Washington Globe, January 26, 1825

Washington Globe

January 26, 1825

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Wednesday, January 26, 1825

Pages available: 4

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Washington GlobeAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Washington Globe

Location: Washington, District Of Columbia

Pages available: 14,856

Years available: 1823 - 1939

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Washington Globe, January 26, 1825

All text in the Washington Globe January 26, 1825, Page 1.

Washington Globe (Newspaper) - January 26, 1825, Washington, District Of Columbia mm ; ^»ifcfiiiflii ,'V ^-H"'-*.» -,.¡*v» ;• - -r«'« * I tm^v ba' I 5' » 1 T ;. >, l,« • • -- t ,, f. , . ; " t ;*» ^CHitiji-t m-Jt' I ,-f . 'j-tfy-Ti 'o v . ' * , - % w' ■ — it^mmmmmtM liPi^PPPIP^ilil'W, tb'.ti '»>■ .a- <: ^MSBST* «KIWI NI •flki&'fti I ^^yyij U Hi'-r^ * Hm m'dn'ifti iMial^ sire«!, fti»«t.t|i., 4 ,, . ti-otiwk»wtcjiila Biìéw;^"^ ■ ^ • « - * mm. If,-li«w'^" ài ^ Mm e» r1 M ' rWiwMp! , ni . r-^rnm if iW>H>iHr li» ; : f? ' > f • sesisi: SOWOM WfflIT, rne>M — ^ FLANtOUMWeì iwiHBiè-'INled' I jMvkìiMttl^MMtl VIH&ltWtlf' ¡te25£LÌÌ?' ^ w1*^♦Www® wtté mùéf .Bwflei^tMfetilk' Itàr OrittnM^Ar - " Milita . «a, wen ilvéift •re «roettlfef'Otàti*^*^ Tbe ir/ v»i> ^ * .-jr. v.. ■■ .v.i'V 1 '»yj1 ^r— Mtefor Eahntjr Om .MS. «»d «ti»y link», flk»H%«ad pror., fcp ^MtdhisA VIWIM^ aikIQ m well ti 0M éortett M-'4M of«UP p«ft-tkÌ»MMI«. fttaÌTON. :. jfH^intfjalt flirtili»-»Irtiji^ V 1M 4ó0ljft, «HfelSMt Itknr-iiit.Al. pento in óolit ueéKfFKi n»turc 00 Uve cMhelppcof erejry "Gn^éiéoftWtJ] mTr^Wiwn^xt kmv,ii«QBts?«,bri jr. tn**#ic oo«« « » «m ^«(in^Nwft^A^efMSr^ WMfcifl|«a. « . u« oTe «he u«t </cvety fMtt^, p«r-- in the tounUr4 ft <» writ- K ». '' «l* '* nmc-'W it. tM' MbeWi b ii» gOod^péwif, Iw WI trfiikéfe «M in1 il '«è B* af Ckd*t*s notd. w. KIHKWÒOD, C^Btroflltliilfeettad P«nn. JLttwe, Ageat for the Dwtriet. iTdeitwiih.) j'm Hii "n >i»r# ■ TOftSXLR, T IUbMO 1 TtfRKÉrS ANNlfÀt rOlÌIt ROUmif AC » w,, .-•-Vii .< fltàG^ Or f*AMU between 300 jS^nfad tFTitllSffìT^*Pa^M£TriiWtll|M OT^VfRVv^Mm^f ftft _ »illiwoàgl* "leÉtiieellfe ' .........rite.**'; «' -" •^IfelSWitt'^gl.nii tirtiWlf lilliiii -fftifA «Iwwi»imi 1 »1 mit (fcnèy» .. .,..... . . Ftètfgtié^ «Mt Df.D f $ rom». fàquiw of PCWjf., nnwlmilliii w< lini II ì 11 ni r III 111 letter at Pis MbwÌRfec^ Ufetum fer tÌMW^re«e> ««teW. R H. STU.VUT. { JL dMAed patfona«« w!»ch hw ree«iv«d, - Tfe»»«>Wqf#U)ck ipitiie | wwld ooiwwkr tiUntgr&tod* tm.)<mgtr+*>rtntH " t,-fft l'ili ir 1 & u. B. publi^y auod ffnrfeluity heUuntsim ■ 7. ri r - ■ -—---—~ I DiMtiet tifColviDlMi »nd ite vfemty, fcr tl^ir p*t- ìtom& vnd mmp«*. Ite hasbCT mfirm yaitfiriiiit nf tnnrr nrr pitecùler of tfce Ufce»wnfc««pf ,C<*gw^ «n4 «th«r geatkmea -----' - * Èf fe »kalMi»«»Uiuhle Andfcror^f Owt l»M wiiliU* quuprcii|>pnpt Wi fi» atoieiweeif Vttt^l «ROWB TllKiri,EMiU9; ÈTBOOIC, . ., . Jtert JKvj TASlA^t >.' The. dm» kinvMrMPh , . . . , ....., Allo, «Ite *mààt*»hV. da-. Md kdy'« • • à*J hwiMt mdiJFcreqMi^U», **which «re l)fMU,j tifoHx got op ift i^t iwtwtiwi Md fkocy ooUred.1 «wUbfe ^ ChTMimw wi offt^^: • ■•• ^ , - > C«m«*TÌ . , IttwdT: 4 UTIptlì 1- The Kwy.'Mt». v , {bravar of ^im'i NMil Toice Of Gre«t BrltMn, 4.. m t 5. T«<ppé>»j5tfelnjTwi Annjr. 6. Jta^t jiraai n Log. 8' TW . ** p*rt «r ttid» eWec by F Oirtrirt pre- ^dirofWh«^, Ti+T? l^ofcSon, ÌtiiSt . . -, ~ ___________ t mi%** iff ' " " «u, __________^^ Hrf-11 t • j^sfc*** ■Mtt^Bo^V^ ihiitf > wfciìl w________—_____wwJt'rf sÉy^ «t^ibr^gMhna^ «»'«MAt-cT v .1>IÉliÌi)lt ■ QÉHÌllÉO tifili r^ rTIi- ^ «pplM fa '■nl^r, mtj pdlpM»; tlllUlt i-fBK^.-.lg^MnP" M irailMiHftL** ^IwiMèiÉiiHey/eàÌÉIIeliifcte? ipÉl JiftPW^WM^iOOWiiJM* MÉ ^tilltMf «Ib tl,> >B||iiiri i1 im(iéìi; fnr ijlrtn r^tMk^^ Ti» 11 ÌM^II tii^ce fluittfril'' Itf MIM ÈSI»JÉfitij¥ lift UlWÉl ìfté wa-ioHtìNrh^tìS per-:>hoWc Mttle vfttE à ìlOHON. w hÌélViénds Wtnu« tlie tury, ft the Ivwut irinf^rtRóoKs. '--lift And ^oc^r 9t Hwè Tl gii; mdonwa^ie Ihenws U>«t has m nrep«ted »t «U tune«! wiU» tAw _ ________^rLi»t*M«t<kspateh» to 9AOB or«Uierwi»e*)tMtd«p ^teMnS*^ • • ' {■mfclwi^MW Pijf k» mtfifr&mg*- -He «MI «Tthè WridMÉs »f [iJki» y4hprt»i»|>tm<iks «ttaod »ny gtàifero» w»o ¡mm***,***** IftMtm^a«, W byiilrSltewte. - UrMeni^d^toeof^nobtertofbwte I tabbed bf 4 \ ' (t*en* He mene et rally wwi «watly hopwk tlÀW^^f^Erfi^ [jr.R^^vvHoiiftw^MwtliMiulduty, «ad VvÉtotàè, Ca^Hif» Vyfa***»*WWMÌ | ^«ito hUi»rhe odwtirìw pr»ati*4 hi» proMan witlml- ■Wi.fHWprlii rtliwjbM» k ff, a |«MKt^qnM|iaed«ao«M in «Mjy^Uiet in Kuvofe^ Al^wrfiogi^y M the^ r^*» "T* t uSkjwtog» àf Jtotoy m»^ jf*l wHb yb*jjMìc*m for ywpiutt in tini e ooewUnUy for ola.__- • oT^ *odpwuwN»r {he iewee /er hi*|«)Ww to ».y r he trilla , Tobmec^ifh^vmUI «C ^«w^MnMI Coo- (wi.l>et<f f*rth*r (voHxity,) th»t hk WWI ? mr i» Veterinary am etwN W IntlmMiM «ùl, «k the «U Ainr bctwroUtfc tfid " ; «mie. - 1 » >1 •t the. Wiverihr Ciratlattaff nteètet«}y But of Oi^y'» Unteli vt Mm ediMraumd nrdanèeeCetaent, fér rop^ntisrhw-l «htw, «MuW^ W(M» At^aUtaoUft] MiihAgaftf, «eti>)»«n4 Mockery ef«iì-Mind^««)] ntMrtf dtmiftìM uf fimey «MfcKpiit «fri__________ in Éftt»H for rrtwlingu . Jàn.14. • 1 v»nd«d Mid ehif^H moderate, for he thiols nuMUitiN^«UlM»prie»4M*dMtremt>* «hM^jiriàirtnoUmn ofScio, DM ed«or«rcdlfit)»llH:m»iHiC^tem». j think^oething «nd »nntherUill, "Hwi^l^HiJ - v-., IHOY» off v Veterinary 8««co«uid Hot»e Shoer »nd ,, , ... --,-- ,. ftfr**^,-*^ {Don. J4--e«3rn ■ Mh m g«iw«nl. tlioMceef à>e B^^ttp^ay ìbl^oiyi»^ I ^O- «iMbhw»« NV ÌUkaé^mm'àut Amenìoiik «W. |Nfljiiih»ifci. ' • , ^It^op^tipn ifcafteninuned'ate» Jhe Uni. utiy^curfd rheuwróc m{bw>»d twenty IkounL » ^IKpacDcft •> one (|f u(t,be|l „ ¿w io Sè^ l^Swi^1^ Celebre« et fiiterwntM «ree fo» ^ÙKfr^i <|u> k» ant dcci4tefc,r , TW. Whti«*ti<«ìof thk wprk. W««w44nced in 1^35 etAhe «Q-n-J«Hijf.--, pr.9es «fi the jnext remnrjteb^. Jnw oy»e» Jffpml . - - A| thee^dieiV period of Rrwch RecispuTe») Afiwtw ; Imi »—cqtnpjeted Xferl Affici ^ , ] ^»pfe«***.«U^^qMj^ ■ bssrss5^--------- Sdt>U«enf»U(4ly w>4ff*vp»bW*ptniu»ihOWJ?sr*-I r0^11 R**®10^ w>™»i «weH, fkc« to ttif Henitef " * ...... ____tji)' (rthtn*. in fumànthutt fu®« WAjMMTM W. »T^HK»^ ^ ¿¿ert^ejwmnlné # OkAOIntiiMin^e» th» «wr l^SSJ^T^ ' «1 éflt * » < '" Knr»j ^-------—■ ^ff^H^y»^ ■ 'Ti -i '■ Jsn li-r DIiftAHri T^ ,, a ft I» eeited from h« fiiiniftt Ij^ejae'^i' ì iitfjeyiri il i^tlie * n .nwit mMà Iw »W,nÉ|ier^énd ^r^'jj&tì^k^fÀk nam mnmmr m lUryffMn^rltWÌ««.' I* the ft« -eeMMv di« «bft «bè^ velvtf In^D^voM fkl^r 'Wttftt ' MWiot ! ■MtMwinntt^n»' ,wwi».jÉipnn uno wf ulM nM^k^BiidKt ffiàctW ^ immàààimi**,a^Whrf, » enakiìai^nfct.,^ ^ ^ On flthBtreet MS^Pn. UbMW mi IHlkè^S^niKfS^i^ >, ettejfc» nddite^ ^r--—" j v^ve^poclMtiPtlves, «àd^jnir« Ibrthe •Wrfc^ri, , '..f «aeortffd ft^^dktt^ìefb^M'.of JProfcadìag» in CmgKft U) féLOiom toA^ Army w>d Knrjfi Awnr 0««» . Army M^CM rf; ___ Ordw^ ReM]»lioo«t Den^h», . Subecvpiwi» ni «dvsuv^é) I '«if« »eived br THÒìfr&m ceneived hy BniTISH for ade by W. RIRKWOOO, i^rt' WoWn«' -betÉHMuf { ,ìmi.' •«nd Wtt ttrgm W«*»4 wee«*1 <|«NB9t>trH9f * " riiiftèìi pf i^iU^ipiaftiii^ iaicnoe fbrtbe noemftite* tv- ' W* W* wtàOfOt**' , gyi>" ^""J?™-1"" Ì<rf tbe w»1theq«%MUÌ . , _ . 1« not'to % in the xf^d bv F. TA*L0)ìm >tÌthè Wi PtfSaSF JfOUEt^f » «ortì, iti two tffcfeoL n lio^ id 9to)s , by morir - Ite HexieMt 1 ^ SmiiWeifitbM»^»«« - 1KM; ti' Str «Me'voL of &'<s celAratedC^n»^! S^^^Jf^^feW*^1«!1*^^ 1 Wì 51 . tkiMXetter'^Mteft iitó^jgi ^ ...... Com^ocàtipn ofe^UtofetfyVAÀìr^ ' ^ » tndj c^i ^ ^ I'M , », «ni item flrilim^r ÀI «èhaw, ¿nd r«BÌ. or <gwV «i& be réjeeWl: Vé MwC^elM* of the JVnry «Il oft Itet ^ plWttn^ b^^ anf % St tiM eiacM wd w of denomnintiott« khJÉmt reg|rd to . faWmrWtoftliyM» p»0eA l'fy/iifftnp» ¡3* ii» Po^tr«^ •¿fHl'l«- tir?» lÉàMfiiMtnltla h^lirmi tnveb^m)«!.«^» Botto» 8M# Imam «ai ln-tiftlf.-«ki&r TlMt.«^ bt be' aheeM likukt, tò bnd «Kthn «teMUefad retai} 8tctie)i«y«nd ■i'".-1" " ........mi*'T».«""■^w, : i' Vu ■ l'.flBàftoefi ¥e, wkt^MMri "V Min«" JAMPRie, "^TWRt-llijl^ m »> > » niij.ì^^ ■iiyiMii Jw» ; j'ii ;

RealCheck