Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Daily Kennebec Journal Newspaper Archive: July 30, 1880 - Page 1

Share Page

Publication: Daily Kennebec Journal

Location: Augusta, Maine

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Daily Kennebec Journal (Newspaper) - July 30, 1880, Kennebec, Maine                'UBLISHED EVEIVY MORMINQ BY SPRAGUE SON. TERMS: SEVEN DOLLARS PER ANNUM. SINGLE COPIES, THREE CENTS. VOL. xr. ilmncjcc Journa.. i M MSK, KcnnelDec Journal, i in? i t uinlii' fttutitalni I tr h 1 bptl Ili'l Iti 111, tflV !t fl 4 i h i m hllh I (it ft tit ll 1 i lit I II' (tn nf flkrtlllhkf, d i n j Jjujf Midi .1 J jll t i, int i i' ft am i, fn II i nth ir 1< In nt a, o k 111 mil ut tint old I I HIM MlJiht' ttrillH Hill 'i fl. n .lint M .l.l. Gold and Silver Watchei, Ladles' and Gents' Golc Chains, Lockets, Neck Chains, Gold anc Plated Sets, Mings, Stilts, Sleeve Lace and Cuff Pirrs, (fold and Hi u I r 1 nf Time. ..MM. al V ni ii ut a ii'i. n Ini t I r I w .tun In M 1111 I n n I !n ll IWn .l.irv IIHi'li Ml Illlll! till III ll. i. I lliil.li..! in I u Mill III til. Ifl I l t I II 11 I I It. I Mil. III I I W W lllll V t i i ill. Mi I, I- n n II FOR SALE! SEVrtfAUrlti. 1! II .it.Ill W. hi ,.ri A MM-. STOCK OK TIN, CLASS AMD CROCKERY WARE. Til lllll M' 't ntM ur. to ii K i BlilDS mi VDH I'lll 11AN 1 N, t 1 unil ll.. in.ntii lor tin M I'M it-N .11 i. lOStlilr iiil Nil t -I, V'l fl In ninnt St >I t- niton St l S. i> Vl I ii ll ll 1 1 i II I'.uk UUN M l'i i IHM 11 l V Mil Plini ibid g, l in -In it in 1 sill -.treeH M I'l n l- Mill J CO 701 In Hint Mm t NN II It Hi i i.vKB.City Bajk Also oilier In tlicir lino. Any one is and Designs ibr Bracketss, "Ktc., Will find them hutc. Thcr arc now running a Gardiner Accommodation Train. Al l.l I Til O A It I f t It. A r M r M Vui Hutu, iv K40 .1 HuUiivli II, li f I I 6 If f.iir lldvr, ur Hoft I AI Til Illl. r, Iv I- 00 1 00 4 I.1' lUlluwill.lt It Id 1 IX fiW ur., -'3 1 .a 10 FREIGHT TRAINS. l-ir r.ii-ton, rortlu.nl atul Id ,n A M i'I IIIIIIM ill ill tilth K II I l.'tlMI'-l l.N, Mlu r r lliint'.ir innl UHV, I T V Hl.nX jiitii.'lll llu. tri.in lln-t.in, U I'. 1' M _ tu. Iron. "AM1 BAY STATE HOUSE, land, Juiu .il. cs nnt) >cU its. Ml I'l I E. W.WHITEHOUSE, _____ Frcemans BankBuilding. CANTERBURY SHAKERS BLOOD-PUUIFYINO ftttsrrllanrous. SARSAPARILLA. 7SOTK-10. -Prescribed BOSTO3ST1 r _ 382 Hanover Street, Boston, Mass. i iinnli t, litli il unil n liirln.li.il. Mix! nun- Hit i t t In ill! N.irtli. rn innl Kiwlim iKjiiit" anil I n-l- stiiiinn. nith liur i n. Hi. Inni-i i> IV. A fftl 'I" lniiiliti- to all 1'inl" H" uli (l.iiu itlilHlllillll.it of tne EAST. tn vi >n ti. 1 1. flljl till. Milling. run u. "i'l- oil Ini Ml Nllllli Illl Idi I M s Illl Illl i 1' 1 'It I- 111 'i lli. I Illl lli II III.His. Ii I 111- I- t'linl U i i 1 si nil 'i I li U.. M ml iv mi lln s I 1 -li ill 'i li t l MI i I un i I n- l Nl II I ll ll HI W ill -I 1. I I ll Illl lllll I ll I l 1 i k It Illl 1 Ins III I- "110 ill lln i iini lip iiiil i lining It lli if 11' HI I. Iti f i-k I. i MI. 11 Ihati lit h( Iff iiulu i In n i n i n unil t fn LI hi Ml l'i M i st iti v i hi- HI i 'ill i nl t tn inn, I ink "sin iimlili il In s ulilh i Hi, 111 I lllll I III Ilk III 111- IISII I1 nil W til in i .1 ill lln Uli tin ii is _ l nlltsi 111 s U lldlMl III Illl iw l I Illl tllll Physicians and minus nulniuli in i> IIM mi (Iii I Druggists lor Nearly Sii, h.i Piftv YPTVK 'u n" tnnU (In slip ni i In h. i lum illlj J.V.11D. llllllir iti.u-lttl rll.l. ..nn n. nu> hi i n irnlur trip-trntu tin K. u l mini, Illl UK! nil! until furth. r im' i rim u- t.nliiw I uuving dunlin, r an I it loihiik, Kl.lim.'ii'l Hull it ii I' M "Mini- on IKI ml -t. mm r, n i. nt till IM III ili'UII llu -I III s llhnlll ll In I -i ll I sji, ik in- N i Mil it ii ui- 1 .Inii'i I.ii in .is it iii. in I. il ii iitlui ot lii.M l> lliii. li.iin p.-.nlH.i 111 il lln tltni ii Im Imiii- mis, in .1 i ihml ti.lxlni l.nniliili Iliil ll lulling lllll llu ll Mils nl ili- Iflnki, M li, i.ihn mi >n N ll Him ii ii i iiniiti IMISIIU ss n 1 iti'in-lnM n is iun in in I) hull ii.iiluu (lur inn Uu< i In If I-in no mil' m th it ll Hnlliil line lu'i II lnipnh.it UriiKKlM- I .mill xin lol i 111, II mill, l Uli' siltllr KOTICR. I ak lili li in i of It liiii IIIK pi. -i i il il ll liir.lgllli.il inn s M IMii.niiir. M II 1 i lln ili tinist.ini nun il liiiM- nut tin In it Business jFnrmturr. NOTWITHSTANDING Hi il ri in 1 sun .w Hue likfiilhi it.....icinll) bv MM H III M oppoMtc th jioat  lir' trakt ami itubbit -t .it rt IJOH, ibli [hi. 1.1 i I I l 1 1 in ill tis-inuif il to olh r tin II llL I f l I r. f "I" nt "IS 't tin I> r 1 ii k II ivinjr tHnposMl ot my tuk( jrrt at in r im r ttu puhMc inont f'ncunt upirmtoi slum to 1 1 i I'. Uti at 4 V M uiut. M K7 0 nul i U ulj it Muii-t 1 uml i HENRY MORRISON, i 1 -ii" i- 1 A s i> I mi i'l Win. McIJAVID, Jr., e i iiJ tin i s 1 ill Wu. N h m-ulvi i n 1- u I r I in I li i 1 "I INiitlnn i ill i in i_uini iiili irnilnii Upholstery Work a Specialty. Re- pairing at Short Notice. I liil- III -t H.t of Coffins, Caskets, Robes, 'nl I mini in Mtiuiu, ut r. .llu. il N' ur.'e t. r i I pi 11" i I" I IK u I. H ll I r nn i I our li w l mil Si.iiiri.I IMI 111 I' ml and tin tlilm li.t irnux lull I. IIM lloollilim ill o I' M !nr lir Foil ropliiii't mil hlt Mm-, innl ii.pl .1 I.I n l i tin ulti ru i MI I t U-h J.ini nn in 'II V JT (.1 nu i. I! ml CJInrrfio... In o. Jo.l It.tuin. ,1 ,.t 1. ,.....ml, I' M I t lu, I I mil- II In.i-nl.r linn-. it I inn I I i .1 OHIM I .nut un I H Jthliiu i M.itul ml luurM? n turning. I. m l.nntli'i u _ tit 7 V Sf tin .1.1 in l'i ml, s tu n, I ip tnl Semi-Weehly Line Joi-A. Steamers Eleanora and Franconia, Wlll.untll I n I n m.l siilui rnml.liii I'orllulnl, o.n to MuMIAl nn4 rill at 't-'1 I anil I-1 nl n (i 01 luck, r M mil I'd r ft. f> 1HCKS i -s I-KI. W n JlHn'cMi fifi.l up it'i Iini ftrrnnunniiii to llulinioii.', IN In II itli, ft wnsforp ng, n. n i oiui ni. nt mil ii ermfortatilc r. ut. fur tr m li. Innn Niw n'll'i'r n i ml Muni InmiiL tin -muni'r m >n i Kiilinii nil to 1! i li i to lliu Ililmi fir I 'IT Vf> OrFTf V it mi v in. II inn on thil pi'iit 1' II il, will mil (.irilinir to KhmiN innl ft A JL JlJtlJllJ- amllroin lork I'lH-ap, f io OppoBiteAmerie.n Express Office. 1 .1 r AMI---, nl, I'u r 1' K.N i.iml.uu i lilt..) up with riot urn! cold wnt. r, TickcN ai..l u. I-U.H.M can be obuimil al fcx 1 Corner Water and Bndoe Streets. th. ..t- t fi. k, I- nntilvs. pi 10 Mlln i Jlit nnil ImgK iff. IlilHtliii. til. nwlii r i lli'lptlii ot ill -tlniitliil, in tin -i in. or it M i I not IH r.-.i u, .1 on liotril tin tin lust n ul. t. IMURI.UI llo-l ni I Do not full In nliik. n Irnililllils Ul mil In illnr' mil loin., tin ln-1 an 1 In M ot ill iiir.JI.lm-. .ulli.l saisnpnrillii nlinh 1 lIlJTumnts nli (.till Mlik.i Itool-. Hulls mil Hi ri io li th. allli rlmrv --01 n Ij ul r4 ,s 1M a i uinpiiiiMiii the pini-t, -ufi-t ttnl tim-l ilH.tu l.innh liu.lKini In 4ll. H.irlil tin tuibitl Miik.lh Sjir'niprtrill t lln fiinnmi t- hipnul 1 I lioln lli. It, un.l -til.) In ri n. l.tlli illig. II Inn. 1, sso I., liHlo.i siinnif.ir M ,1 in li HIM In I vu. Mi in IIIIIIM ll i- In' l in ilti i llu i nnil nit u. itotiK In i mi llu -i 111 nil 1 i 'il ii lu n iii. t ll Ullll'll 111 1 III 1 lll'Hll lll.l ll ll ll. 1 Illl Illl i miwli .1 M.l. xlk ill. I tint }M1 llnlll ll i II. i 11 l.l'llil In lit.' lin tilling In i limiii' ul >-ln M illvi il Hin'-s I'.tn lilli III 1 ti k I I Illl ll I'tlk lillllll UNEERMENIED c! Maine Steamship Co., I i ill A. B .n i ni n y j I in 1 t il.itu in llu k i htlli u lulu, nil ti In t ll I ll.lll I kll III 111 It Illl'l! ll ill t-l llu niiiiiiliii" lhiiinlit.il nul i mli il rnl li in_i .1 Hin ulii u ii i> nli ii il llu lil u slu ii is Ililtll lllll i. siti.ll! I lli nil lh( IM 1 ilkv li s il 111 tin nislu u lints il -nli 111. t mill mis >mU unl IliAi i I'.ls lllll llnlllllin lUtu trokin I'liitf and rutti nnalnd 'tl. xtra. tnl U 1'AlN.by the UK Nilroin anil tin r tli Ilildl with t.ol'1, Artlfici.il utta l'i re in, itc Ron isll.i I I l .nil I Ifl il I m llu uorl.l it tin'Hun. Ilinn Mill llltt.l-, Hi. Illtlirsl onii.rn In in lllnlls mils ,1 imfirnii unit Malt un I linn- It n null 1 Itu nrh. itlir lilo.nl Milnl.lt. tin l.niii li iiili n-111. .jnl, ti tin in s pulid i In i, tin nimii, anil illi in u Iili ii.rx tlni.l (if tit. tiniK It is >o, li. r n i it Mi ik, if tin rnot nf nil il.hiliM -I nf. It llllKI I H I.I-Mill J l> Mil lit SIM Si JO C. TITCOJIIf, DENTIST. Office Hours 8 to 12 A. M., 2 to 6 P. M. ut ion p i I I nf m.l V w stmlt 1 id ,t sul. s uml Low. it Iri lb> tor. tin n-i dltTVIVS FIXTl'KKS, TV.KKHS' Sl'PlM.IKS t nn Iml itMrr Ion prli-. V 0 k m 1 rl i hi lor. Iini nitf Ceo. COMEALLI? _ K f Boots anc Sooes, (II Till I'tll'l I "'H1' N" TO NEW YORK M. I I Ml it li, M i t. r E. J. Roberts, D. D. S. Office: First Door to Post Pfflce. HUNT'S BLOCK, Water St., Augusta. RobrrtucoraniencoiJthi' mudy anil pnfctlce of IX'Otlstr) In I. bnill ut AugunU In 1870 By all useful meant and be't material my study IB to secure poiislblo results E. J. ROBERTS. Steam Heating (and iVentilating! STATK AC KXCY 1 _iV I jtWT JL Ititli I nro. 1'ninn-. W nil Howl- lll..t( il anil Itr i-s I of v. ry on st mill .111 li tor _______ '1 or l-wltil. r, nrrjnt. U to n. w. VI'KI KOU THK SE cl.an.irt nt low. M in an> of tm _ 1 ONLY 42 MILES OP RAIL. STEAM FEATHER BED RENOVATING SATISFACTION GUARANTEED. Ir-n., It mil iiirlirt Imir oliansul lij OHIICrHbllUn DUHIlHIIICbU J" V" nmvrannii oniiwt if Fov I'olnf nhnrf I'roit It i; nb-Wnti H mi-nf( to us, b, un! liitlirl) nnd lit, r r or A itli unh! hnv. bun cent IhoroiiphH rt itOtl am at 1lit STEAMER MASSA 3HUSETTS, and ihe wet! n add popular j AU'nrijrorjrftMoh enrcaby tlie natural ABSOKPTIOX. i I 1 triwint tl. HIilnDm Illadilrr. frlnnrr II.LIIllB IIIM! t.i lima- s, I) inrorunletutln >iUi in inn. ti dread, d aff. rtluiii, ami MEW AND ELEGANT i STEAMER RHODE ISLAND, SM THE LATEST STYLES LADIES' FINE BOOTS, VMi i II I 1 I IM- Gcnllcmeirs Fine Coarse Wear. CHfLDREN'S PHILADELPHIA BOOTS AM, S.OI.D FOR CA.SH, OR OS mm C. HUNT, WM. G. FIFIELD Opp.'Post Office, Augusta, Me. (Sutcewn to DOW STORKS.) NEW DEPARTURE; A ULI. UNt Ol1 Choice Provisions, St. in w at fi U line afl.mhnp li.fMftil "a M I throafch Aarra- HrtnriiliiKl, :ur l'i, r "i KUtr, ut rriniiir in l.o-ton i 7 V M 1'" An> kiodit of d nods in the pir-pR, or made MIJ p< KuN, 11 it hi rs, 
              

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication