r-" 'iliirli-ni-r.il meal- riMilviiijiri.ua. S. 'mil I-UTI Imitli- mir -l.iti-.J.uvrr tin- n.rk nnniutiliiltit, :4llil nlir nil lin- stit'1-pl.ilos.'ili' Silil I" llif luil.- it.ilili- (jlolif. I'.-ll, IiRAKK .t _ Mnv In. IMil. 2'1'J Itnui-liiay. Y. Tin- ninl itiul-r.Viipiilp.il. liy-31. A'ldlplit: alii-1-s.-bi.: I'limi' 1'r.mrc. Mi-iulicrnt tin.' H'rin-li A'-.tii-inv nnil nf lUu Inslilnto'.1'iiuij'lati.- in j ml.-. pnliK-in IttllT ji'rpfilrC- '.hh limit iinrt nf ?L. Tliicrs is '-dniplttt-.l tin i-t-iii lulling I jn.t .-iii.l nntl'iiriit vrilh Hii' Killi-i nl il-t- I'lniii-lir-T in itar r It le nf I'ii'-lini', I-i -.-nnpU'lu r. MAIIKS'S 1'KXIXSI-I.AI; ('AJITAICN iiit'l Si cut--1 vn tlir it it tit- rit.-lil-.Mnil iti liitlilnntiil. i.j. M.irk-i. n. i... rii.ipinin ivuuiii- ,i.i Kt.--ilin.iil. i'l .'ll. VI. Tlm lit Sivi.il I'.v lliiny I'. (Jin-v, I.L.I'. In :t vi.lf. Pin. (If hif M-UIII it inny It- Irnh -.li-lllul. tin' >ln'.ly "'I' jH.lilii.il I-.......my ilrii-; up iiiiriuvr liiilnli Hliil ri-iluii'J lli--ir Ti.-inn nil onrtli in pvmli mid inn! llii" -In-b lint.I rr. r I I'nr mill.I- nnl'li -ml-.ui-l, aniui.i "I'l-t'ih.'l irt-lilii- linn lijiini nu-illl- "f lii.rjlillg llir Inl nl tlm' Inn.....i fmiiii. nnil llpnii tin- lili'-rinss nun h--..fi.l In- tin- LU-rniil Authnr-if nil Hi Ainci- nn. limn icr lln- ri-.itli r in.iy j-mmtiini-s join "-4-111, itlt tin- fir i-rfoll fi-nni nf.tliii pr-'ilntli'iii. it nill n-.ir U-niilimu f.ir lim -i-liiil nl'ililv ili-pl i.iril l.y Hit- ttriliTjn 1hi< .lilli- .nilt u.ilk uf fccii-nlilii.' llitt-1. THE AMERICAN DEBATES. IIY JAS. N. Jlt-El.l.lCliTT, I.I.. KiOTins, uKviAr.ii .vin lilln'ttcillin, full lliltll. mirk t. I'lniii nf Ilii J. I'.im-ipli'.nn! 1'i.i'Miii- i-T ''ii.l.lii- IMml'1: a l-'nll i-niir-i. in t'.i- I.H-.I mni Prarlli-, nf I'niliiiiiicni-iry Tiii.lii- Dr'uti- in 1'nll nml itt .V'lii'i'nii (nuift; thin L.ni, li.i-ia in-t'n v. il'i nni- "i" nii'it.- i: fcKi.1 IIEYIPAY (rnvnmrrii Tin: U'F.YIKW (Lii.erui.) nUMTIiiitl MAC. (Tury.) I'rr urn. iv-mi. nf th" f.nir S; no v tit.i iln il.. r. mi 7 fin fid o.' Tin- Ki'l.KCTlCIiii-iK-inirdt.'iii i li.n.it Iir .1 --I itnl.inl '.inrk iilt riii-n. It limls il In 1'i.lliy lii'illliia. Two Splendid Premium Engravings will s'ni-ll ti. v-.ii'n inn Mili-nilivr fur 1H5I, lllv titlf- an. rno.M ami  jirovi-liil Mitli tlic uf .mil luic'i nt tisNiryli.i i--l all lii clniiRxnpuiiul Iliu I'liiU-l lnr llnr'vs dtli'vr ln.it i" IhriiTvii- artlivI7iilv.il.Si.ilij; i'lr.; nci-, TmuujKiitatinii, Kiinmw innirp'-l in Oa-iiiii7iii-j, mill prinr In i. the cmuisol if In; ".-No, ansWCRil tvln. nill prnvlirt; Hn- ni'.nii- nn Tli'.-12 nnni'.-trs ul' Lrl.iil'TU' ti.nU: Ihtii- .l.irjn.- xnlninis in a'j.ur uilli lilii- "i fur Tin1 I'.t'I.KlTK' i-" uuiiiinlly instTiii-luc ami lal'P 'lie lialitl- lit'cUTy inti'ilivint family' ntnl In-lit i-li'.il. Yuiiiii.i' i.i Jiiniiiiry. I fill. H n pied linn' In iiil-rrilK-. nml j.rrmiiini' will IK- riiit nt i-ni-r. A liliul iluruinit tn li> iiii.l tlio tnnli'. Tlil.MS: 'ni-Ki'I.DtTII' i' nrlirfnr" tin- 1st ofi'iirvniiiillli. nun no M PIT. imillvtlitili- li "MI: nr liiuiX'lnMlllinll I'l i'.r 1'i'iils a nunil-tr, jiiip-ii Tin- .I.inunry nnv wilier fjir Kill in m-Uun 'n only time i jnM, fnr jii iriili i A'WrtM Mny, nl v ii. 0 HrcUirni PL, Xcir Yur'r.. Le Pevre's Oil. FAIIJM; Thvdling House For Sale. 'pill'. 1.11 .1 IVntro SlH-ct. n-lnni.: I'.'ll. Nliirl. nll'ul-d fnr (.ill', 'ilic I.ul i.tl.1' lu .1 I" Iii" HI-II--V i' j lino nuc, nn wllirll IM. well mil- r. Tlif Ihvi'llTni; nnw >IC.' Ori. rpp v.lm v.ill Mint.- tlio i to nnj mu' in.ivv I'f ii-...iinns nf 1'nr fiirtbiT mrllciiliir' iii'i'iiic nf 0. I'. MATTIXf.r.Y. Hint-ID, liT.t. _____ i jei'.'is. Mitli u i-ii-.Vr. innTtiili; in til" nnniUT'. flit juinlc'l un IIIIB pupt-r nml lllp first of 'i-n'ili inonlh. jur (i.r nr i: v.nj.k'i fnr 4ir mjiU'-i I'nr iinrni''l n inpy tn tin1 PI-HIT up nf the i-lnli. rujiira I'uini-lliil llav U1 'Jin. Xn. 3JS (Xmr Cluu I-i ninr njM-ninj: 7ii nt mnl Mi-1- I'lniisiini" [Ili.-tiiii.-.l X ..I.', fur, l'iMviilrut mnl tiniii in I.int-nln, uilli llie iinnni- l.ini iin iili-nl.-nf ('.-it'll Attiiiiiiiritinllnii. flic of Hii- I'liilvil Suits, mnl HirStiilii uilli n ili.i-.iplii.ij.. Mntlt.i-i nf tin- I'nitfil Malt-J, anil uf Iniliiiilunl iif llir I'aitnl S't'ntr.J. 'nilr.iil- nf tlif lit-, nitll a '.Vclrll nf tlicil Liu-. KM-.'iilivi! Cnii'nir.vnl nf ilic S. l--it nf ini-l 'linnp.i! nnil Jinliiiiil full-. (t-i- nf Hii' 1'ltitii! Stiilw, frctii llm Iltifilulii.n tn tin- ini-cnt linlc. I'liv I'nnlnliT.iti'flutes Coirrnnniit. I'ir-l IJcmtlnr (InliT nf Hie rmiftilcrjli: .Slillis. -if ('ntllillticlU' Millie--. Allitll'.-l nf Hi- rr.-. nf Hit- Pt'iiiirimrnt. ilili- nf pny, nllmrnl In tlm dHi- rt-r- nl tin- Arniv. Mnnllily ]iiy "f Xiiii-l.'iinilai-sioni'vi ORittH, 1'ri- Ariiririrr mnl Ar-ilnl-. OITii-'r? (if HIP Nnvy Ilppwtnicnt. I'n'M'nl N.ivnl I'l.nV, I'.iv nf tin- Nnv.v nf lilt r. S. Az'rnt' In i-nv Annv mnl Nnry 1'pin-IiniB. vt Military anil Tcrlinliii! Tcrnn. T.ix Hill. Lhi'ii-iT mnl tJtniiiji in nci-nrilnni-f with Ilio lnlrrii.il l.tunin- us iiaiunU-tl Murili Kill, A'.iwi.'rsnHil.rnHcPtuniof Intertill! ISi-rrniir.' TaWu t.f Cnlilmni .Silt'i-r nilli v.ilnc In xuiplil.', Inipnrtmil Kvin. in Anicriiim History, frnni Ilio Imnlinn of Iliu I'iljjrini" In HIP mwuit time. in-. lulling: n rninpte'i' i'liriinuliniii.'jl nnulyMs of tlio War fi.r tin- Iliiiim. Miikin-j iin iiiTiilniiMi' irarlt, Hint rlnniM. Im in tin1 nf evrry inmi ninlyiiiiHi Intlte A- a llnnii nt llifv-rvtn-c iilunL', it vnrtli. linn.- "'it. lintinil, ?1 2S. fct-nt junt- imiil, mi rn-vipl nf jirii-p. l.'inil Aprnt? umiti-il pVrrywlii-rp tnot-ll tlii .ili- Mnv 17. EWSFAPEJR!  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication