Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Daily Herald Newspaper Archive: June 28, 2005 - Page 33

Share Page

Publication: Daily Herald

Location: Chicago, Illinois

Issue Date:

Get 1 more page view just for Liking us on Facebook

  Daily Herald (Newspaper) - June 28, 2005, Chicago, Illinois                TUESDAY JUNE 28 2005 i DA1LYHERA1J SWrnntsM PAGE New York Stock Ext YTO 52WMk Hft SchgHfchLow Stock Ticker 100s dose 614 IBS 236 ftarific GPK 537 350 m 267 1574 1058 GTH 1315 1136 1982 1451 Ate GFR 1125 981 2323 551 GAP 3366 2784 3 S 8 S5 1 1 173 3715 1185 GrtstCos G8X 1009 2780 4115 1952 Greart GH 641 2805 I 76B9 3473 GreJA GEF 1503 5978 J04 2778 1835 Qtol OFF llM 333 3330 2479 Grcupl GPI 994 2511 38 68 1075 S55 Giuma GMK 227 885 33JO ISOO ASR 700 3155 40 228 3903 2135 EKT 116 M75 183 134 us GMTMMA TMM se 237 i 6535 4150 Gfea TV 1379 6203 2930 1979 Gtdis GTK 9666 28J2 14 YTO 52Week Vol Nrt Slock Ticker 100s Close chg 8251 3064 KBVtomes KBH 18323 7400 1900 1126 KCS 4160 1757 2507 2450 KXRfim Km 19317 2449 fl 116 1130 170 IfttGAmn KMA 675 950 37 175 980 716 KPN KPN 331 789 31 2142 1655 KTCop KTC 3096 2180 235 2438 1454 KVPhA 4S05 1687 2325 1732 KaW KA1 M 6219 45JXI Kfpfif KPP 798 6135 2100 1327 KCSoJh KSU 3243 1939 5 311 S45 235 KarjtrJ KT 148 357 3402 2652 Kayta KDN 1951 2755 31 2700 2415 KayiVWn KYN 1333 2607 16 65 1639 1135 KEA 2648 Tl75 IB 241 2290 1250 KB 3C6 35 6 4689 3988 KEfcoj K 8723 4441 66 223 4174 2440 KW3 1182 2660 316 1229 610 KaieCp KDJ 4830 612 I 9 94 5271 4034 2727 4503 36 22 3480 2466 KenCde KCP 794 3019 BS 8330 5049 KtritoG 13437 7653 69 6721 4146 Kazrett KZL 670 5583 39 35 1450 2900 KfffOf KEY 9438 3273 II 5 2500 2122 KejCSpftt KEYpA 82 2465 J05 4153 3519 feSST KSE 26S3 4835 3170 KRC 704 4733 2725 2425 KtaypF KRCtf 80 2530 04 S3 6800 5874 KMT 16065 6261 20 2 5939 4471 Krnco XW 1984 5730 21 26BO 2420 Kmxfff KJtf 63 2530 5100 3988 KhwT Iftf 2211 5132 8350 5105 KM 3316 8331 4619 3620 KhWM KMH 1006 4644 299 4232 2273 KhfeH KkD 2337 210 7837 4140 KQ 5455 6025 205 221 1339 750 KG 12414 966 40 1759 1119 Kmnys KFS 203 1753 169 641 461 Khtssg KGC 4735 585 OS 6 4648 3165 ftty KEX 1049 4412 35 W 1555 1250 KteRtyn KRG 1913 1533 32 76 7149 6077 KnaiP KRI 3291 6183 84 2903 1732 KnafTts KNX 3601 2271 19 21 1830 1580 Kr3n KML 2791 1714 20 5850 4102 Kcrfc KSS 23526 5560 4910 2710 tatmri KB 1789 4639 1329 720 Kooc KOR 226 1112 36 1633 835 KoreaEi KEP 8645 1417 33 805 385 KoreaEoj KEF 165 705 2857 1659 tea KF 421 27J30 28 171 2186 1332 Kaifes KFY 4246 1721 118 3606 345 Kraft KFT 10137 3149 446 2009 505 KKD 13148 633 02 1936 1465 KH 44907 1940 27 256 4920 335 KrocsWd KRO 74 3032 28 8625 6720 Kjoosra KYO 160 7501 177 52Week vol Me stock Ticker 100s Close chg 15 2776 2520 MslpF kERpF 222X 2675 68 2510 22T3 MaLpfrl 629 2330 15 2SQ3 2373 Mat5G MERpG 118 2442 8 2665 2175 MAFC PKM 2540 26JS 2175 MATT XPP 66 2540 15 115 2778 2103 MLRxtB PJE 52 2177 12 2414 2112 MLGE32 PJT 52 2575 10 2x50 2326 MLa3S34nPYC 287 2435 33 7125 5475 MesaR MTR 47 6525 2184 741 Mesab MSB 547 1160 01 2663 1637 MCC 115 2435 JS 1532 1265 MsPro MPB 52 Mil 0 4563 32S9 MSLfe MET 18171 4433 2 2568 2243 Melfe33 HG 299 2450 15 2 2620 2582 MaLtem MEU 6264 2609 31 1428 570 MSiCos MXT 2679 1348 10 2211 1217 MX 68 2140 113 5125 UeteT MTD 1632 4524 27 1927 1150 104 1726 2432 1833 MainFd MXF 165 2376 4361 2523 MeftStS MX 10102 4030 OS SM 276 MbaW Kfl S6 453 177 1539 932 McrcnT HU 64758 1017 52Week Vol Net Kdig HighLow Stock Ticker Close chg 15 1625 1400 MM 214 1559 03 2 1112 1413 NNYO NON 111 1546 04 978 854 HNYMV NNY 204 964 04 1642 1426 NvNYP 128 1117 1525 1152 HfiPKI NUN 65 1453 01 1564 1403 NNYSO NVTJ 1550 76 1839 1SJSO NOKH NUO 51 1726 23 1535 1345 MOP 70 1489 tffi 1525 1335 NPP 539 1481 1439 1226 MjrftCv JPC 1720 1339 05 59 1449 1225 JOC 2126 1105 05 1620 1415 MF 93 1569 1475 132 NPF 104 1414 1456 1102 NlAPI NP1 840 1431 Jfi 1468 1115 NuiP12 NPM 403 1474 1288 1148 IP 383 1261 1476 1280 HOI 576 1443 02 1 1509 12S NuvQjaR JTP 778 1339 05 10 1564 1230 UniOPfi JPS 1570 1425 16 1550 1116 NwGPa 286 1449 05 102fl 910 MM 311 983 1529 1145 NuvSd NOS 154 1508 34 1440 1117 NSTFt NXP 373 1402 S2WeeX VOL Met High Low slack Ticker 100s Close chs 4106 5480 3955 GaDiMs DGX 5352 5285 12 6719 3783 QjeSSr STR 2421 6633 6460 2523 OAAfl KWK 6381 6387 1112 963 ZOK 6932 1580 06 2613 1489 Outres UXI 58 2174 is 4B7 n rsrm ifq YTD 52 Week Vol ller 14CTP9 HighLow Stock Hcker 100s Ctose dig 84B 1215 655 SPLabs SP 603 830 W ZS27 4032 Spedrast SSI 4879 7261 4611 2263 SpeafcVfc SPC 4638 3118 38 17 3980 3126 SpeedM TRK 732 3577 43 265 1037 500 Sfterbl SFN J16 1I7 28 4060 2836 SKE 2777 3626 425 587 233 144 328 100 1320 1003 Spitfhn SFC 837 1139 11 36S7 1936 TSA 1B52 31S4 12 2587 1710 SpntfOW FOK 63174 2455 11 87 8955 6250 SFG 1770 7531 49 174 1648 181 Sfttt SMP 734 1305 9145 4488 SPF 3791 8583 1538 1014 StftejS S8 833 1518 13 33JS 2155 Santa SX 73 2734 83 4933 4017 StanlWk SWK 3000 4433 01 4304 2435 130 SQrGas SGU 1075 173 2269 100 SBGsSr SGH 169 235 3600 1132 Salek SRT 1192 1681 X i 6145 4005 SBrwH HOT 8643 5716 75 16 5133 393 SBteSf STT 11622 4833 7122 4057 SBtoCas STN 3621 6682 123 1389 1IJ30 SEW STO 8795 1987 7B 2082 1622 3929 1852 08 4 1465 1221 Stsetee SCS 2195 1178 13 3541 2559 LVB 132 2840 40 117 2625 2054 SKfOi Sa 93 2150 18 S628 1933 SBris STE 2278 2517 234 2375 2088 SlrBcps STL 553 2IB5 60 2524 1455 SVC 1393 2131 28 4520 3114 SWW6 STC 739 4075 2473 1743 SSeftls SF 96 2450 15 365 1653 605 SM 3885 710 26 29 27X8 2506 SVO 76 26JB 5221 3855 StonEEn SGY 3988 4925 574 1723 635 SEnaifc SRI 1734 645 02 155 1603 1260 SmErfiO SEO 2265 1285 15 3668 2235 SsorTdl STK 9427 3626 111 1538 1201 SM3bb SQL 337 1318 07 1948 1300 StralHoKl SLH 664 1783 39 17 2527 2325 StelGSIS GJJ 229 2408 33 2550 2345 SBaSBf112 GJI 233 24JXI 13 1000 830 SlralUSM GJH 54 944 16 4603 4102 sTGoHn GLD 10152 4391 62 4200 317 sTCUEuStx FEZ 656 3737 23 140 960 StVteRl SflR 1742 127545 23 5766 4030 Styte SYK 8141 4686 25 StuLrCp STU 80 21450 127 94 1230 641 SsmR RGB 610 118 01 3603 3000 SybPpre SPH 344 3574 3 2843 1181 Suez SZE Z79 2652 12 93 4076 3350 EtllCrrts SUI 315 3653 25 3505 2635 SurUFng SLF 1103 3170 25 383 447 157 SrntanirtiTPC 2COO 209 03 4737 2430 Suncorg SU 17213 4830 3538 2240 SuiGaiJ SOS 36006 3512 11717 Stfoco SUM 8924 11621 116 4339 3557 SincccLg SXL 386 3804 5472 3303 SurreeSai SRZ 4150 5135 05 83 10B4 916 SFO 101 955 02 2510 1670 Strain 21B6 2457 34 3325 2475 SHOW 59 2605 23 86 7500 6350 SuiTrS STI 11094 7158 17 82 2682 2506 SulCjfW STIp 74 2S74 15 85 2687 2437 STbV 48 2575 11 1975 963 SlllElipv SPN 5255 1789 215 1465 2015 StixrW SUP 2242 2280 03 53 3515 2570 SW 5265 3250 51 3704 1791 SFY 4127 3533 83 1522 1215 SWZ 195 1352 07 4100 1104 RSGFrc fiGF 4867 1710 27 3033 2163 RAS 1239 2985 19 2535 2470 RAJTptB RASpB 91 2585 6324 4039 RHDonl RK 1818 6206 25 4712 3522 RUdp RU 728 4486 1640 1465 RMKAdun RMA 658 16JS 23 18SS 1550 RMKH RMH 409 1770 63 1755 1458 ftSF 642 1630 3 20W ail RPCs RES 567 1670 89 1335 1185 RPM RPM 2789 1752 14 3052 1330 RTllnM RTI 1933 2901 133 5434 4233 Raiil RDM 5230 4015 295 1448 2130 RSH 5870 2119 18 113 1475 335 RaiAm RRA 2056 1150 JB 4300 3363 flaterp RAH 2951 4024 26 122 3255 2415 RarrcoG RPT 340 283J H 46S2 3513 MAA 1134 4410 2400 1459 ISbs MS 760 2231 3 12J7 116 MMSm MWY 4470 1041 JB 241 435 MbwsiAr MEM 513 221 444 130 Mbcrai M2 2389 199 5647 4201 Mipcre Ml 2156 53B3 16 69 6380 4179 MLS 1355 5933 09 2565 2510 Mfc33 MSpG 145 2565 112 5300 3101 MreSaf MSA 1380 77 100 6950 5354 MTX 3231 6032 K 1S3 1040 802 MtuTkyO MTF 4623 850 JS 417 4386 1416 MaaS MT 3323 2255 68 4020 2705 MHeTels MBT 6961 3227 09 43 3333 2645 Itajm LOO 1506 3210 33 89 9472 6907 3073 6115 87 5323 a79 MdnaH MOH 701 4234 129 8001 6169 MoteCoorsA 48 6431 2B3 8011 5737 UJIsCocrsB TAP 5655 5837 06 218 2839 1230 McnxcC MNC 1128 1609 24 103 2232 1630 McreyGnn MGI 6688 1885 70 6823 3415 MsrerB 13587 6596 18 13 1955 17D4 IbnSl IITS 136 1113 3743 23B3 ltrtfit 522 3453 11 4704 3223 Moodyss MCO 7041 4469 3307 2277 MoogAs 963 3157 1161 1266 rJSTFB NXQ 255 1150 01 93 1005 154 NlNSnln NSL 830 855 02 113 1505 1321 JFP 39 1331 2000 1163 NvTxATR JTA 583 1968 07 1636 1392 IJTXOJ HTX 59 1609 3421 21 77 RJartBsFn RJF 1939 2780 5500 4270 Rjycrier RYN 1605 5307 17 342 203 101 Raytech RAY 657 121 4189 3131 Rayiieon RTN 11744 3901 1800 1250 ReadaDo RQA 4144 1653 J53 13 1855 1ST REhaFi R1T 194 1112 11 2608 1968 Rtytcos 0 2947 2502 25 3434 2710 Ratal RA 5S6 3325 164 6668 4105 RWT 935 5133 10 76 4630 3125 Rsixk REX 12475 4057 33 3125 2442 RadBsfW ENL 274 2779 29 4285 3415 Reafispfc RUK 165 3892 10 S 3208 2040 RajSe R8C 2134 2835 113 2175 1773 RegaErt RGC 9659 1840 45 5979 4138 RspyCS REG 2653 5747 29 24S5 PmCfK REGpC 179 2560 47 3557 2924 Regfcrtfn 7370 3350 168 4683 3386 RegisCD RGS 3325 3839 68 3118 2164 RHB 154 2615 50 53 4173 393 ReineGp RGA 1662 4593 4753 3309 fWSSA RS 1734 3755 94 1394 831 RcfertEn Oft 17313 1237 3718 2127 RemOG REM 3400 3563 63 5459 4251 RaasRe RNR 3186 4350 2543 2135 RerfieprC RNRpC 85 2405 05 4633 350 RenaCae RQ 6067 4579 06 10M 668 RtrtWjy 1164 971 SS 6 2660 2450 RfpsiprA REPpA 172 2539 7 2150 1992 Repajl REP 2581 2532 3635 2650 RSG 4043 3503 01 6549 4235 RaJted RIO 2798 6141 29 333 1378 602 RSafltert RV1 5527 1303 11 339 135 REV 9132 307 01 13 1863 1132 RaSB RSC 782 1444 26 2349 2111 ReynReyn REY 1726 263 10 8903 6460 RsyrteAm RAI 6997 7782 352 320 113 RHA 694 175 02 5480 2770 Rites RM 110 5232 14335 9620 RoTrto RTF 1393 12333 3774 2707 RWieg RBA 540 3550 25 5i4 tn mM W RWK ifR 49 1899 1601 HSQW HQH 327 1775 5423 3697 tWCcrp M 674 5033 22 49 1320 986 KRPTPrp rflP 4646 1223 03 17 2751 2578 mppA 147 2603 IS 11 2734 2485 K38C133 HT8 554 2633 36 25BO 2165 HS8C1133HTN 111 2505 48 8337 7265 HSBC HSC 3009 8106 K 2008 1600 HJBWg HB 1939 4523 2652 Haerrcri ME 2301 4123 4379 2645 rbttn HAL SsTss 368 1321 528 Hartfab rKF 1848 65510 WSO 915 HsrcST BTO 1785 977 40 1617 1432 HaAtS JB 60 1C6 112 2355 1942 ttmjl JH 125 935 03 74 I4fi3 1160 KrflGb PGO 169 1103 17 1 1420 1215 PPF 1C9 1336 70 1039 165 HrfSfc POP 221 MO 1230 1005 POT 357 1200 07 65 1545 1225 Harass DW 319 381 M 62 2530 2125 rPI 448 2332 74 2S89 2137 Hafttg H 475 2330 29 2473 2040 UrftO HS 692 2205 j3 11 1850 157B HanTxAJv HTD 1641 1780 09 254 23B4 1550 ttjrAn HX 3896 1603 JB 381 1182 415 HargOrfl HGH 1535 SOI 174 1487 1013 Haraa HC 5655 5085 3340 Hanson HAN 105 4830 29 3950 2631 teW JH 874 3757 175 6375 4514 KsfcyD rH 21479 5012 74 363 13174 6854 Harman KAR 5541 B085 55 121 1429 536 rMY 11511 111 24 7505 4334 15377 7023 49 3510 2160 Hanfcs HRS 6225 3088 21 12 2585 2430 HaraspiA KBCp 63 2514 fZ 13 6135 4187 Krao K3C 3891 5475 3147 2335 Hartertt HHS 5332 2907 02 3 2717 2503 HarCpiC HGpC 81 2613 01 7684 5273 Hartfofi HG 12368 7726 7023 5410 HarBF7un HGpO 53 7075 735 706 HSF 94 770 JS 1029 SW rbrtmx rHX I230S 1000 316 1850 807 WR 3692 1147 2150 1630 Hairo HAS 5493 19S2 23 222 2UB 1103 HMTV WT 781 40 86 2379 2460 HwaH HE 1150 26B5 296 440 240 HsalW 124 259 1557 2312 HeaoVate rW 2554 3448 07 35 2885 2313 HtlCrPr HCP 4033 2660 SH 28 3115 3111 rtOREIT IOI 1257 3707 2600 2450 KSCrpF HCftf 85 2567 2700 1830 ttUd HMA 7314 2567 57 4211 3525 W 3232 60 3133 2160 featWel WT 6333 3821 82 2643 2257 HsWrT HTV 695 2469 03 235 750 351 htefeM H 4573 446 14 2141 1565 Hsfco rB 212 2275 17BO 1200 HSBA HEVA 107 1748 94 4061 3453 WE 12606 3S34 1001 574 HetlW OTE 57 937 4010 2333 rP 6930 4647 2113 1400 Hatefen HP 3493 2075 06 57 1555 1100 Hsrajfes tfC 8919 1401 3635 2649 HeriPip HTG 2347 3547 6737 4480 rtetey HSY 5201 6216 200 3230 2194 rfevtttk HEW 19378 2562 470 HPO 71W1 833 126 OCArCl OCA 31003 175 2189 2410 OGEEnoy OGE 2432 2841 2E4 3776 1935 OMGrof 2549 2322 1163 CMCp OMM 8712 1160 05 1702 968 00 1270 1642 8039 4723 Oaftt OXY 16871 8033 4147 2940 Ocsarer Oil 1296 3165 135 2700 1479 OoH OTL 270 1801 11 M 1235 646 Oanrfn OCN 1722 650 14 2601 2009 ORH 355 2455 2370 11W dun OOP 22510 2205 IS 68 3775 2782 Ofixfex OMX 6160 2324 36 4 3190 2700 OUshLcgl OLG 1310 3235 2603 1516 OiStfes OS 5804 2433 140 2543 1855 OttJEep CtB 835 2117 4 2533 2205 OdHspi OKI 2960 2520 192 2535 1533 ON 3954 1779 06 1165 947 OnregHt OH 1439 1261 290 1032 585 OregiP OME 353 611 XE 4281 2605 Orrrtre OCR 9508 40B4 31 5681 4719 OmriCfffi OCRpB 1172 5567 70 9148 6643 CtTriocm OMC 14180 7839 26 196 679 379 Ormora OWN 2022 452 03 13 2140 1742 Oneiirly CLP 4735 2045 3222 2061 ONEOK OKE 4790 3234 965 780 OppMS atS 281 948 167 1405 884 OrttoSa1 OS3 4337 98534 164 2933 1232 OreSJ OS 6392 1655 3IB9 1450 OnertEH OEH 875 3106 497 2315 1340 Crertfn OFG 1358 1425 30 7680 4925 Ora IX 54 7559 121 1E70 1388 CmsTcn ORA 1215 17OJ IS 8198 4132 OSX 893 7610 55 23 4775 3734 OUMSk OSI 4916 4474 31 6SS8 4052 CvSftp OSG 3999 5947 09 1231 2347 OwreM OMI 900 3130 02 2720 1392 Cwnsfl 01 3334 2466 4514 3334 Oxfcrjrds OXM 614 4233 1402 1019 APF 262 1236 JH 12 2617 2236 MSCapS KWR 332 2512 09 3 2531 2241 MSCap4 MtK 168 2513 07 5 2554 2053 MSCapS MAO 205 2439 24 2672 2528 MSCap2 IWJ 137 2583 01 fIS 3230 1924 MSEBrs 235 2957 2S 1051 823 MSBB MSO 617 1010 2027 1247 MSEmMW MSF 112 1736 7726 5620 L3Ccm UJ 7920 7583 3825 1B30 LANAr LR 728 1510 31 2660 1322 IGPhfcn La 3495 2234 05 2159 1430 U14TV TVL 1314 1421 13 823 474 LLERy LRT 885 637 870 401 LSILq LSI 39688 835 10 2199 1624 LTCPip LTC 1479 2039 27 2685 2166 LTCpF 49 2563 42 84 1824 1150 LaZBoy L2B 3263 1332 948 680 LaCwts LQ 7333 927 13 2630 2430 laOirpl 111 2541 03 2205 1163 LabrfloV LRW 2600 2080 IB 5125 3670 LabCp UH 4178 4901 11 281 1066 525 LAB 10537 644 3280 2631 ladbje LG 320 3125 6389 4111 LaSsrjsW LAF 1693 6140 63 2045 LR 270 2251 03 2463 1136 Laibv U 7931 2400 15 1217 670 LamSessn LMS 520 1201 6028 3600 LanoVtat LFG 1476 5830 5300 4145 Lstte LDH 98 5050 60 3100 2475 Lsrtys LNY 1212 2955 09 230 5338 3310 LVSardsn LVS 7432 3634 76 3287 2402 LaSatett LHO 32S9 3268 2474 1420 LAO 173 2310 2181 1242 LaMDa IDF 258 2000 01 45 1995 1602 UBGttiTR LG1 391 1149 01 23 2524 2040 Lazarin LAZ 3315 2146 24B6 2155 Isaiiun LOZ 1745 2423 197 2260 920 LeapFrcg LF 2123 1052 416 6166 3160 LearCop LEA 11648 3562 75 130 4885 4069 LeeErt IFF 3392 4010 75 9933 4835 Leggltes LM 29828 9939 65 3168 2553 LegoPbl LEG 5282 2657 IB 2625 2246 LeAGC45 XFP 47 2475 07 2655 2485 lfMOC27 CFN 48 2630 352 1239 528 LehOAL29 CDC 151 654 28 2520 2174 LePRU33 J2H 55 2515 2648 2275 Le2DCX97 XKX 67 2540 02 13 1099 915 LehGT28 XKX 181 1000 05 14 2620 2400 LeHS8C97 JBJ 68 2520 05 17 2607 2307 LorflSA29 CGD 87 2511 10 7B 1649 1416 LeFaJre IBC 119 1522 9940 6725 Lerrrfll LEH 18962 9102 11 42 2758 2M5 WiBplF Wf 214 2539 41 2670 2330 LEffipfG 121 1145 712 HSGtW MSB 119 774 06 31 675 581 MSHYU MSY 134 631 3365 1950 MSMa IF 1757 3230 2530 8050 U3T6H753ICKZ 2440 11 7 2600 2126 MSUI2531RC 71 2480 2545 2150 USGS34I HJJ 80 2456 33 2703 2200 MSK1Z28 DKV 47 2582 1334 1267 MSfc 1C 122 1331 911 860 MSjrt GVT 260 901 1670 1433 UScb IC8 66 1583 05 1427 1318 MSM Bffi 50 1336 02 1445 1330 UStn IW 222 1424 1414 1105 MSirt IMT 91 1351 02 1 17 681 WSoa OK 249 803 01 833 740 MSob OS 86 818 937 111 MSoe C4C 280 8BO K 949 849 P1A 254 912 1413 1302 MSrJ IQT 117 1332 tol 1416 1307 MSp 211 1333 1485 1323 MSim at 103 1440 1945 1130 MgelT UH 340 1927 81 1853 1215 Ifasc MOS 10270 1500 30 12122J10 8633 Mosaicpl HOSpM 332 10174 10 J IT7 IWnmh MDT 1RW 2489 1705 HStfAt RBN 395 2253 02 174 3117 2395 IfcbtrH RH 5025 2430 190 1710 975 RockTKI RKT 867 1228 35 14 6330 35JJ5 ROK 7391 4785 4930 3137 RccfcCol CO 5705 4738 3424 1705 RogCmg BG 403 3213 23 71 7136 3387 Rows PCG 1185 4004 3145 2317 PFFBcps PFB 678 2954 3730 2753 PGSltp PCG 12354 3713 2536 2000 PHHCpn PHH 7763 2510 75 4434 1425 PMGrp Pf 5735 3160 11 2800 2124 PMIGptu PMfcA 674 2430 306 8156 PNCCapD PNU 119 2527 56 5764 4830 PNC PNC 5605 5422 14 3038 PNMRes PNM 6194 2963 16 5439 4348 PWIRsun PNlAiA 67 5420 2 KK 3247 POSCO PKX 4445 74 7473 5620 PPG PPG 10321 6315 5933 4385PPLCop PPL 4845 5943 20 2865 2680 PSEGpSj PEGpU 338x 2725 15 2736 2223 PXREGrp PXT 1885 2483 01 42 1586 1185 PacAS PAI 69 1479 02 3365 2542 PocErg PPX 373 3161 7049 2335 PadOe PHS 6124 6936 126 2563 2065 PatiAnK PKG 9108 2058 03 144 2573 2038 PTV 8594 2165 15 3152 2207 PalCp PU 7203 3075 6300 4843 PanPad PNP 385 6623 15 2085 1655 PanASan PA 2034 2060 06 251 4381 2310 ParFtatn PRX 4033 3038 33 3145 820 PTC 1026 3054 2740 1825 PaAB PKE 1481 2323 707 237 PaYDrt PXD 4703 632 187 7342 5114 PH 9579 6160 37 5169 4237 Partovy PKY 710 4887 03 6711 5006 PartrerRe PRE 3224 6400 6 2635 2360 ParflSffC 61 2578 06 8 2533 2410 PREpO 186 2496 31 212 2513 1625 Paxa PXH 2566 1746 5003 3637 RoHaas ROM 6975 4539 17 2078 1455 ROL 1S34 1930 20 7277 5155 Repa ROP 1456 6969 936 ROS 173 1225 JB 3J04 2171 RMan ROC 17023 3021 3 853 623 RoyaSun RSA 858 755 13 6830 4374 RcyaEkQ HY S69 6130 17 2745 2550 RSScprK RKpK 31 2555 13 2526 2322 RSScfiL R3SpL fiX 2405 10 21 2685 2488 RBScptM RBScM 2S67 03 2553 2435 RBScprN RBSfiJ 3333 2533 133 5547 3910 RyCartj Ra 12023 4718 02 6511 4834 RoyOJ RO 26112 6445 2044 1275 Sytase SY 4250 1900 3967 2576 SybronD SYD 2488 3574 399 1912 1039 SyrrHT SSL 3S67 1039 21 2435 1630 Symrfcyn SMA 1034 2174 1450 151 SyireCp SYM 335 1417 32 2326 1600 Syngerta SYT 1276 2067 08 128 1538 1064 SyrSrsen SVR 778 1395 09 253 2463 1145 Syrrex SNX 498 17B5 40 3 2955 2433 SyrtMB 5113 2833 21 19JO 1259 Hmado MOV 1647 1S68 166 3274 2219 Uuetes Ml 634 26S3 02 1433 1246 llnM MU 1603 1418 1380 1248 MuNYh WE 246 1365 1151 1114 Muiasi MUA 289 1342 03 747 697 Wrti 302 719 02 51 2740 2320 IArita MMA 663 2583 1150 950 Mrisfrd MEN 432 1503 1320 MuiCA MX 1129 1584 1351 MurWL Ma 677 1565 1580 1423 UrttS MHO 259 1681 1549 1283 MuttlZ HUH 284 1529 03 1444 1226 Write MUS 123 1428 01 1170 1209 Murtns2 446 116302 1569 1352 MurihttJ MUJ 142 1560 1459 1321 MHN 490 1502 1644 1375 MVT 253 1623 18 1464 1324 MYC 199 1335 1435 1Z57 AjirjCAl MCA 757 1420 02 1507 1264 MurKfL MYF 159 1503 03 1510 1244 Harfi HHO 489 1437 02 1517 1118 Mmytirs MY1 731 1517 1560 1387 MunyM WY 167 1558 1480 1318 MjrME MYM 70 1477 1535 1357 UYJ 65 1532 1580 1350 linfU MJ1 65 1565 1365 1225 MuytWl MYN 713 1362 1637 1405 MurfPAIn MPA 145 1608 1540 1309 MLnyOHy IXfi 250 1533 1150 1151 MurryOJE MOT 153 1336 01 5509 1484 MUR 6506 5487 61 1484 923 MycShd MYE 534 1202 19 1753 809 Myirofe MYK 2445 1356 31 2119 1424 Mybtab MYL 9165 3843 2943 Syoo SYY 15502 3575 20 74 784 502 Systemax SYX 516 680 10 T 1635 1183 RoycAfc RMT K4 1175 2560 2284 RMTpA 48 25CO 19 88 2080 1670 Royce RVT 716 1865 05 t5 2525 2261 RcjcepfB RVTpB 125 2455 21 2371 2213 RiyTuss Rl 4541 2553 34 2625 1356 RDK 1383 2527 460 2425 1242 RussSa RUS 459 1234 11 2165 1615 RiESJ RM 1887 2112 24 B76 5555 3425 Rydsr R 5680 3460 45 123 1783 1022 RyereTuI RT 4780 1386 17 7850 1440 RySreJs RYL 7342 7373 4208 3268 2455 TOFFrcfs TCB TO 2530 50 548 450 TCW CVT 539 509 3235 2435 TDEkrcrtl BNK 1101 2957 5 2320 liOO TDCADS TLD 441 2118 14 43 7804 6140 TDK TDK 131 7105 84 1850 1183 TECO TE 9355 1858 IB IT30 1125 TlMParfc TSU 853 1584 18 52 2556 2064 TJX TJX 13249 8382 2293 1672 TWSh THS 501 8236 41 83 3015 2127 TNTMV TP 387 8500 34 336 1903 1040 TRCCos TRR 581 1123 2389 1665 THWAuft TRW 3087 8144 1431 1275 TS5WO TYW 458 1362 03 256 1103 680 TVAzfca TZA 7572 765 OS 8725 3114 TXUCcrp TXU 16862 8235 23 1403 933 Tarnai TVfft 217 1355 14 445 521 331 TFC 51 512 05 1855 1030 HXL 2614 1661 31 3110 2369 Hten HB 8774 3186 40 703 611 HtaoOp HO 825 645 01 89 618 436 HYrJ HYI 374 550 113 475 180 KYoPI HYP 127 402 73 1200 989 HghbH HH 3718 1035 K 3054 2262 rtgtaPI HJW 2182 2909 6 2562 2437 H5wipf3 HWpB 103 2512 3820 3077 rftfiM HRH 1512 3450 120 6030 4737 Hatd he 2311 4885 2506 1632 Won HT 10046 2344 21 13 2520 KterOI UN 102 2640 130 7082 5736 KT 436 59B3 S3 173 1284 906 HR 6023 1013 13 4595 1833 HOC 2433 4513 47J03 2330 tCP 65 4457 100 4430 3239 KmeOp fO 55610 3847 7 4336 3683 HjrrePrcp UK 630 4271 04 52 1014 750 Horreflanc hMB 1247 91B 12 3578 1610 Hcmsftv HXM 473 2539 60 2730 2256 Horda 1939 2450 06 3950 3I85 ftnwW H3N 3630 40 15 1930 1583 HcrMan HMN 1383 1142 36 57 3110 2514 toirel HRL 1946 2956 45 2760 1112 limbeck H3S 877 26S3 15 3966 2402 Hotpra HSP 3893 3176 JM 62 47353300 ttefJT HPT 1373 4113 24 1783 1220 HaJJfar 1WT 9332 1745 09 9 6223 4560 HouaEx THX 4136 5353 6970 HMBlE H3V 9741 6368 35 3672 2705 HjanPitf 399 asc 02 142 5420 4255 Hubtee HBB 1603 4436 70 103 4174 3131 UltaLM HU 5514 3512 117 3451 2529 HucfiStps HUG 3961 2733 24 3219 2249 HgoM HGT 895 3987 1551 Hirara HUM 7944 3785 209 3003 1815 htitemn HUN 4729 1937 1640 8B5 MIX 141 1432 13 1200 635 HjflbBU HBP 322 1079 04 168 411 Hjpttm HYC 1525 605 981 a47 UlSOOS HTO 94 979 52 1505 1103 IBM 604 1334 1047 838 HTR 1038 919 73 2045 1900 SSPCvCSnBEP 566 1854 66 40 2020 18fl SSPGdn GHE 173 1330 02 43 4583 3S02 SAPAG 10377 4233 12 as yTn cQm sac rcs 2850 2475 LerB07n GlZ 1172 2631 10 15 2539 2303 LenBHpfL 79 2539 09 5 2552 2170 LEltM 168 2478 11 15 2554 2357 LerflHpW LErfcN 196 2505 6530 4030 Lemam LEN 17961 6105 59BI 3740 Lsrrafl LEKB 691 5829 2239 1137 Lemox Ul 3739 2051 25 176 4700 3223 LUK H18 27 55 3385 1910 LwJ LEV 433 2888 03 2425 1869 LsxOpP UP 3023 2362 27 228 9750 6411 Lexnak LXK 1D237 6558 71 196 2735 1639 libey LBY 354 1785 25 65 965 805 IHyASE USA 2053 834 110 680 551 LblyASG ASG 291 588 01 185 1432 UbtyOp LC 231 3583 25 66 11 r nm inMA I nwn mx 2023 920 PajISroe PSS 6616 1927 5645 2537 PesboyEs BTU 17537 5255 18 1280 1066 Pearson PSO 47 1 154 03 7638 5130 POX 871 i297 2235 1359 Pengrtig PGH 5361 2261 269 137 PemTity PTA 3157 234 06 5052 3302 PemVa FVA 1007 4430 18 100 5715 3403 PenVaRs PVR 284 4691 13 5171 3403 Perrey JCP 1S616 5154 57 A4 4810 3340 PertRE PS 740 4640 20 30 4647 2975 Pertair PNR 4103 4225 4 4538 3850 PGL 2164 4177 214 2636 11B3 PepBqy PBY 2432 1307 31 2350 1785 PepoiHoki POM 4950 23B1 3140 2570 PcpsfioO PEG 17125 2854 5720 4737 PefsCo PEP 37640 5428 2543 1B29 PepaArar PAS 2732 2523 J4 4750 1837 Pentad PDA 110 4475 25 35 1732 1004 PemCp PCR 646 1610 193 23S5 1505 Petal PK 13824 1116 44 1557 156 prmbn PBT 1653 1545 112 1700 1152 PattSys PER 1822 1132 16 4632 2455 PetaKazg PKZ 58509 3815 65B8 4245 PetoCg PCZ 2501 6701 7500 4540 PeWlre PTR 4340 7375 14 1450 902 PetoErg PZE 563 1176 01 4112 2355 PettwA PSWA 22010 4650 5115 2660 Petofcrs PBR 23907 5257 3052 2358 PeWes PEO 376 3060 2547 1878 PelGeos PGS 160 237D 45 MK P1n Pfm fff M747 mm 2670 2434 S8C2D41 SBT 119 2556 02 4333 3566 SCANA SOG 3911 4248 1130 801 ECPIE SKP 86 1133 624 450 SatCO SBl 449 579 03 73 2328 1715 SKTfcm 7067 2063 30 62 6653 4535 SLGreai SLG 2035 6428 35 35B3 2475 SLGmpO SLGpO 2613 06 70 5513 3643 SlMOp SLM 16890 4965 123 1 2582 218 SLM43 JSM 47 2439 06 13 2500 2436 SLMCpil7nOSM 140 2443 13 4730 3246 SPXCp SPW 4861 44J96 3505 1980 SRAWs SfK 6155 3386 33 168 2214 1335 STMoo SUI 7525 1569 26 217 2284 1232 SWS 156 1672 1 1603 950 SASESfS SSS 756 1436 167 4237 3155 Sabrfl SBfi ITS 4133 39 77 2733 1919 SstreHoH TSG 3158 2046 157 2243 1267 SadbSAs SOA 208 1850 332 245 38 SWSci SFE 12291 129 2564 1726 SJaray 80501 2310 12 160 1355 1143 SaraCom SGA 249 1415 8352 3933 JOE 5158 7953 4375 3113 SUuoes STJ 89906 4106 3045 1588 StMarylEs SM J4SO 2357 17 2669 2525 SPaJjtt 82 262D 4175 3023 SlPaurfra STA 19167 3858 75B4 5748 StPaJin STApE 3061 6727 1927 1161 Satel SKS 16126 1716 39 2268 900 Satefcroa CflM 19321 8324 53 6 1137 1052 SaDSWw SBG 321 1121 1770 1574 SaCapira SCO 951 1652 63 1936 1563 SaEWOt ESD 1344 1805 24 192 3352 1530 SSBOra EMD 61 1S42 197 1704 1237 EOF 991 1121 14 101 1443 1133 SaBuMFl EFL 71 1250 04 5 1315 1136 SatnSeF SBF 2496 1233 S3 1455 1240 SdGW EH 1033 13CO 03 94 1451 1233 SaCttfit GDF 212 1233 Ml 70 1200 331 SahMF KF 97 951 114 1254 1021 SartH2 HX 1103 1078 JS 1420 1211 SaMrfrt MNP 172 1333 1167 1233 HPT 210 1359 125 1773 1433 SaWiW SBW 345 1520 23 19BO 1728 Safrfa WF 266 17AI 3982 2411 Tatofe TLB 4318 3135 3946 2108 TafcmEg TLM 5155 3918 2781 1195 Targsrs SKT 1007 2565 5624 4003 TaroS TGT 30234 5472 955 740 Ta9y TBC 58 821 173 1225 365 TaHlWn TTM 1689 980 3735 8100 Talreftl TNT 289 3621 3506 2169 Taubnn TCO 8374 3331 JS IB 2630 2485 TaipW TCCW 23 2511 CA 8 2660 8510 TafcdG TCOpG 1144 2575 8569 1612 1132 8317 6 4S73 3221 TecflXJ TKP ITS 4639 836 22CD 1220 TecWrt TH 963 1330 33 2838 2400 TeekLNGn TOP 866 2840 444 5432 3426 Takay TK 4776 4112 2 6350 4125 TKpA 1645 4903 5550 3818 TAnftxJr TRC 184 238 3500 8037 TfMrcnx TEK 9467 2303 1157 100 TeCnOes TRO 1150 1020 351 1749 685 TEE 53 789 303 959 600 TeNdtCel TON 91 631 22 1739 1176 TeTfcrt TNE 8883 1650 4133 1432 838 TlmArg TEO 1695 1242 49 3900 2920 TetNZ N7J 825 3171 263 4153 2145 Tefflafa Tl 676 3014 3260 2572 TBH 304 3074 29 2200 1400 TeEPauta TSP 238 1954 3500 1894 TEtetyne TOY 1405 3225 5985 4037 TFX 1803 5333 IIJ 5475 3913 TefeEsp TEF 8188 4135 23 2043 1430 TESteLs TMX 8148 1163 3503 2435 Teterrig TMB 255 3117 2SJ17 2435 Tea3ta45n TOI 23ftt 2575 317 815 425 TetjjCel TCP 62J4 451 7985 4480 Tetal TKG 55 6914 2159 1626 Tefcte TLS 110 1956 02 3520 1461 TEtJSQ TU 651 3439 55 4236 2863 Taitfeis TIN 5656 3606 434 1836 1150 TmpDmn TDF 506 1807 1837 1202 TntfHF DF 324 1757 1467 1148 Trriail TB 791 1350 JB 101 1005 7B4 TrrpGl GIM 1864 193 21 4580 3165 TmpfiusEE THF 239 3950 62 2500 1125 TarpuP TPX 7B19 2322 7164 3160 Tavre TS 1285 7880 130 1343 977 TenetH TVC 18921 1241 117 4223 3477 TermJ TNG 205 3503 70 1749 1033 TreoAU TEN 3075 1603 2599 2346 TVA28 TVC 63 2551 02 434 2572 9353 TVA29 TVE 66 2561 04 2855 2636 NBCappI NBO 66 2745 02 3015 1941 NBTY NTY 4370 2539 35 147 4135 2725 NOSH NCS 2569 3137 39B4 2101 NCROps NCR 12308 3612 46 2325 1212 NDCNSl WC 2207 1610 17 87 2520 2285 NFJDAln MFJ 2930 2237 28 327 2472 1223 lite NL 587 1437 3910 2356 MfiG 3521 3723 3625 1459 NSGra NSS 2044 3230 193 1943 1476 NTIDoCo DCM 867 1491 24 12 2S75 2340 WPCapffl WPpB 71x 2433 43 25BO 1953 NYHAGC imT 351 2435 11580 7750 NACCO NC 114 10550 4 2034 1515 NataHdn NLC 5539 1945 40 2836 1610 NamTa NTE 1907 2283 iaB 734 NateG NTG 179 1233 12135 9259 Ntet NflB 171 11676 49 3988 3250 MAuslin NAU 48 3820 12 809 416 NBSGreeoe NBG 294 657 90 3966 3208 teKJy NCC 10405 3418 12 4333 2340 USWrt WFP 656 3835 35 2375 2420 NaftGas NFG 3370 2881 5239 3864 Nalffld NGG 627 4146 33 3047 2505 NMhlnv fJH 679 2105 5050 2734 NOrVara N3V 12440 38 4170 3830 MPlES WPK 75 4378 153 1666 780 NalRVI NVH 94 111 19 2460 2275 NRuU45n NHU 137 2451 2238 1185 raSeiri NSU 367B3 2150 1 2623 2510 WWSA NWXpA 64 2584 12 3904 3106 NahfS 2195 3827 17 2387 1853 MahfP NfP 2335 12 6114 3725 NafePn MRP 135 5735 05 242 1184 812 Natei MTZ 373 822 2911 1665 Nautius US 2053 2770 350 2127 1529 NCI 10296 1728 77 294 4507 2830 NasSr NW 12265 3103 67 198 4857 2400 tofeqn NVT 3472 3727 28 15 4150 2LOO if 1315 3145 35 0038 4352 MWA 3708 96S 10000 4653 NarrMB NUGB 818 9540 11 3851 1676 NNI 3243 2510 1729 TMJ 1142 2135 1027 434 NWtfil NWK 1358 515 09 S 2IS7 1726 NBREha ISPL 71 2141 14 10 1909 1561 rBRty NR1 688 1848 06 23 229 191 HYB 3213 214 220 6635 4145 7502 4984 68 2263 1510 IRL 131 2146 4711 3954 NJRscs H1R 850 4530 10 2731 2302 NPSrSd NXL 2791 2729 01 2756 2435 NPhEpE NXLpE 201 2640 1135 1650 NewSfen USE 92 1926 2441 1476 NYSCon NWY 535 196948 128 2235 1704 NYQrtyB NYB 7314 1733 JS 111 6103 4800 NYOrtyun NYBpU 510 5050 175 1134 855 NYMafr NTR 203 924 16 235 4540 X39 WTres NYT 6629 3123 IB 1S76 1298 NenASBc NAL 3266 1336 13 42 3287 2737 NwcSte NCT 2875 3046 33 2455 19fl5 KflL 12741 2149 37 4123 2623 NeviClps NFX 15641 4052 2S4 2258 1295 NEU 171 1485 123 4938 3490 NMrtM 31462 3308 83 346 733 472 MR 3108 07 IRff ISnr 1132 880 UMIB LMOB 47 1089 4436 3668 LbtPitp LRY 6119 4173 57 3237 2039 LfeTR LTM 3661 32SO 5 7241 5034 UyQ LLY 25738 5544 47 77 2789 1134 LmW LTD 11095 2125 4942 4078 UrtJa LNC 7556 4630 19 75 1338 1130 LhMF LND 50 1170 04 14 2951 1750 Unctay LW 1660 2170 20 51 2949 2110 Lrens UN 4493 2154 2 1182 620 UonsQg LGF 5264 1060 2935 2004 LAD 1531 2E76 63 4382 3140 LizCH LE 1405 3957 33 68 3951 2940 LbydTSB LYG 1741 3430 24 6546 5055 laHnJM UvfT 13992 6150 01 8028 5335 Lows LTR 4097 7870 4834 2463 LSS 5408 4647 4436 2045 LongDra LOG 3361 4231 42 2187 1166 LaijfF LFB 1787 1933 26 16 2873 2105 LaPac IPX 11166 2445 26 11 6054 4530 LowsCos LOW 25593 5654 4357 3212 Lubrizol LZ 3524 4162 1180 S75 LLfcp LIB 3965 1175 913 41fi 93S III jfBRa JQK 10912 6980 PhefcO PO 15345 92J11 3007 2042 FNLO PH 1901 2946 41 2884 2189 PNjsfi PHG 2541 14 3333 1756 FNVH PVH 2294 3131 02 80 1168 947 PNX 1812 1150 2625 2354 PtroC32 PFX 138 2565 2439 2015 PMNSs PMY 2640 24 10 214 1996 1421 Pal PIR 9671 1410 21 3985 2102 PljirePr PPC 3310 3437 1431 1272 PhraCA PCQ 543 1460 15 1500 1265 PrnmCA2 PCK 530 1432 1435 1281 PrncCA3 PZC 366 1467 1603 1352 PimcoCpl PCN 1149 1543 35 1103 1509 PiTCWp PTY 1790 1710 111 2213 1305 PreFIBn PFL 1509 1839 103 2015 1735 PrtftSTn PFN 1705 1740 13 2510 2500 PVnStPlsn PGP 683 2500 17 1534 1141 PhraH P1K 2875 1489 1567 1302 PiraMn PUF 389 1564 1537 1310 PiTOMu2 PML 115 1537 1515 1111 PimcMuS PMX 230 1515 1439 1250 PnraNY PNF 112 14B5 JM 1570 1260 PfJ 2SO 1506 04 1329 1017 PrnooSira RCS 689 1275 60 2060 1056 PhxfiJ PNK 1478 1360 29 4584 3963 PhWS PNW 4076 4450 223 2635 1525 PSoneaO PKI 70 1524 25 138 2015 1702 PcrflRn PHD 1034 1724 J31 44 1715 1446 PoHfl PHT 554 1632 1500 1273 MAV 530 1471 1519 1315 PoMrH UH 467 1473 07 4524 3080 PXD 10503 4260 1359 1140 PbTxflal PBF 820 1140 12 357 4950 2610 PperJs PJC 1242 3083 37 77 4750 4062 PB1 9878 4271 183 2367 1210 FtewD POG 23883 153 13 4503 3163 PBireAA PAA 823 4400 30 3925 17B4 PtmsEx PXP 8467 3638 114 4733 3093 Pterton PLT 4687 3552 55 3215 2643 PHUrd PTP 2227 3120 06 14B5 100 Ptayoyf PLA 1265 15 1110 547 PbybPd PYX 3682 1008 09 3945 3044 Pa 4427 3870 SIS 4119 Poajftf PPP 6211 5213 188 7418 4425 PoSi Pll 2648 5525 11 4470 3101 PobRL RL 2580 4214 217 1025 600 POL 5339 14604 373 2033 1043 PopeTal POP 1181 1073 02 245 1260 938 PoUTd PT 1461 924 18 3774 2750 PcSPrp PPS 1657 3630 22 10667 4578 Potehs POT 2600 9502 44 5547 3754 PoWi PCH 3023 5255 4942 3759 PX 15265 4648 7937 5017 ProCast PCP 7706 4177 2335 PrecWs POS 9364 4055 2179 2058 PMCplnc PSW 205 2200 2335 2050 PSY 881 2130 74B4 3219 Prermcr PCO 10322 7455 2 1229 663 PwnSbSv PGI 2I29 069 11 33 39B7 3260 PralPr PP 2136 3671 03 4700 2225 Pffipaiig PPD 1553 4152 55 1180 1580 Pnsten PSH 2132 1843 32 71 1875 1183 Prte5n PR 288 1727 2749 1623 PndeW POE 10578 2575 725 510 PmxGp PGE 31 722 475 154 Prirrada PRM 3160 194 22 2660 1720 Prrrewo PWl 3920 2552 101 1701 1140 ftinusGn PRS 151 1474 03 22 4136 3200 Prrfrri PFG 9483 4183 4232 2930 Plato PHA 1016 4IIJI 5740 5053 ProOGam PG 64038 5267 15 11 4610 4047 PGN 5583 4472 JXS 10388 7110 PicnCp PGfl 6525 10057 72 4350 3218 ProfcgB FLO 11283 4020 10 2531 2103 PrctgpSr PUtf 47 2555 18 3733 2369 ProOuea PQtf 564 3155 48 400 302 ProsSWl PHY 736 338 02 43 710 552 PmsSHnco CW 143 536 03 IS 4386 3560 PrOLTe PL 1741 4183 13 2736 2585 PriCTCpf PCEp 47x 2585 34 2761 2606 PftCTrW 92x 2585 JB 113 1970 1585 PtoitfS PFS 2693 1703 1328 1233 Pltwian PVN 35657 1751 6537 4240 Piufcrt PRU 16276 B55 2632 2448 PrudlTSn PUKp ffi 2623 1982 1438 PtudUK PIJC 163 1802 04 tl 2658 8424 PSOK32 POH 91x 2S7B 3810 PSEG PEG 571B 5864 7625 5430 PSEGul PEGpP 70 7540 12 6450 4524 PUSra PSA 1173 6258 22 23 2551 2030 PubSpW PSAfrt 93 2427 33 6 2720 2450 PUSdB PSApB 50 2593 JB 5 2575 2450 PubSlSc PSApC 58 2104 01 2403 2265 PUsStpD PSApO 53 2133 04 2540 2473 PSApE 79 8S20 05 S 2584 2270 PUSlplW PSAjiV SS 2436 05 6 2518 2165 PubSlSz PSAnZ 111 2450 2431 2073 PSO 1856 2328 8750 4746 F35t PW4 10519 8110 39 820 717 PuHnBd PCF 603 773 37 719 631 PHYM PYM 815 713 JM 1009 913 PIGM PGM 515 971 16 853 761 PMKYT PTM 387 823 739 685 PMM PMM 1623 783 12 685 621 FMfT KM 3099 648 02 1 1149 1162 PuMfld PMG 574 1276 18 1326 1140 PMOT PHO 557 1235 17 681 600 PPrlT PPT 6205 647 34 1232 PTFHC PMH 104 1224 2290 1110 lOCIBk m 6079 2216 165 1160 1273 DTCap DT 5742 1292 11B 1825 1270 DTCpC DTK 313 1233 5050 1451 HOPCp HP 632 4111 30 2636 2016 RX 16855 2457 1 2020 1961 WGGDvn GO 2444 2010 41 3185 2135 NS WG 4946 2780 12 2633 2S06 W3705 IND 225 2603 07 2B 2775 2540 WG720 NZ 234 2641 2610 2280 fJG52Q tSP 183 2S76 23 2743 2530 BJGptB INGnB 78x 2SOO 67 115 176 WGPrRTr PPR 3357 658 01 1769 654 BSA US 232 1169 tflS 6831 5165 iShUmLVn JKF 64 6583 23 6052 5405 SAtotGn JKE 225 577727 6113 51SO DVY 4759 6152 10730 10052 EnleTPS TIP 1C66 10730 5820 5020 iSlfliCSn FM 1061 5688 7241 5753 iSrMnMVnJO 344 7172 05 20 6369 5430 SvSPGb BO 221 6030 5204 4833 iSWLQSSn KLO 46 5088 09 73 45B5 3674 Ear Sfl 2019 4174 5126 2738 ITTEd ESI 21941 5168 9935 7S17 ITTInds ITT 4426 9665 69 10 3295 2605 Uaoop DA 1438 3027 76 4213 2320 BEX EX 2834 3742 53 173 1241 355 knOSSol KN BOSS 949 117 9670 7984 ITW ITW 15810 8002 B7 162 3685 2462 ircrisbcs IGI 714 2820 30 4145 2146 Irani WJ 1664 3711 76 2731 IS60 WH 5J48 2094 2615 2400 hiacpiC 62 2550 39 2167 14B4 K3 Id 215 1863 1 5823 4230 htfTob flY 428 5518 4177 3039 NCO H 12329 3783 23 43 2285 1660 MirHds HC 78 1755 3175 1975 MaFd FN 3102 2932 58 2640 2411 WM32 UD 9lx 2580 38 2MB 1521 txbW TLK 1315 2022 10 80 3440 2075 hteal in 403 2370 JB 1635 970 hBacfri BA 214 1618 12 4144 3036 MK 6143 4019 160 1365 330 Hreon FX 5417 916 09 216 1438 766 Irtera fS 685 9S3 12 113 8752 6205 klgafld IH 10580 7080 BO 250 2119 1230 IngmM M 13895 1540 11 4 1350 1255 IRC 2332 I5BS J35 1506 1019 Hrkeepr KPA 1230 1459 21 2658 2400 IrrtppC KPApC 195 2586 213 1122 528 O 4349 634 14 3 1164 1250 hsMuri ff 214 1320 488 461 140 ES 1534 151 JM 61 2246 1680 WaclDat DC 2407 2041 1119 979 hCtHI HG 1433 1276 2059 1500 Waiien K 1275 1990 42 251 9910 7IB5 BM BM 64683 7388 13 173 4320 3524 Wet ff 7993 3518 41 173 3922 2420 WGame GT 19572 2823 4481 3120 HPap F 46313 3143 1J32 5i42 3127 Kftect RF 103S5 475S 144 160 3IB9 197 EEn 469 2553 33 123 2404 1855 hBpjdn PX 545 2062 47 46 1409 1047 PG 14328 1279 27 112 580 336 WSHfc Hfl 196 476 t83 1023 675 tffy HP 351 937 16 2400 1446 rtwQ CR 1103 2176 11 5232 3360 Invaae WC 2346 4142 131 U33 1331 PPM 133 1169 2172 1131 TG 2775 2351 14 514 580 228 lamina CM 2604 269 113 2150 1822 WA 1621 1900 105 5875 2141 fcscog PS 3859 4276 27 3109 25S5 lorMn RM 7157 2968 225 2885 1958 FC 372 2200 14 915 369 fcarMlg IW 1333 731 39 1288 953 Lurrhrt HIM 6042 10S3 5 2200 1623 LuxOfa LUX 358 2028 12 265 1222 734 Lyda LDL 175 172 142 3565 1651 Lymfcl LYO 23458 2482 26 746 38 Satn SFP 2263 119 tff 4330 2330 SJuarfi SJT 3114 4338 61 3247 2160 SanPaob Ml 384 2632 17 4587 3161 Sarcfi SNY 6400 4068 24 4000 2750 EFeBlTr SFF 220 3852 210 3471 2070 SarCrdOc SSP 79 2383 22 25 2673 2503 Sartfripd STOpI 240 8523 K 251 1613 914 Sacp SPP 1803 1086 196 2500 1924 SaraLa SLE 26931 1941 2896 1561 Sasi SSL 6993 2690 2850 1706 SaJyam SAY 3374 2541 24 211 2420 1565 SaueOarf SHS 255 1720 28 41 3940 2861 SauCrtr BFS 159 3533 863 2658 1533 SacnCpn 1876 1753 21 2575 1110 SchavA SGK 607 2571 04 155 78JB 5400 Schohl SHH 204 6242 23 53 2159 1656 SGP 41264 I9S1 26 75 ySO 4115 ScnrPpSJ SGPpM 788 5189 78 7838 5164 SLB 50337 7118 46 1216 825 Schrab SCH 61014 1141 19 31 353 2770 SWM 365 M85 25 3559 2461 SaAfcrfe SFA 11324 3205 41 229 123 SCO SCO 612 136 3536 2830 SP1 1056 3510 10 97 2615 1959 SbaSWte SCT 1689 2340 95 3031 2531 ScDOSein SCTpA 1001 2783 56 7400 5576 Scote SMS 1313 6942 82 5331 4473 Sates SSP 3433 4193 1550 1231 ScuJGCran GCS 780 1356 106 627 ScufibH L6F 355 II 752 62 SoiHnc KH 424 732 732 642 ScuJGov KGT 272 729 1060 766 KMM 266 1010 11 1274 1110 ScutAri KTF 585 1231 1638 1161 ScuSftt SAF 55 1530 XB 1433 1150 ScuoSSnc KST 58 1428 1190 1154 ScuoSMu KSM 58 1174 22J 2144 1150 SaaOrtA SOW 851 1536 J34 6709 4055 Seosorrtl CKH 650 61S3 35 2150 1011 SSBUeT STX 34183 1110 26 78 5500 4406 SeST SEE 3149 4910 57 1100 1033 SEL 137 1038 25 1247 934 SMI 703 134609 4254 3100 SarprSn SRE 7052 4076 15 638 540 Senttti ARK 1172 555 26 2034 1610 Sattxs SNH 2841 1345 17 144 2425 1195 Saisenl SXT 1380 2053 02 7182 4627 SojiaA SOAA 96 6730 1483 1221 MSFWU MFW 103 1151 28 10175 6643 MJTBk tm 1885 104B5 1374 1180 ISHMJO MZF D 1235 78 6521 4937 MBIA MBI 7663 5149 S4 IBM WRNA KRR OTfiS ltr 4545 3742 TPP 20M 4158 2835 2542 MBNApTD KRBpO 148 2634 8297 4619 MDCs MDC 2858 8020 2934 2365 MDU 28S8 2782 1589 733 MEMC VfrE 10356 1550 14 142 955 685 MFAMB MFA 2389 757 SS 2620 2450 UFAptt MFAirt 83 2580 3 906 123 MCH MCB 430 875 677 637 MGF MGF 634 667 6B5 622 UN MM 1362 653 650 582 MMT MMT 678 636 80 723 MFM UFU 275 63 7835 5633 MGlC MTG 5416 6455 468 4233 I9B1 MQMMrs 31758 3383 42 3418 2162 MIDevS MM 912 3106 63 5949 3566 Whtaes kK 2233 5130 25 261 1255 715 MPSGp MPS 4325 906 22 159 3700 2630 MSCW MSM 4190 3025 25 1050 885 MVCCap MVC 285 1000 142 3720 2543 Ifc0md MHO 1505 3053 19 68 2265 1190 MFD 353 2082 12 4640 MAC 2724 6660 44 3970 IteiCal CU 1159 4530 JS 53 3035 2600 MaoiHien MC 1127 2780 1535 1447 MadOCaln MCN TO 1507 08 23 2007 1936 MadSISecn MSP 283 I960 25 3361 MagMosS MMP 1267 3284 164 8527 60X0 Maydg MGA 1842 6900 50 647 840 ISO MAG 9784 2315 2241 MaguiBPl UPG 3234 2307 114 2700 1915 MawarTe MTA 63 2115 133 888 603 MffinajT MTE 282 652 105 680 4S2 fetrysa Iff 53 556 08 37 699 536 MjH MHY 717 633 JB 152 632 436 MgKYP HYF 1472 51B 3 1143 1048 MgdAn MMU 488 106S 07 4263 2985 JtanjM MTW 1868 3989 24 4116 2920 MaraCare fCR 3596 3960 190 5115 3806 MAN 3822 3910 57 4925 3343 MartjHg MFC 2412 4146 39 5555 3355 Maralrcn MHO 21969 5558 163 2600 1534 MarOB UCS 371 2032 03 173 2140 102 MariePs MPX 282 16 3114 1805 MarheMr HZO 1144 3024 49 2735 1430 TUG 465 2535 803730026853 Haikel MM 63 33493 7001 4435 MarMA MR 8162 6773 15 ISO 4735 2275 kfttC 25818 2735 4518 3708 tX 3856 4433 23 33 2854 2533 MarsNpfB 117 2746 14 3749 S3 MStort MSO 4671 2955 6802 4127 MarWM MW 3376 56 2233 1215 MVL 8415 1934 13 126 3843 357 Masro MAS 11800 3133 4660 2275 MasseyEn MEE 24944 3769 33 161 1072 411 MSK MTZ 2324 146 09 178 1116 1026 MaSdl MSC 331 1478 65 1117 1245 MC 1259 1517 24 87 2164 1534 Mafel MAT 27372 1760 09 43 3689 2540 MavTiie 21216 2883 77 3560 2635 MaaruS MMS 1218 3451 14 32 677 281 Maxtr MXO 45456 513 19 4086 2304 MayOS MAY 11799 3975 251 2516 921 Uafsg MYG 9679 1S60 23 74 2685 18BO MPY 314 2444 24 SS 76D5 6528 MM 428 6458 41 144 3300 3210 WComwl MKGV 61 3116 JM 135 3914 3217 McCotm MKC 2946 3139 2139 960 McOal MM 2047 122 3456 2S64 McOrtfc MOD 35103 2316 12 13 3642 MsGmHs MHP 12813 4155 45 347 4420 226 ttKesson MCK 23874 4239 SO 2355 1243 McMcfln HJR 1336 1831 09 107 3355 1579 McAfee MFE 11TO 25B4 589 421 MaWS MC 135 519 05 165 3434 8780 MeattVco MWV 6896 2830 03 3170 1355 MTL 1094 2568 42 5500 8340 MedcoHth MHS 6892 5173 3 6630 5170 MecbGen MEG 1788 6425 75 875 452 Mafiat IXtt 1156 430 141 4100 2680 Mate MRX 11753 3116 12 5544 4688 MDT 42037 5000 83 3182 2640 Msfcrfro MEL 10107 2834 3673 1636 MensWs MW 7511 3361 4333 2833 Uattr IKT 4125 Jil 4774 m Unit UKK nvR flnfl 4901 3134 Tenal TEX 3515 4013 44 235 938 550 Terra TRA 6070 679 12 till 2753 1101 TenaNW TW 410 2635 4987 2176 Tcscro TSO 13517 4768 32 3257 2171 TeWTech TT 721 3110 125 6901 3908 TXI 1370 54BI 18067 6535 Was TFL 70 16675 225 24 B07I 5715 TeJtal TXT 6395 7557 1160 705 Tra TTF 235 961 08 180 470 304 Thaaoai TGX 764 333 123 3038 2394 TttmB UK 10CBS 2648 32 94 3183 2119 ThrrfiM TNB 5512 2785 18 4166 2350 232 3956 66 2936 1755 TrmnADS TK6 168 2480 07 53 3648 3109 Thomson TOC 865 3325 182 3733 246 TfiorW THO 1192 3039 2 3118 2633 Tforrtg TMA 5363 2956 19 8650 2430 TtartpK TMAfC 260 2560 04 77 9329 7331 3MCo MMM 22323 7579 4284 2630 Trihtr TDW 6015 3178 3113 2700 Tfiarv Tf 6711 3228 07 4003 8630 TrrtrMs TBL 6053 3733 51 2950 2250 Trrtoi TKR 5026 2348 37 2282 1115 TiarOp TIN 5466 2255 03 83 1585 915 TianW TWI 1677 1176 5228 1737 TE 1388 5149 2116 1140 Total THE 8829 24S5 JS 10745 3710 TcBros TOL 19304 9952 31 2243 1779 Tcrrkre TKS 481 1918 37 1552 THinr TOM 3926 1104 52 2931 1328 Tcofc TOO 8155 2318 122 3386 2816 Tootefl TR 2153 2953 07 822 570 TotflEn TRU 393 655 11 5757 4928 Trttjirt TMK 4412 5243 02 61 3023 Toms TTC 14130 3118 157 468 4513 3131 TorOekg TO 727 4452 10 2500 2465 TcrteeEn TYY 193 2475 15 3135 2225 TcrtiseEn TYG 591 3065 12275 9154 TbMSA TOT 6678 11804 67 2666 2089 ToBSys TSS 2680 2231 39 t2S 2950 2400 TvvnCty TCT 313 2143 132 8234 7095 TpyoQ TM 3726 7105 65 2650 1481 ToyRU TOY 8439 2645 2SL91 1251 TrammK TCC 3860 2349 137 468 2664 1938 TlQSg TRP 895 2655 1681 1164 Tiraatag TAG 154 1679 12 2366 2120 TraWre TAJ 59 2235 14 1941 1561 NftssCifltl NWS 38843 1731 35 3232 1634 Nsongs NXY 2843 3178 2490 2042 NSouce M 6754 2464 85 1740 1427 NtMCv NCV 1733 1522 02 73 1534 1140 NCZ 1143 M59 04 84 2512 2350 McrAHn MAI 638 2250 39 41B7 3237 Nicer GAS 3129 4126 12 54 va RHRI WKF ncaa 1805 933 99Certsl NDN 2895 1235 08 63 2781 1930 NjppnTT NTT 1814 2120 6423 3415 NcbfcCop NE 13730 6320 7883 4865 NBL 10664 7630 tat nm inia WTK RTDI KV 1525 1205 Ncmra 1382 1218 20 1 2109 1542 ftoaxla WO 1413 1758 39 6668 2500 NcrfcAm NAT 685 4214 7020 3606 JWN 10692 6667 171 3399 2477 toftSo NSC OT66 3001 33 9094 6026 Norsk NHY 142 8984 46 24 51 lit MT IfTNIS 5m 837 583 SraCp SO 27224 736 04 23 1330 1112 aoiar SVW 6697 1340 50 32XD 1580 7EfeBi SE 3146 3034 71 2173 1470 SJR 451 2038 JH 2330 889 StwGp SGR 3107 2040 5172 4219 Steffi SC 4240 5732 3081 2505 NafikBcs NFB 16884 2752 25 2122 1717 NCESU NU 5046 2085 5239 3861 HBP 560 4910 5815 4954 tatrcpG NCC 12437 5460 17 62 I39J0 12300 taGrpS NOCpB 107 12333 242 616 1165 L50 NRF 450 tO70 23CO 1203 NWB 357 1221 22 3809 2884 NWN 1510 3744 368 5220 2780 NMCren NCX 2620 29SO S 57 5033 4321 NcvartB NVS 7232 4765 37 218 5804 3110 NnaSBr NR 3539 3170 2645 2075 Nwefcn NVL 2002 2511 63 6010 4909 NVO 316 5103 3353 2301 NSTARs NST 3195 3020 82 2115 1626 NuSHn NUS 2941 2330 110 6553 3627 Nuccrs MJE 26291 55 4252 2452 Nuwertnv JNC 9258 3728 1570 1386 NCADvA NAC 670 1551 J8 I5S3 1149 MOO NCC 101 1485 11 1523 1345 NOAI NCO 52 15JXI 934 873 NCA 284 988 32 1585 1404 NUC 79 1527 1546 1163 UCSO NVC 81 1510 24 1586 1322 NlOwsDw 572 1520 OI 1545 1175 NW3rvA MAD 461 1525 7 2010 2000 JLA 4825 1986 14 8 2110 1959 Nuvepn JPZ 1082 2309 23 2042 1903 NvEPCpr JSN 1467 1953 07 48 1493 1323 Ntffloal JFR 1407 1333 86 1501 1276 NuiftOpn JHO 1073 1111 05 1640 1395 Mfl rJCF 149 1552 32 15 1424 13flO HW HUP 70 1532 33 11 1567 1118 NCAP2 Ma 71 1478 1630 1410 MFLP Ifl 65 1149 S 1620 1409 HAW MO 983 1562 03 1589 1167 HNYP NNF 130 1579 XC 1425 1251 HPW2 NPX 654 1367 1143 1421 fMnCI NO 174 1116 06 1145 1355 NvQ NOM 399 1519 46 IS73 1436 fMDPT MfY 241 1573 1732 1387 rMJAP NMT 148 1600 1625 1172 NMP 103 1545 1586 1337 MAW NMA 218 1589 1125 933 IMU rM 67 1070 ISO 1318 MM HJO KB 1473 962 169 UrMiVal NUV 1530 953 1533 1339 NO 201 1527 6130 2646 Shrran SHS 61 5350 103 2616 1430 Shpfil SR 1639 II 2670 1375 ShopKo SKO 1388 2415 4678 3626 Sturard SHU 430 4555 13 2114 970 Sbate SC 5717 1663 129 8513 6522 Sierras SI 2102 7378 72 3919 SeraHS SE 4300 7134 1305 751 SerPa SRP 3853 1S64 113 2223 1107 SgiaGps SIG 69 1922 37 680 232 66 StnGfSh SS 14362 71 O2 7406 4165 ShlonPltp SPG 6233 7167 08 6288 5250 Sincnfrt SPGpl 2383 6157 140 3828 2580 SilpsnMS SSO 1320 MOO tm 960 736 Snpp SGF 97 889 JM 93 4520 3028 SrcpcStrg SH 149 3160 SSO 634 SSrvaT SF 4137 8J7 SI 171 156 Slel SVW 6255 204 06 166 733 336 Softer FKS 3832 448 1339 737 Soda SE 796 1302 12 1630 1060 Skates SKX 705 1174 SS 44 4225 3519 SKY 112 3839 31 174 1772 8B7 Srrrfn SMF 1053 1189 57 5920 4li4 SmWN SMN 319 4880 113 3280 2162 SrrlMO 4117 2642 37 6623 5160 SH 10976 6400 74 34B4 2127 SrrtUT SH 7025 2740 CU 5155 4080 Smxter SJM 3730 4740 29 11 3140 2715 SnapOn SNA 1305 3337 29 I04O 3112 EoSJM SOM 103 10103 72 316 108 Sotetn SIR 45602 154 12 145 2543 1734 ScricAll SAH 1500 2120 38 180 3024 2453 StrocoP SON 3122 2610 16 104 4131 3235 SonyCp SNE 6003 3430 38 246 1924 1347 SOHyt BO 2343 1369 31 6303 4235 Sofaln SJ 351 6050 140 3488 2867 Sottfo SO 22414 3486 106 6650 3576 SPeruC PCU 7021 4820 10 2675 I8M SoLhCO EDO 3954 2480 154 1736 1118 SwSArl LUV 43120 1177 08 2635 2270 SWX 5410 8548 JB 4515 MOO SViN 9731 4140 12 43 8380 8005 Sowflon SOV 19608 2144 38 18 2825 25J34 SoXSppT SOVpA 8665 4633 3742 SrwaSs SSS 355 4485 55 1630 930 SNF 184 1268 315 2831 1600 Spattl SEH 4060 1801 6937 5115 TransAlH TPH 560 54S3 78 1015 509 Transmcrt TIC 3518 909 2725 2165 TLP 577 8550 5819 2534 Transom BG 44021 5596 32 679 178 TrGasSur TGS 131 531 21 35 2438 8138 TPK 1589 2222 855 2071 1437 TG 667 1505 rH 60 3325 2935 THSWI 10158 M55 528 5425 2429 Tier 1WP 5738 2475 28 26 1845 1579 TrCort TV 1328 1780 S 5617 3123 TradH TH 5838 5430 1656 951 TriareA TRY 256 1511 1540 962 TrircB TRYB 615 1353 156 4585 3502 Tltrre TR8 12634 3658 06 53 9585 8ia TXA 53 8500 30 69 3621 2252 Trifiyin THN 4216 3173 161 4140 2902 TliiTlrl TGI 592 3314 57 3D5I liTS TiracPr TRZ 3039 2U40 87 1145 1452 Trwnel TSY 2432 1649 M 39 8545 2215 TratplA TSYM 90 2359 96 2560 21S2 TrsttpC TSYpC 111 2115 01 4610 2650 Tste TW 2376 36V5 13 2190 1601 TUP 4231 2285 13 144 1586 6S2 Tuteds TKC 4074 1238 13 128 2139 195 Tuteh TKF 388 1522 J3 1495 1239 2ICerthi TW 490 1470 167 SiW 7777 TmM TYT 2115 1261 AG JLG 5805 2706 IB 2631 2553 JPMCappf JT 186 2555 SB Uta MM PUhnCh PU fUK 35W 31 2633 2503 JPMChpU JPMpJ 554 2590 04 7 2565 2146 JPMChpK JPHpK 613 2435 02 2534 2420 JPMChpP 1132 2527 IB 2653 jPMChfft JPtipf 209 2530 14 2530 2421 OPMChffi JlfV 393 2512 3152 1913 JaM JBL 18503 3104 11 4135 2706 JaddnBoc JBX 2689 3101 51 73 2553 1S32 JTX 1835 2140 S 5725 36B5 boobs JEC 2287 5145 1145 730 Janizz JJ2 4994 1081 16 100 1836 1260 JanusCap JNS 26117 1513 47 16 672 573 JaprEq JED 282 605 37 IIS 1144 985 JCf 224 1070 09 5236 2330 Sdai JAH 11625 4948 23 63 4320 2775 Jsfties Jff 1534 3775 24 5273 4600 f 4015 5070 271 3930 1435 JCC 122 2533 60 3059 2336 JAS 758 2533 1005 525 jSalKJ TYL 819 737 52 2128 1167 Tyson TSN 24648 1744 55 1939 1530 UStoUlnYSI 6880 1906 71 75 9019 6482 IJBSAG UBS 2556 7756 IB 2630 2523 LeSFrJrjp UBSp 58 8587 W 15 2589 2400 UBSFrJgrJDUBSiC 260 24B IQ 2735 1523 UGJCcrps UGI 6086 8170 148 3640 2131 UO Ud 1685 ton 5465 4450 UlHdU A 276 S H3 2405 1802 LPMKy LPM 749 1913 3639 2840 URS URS 3706 70 8380 2255 USSttan USS 155 87jOO 2560 USBplB USBcB 78 ZiSR m 21 2634 2S10 USflfC USffcC 10 ig 2961 1860 USBrU LW IfB 1869 600 USeC USU 5C05 IITO 6026 4635 MmGn FJCY 803 5477 ntO 103 5351 4451 Memdd tff 2S3I 4828 27 70 2115 1205 MeridGU MLX3 7318 1764 46 145 902 177 Maiftes TMR 7391 517 12 154 501 kteSttp MHX 7132 861 8503 354 Madges MTH 4416 8000 15 41 6139 4735 MaiCn MER 32468 5431 10 11 2565 MERfB BOX 2646 2fl 2810 2623 MeitpC MEBpC 66r 26B7 JB 42 2720 2483 MaLfffl MERpO I223x 2622 21 2760 2500 MerLrJE MEffl 196x Z632 126 6338 5037 JcfraTO JO 8303 5545 15S 4000 2907 Jbnesto fff 8459 3074 4845 2616 JsresLT XL 2596 4425 34 1899 1505 JorrdCm ftl 1533 1655 28 84 2366 1544 Xfeg JFC 1333 1752 2160 1730 OuakaCh KM 403 1740 25 6338 2637 Guanos NX 4453 5075 964 527 OuartaSvc PWR 17518 858 24 319 207 OWJSS DSS 4381 887 102 8450 1733 OueWWd IOW 1M 1934 1725 1112 K2lnc KTO 3180 1271  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication