Bangor Daily Whig And Courier, June 14, 1855

Bangor Daily Whig And Courier

June 14, 1855

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Thursday, June 14, 1855

Pages available: 4

Previous edition: Wednesday, June 13, 1855

Next edition: Friday, June 15, 1855

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Bangor Daily Whig And CourierAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Bangor Daily Whig And Courier

Location: Bangor, Maine

Pages available: 58,240

Years available: 1832 - 1945

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Bangor Daily Whig And Courier, June 14, 1855

All text in the Bangor Daily Whig And Courier June 14, 1855, Page 1.

Bangor Daily Whig And Courier (Newspaper) - June 14, 1855, Bangor, Maine ,iW) COURIER 111- WHEEItfR LY-VDE. I i" i. in THUESDAY KOfcWGj JUNE .14, iS56. nd! LMiil.1t 1 VSOK. ruHc.i Ihan.en inlrn lot MEDICINES- if-: J- -T-S-_ yimn 1'Jl flo TDU Oood. It Uu Hat and Ilrrt Itillm, fiomjmaai 1'ntilry jtrn. IIVW IHixltltvn, Uemtnttr, TrTfi DANCOR COU.XIEfl iLpii.itrl r.vr.itr n cahjJr, t >ii1f Wii- Courier' it it., 1 1., 1 1.1 r imil 1 tflv OIHH a In ii Hiiltnm i JUT if nut j' i i htlnnqn. T [11 i IV71- .U1 rcavnuMc rntct, i ml linldthclnielinrriponulilo l trciir, Myinil the unloujit Tnn F eft. Hill.-. MI 1 1.4. 1.1 YYT M'VPri1 il JHIT [LIKER.Y, lir llu mini. tin- tn) flTllif J, inallthfir tiititi.v- Mlic itteii- rtti am 1 bn kvS lion the Ulu t ii Milmitd'tL. H lliciirr-rnlhlail. .i ut .5 imd VL MM! iilft IB AI; SholHlJlllt. N trcil trcr lHalnu-nt ._ ntirjrd mi Silk and Straw Huts. niinulu tn.in M.irVi't Jjin.m-, n ,1. i n hiji.cl.ir lilt board tullrliotll Idf IH iii'liieil ity imi IJieie hluil, a'K-Kid will wf Hilt i, mdn tinier. fattlH lirf. nf 1 1 -pi I mi -ud >i lie fti-tLj. nrilJnni-Tl.al KI >lnll 1 .1 .it Ihc Kinu l nut Kl-'U mi ,11 n.tt. ,1 Li, al litirVliiK. >lnli. ciTFriimLall.K tli in Vitf in Ibe 'So-! litf Mourning Bonnets, HfUi ut mir Si i i IV il Mjntrr i JOQ vim -.hill Inn.; in Tt.kt Ju- n, 1KT- __M, 'i, Bill lludi; pun UUinVt, Hank, ifc. Ac., J .11 1'l N'mw-tt.. Sw Yfjllt, llfi I ,1. li.r rjttlriuVi of a Rchj uI.hoiiM fthd ti'o meeting i tbe (VnibKtt U'net nheic h ino Itic; t lint irofycjf tirj Jmr, And lil.lKjnK .it i I n( D( ntKSC I F of tint anil titlvl tj make. tl, cii 01 llin -ame, unij JrlJI itulf o( CJI1 mny be tecriiFd. Tilt y irdufJl pnccid Qif Ca r n mf kr room fnj hire find 'n VERY DESUAIIiE ASSORTMENT, imw.t, ANI> VILI. ik soi.n AT Grcjt Jafgins.lalidJVo Kisff.keV ATWELL'S JESTORER, nlilf, Physical Jnanilicc 'BITTERS, -forthcuMc I I.'VKH ISM- OliM'lt S, HT1VCMBJB, DYM'KIfllA. 1III.K US 11 KAD- 1JCK.S tiV iil any n it any Inar dtMrrd, Anplr IIANIBL WILHE1.KU, JACOiL IUILKKH, KW ILUL T All "ill IK- io J it fail Id REPAIHINO, Bnnnels i.nd Uat( Clpimid. lilearhul anil nrc-stcdjiu ane.il ind liilLdiOInc misncr, it iliivl TVOriCE ii in-relj piTin th.t notice, ind at rcivonobjp jiritrt. It thuuldbe un- 11 itty Cnmtntttfi VjijIhLdwanmdinpJltlhttBST rantlifulion ftiul eondilloa at fw n. tiditL s tldn. It IA tlituH. of >OII DY.SPUTKIA, Sftllinff nn TnnJ, sense er arid eonSd nil) etiiTcd' tu tha I uno in j ,1 Ifio emuhnied arenoiiF nf them suh- i -vt n j i- nAW 1IILIOU-) AFFticTIOXS. lake cnoBRh 'jofl to nt W, lllio Ite nor will "r" thTr unil Afilhlht banters of MantJIu cejdy French Corbel and ill kinda, cp Lannt, plain and Kiub'd irttttttrtt- rhwp; do, nitli tnijllcr duwrs tvad lu the to r (nalc in plvplf loBwriii to rfr.ar tbc cloouth i cm. 1 i tin siniiiEi; coi.oS, FF.vcns. e oimt1) lonr LixirMill il r, tlipn lollus- nilh lio erJluiry do hit itJi like- J 4nd uftther, tt lombinen 91 n depTvc ihtn any oUier I'iir Uwidiof in >ist, the ot huh Flip: u t. "i. i liiihiir Hitti, DrcitTtimminm SiTiuielf. in dry Gfcat uVrn "ir. CITY OF BANOOR.1 A LIf fwrsdus call atlcndon 1ft tn? Blatter toi.ni with Ibr pnttlie ter if tj the t fln thf f tny Maiue-ful UHiccr, viU ntiil i Ini. tltarhrd u tie duur tiLthc AUenncn't iwm, In itliuh to c their POUI mill Lira inH. Tu reeeiTr iliciuld DP Hitln tollit Miiu, tui njfiil Dy r. House-keepers, look at Admirable Inventioi! JUST RECEIVED: ANOTHER LARGE iOT PATEST SMOOTHING n- u H ,ia cut m Hst, the IA J L I OIL I.lVKEl'CXlMrLXlNltf, JAUNDICED rniujrcan inrJinatic n ut not tnnre i r i tiv f.ittf u Jto In -w, ill ni mi? uicti t] [n4 fo'nt; t iu :t (inncii fail [to pleuc aJJ In (if Kilk. Straw, ui Fjnpy Jut. I 48 [Main Stroot take b m dn T} mid i tut. imc III lillu cult is cf- un for apoiieniulr tn[ 7ur[ tu uiliuiiuijt: o[ Pnr, >v uid the nf j 1 NKNT.ILVL 11KJIA11R9. J4 found it bona fide (lend nthnOarrr; afX I nndin f.ir DyniicptJiii Ac. I I Sly theyeinrl (II lis- anlimloa' L ..i.iirv.iui .nd fKr-y nrcr atfonldl itt q mnich Hoof. 'L tic :ipiumit iiml hi n Ly tn-fh in c Fy id nt rirrrxid tm itunta; tiutfrn r.c4rlf fttcd ThO ob will n thrm. Iratntlir t n.f and crnt'> n. rtlj ofdrj L counint ir.iTirucr, JlLrd vnm roil fcota tt.p sloTp iTill simc H t.m lir in am ruoiti or ]u the tijHii'nir. And J art cirnv.TULii-d npvi the r rile, And ttMhnmbm nbtjf nliu the Ajjcnt for Cmint1 ALBERT NOYE3, onmial'i L. (VILL trtitrrvt t AfhJ IEAD SHOT for JED BUGS Sleep In Pence D. W. WJ K. OtMJHWt l.t., llnttlnirl. Conn. Co mtj. i1 LL end nf'.in Home Wanuiacture Over Coatings, Hibh TretrtHbfet, Pantajbon Goods. J- -r _ w ei'nLIIC tht hy h Til drlri iiiiuhricier itii rcmauiefiir a b louBtynf. IOC DOZ. Boxes at Whpleama, uf Uu- ii d tin iiint i hai tpifitl to tuflniH; iril Iluflnbt. mere BY the Act Moiih S, all Ulutfrn. tiuldicric. it ho hate _..-- led tjlBJ iu.it) of of llthjj hoTe it Thti-e who Bhich hail remind 40 nrtjO'arrci, ore n iw rndttdto W, P.QREENOOSB4CO., (Suceciion tn Cutcll, Sh'tk t, Co n MltoLlsALE IiC.LllUx .TS, .Furs ar.d Buffalo Robes, I4B and ISO MIDDLE STHEKT, PORTLAND. toHrh.ltJBe in oui (Ttm.iro 1 ulfrr our entire Stock, now by la thr litest HALLET, DAVIS rc- miy oilier for StarBand '0 Unitin, CtmiU, B-itki, Hill-in, TugcJiomith u of BO VS II 'I IV G, ATIONAUYI tat St 1 Mil: futfU'jtatmti} mtiMta IS If 3 t> 'fl' II X IK i M-.Ui: tjlltllET, MJ Pa. U, Vpfta. tlacia, Ota Co.lt, Ss.; ftr t lie tfj IP, il-WlIO] t-ifurf an infcnDf artltli I F 't.1 V" on aodinirLreaiijr4no' tli? uildiT, Ult to no otlcrheirn HiDlntrho hnre lirii inltTMnam BATTLK ins niUtltd t) UO :ciii. i Lcnhimtieeri noun liad Iftn pavln, tljjni, under Ihi-i nr uwd lalir lliui the prttluiu yw "lolel kucpcrj, 8blp Maltctt, I'oaid KacDcn H fruv VIID JUT 1TNm.nl.. I j K indcipurimctdaGetilt gli: IhorotiHh npplicatian Willlnmns perfect] front tha NocnUi Veamin for Ono Application the btute, AT COST, iio lot ei to anr A t[ W h O 1 6 S a 1 D "O n I y, ,7ht Stock tomjiriwt ttcry OtEeription of Goodt tiy the tr and BE SOLD, ASB SUUARE PIAXO FOKTKS. tticilit uni I'ATEXTKiJSj BUI' out I'ATffiiT ijliAS'ir AC 1 ION. 41 applied to both Pikno BKTAIEi. lor Appl; il not only to thi Act, inM >iyrall- n iiiS on, m wrilitiK to, A Cuurt SUMTC, llos- K ton, wlio Hay eish fur iruri.nt.. i i i- K indclpirirucfdaeetill vuf tn and ft nuko nu charge) ju tny v F catt, unleaa lie jbtain tlif LmuV Dealers ait inTitcJ to rill before1 Rinking thrir irchmrt, apriUO, otdSm 409 WASHINGTOET, HEAR ItOYLSrOJi iff felSTON. Bed At tUad, but 10 Die ciacki and unicn ahont lit ceiling, Itahouia il ft r For! Sale, i 'BoantyJJLahxl fvit'' IOC" -1.OO tr. S. Anr _J toJ ____ i' inrplJeJ to _vv Jh Coffee. t .1 l> JAVA CgjWrouted ikd i" iJTijutcJ VoraalobT I1 "-17 .1 8AM'i; DfiALpTO. AvmiEirJtKniVA'j OF" Paper i. JATBWT i in Pott OH thf DetdSiot thertii MEHMii doit ttf4ep Ihfl room, aa la aliraptithn emu after faring mod Cornxhc SobllnnEjs In Alcokol. Ultle ot the Jin line Daad Shut hu Fran-iLn Street Awi7to! tl m, Mui, chatiutie bt1! f n Hand and For Sale i EM> OB tha ttbtl Ux'Dano L, DUTCIIHIt.irhich OOBDAOB, C GiLCNO WllAJlF. 'iSaTeyom1 bia1 CH culion ta James G- Hovey, PYROTECIIKIST, inn offtrl at vholnalc and retail nil tba ill Hell kliont atUdtt m Ihtt lin F, I toiiiiilillK In of j Rorkota, t lUimtn Cjndlts, Pifieont, BenRal Dojhla tjunct I'oti, Torprdm, NOTIC3 STANWOOID'g JOB BOOK BINDEIY, HAS'Vvn rmiuved tiro iml of lAr CKd Kljnd. uuie i nttjire Bllh the City fik, coni, outlla Ileadell, Griktboppeni; Rton H.itch. and lidggieti Oi at ill Mndt. AlH, on ma aitontt, nai-c. and Liunhorj tut uid a.Tji. n .Ttwvif I.J IT a BnlFallun; UUDII Mdli SpnnKi. aad Purler, arid PcJdlc JiUJcUwtJ-1 j___ W A G O NlS k of eolottdStart. Of Pfl i Oold Chop Pitlol tmd Caniwn HE3EE- ,pft f Morroa .nd TANOY POIOBS, A BflIP ana Kepaurea" t, t __., dornplmfl rf Mndmi and vur.iiitiLd to ulj.UtCiun in ntke. tiprrimeni of work tiny be a UpholsteryWarehoiSe, F. fl nij WASHINGTON STMSEf, (Undrr Adimi liOETOX, J DealdlialllliTKli of UTHOLSTXHY oioD3 ,.-14 WINDOW SkADKS. j Brocadrt, Hfmlilla, DamuJli, Vnilinti tt, fiftirrj inrrqilion ibd ittlt, A Urn aaKmtal St.diFututn and 'niumjnjrl Inid and althi Ut calL B. N. Paints. Boning Plaid bkla. Vanlibn ud Ivacrqt JhaTB lut III. Oil, Fmth Yalliiv, Tea. J. H INOIIAHAM. Story FOB ATI'I Tor uth try ..ni r Ji -T 4 -AS I ;

RealCheck