Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Jefferson Era: Wednesday, July 24, 1867 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Jefferson Era (Newspaper) - July 24, 1867, Jefferson, Iowa                 Jefferson Era. ii arxj&TxcfJES. rf TS-XJÄTBEH, JEFFERSON, GREENE COUNTY, IOWA, WEDNESDAY, JULY 24, 1867. m Irffcviôûw ôjrn, IH ruiiMíiiED Kvr.nï WJUDNBÜJUY BVl^mNG, —AT— refiferson, Greene County,Iowa, M. H. Jto 3ÍríürMOT»íli:Y. OITICK ;—UW! door wflít of Uiuik. eras of Subscri|itioB: $2,ÖÜ per Year In Aivancc ilJrlilluii uf Ilm ti All I>"I""'« <>''<''"'""<"''>' I'Ulil ft §M.si«c!Síí gíi'fítava. Jf. K. CLlMBi, JtOUSK 4 SKIN IMI.vnilt nnd Oli 1! Cullili}', luwu. Klmli OI.IKWII. (IriTU Uli) I' lllüll lltuw Mr. KLWOOW, rnVSICIAii Ä SUIUIKON, i.ml llnifi.-l»l, (.'iimilltoi u. WlUiitU'iiaiinjnipllyli^ilUiliiyi^nMlit^ 1-S «. A. OlSVlüi, l'llACTICAlí WATCH MAKKlt, lii.l»lll»riocl<«, ■Wnli'liM, mill Jowulr). Snlliiliu'lfoii niiumii-«.•il tuiiU cum'«, Shi.p Imck ul Uli. ili'lKjl. JüITitiioii, (¡ri'i'lii! C"., lowil, VJliS. I OKlUlIVAIi HH. , I'ltns, District Court, ,1807. SOI. iii;ii, WIlOI-ESALBi KKTAII, DliAl.KIl IN DUY (lOOIW, Clulllllw, lliiulu A Sill«:», ''.uni «Ilio I'llWIr !^.|lml.^ Jeiruimili, liiKB. IMrcliiliii'niwill cuiiHiiU lli.'ir Inn ri «t to nill mill PXilliilliii lliu L'i:«t ilMiirlücl lUiU liuuvlml l.ti»;l¡ ill Ori'i'iiu t'uiiiily. J. VAM tOWAX, IW «uccKi.<iiii TO nn. iv. u. siu uni l'IlYälClAN' k SUIKlKítN, Imvlli:.- I Hill iilli'iiil|iri.liiiill.v 111 Ulli' O. n. iliiy 1 tiuin lllIlK .1(1 lllKlll. HfHllU' íHiilcl (Il .Ti'ir.T- ... ..........I I'llllil I'olll Olllc-i' In" .Mi-llii.li> H IiÌKli!ir.r» limi; 10 »Uli .1. M. tlliii-, ..¡.¡.(»Un Union Or. M. «JÎSMMKa^L, riiYSieiAS i »i;ii(ii:oN, .ii-ir.n Inwil. WmiltU'llilliillllcMI, illtll ii|.i'Clnl iitlonlliill liiilil lu i hn.iiic i Olllcunn lliu Wv«t»UI.'nl tlio l' :l. dm. ïlllii.ji. .1 l.lhii l.li.->:i|niiK,. S. A'ITORN'KY AT 1,A\V, nini (Idvcriinn nt Cliil .li.m.rniin, (¡i-fL'iK. O.iiuly, l,.v.u, tînrr.riil L'Ivcii II. nil l.i-Kíil Ilii«lni-Jä iiii'l vnlf/1 uillili iiriiniiilly ruIlMIfil. Olllii.. in tlio Cuiin Ui nlilu ufllio l'iibllit S.|iui».. KOTIUl::—UiNtrlct Court. STATU OK IOWA. (iiieiio Ciniiity, üoiiUl, liiinka. & Co ngninet Sclitij'lur Uiiyriiilil«, nnil JoBt,.pliiiiü UiiyiiülU» J)ufl«, Ho[)ti;inl)cr Term, A. D. To wiiil Uefuniliiiitn ; Yim aro linichy Notldeil, thiit on or before tlio loth «luv of AiigUKt, A.n., ISü", tlioro will Ijo Oll fli« In the Üliiaiof thp Clerk oftliu District Comt of (înifiiii Comity. lowii, the (letîtion of the iiliUiiliff:! nrorea:iíd, cluimiiij? ofyimthu hum of Four lliiiiilrwl ii'iil Sixty-ticvfii Duliari«, uh money «justly iluc from you, iiiul interest theruim, at Seven Per (,nnt, from thßülstilay of Ainil, A. I)., 1857, for prind-|iiil and inturcHt ou two proiLlniiory notcu made Vv mid Sehuyler HeynoIdH, in favor of miiil I'liiiiiliffrt, and dated Oclohcr ïlsl.A. D., 185U. ami due respictively in 'iim and two years ftom the dut« thereof, witli iutA.ruHt. at seven per ¿ent. after si.v month« from the date thereof. And also, thu foruelosiiru of » certain inorlsiwo made by liie said Schuyler Rey-iKiids, and Josephine Keyiiold», on tiiu Houth Weat fourth, (J,Wif iieclion twenty-aevon (i!7) Township eiglitv/ive, (fcii) lianKe thirty-one, (;)1) West liftli 'l'. M., in County of Greene, St lie of Iowa. Haid mortgaxo hears date Oc-tiiher'.;ibt, A t)., lS5(i, wai luiidu to Bccure the fuyment of Bald notes. You are also notilied, I hat unless you appear Ihereti) and defend, hefore Noon of the second day of the term of Ihe Raid District Court of (ircene County, to lie huid on llie li/tii day (if tieiilembuivA. D., 18U7, a default ill lie entered against you, and judgement rendered thereon. IIKAD & ItUSSiyX, Attorneys for I'lahitiira. .July 21,1807—"wl.pfilU.öO m AKMII "íiily'.' A. O. AïTOllNKY AT LAW AKuíit,.Iijn'ir*.li, Uli', (irmliii, iin.linlj..lniii((C..niill, H; till.', llliy liiXM, cullw-t Ualnia, kiwii'. Unit! Hliirc. jím.raon; lown, April !■-', ISW Kol.ii-V Piilillc im.l Hi •CH., I.. \V y iiíi.l BC Ü;ii..u -IBliill lil'C il 1 limi Kh m tv (Vj n A. 1.. rATisoss. fl. e. IIOMIUV, B»AlS.SOXS & liOABDI.llY, CO.NTllACTOllS and llUll.llKlirt. will iin.ct lIllllillnKi «11 Cimtruct ur .slwrt linli«.. I'lonipl nlu.iilliiii laiil li uil work ill tlipli- Hill... siioii In llpito 4 Iloiiilluy i iiuw ijilllillnB, iiwr 111" IViml. JcllcrBoii, liiwii, Aiirll U', 1R07—IDyl JI'irBM'lIlSOX EIOUSSC. Tin: SUU.SOIiniKlli', limlnt! inircli.wil, nml 111 <iii)ilil.v ri'iiiiviili'ii mill lilli'il li|. tliln v'l'II kuiiwd liiii will cildoniw111 niiTll m...................................i.r lllò llliuriil |>iit. riiiiii);» Ilio liiiii«.. 1..... hltlicrlii rcituivi il; mia ilu nil i: tlii.lr iKiwi.r lor Ilio ounliirl (.rtli.'lri«itr.ms. i(S-l"l«.i< Miibllng iiU.iclK il 111 till. II •Jyl LAKi; CITY, I..«n. ululimi III KiKiil iiyld. 1'oiiiiniiilnli. I.iilli lililí Btii«w Icuvi. lili» Il City, Sioux City nuil Iii8 ANiimiSON & COCilllAN, tÌTV iiOTKÏ.r Till« linli'l lo .uiniìli.lcl ¡imi l^lr Tilt. |.n.l.rl.'l..i-J» |,r..|»il| .ll..ln; 1 limi l.wiH, Ulml-i;« nii.il.i.ili..-oli.l fnr .IclVcrson. l'I. Doilsi'. S.ii nil iHiinti. li.Kl. !;..nllii«i<l West, il. \V. ..¡ruiiiei;, i'teì rli'lor. RW!»D7 sjnymmf____________________________ ^rti'cili.íímfuts ACUK.ì of No. T l'HAIIlIS LANDS In oiinly limii. 2,376(1; A SPLENDID MILL iälTE n roon ri .;i'ca ul' l'.r -CI-, Insctiiir wKli iic ililo ili Carroll county. ■í'H lit tlnil.(ir limi 23] GSO ucrvs of Ilm FIRST QUALITY íriimlrlo I: ror ciwli—Il Kiiuiilro : lltir ml In Ciillionn Coi iitmilu iuuiiviliici of • Uly, Town, for mili uf C.jn(;rcHH lirico. 11. 0. niri'KY, Nuw .li.lTunion, Inwi ilicnii J. B. luiirnfn, Altiiriii.y lit l.ii\v Co. Trous. . Mccinin, . Nutiiry I'i LAW Office & LAP Apicy of «fiíí'F/rw » .nccvniix' ATTOllNKY AT I.AW, ! Aiiout nii.l Nulmy JWU-, lowii. Will (inictl.^o ill 11 I iinu jolnluK coiinllus, liny i i-ollccl cliilin«, BCItlu Cf Btriiitsonilli. to rail wrllliiB ciimliilly il ■Wiatoftini Al II. C. ISSÏ'E'SiY, AN» iNi-i:i;ANor Xiivi' .Ii'lllTH.«, llriTiio Co, 1 ..•uiivujîf rin.'Clio iiii.l .1.1 wll ri'.il (Militi-, IKiy til,-;.» S iniiko out mill lui iiinli iili 111', All limlnliucnl» i. mill m'liiiowlc.l;;i'il. unic. ii.,iii ri.»n tlici,tivi.l. 'I'lCl Ilo HAItTV POTTEIl, ATTOnNRV AT l.AW, Notiiry l'iilillc. miil I! AKiilit. Olllra linst sliiii of Ilio l'iilillu Snimrc, llrcinio Ciiiliily, lown. Will Iinu-llco In Orcciio 1111.1 inUoliillig ■■oiiiil Pintrict iiliil Sniironii. Cmirw of iowii. D.i.-.li ncknowlcilKvil, liinil« Imiiiilil mi.l miW, T.i.xim i In llcnl Krliito nxmiilncl mi.l .liif-'.-'ilvi. oni'8 nini nll otlicriirur«.-loiiiil ln«iiici.<iitti'ii.l...l I. limi nccunitoly. l'nrlioiliir nltoutlon islv. Iccliuns. ral lîitilti. Jclfcl'iioil, l™, lu Un. 11111.1« mill Kiiil,Tlilci. covrci'li'il, InlUni« 100,000 ACilKSof Ilm in Jown loe «ule Prt rnAlIUEuna TI.MIimilnuili §2 riîR ACRE Ur-WARD. REAL ESTATE! IlniiKlit 1111.1 HoliI nn rninn ululili, tilli'», fnrul»li ubatr liin.l Irom ilsnio: Kl», Wll lia giv riiillo! PERSONAL EXAMINATION, 1.11. UnWAlin, . T. (1. HTIU S, Clerk 1). 0. C,i.U.H'..r. .;r Nolnry I'nI.llc. .t NiUiiry i'nl.iic. Ï10WAB5S» STiixSiS, ro.VVKVANCIill.'!. »I'lalH, Mi.rlpiKr-, Till.) lloniii, Cimlrntilii, /ir. corroclly ilruwii n|i mi.l uchliovvliilK..,l iil Jill lionr». Alwlnids nirnliln .l. chilin- .■„11,•.■loa mi.l riiiiilttmircn )iroiniinyni.iilii. Clim'ii.-« iviiH.iiiil.lo. (If-•Iki. ill Ilio Conn lliiiim.,..ii W..,t i l.lc of I'lil.ll.i ^.lllnr.■. J(im.r«in, llrocnii Co., luwu, l-ol., H'A 'U7.—Wlf Win nla olJohilUBconn prnutlcn In Ilm Court» (it Ciirroll ixna /rs- I'rni Hit nltonlii '.•intcil lu ( Il tîlvrn to nuliccllng, airf tu uiiy Onico iu Cuui t Ul ,0.irrollli>n,CmiollCo.,Io ■liilyj^tli, lS(iT.-ii-ir,n ». sncKii.. «. MICKKI. & BÏEAIÏ, IIANKRIIB ANI) «KAI. lîST.VTH Adl'.NTS, iv.iht <if Adertemi H tu Ilo Vulillu Sniiurii, .li.irt.iwm, Ur. llrulHimffdw York nml riiln iKiiiltii lti«;iiiV(Hl Oli ilvuiiiiul in- < luliircKl ll|.|irlliKNol..»lKni);lll Sluni|«(iriillilt.luilnlnulloui ni 'tllslpil «reoiiliiick« Bini l'nii-ll. mSKl nil(.». Iliifor 1 Piilli Nallouiil Dank , II. Nol-ll C„, > Xlmli ofClilc i.it (■..ri...i' wii. Hliilit ,1,1 «11.1 soia, limi.; U. K. lloii.b unii mi mill. 11. H. Kovruim lininl unii l'or tuli'. .Mn-mil Ciim.ui.y liniiglil in iU, N. Y.,mi.l 1-34. Nntlnlilll 111 ig". 111. AUE t iicAii. J. J. nusnui,. III^An & itVSSEI.1,. .mOIlNRY.S ANh COlISSlJI.Olia AT I.AW, NOTA rica l'iiWic nuli líi.niiríi! Aumi', .Inirurnin, Oriwiii Comity, low». Will iinnillcn lu (¡renio, (.'iirroll, Cul, lioiin, Suo nini Illa Oounllc«,ln .luallci's', l'iulmli', IHs trict «mi Hniireuiu C.nirlK, Jli.uila, sl.irlinU!!'«. Titln Homi«, Will», Cnntriicl« nuil nllivr ICRnl lu]» m .•iirufiilly nnd curri'ctly ilmwu. l'roiiiiit luriionul uttunllon nlvi'ii lo corruclliiK tilliiii, iwrlllloiis of läütuti«. Kor«li«luK UlnrliniM ami ali otluir Uininiii« iutnnUMl ni pur cnra. llimliTcM ili utliiM- (.niintUu limi Slntcii ntlcmliKi lu Hiroiicli rclliiliIo Altoriniyi. OltlecwiiliMickPl S î(<«i.l, Hunkers ami Ijiinl Agent», Nortliwcst corucr l'ubilo Bqniiri-.__^___ ' STEÌ7BHS HOTTSE, 21, 23 2Ö & S7 Broudway, N- Y. OpimtU JhtwUitff tírecn, ON Ti;n K'onai'EA« PLAN. TlllîiîTnVlîNS liCirslMil wcllun.I Wliii.ly known to Um tniv,.lllil! piliaii.. Tin. lonitl.ili Iscni'diilly »nl|..l.l.. Ill iniiiYliuniH uml l.iinliiMii iiiiiii., It I» In cIimii iiriwinillvtii llic l.n»ln(.'» puri of Uio iilly-i« on Urn liliiliwiiy (ifHontlimi un,I Wciuru Iruvul—nmi uiyncont to nil 111., iirimii.iil l!iillr,.,iil uml St..uni!i.iut ai'imtn. TIIUiTKVli!«« 1I0IÎS1-: l,u> lllicrul iicfimnnoiluUnu for nvi'r 1100 buckIi!—ll I» wi'll furiilMiioil. nn.l li..«»™«.» ovcry Iiioilirn lniiivnvcnii..iil for Urn coniforl uii.l i..nt..r-tnlnini.nl of II» liiuiuti>». Tim loom« iiiu »piirloim iiii.l Ki.ll vi.nlllul..a-i.rovl.li.il iiltli KU» nua waii.r-ilii. ulti.mlanra 1» proiniil mill iiiiiKicifnl-iinil 111» tul.l,. In gdiiiToiial V provi,icil Willi Iivory acllciicy of Uni miiison— ut ninil..riilii rule». ninill OKO. K. OllASr. & CO, HISTORY or OARROLL COUNTY, IOWA. This county was named in honor of one of the «iKnera oi; the Declaiatioii of ladepend-vnco, Charles Carroll, of (/'arrollton, and wag oryinlzed in ISIiS, wltli only twenty voter«. It contaiiiH 357,040 acres of lui rich, rolling prairie lands as there are in the Union, of which iilioi't COOO acres are under i;nltivatlon, and aliout 11,000 acres of timber lands. It is In tho third tier of conntiea «..ast from the Ills-Honrl river, and tlio fonrtli soutii of the Minnesota line. I'erliaps no county in tiie Stato has any better quality ot fariniiit; IiuiiIh, and none that produces more abundant crop».— I'rico of land—prairie, unimproved, ranges from $2 to $0 por acre; improved from $1U to St'O; limber from 420 to i.'lu per acre. rlUST tHJl'BTS.. Tiie Judge, we are informed, iilie many of the poIiticianH even of tiid present day, loved bis liquor, l.'reqilcnliy he would partaiie so freely of tiie iiiioxicaling bowl as to be so diunli;, by thu hour for court to conmience Its liesiilon, Uint he would liave to adjourn until next day for tlio "Court to get, sober." STUKASI.S. Carroll county is well watered by (juitc a number of boautiful, clear liowiiij; streams, mid has a number of very excellent tpringp. Tiic Nortii Coon river flows through the north ciifltern purtion of llie county for about eleven miles. Tliete is a considerable body of timber along its hanks, iias iwk) or three good unimproved uiili-sitos "U it, and (piite a largo Bcttiement up and down the river, of indus-IrioiiR, eiiteriirislni; fanners. Middle Cor.n river bends at a uprlng on a higli cleviitii ii of land called "Tip Top," said to bo the hiiihest in the Stolte, near tlie north-weaterii corner of the county and liow.s diagonally througii tlio county to near the north east conior. There are a nuinbor of good, unimproved miil-sitis along it, noverai lino groves of timber, and quite a number of set-tlemonts. llrusiiy Fork rises also, in Tip Top, at a spring, and runs pavaliel wilii Slid-die Coon river, from t-AO to four miles from it. It is a Very raiu'd (lowing ttreaiii, largo enough to atVoid considerable water power for inaiiufaeturing jiiirposes. It lias some lino groves of timber on its baniis and considerable of a Bettlement. Soutli Coon rises in tlie Houth western jmrt of the coiuity, /mil llowslu a south eosterly direction.Tiie Nislinabotp-ny .and Ikiyer rivers rise in the western part, and (low into the Sliiiaouri river. 'llie table land that divides tiie waters of the Jlissouri and llÌ88Ìs.siiipi rivers jiasses tiirongii tliis county and is the liigheiit elevation in tlio State. H contains many fino springs and a number of small streams liead in tlieui. 4 LAKK.«. . Crescent, or Swan Laice is near the centre of tiie county. It covers alnml. !Mi> ucies of land, iscreBCent siiape, and is very heautlfiil water clear and pnie. There is a beautiful grove of limber iien,r its biuiha. (loose Uiiie is also near tiie centre of the comily, and covers about 4U0 acres. JlOl'NTS. Carroll county cantairia several higli points of land, or mounts. Mount Moses is aiiout ime and ft half miles north of Ciirroii Centre., is said to be a beautiful elevalioii of land of over one linudred feet in hightii, and re.«em-ble? very mucii a lununtain. A person, on its top has a iipieiidld view of almost the entire county, and as fmu scenery as as one would over wish to SCO. Tip Top is near tiio western lino of the county, is said to be the highi'Sl. point of land in tiie Slute. A person from it can see the beautiful viilley of the Jliiyer on tho west and the rich and magiiifweiil valleys of tiie Coon rivers on tiie liiust ami south, and III« most bcaiillfiil country in tiiu world—nothing surpassing it for grandeur of scenery f-l tilily uf soil. Sugar I.niif, or'While Sand Sbiund, is about two miles south of (\irrolUon, U about "ó feet in liightli mid. It is said that, thu sand is as wliito n» loaf sugar. A Woman Literally Roantsd by an Ex-ploalou of Keroieno. A correspondent at Cool 'Valley writes ub : "A terrible cabmiity occurred here lost evening (Friday) attended with losH of lifo.— About nlun o'clocic there won n cry of "fire" from that part of tiio town situated on tho bluff, and on the arrival of the people ut (lio place (whish was almost imraediatcly) they were horror struck to find tho body of Mrs. Ifennings, wife of Mr. C. Hennings, literally roasted, lying on tho road, her clotht.« burn-Oil off, though Btlll living, Thcro was not a single iiortion of her person cstnipcd. It was so blacit as to be scarcely recogniïed. It ap« pears that the unfortunate woman took up a miner's lump whicii she was ligiiting at the time, and attempted to put Ueroscne oil Into it from u «m which contained half a gallon tho consequence of which was lût instan explosion, wrapping her lu liâmes, It so happen, ed there wiu( no one near her at the time, her liuöbaiid being in tlie village."—[Itook Island (111.) Union, July 15. Curious aud Cruel Case of Wife Doier-tion. Sometime last fall a man and his wife camo here from Columbus, St. Clair county; tho man is a laborer, and tho liwiy who shared his fortunes here, is a socond wife. The man fijiiud ready worii and tho family flourished A month or two since a nico looking boy. apparently, about nineteen years of age, camo into tiie family circle, claiming to be the son of tho lord of the liouso by his former wife, and as sueli the lady of tiio house, who liiiow iiotiiing of her prcdecestwr, showered her kind alteiitioDi) and care iqion tho visiting son.— Al! went well fora month or more, when, to the liorror of of the lady in question, she discovered that her husband iiiul sold everything ho could, and had loft tho country with his '•son," which person tho wife found not only to bo not her step-son, but indeed not a boy, but a You.N'u lAby, scrupulous enough to live more than a montii with liini, reprosenting herself to be his son, and finally to depart witli liiin for parts yet unknown. The wife of this man is left iu destitute cirqiimstanceB, and is now seeifing means with which to return to her former homo.—LCorrcspot«}enco of tiio Detroit I'ost, July 11. Tub îlontreaU "Gazette']; lilimKm the Uni teil Bta'tea for what has roccntïy happened in Mexico, and expects this Government to take possession of that country, but Is rather plea, sed than otherwise ut the prospect. It calls the Jle.Nicans "bloodthirsty wretches," and and tiiat may bo tho reiuion why it desires to Yankees iu inlimate relations with tiien No wo.snmi thatso nuiiiy Iutiera fi(il to reaeh their desliniitlon. Tiieioilowin!.- is thesuper-seription of one tliat recentiy arrived at the dead lettor office: "To Frederick E., from 1),, in Wiaeonsiii, 10 niiies from Milwaukee ; tlie raiiroad goes throiigh his fami, aiid ho has two red oxcn and a white dog." TiiK rresident liiui nominated to tho Sonate llon. Henry J. Itayinond for Jlinister to rriir. sia, llou. (ieorge lliincroft Jlinister to Austria, aud i,'oi. llorai L'o Capron, of Illinois, Ootuinls-sioner of Agriculture. Kx-Cìovcrnor Andrew, of Jhu>3achusutta, is rccommended for Mlnls-ter to lIi;.xico. ^íííírisott gnivmiisfitóíttíi?. L. T. COLDUEM. t-IIAB. noriNK jiEirinaiisoiv COLOREN &BOFINK, FuTiiiture Storo Wholesale and Itotidl Dealers la Saginaw & Gieen Bay Lumber LATU, SUINGLES, BOOBS AND SASH, Arni« cHiciGO mmmi Jefferson, Green Co., Iowa. JONES &. VERGER, WH0LESALT3 & RETAIL . DKAt^Ena IN smitNi k mñ IjiXJMBESn., EAST SIDE l'üllLIO EQUAllB. IL.OOK; ÄC Doalor» la FiiinitureofalIKinds andStjles yto lia«» a largo nini bouutlftil aimorlmijut uf XÎIOII. MEDIUM G om mo n Fu r n iture. Xiso, Looking Qlaeses & Picture Frames MATflASSESflFàltKINOS, Spriugs and lied Spriog trames. II! 3Vow tJoll'ovBon, Iowa. a«- Tliu lilKlirat |irl«.ii palil lu i:n>.li fu ind Funi. Wheal, Ilidoi 4l)-uiO. SADDLE I Which wu aro »oiling at tiw nninllMl imiallilo adianco' Wlmn yuu ciaiHi lo JoircrMiii wo sliull boiilciuwd tu liavu yuu call un na; wo will iliuw Furniturefor the Parlor, , l<\irniturc for the hamher, I'\irniture for the Kitchen, JMrnituie for tho Office, iRrratvarlolyof Klylon whfch wo will atill yuu at ill mm vory rcaaonabjo iatus. Furniture! Till', uuacmilRnciI liuvlnaoimnwl a «Imi«. will kot'ii ciuulmiily on liiiml n (in ..... oil cunxluiilly I -■ory (IcDCription liiinil n fino lUMorln l'lio»o wuntiiiK —AND— HARNESS SHOP mmm & evans '\TnuIiI rc9|iiiclflilly calllho atloiilion of tho clUim aiia »urruuiuiliig iKiuuUw, t(i tUolr »rtiiUu GrlEÌJEÌJkMC mDUCEMEHTS PostNo, 08, O.A.n., wiiniolilll» rognlar nipollni;« lu tUo Mmoiiic Hall un Iho Hmt ThnrKluy uïciiing of tncli luonlh at u'clock. Ail «olilicm nf liooil, iiionil clniractcr wlio liavo norviul In llio U. S. Anny and liuro lieun linnomlily (llscliiirgii] nro luvili.il I» loin ««. a. 8. Toaivs», 1'. A. IIAUYÏ l-OTTliU, 1' JOB PRINTIK« !- Orcat Jobs and Uttle .K)bs, 1-ong Jolis and Short ( Joli«, l'Iuia Jol.« uuil Vaiii.y .loi.«, Kany Jolw , anil Illnicnit Jolm, Oliraii Jolw uiul 1 ml K™.n»lvi. .loin, einiiilo Jolm lui lulrlciilo ilillxi, Kuuuy Jobs aiiil imlJ 8i.rlim»Job»,l'ûor Jolia ami Oood Joln, in a word, il of a Joli ...... kli ntcil at Ikls I laul Job, niwtly ami jiruuiiitly Mwtra. ASBP.1IS0X * lÎWOOOOD, (luiiccwon lu Auiliuwn, CliiUu t Co.,) aro now prupamil to lili all onUint with No. I Hoof ami Pork, at tlis old. Bland, alvo ns a call aud wo will iry w(uitjo flualltyaud prico. JíTiBUiO», lowi, MircU !lbl, Wf 1 Aviah to geil « largo anióuiil uf leal proii i City in Jell'orson and tlie surrouniiing coun-ty, consisting of lots hnprovcd and unlmprov-ed. Also land improved and nnimprovcd in quantities tu Huit purchaserri. I am selling uxc)uslvely iny oivn projKrty, and will maiw prlees and terms of payinent rcmonablo and easy. I am he fouml at nijr storo near IhiV Union Uoiise. l'ersons wlshing to*iake pur-chiuies will do weil to cali oii tiie imdei-signed, who will takogrcat pleiuiurB in giving any infonnation In his powei concerning tiietown, tho countyi or thor prospeets. OLIVEH K. JONES, Jeffeiwn, May 18, ISGO. JnO tf S^OOK C.0W0.VÄ, ■WVvvV.», &C, II, tlmy II liilr ili UKO. liiK pormuni.lilly loi'uti il llmniiiolnii lu JcfferTOli iim liy «Irlcl uttoulliiii Ui bimlmwH, und liuinut, dint;, tu merit a cuuliuuun(;o of llüurul iiatroi Mn. Skwaui) liiui wrltien a lettor, stating tiiat Santa Anna went to Mexico for an iiiegal and belllgereiit piirpose, and llint he liinded 011 Me.xicaii territory contrary to tlio nrderaof Ilio IJnitod .Stf.tcs Comniandcr, and with tho false imítense tliat it was witii tho sanctlim of tiie i'resident and Seeretary of Stato. 'l'in; Stoekhohìers of the Merchant«' Union Express Company al l'eoria, Milwaukee and Aiirorn Imve held nioetings, indorsing thu ac-liim ofits Directors, and expressiiig a deti.r-niiiialiiiii to sustaiu it witii tlicir busiue.is and inliuenee. TIIB WAll l'.VTlI. The fanioii« war imth, or Ilio dividing lino between the hunting grouiids of the Simu and l'otawattamiu Indiaiis ruii» through thecoun ty from north lo south. Il was slrnight as ah arrow. No Indiali was nllowed to erosa it from the liuiiHiiK grounds of 0110 tribe to the other. Deatii was tho penalty, and niany a "brave" was kilied and scalped for violating the establlsiied lawof tho two triiica. lí'.íi^iiiiíA.riíics' stanbafto nr AU Kinds WiaBAJiKS, «RKE.M.R4r & Co. 1 Í20 ii SI», £ai'< C/ifmi/i). il^rket iilrul. HI. 7.0111«. OABETOL TO HUY OSLÏ TUB ue.vm.\b. nlv2yl. A uou;itai.oSii.'air of thfi MiUTanUcc "Sentinel" states thatliiero have already passed Kiibourn City, on tho way to tho Stisnissippi, 3,S2lVrarts of lumber, eslimated to contain 135,600,000 feet of lumber, and 77,010,000 sbingles. It is furthermoro estimated that the total quantity of tlio two commodities rafted down that «tream the present year will not fall short of 178,000,000 feet ofluniber and 103,900,000 shingles, valued In thu aggre gate ot over $4,000,000. A iJiuv found occasion to cidl upon a den-tliit to have her teeth (illed. Among thost filled wito two front ones, and when in a pleasant mood tho liulies faeo shone with smiles, whose polished gold glittered from thei upper incisors. Thcso were obtierved with admiration (ly '"¡r little neice, who by and by seriously remarked; Aunt Mary, I wish I luid coppor-tocU tcctU like yours." woïlis: Made to Order, —AND— WARRANTED TO OIVIC W ! ! Till", French Mini«ter Is forcibly dutaiiied in Me.\lco, tho autlioriiios iiiforiuing him that they havn an lireiiniit to siitllii with Frane, for lives and property debtrojed, wlilcb, if not iiidiuptly ailju.sted, uiii cause tho property of all French residenis lo be conliscated. In tho suit brought iiy tlie Stale of Iowa againstU. CI. Orwig, lato private Secretary for liie use of Iloono and othercounties, on tho awamp land luoneys alleged to havo been embezzled, Hon. C. 0. Nourse, the referno, has Just mado his ri'iiort. Ho finds tiiiit H. 0. Orwig mis-a|ipropiinted $3a,000, and is indebted to tho Stato for the particular counties in that amount. Ko indebtedness Is reported iigains^ Hon. W. IT, Holmes or tho Frst National H'lnk, who, with It. Q. Onvig, aro tho only parties against wUoiu any claims were made in the suit. WAinunsiA.—An onuy o/iicer who has trov-clled through llusslan America, writes to tho Uulfaio Express that tiio climate is not at all unendurable, there are no extreme colds in tlie winter seasoD, and much of the summer Is he' uncuuifortubly so. The climate is probali, y ns hoalthy as any other continent.— TJio country amnot bo made vai nabla an an ugrieiiitural region, altliouj{h in tho vicinity ol' Sitka good vegotablog are raised. But yet it« timber. Us furs and fisheries will be invaluable. The former is of spruce, excellent in quality; the fur bearing animals of tho interior aro plenty, embracing all kinds except the sable, and yioiding furs of unsurpassable texture ; while the fisheilcs will make an un-failuig resource uf naUonuI wealth. CAHUIAQK TRIMMING, All kiiKlitorKopiiirliiKdoiio willi «loiipatvli, XaWosi, BEDSTEADS, btnncls, iliuiinufch, FANCY AND COMMON CIIAIIIS, Pfflt IÜRÍTÜRI ' ■ AND I X^QOlslMg: ^IffKsííyCíaj, I Will rnvo llnlo nnd moniiy fijt cuIIIiib on M. I'ratiUliii, KAST SIUK PUBLIC S(ÍUAIU¡¡: ooiriipxpgrjs ¡nudo to order on Hliort nolK-v, iV ill ii(o-bctit MtJ'lv. AI«o will niakii, or fnrnl»li lo imU'r, Hcrolln, BracU,.!«, Druimry, llulimUim iinil Hull for «tnlm, lloor«. Kiwli, li(«ir 4 WInilow Kniiiii,», Miiiildlniw .5c. for IKillilluK», Kiirnitiini of uil kimU ii.|i«lii.d, un,| lJ|,lioUu.ilug, uii I'rcrrioiiiilild inrini. llnvini! lieoii fiivorcd wllli a i;0(kI |,n(ri,nii(;i> from lli.i |ii,o|ilu. Htm aollcliii tiiiiin to cull iiud oMiniiuo buloru {luivlKuiiiit; ultfowlicro. M. FUANKIJK. Joirorson, lawa. Doc. 21,1800.—SOiiill I^TEWS! Joy to the Poor Tarmers. NEW GOODSl NE\V TRICKS UT lOlíSEÍ UmiL Axn IN A WOHKMAN-HKB HANNKIt. J»». r. Jonum ANllRllSON, u, Stitrt. U, 180(1.—22tf. Jas. I,. 1SVAN8. H AVINO just arrived with a fresh, heavy, reiiuiar and widl aiaorted Hlock erf Wer-cliandisu, cunsWtliig of DRV GOODS. MILLINERY CIO» AUD AND Dress-Making 111; .Cone ta CiRDEnnrL^lmrt NOTWlS, -BY- MRS. E.A. flEEGE. A Fm« Stock AI.WAT8 Ken OK HAXP. I Room Sonili of Joffomon IIouiio .lolfiirxili, Iowa, Arirll 6.'e7.—tSmO Wui. II. rifcicE, Ul MU TAX n AllEi, —A.NI>— 'i OoTnil:y Olei'li, C ARROLLTON, - - - IOWA. Will pay Taxes for non-residenfs^ reifecin land sold for taxes, furnish abstriu-ts oj Titles, buy and sell itual Kstato, &c. (©•Qciieral'siitisfttctiou guaranteed or no clmrgo. Inl2 ■Which I will «eli in llarkor'B new lr.ilhlin>f, threedoors north ofhis old Hland, Jolferson, at greatly rcdiiced rates from regular retail prlces, as I havo moro goinis than room iu wliich to Iliaca theni. So come, yoii nuketl ones and get coverei! with deeent elotlie» at prices fcait yiiry nttìo ìiigliqr tiian boiòio ino By calllng soon to get the best pick, and pnrcliuslng largidy, you will bediailily beue-iittial, ns as I givo purclian«)« of $a0,00 worth An extry nico present besides a «iving of 'Jl> IHsr eeht. In tho prico. (3oino ouc, come ali, and see tho Uargains ut BOIi Kun'a. Jefferson. lowa, July 25, '00,—16lf " HALLETT"& FUtLER, T> Es axr ■a? I TSi ? OPFOSITE EXCIIANCIK BLOCK, Oca Slolnoi*, - - lowii. THK mosv approved s.lyl« of |ilatomiil tecfl' are iiscd, l'eriions necdhig den'.al woi i.-are invltod to cali mid uxamino prices an,; «liecimens, before cinitiacting eUewheru. t t1&"All work wftrrimtcd. liiByl  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication