Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Argus (Newspaper) - April 23, 1974, Fremont, California                THEARGUS Tuesday, April Fremont-Newark, Calif. Monday's New York "Block Exchange HEW vottic tun) m X J> m D-E J-K-L OamF 1.9M OtntufJ .M n ACFM 11 t 5 47 1% 3% f JV4 t W WA-Vt CafcLT 1JW 7 CatotCp.H 4 M -S AkMM'1.2? 7 AIHGM I-W W AUPpf IJI AJbartoC .14 t NbtrtsrfI..J4 11 Aty t 14 Alco SM .40 5 Akon Ui Ut 3 1 QU I TVi ft im im A n jv> Itf U SP6 O 4- W, 31 U 11H Ui 51 1ft 2 U, n im v. 11% 13% Canan WM 4 C44H Fmane s CaMta 21 CaraBr -Od 3 CamKL.54a3t Camp S t.tt IS CanadaSa 3 7 CaaPK ,4M 13 M K I.H 11 1 .30 14 UpMI r.JSd 1 1 11M IM 140 HW C% 44 41 Jt 14% 34 MW m 34 )4 14 Vt 11 4ft IM t4 21 Vb 21 DorkCp JJ S 3 ttft WA DOTMvC .13 7 M 4 I Vb DtwCp I.H t It 41 lift- ft 1 772 44% 43 41 DPF IKP 33 4 3ft 3ft 3ft Or-m TJt It 4 T JO 13 47 45ft 45ft- DTK pf iNYSE 15 most active HCW rODK lUfll TM IS I I M.cvpf J O.-P n M -u-v OwTm .72 4 OMftCF Jl 17 UMM l.fM 7 It IM Mb- CarHFrt M 4 11 4 17% 1 7% I 34% 34% n 4% 4% 41 33 H 1744 17 CarrCpl Vi. CarrGo .IM u n v 7 W KVt 25 V I 3tt Wit- V 130 3W MVfc i im t Ahtj UJ ANMCh 1J2 11 .41 13 MJ t 4 14% Wt 3 14% 3 140 41 Vi 'tm 41rtf nt 493 7 1.40 11 Cp 1 CBS 1.4411 1 CC I 1 4 2 t S tJ 13 13 si im tat St% AHiuJMpf 4 AIM S-iprnM 13 AftrftfA .U 7 M 7 I 7 AKoa 1J4 13 240 AmalS 1.49a 4 3 II AfltfMC JO 4 .20 4 IJO S AHlSpf AnuUrFl .44 1J Am AlrHMt AfflBak JJ ABrand JVS4 Amftrot t AmIMt .13 7 1.2) 7 ACanpf IK ACnMt 4 ACHaln 4 A Cyan 13 ADrtlTH .41 1i Vtt AnEkPw I A FMm Ja is AGnM .43d A GnSc .77d a U'A 44 s 11.4. 'A 3 44 3tSb  H 21 25 S S M lift HO 24 14 21 4 II 12 11 4t 24 Vi Canea In JJ I Ctntox .Md 11 l.n I Can lilt. 1.10 U Call PS 1.2J CWUE i.u i CnMPw IJ4 t CmtSW 1.11 t is is Wt SO-X. S9-A n M EUGatFI 3fe M fal 1 24 E4rtnCp iJO 4 Ecfcd .24 22 EtWNC .14 11 EdwtbV 1.20 7 EG C .13 14 Elacl Auac Co JJbM (Pact Mama ElM F .ISC CtntTl I CtTtllM JJ Ccuna .t) S 77 IjUj >S 44 II 14 rift M 35 U 21 UT 1JV. I4H W H 41 14 It ..1 Chadbum pi OwivM .tl 7 Qua pf ijg OwnpSP .SI II Ortr C 1.1M I OvarVNY 1 4 ChMFM .72 ChaseM t OilMrJ t33d 4 CMOcr '.IM I Owtua JO 4 ChwNY t OmCp l.tt I OrsPd IJ4 23 licI JO 1 37Vi J4H 37 A Mtdfccrp 7 AMrtCi 1.41 19 AmMM .IJd S AmNGt 2.S4 I Am Am Skip II U HI tVt ra W R 34U, H 7 7 2S 11 13 Vt ASflWt MO 4 341 23 Am .7J 7 3t UH 4 54- 54 54 Jt U 11 Ik AmSfer 1JJ 7 33 t Vt AmTAT 3.9t 13 540 4t 4tVi 4t AmrtTpf 4 3J S4H S4rt ATTpfA 1.44 7 44 44 ATTfJS Ill Am TIT wt Vt 34 M 4 14 fA Wk tVi AWIr pr IM zlJ 14 M 14 U Anwon' .72............... JO t AMFIn U4 4 Antfac -44 7 AMP IK J3 30 AmptOP M 5 Afflpfx Cp, t Amp Ctrp-4 7 3Vi 14 f I ITU i jm 3m JS 7 Co 4k I ApadwC .41 t Apcaoi 41 Aptca Csrp APL Corp 4 APLpK T.94 AppltoJ Mg 7 IJI W .M 29 Arcal pf C 7. ArdwD JS II Arctk EMp Arhlar -.72 5 PS IJI 7 Art ftttt 4) ArtLaG 1JJ 7 Arkn ftttOw Armada -Cp t ArmcoS 1JJ A Armpf l.tt AnmCk H 1) S24 WA AnnCpl 3HH 171% H 21 17V) 17% 17VH- M 3 IW Hfc-t- '.t m It 1J14 4J II 11'A 14 M'A 13Yi 14 'II If T3 II IV? IV] tl 3'4 3 )3 Ui 17 m 1 4'A 4Vb tVj- 242 22V1 21ft-tV% I 2tW JTA Vi ArvttOM .51 U ASA Ltd AM Oil 1.4) 4 AttlOpf 2.4) AiOrrG 7 AsSprg 1.10 4 AtMotw 4 Id AlCtyEI 1ft t At RicMM 3 Tt ARUi AlHc pf ?AJ AlMchprf 3 AKM Carp 34 ATO IK >J S .IM 31 Avw Carp Cp Avtt 29... AvtryPT Ji) 27 Avk IJK .44 7 Avrwtlnc JO 4 n 7h r 1.44 31 37 ITtt 114 N 73 M 1 'A 57 34H Vt 4) AltK OH4XG- 23 304 B AWil JO 14 ftakiic In .14 IS BatwOtl J7 22 BaUCorp JJ 7 S4HGM 7 IJ4 13 Banger Pn 2 .2) 7 irnd M .43 11 13U 2t BaxttrL .17 31 41 BartACff J2 t 1 5% Biarlnr J3.11 feat J5 11 BKkmn .5011 BaekmO MO BwcKAr JO 4 qBaacfi Crt I .1Jb 11 31 I ttitdm -U) I Bridgtl JOB t kmCppf 3V. BMSM .77d 4 Ol 11 t .74 I kVftt M 4 MMCM JS 4 25 JM IJI 9 5 7 r Jt., M I JO 7 Maw 1J.M S .79 4 24 M Vi 33t 13 27 17 11 1 Vt 311 4TVi t Vi 55 rtVt 37 37 3 K CMMIIw Cp ChiMHCp p( Ch Pncwn 1 ChiRlet UP Rlct KW ChotkF Jtt Chrli Craft OvrflCr Bpf Onma JJ Ovomlpt I I I3V> 'A I 31 31 W I IS'A I U'.V- i iVi j I lYi IV, 1 DrtrtMCp 1 'l 34 K. DUMP t 4n 17 tM DuMpf L7t rtW It tt OgkPpr 1 tlfb .tt 10 40 Oii.pl aM 20 7 M DvtHnt IVitd M t ipJ-TA 11 49 43 41 m 2 20 tta 134 W 41 2M 37 C 3PH It IflO 23% 23fe-l 4 11H 1JH tM- 4 Vt 21 7 2to- 17 14  CocaBMI .40 U Cokrwflk .34 4 CataCftlll .04 217 Tt Jt UT 17 GaHlAfc Ji t 31 CONiM Food 4 14 tft Cat Nfln JO 14 131 Co4anS( 1.TJ t S JSVt TV. Cart [fltfui 1 CadpTA 1J4 CaUlnpl f IS 2TA 2W 11 3J JTA 37M 37W- V. Jt M 17W- H 11 4K 412 W 74Vk 43 JVA Vt JIU M 11K 7t II 113 U 43 22 IH VA 121 33 IM It 4 Vi, IS ITVi >A 331 I 4 2 fc- Bd FMCtCp 4 FUN Attgt 14 FMlraKp M 4 Hncl Ftd St 4 Ftfdurt 5k 11 FtKhfc IJO U Fit CMC wi Fdinanu l rt FjUfttg JSd 11 FtN0M 1U t FflNSBnc a I Fipacp ui ta FsFMt JM 5 FtlURIE .N 14 FilVBk J3d t FlWHC 4 .tf U FHntrF JO I FrAarSc .14 13 FMIEnt .12 13 FtKTtlNg .W I FttAl Van 51 7 -I M 14 M Vt n Vfft Ui 4 21 22 5 IStt 7 71 SIM 31'A- U 1U 2IS 22SV-1 34 4 4 35 V, 3 Wt 24 Vfc t3t 14 51 43 34V> 34V) ft t 145 t'A Sh 4 31 41 U T M 24 14 J4U, 42 W n 11 ii n t VXi t t 2 KVt KVt 25U- U 3 13 144  2 >A 35 45 Vt St V TVi TA TVi 25 J4 7 Jt 21 MHMV JM 4 MatW Inc 1.40 NUyarOs 1Jt tl MCA Inc t 4 McCroy I JO 4 MtDrm 1.24 H HOWK Fatal II HovMFA .K II HMtpf IVi t JO 11 TdJ .20 T3 .73 M Hubbad 1J4 19 HudSay 1.40 5 McOwD MkGrEd McGr W Jl HuglwT ,13d 34 Inc 5 HurtaMC .40 7 HvrUCp J4U Hrdrcrnt .14 4 51 5 4ft 5 MEI 4 MUHSnot M 1 4k 4 Mtrcttr Jt 11 Marck tdMlM WMlTor Cp 4 IDSWJ JOd I IHOfltn IJO 4 HtCanpt M Pvr IJO 10 MPwpf 2.13 IIPwpl 4.11 Z24t IHPwpt X74 Ntt IHTToorW M S 34 ImptfM Cp 4 INACp I.OSd 7 IHAInv JSd lad MMd I 4 i 2 I Cat PiclurK CoiSOfc 1.H S CahMA 1 Va S OsmbE LSI H JJ M ComSlpI OmrEM 2JJ 1 2 CwEdpf Oiwpr CM U CwOHpl 1.72 Comu4 JJ i t 33 li'A WA 74 14 M 71 71 Vt K 17% 37% 37% 3 14 21 22 HW- tt M 34 til 3 31 31H 31 S 4JH 39 M Uitt CanAyi In ConaMI IJ> 4 I.Ha 1 CMTKC M 1 Can Ed tJJ I ComEd pt 4 CantEd pf 5 1JS I Cer) Frgl 3f ConsHO 2.13 t CaMmPw 1 1 CM P pr CanPpf 7.45.. 31 4 ir.% u n i 14 O4 II'A It W 13 41 U--A- 'A 7 5J% 137 4 Ufk 17 1M 32 ITVi W Dlitlkpf ST ST ST Fla Gat .n S 33 FUPwr 4 Ttl 21% 22 FUPwL IJ2 T 133 Vt Ra Stt IJO 4 It 24 tSVi FlaorCp 2t 31 31 t m FMC Cp .tl t 47 WH FMC pi 2U 3 3414 ar -Mi 4 TH- FooteCB JC 7 4 ftUari V) 44 IM FordMo 3JO 4 304 S2-A 51N ForMck Jl 4 17 13 Ut RMpI IJO 13 23 'A FtOtn JU FortVtw J5a 15 5 W4 .10 17 U IS'A FdKboro JO 23 13 FrtftfclM IS 11 Ntt 14'A FnptMn JO 12 Wt 2SV1 ISVk FfurtHif 1 JO 4 3t Fuqul Indu 5 "Hi lU IA OaMe iMbl 4 54 y-t Vt GAC Corp S4S 2 2 GAF Cp .44 S W GAF pf 1.23 23 U 15fc 14 Gam 1.43 t SI 33 GamMpf S Jt G4WWH J4 23 424 34V1 GardDHl .74 17 UO WA HfA- t3 M nu. 13 U 22 (4J SS 54U WAt Vi ay evi-tV) ConPpf 7.M ..J1J3J DS V, CentlAIr Ln t% CnCan I4J 7 117 1ST 11 GartoU M 7 GatSvc 1.11 II Gateway tn 11 GCA Corp 7 GtmM Cap GeffMinc l GAml t.2H.. Go AOi 14 OrtATr II 140 3 14 24 t 117 tt'A 22 1 32 JJH 2fH 35 4Vj 11 4 31H 23 n 23 n t vt it Sd 7 2T U, 2} 21'4 T4Vi J4 tW f.'t VA 15 T4 ft M tMt 44 17 W4 OUtCop .T3d CoattCp 3.4] 4 CMfCp pnvi CHIHCp 3J-) H CBrnPr .740 13 .Hd 1 Cant litvtfl I 4 17 43 S3 23 1Ui H 34 11% lift- 'A 5 r. 434 4% 4Vi 1-40 Ii TH .12 1 1JH 15% 11 Cantrl t V 21 33% '4 Corweod 31 1 24'A 24 24 Cook Ua .52 5 It 714 1.34 I 4 34% Cocvtr 31 5% 5 S OaapTIr 1.01 7 33 llVj I 14 1 4 21% M4 U'A W "A 11 44 14 P4 4% 113 3 1 3 -1 45 Iffr- H 15% 2 7 7 N 45 im 5 II U 15ft- 4 77 H 12 44 4TUr- 5 41 17% 17% ITVr 21 Own 2i l.fcJ Cnvnpf CTS Cp CuMfean J4 Cwnim Jta 13 551 4Vfc 4V, 1- TJ W I t Mt 37 53 3 SH- 13 T4 43 .m It 30 Vt I Ml 15 U 14' 4 4 3 j .IM t 175 Ccewfd 1JJ 5 27 Vt Cerdwa Cp M CcmG Ulla 21 IS 43'.'. tt'U 43 t >A Ceuiln 1.2V 5 302 11H Cowfrt 7 CoxBfd J5 I 3S IS CPCIntl 1J4 13 47 DIV- H CramCoH 5 I Fl .42 7 II 4Vi CceekK 144 I h H CrempK JJ 4 II OouHH JO II M It Vk Crown 11 45 V. 7J 3t 14} 49 49 40 5 U 12V.I 12 >2 t 14 U 1 17 32U I I CWTMC 11 11 Curtlsi .IJd 19 H 1JH IJH- Vt CulttrH 1.4) T 22 71 is T4 iiw ITV. ir-if H Cyprus 1.11 t 51 34 34 D-E Daman Cp 21 11 DmAtw S 23 DPttC IJH 7 44 23 DtrtbiJOfT 30 DartMp4 1 4 34 34 'A tS I 3t 41A 4 4 20 mi tttt t 37 GMrt f.40 7 m 40 4IHO Mm ijo i m im 13 uu- u WMM1.30 7 H 3tfh fMUAJV JO M 1ST GnCabte .SO 7 GnCor tJO I Gn Dm4op 4 Drnam 7 Gn Eke t JO 17 GnFMtf II GcnGro -ltd tl GoHotl 4 Gtnlmlr T Gtn Mad .14 11 GtnMM i.Ct >7 GcnMM JSd 4 OmVWpf OrtMMpf I Can Port JO 13 GPJbU t Gtn Rtfratt 7 .73 15 Gn lad 4 GTE 1.72 I GTE pi kv GtnutnP -SJ 24 Ga CaPvpf 7Jt.. Gttty IJJd It Gtttypf IJJ JJ I GaVFM Sk S Gidd Ltwlt 34 Gift WH J2 4 GMtm IJt 11 GtfM t GlMien .44 24 MartO GlatatM .K 5 OoWWM t GaedrFc 1.13 4 J2 5 GMWM 1.13 T GrauW t Grand U JO U Crawl 1.29 S GftHt W JO 11 GrarDrg .40 7 GtAMt 1.4Td 3 3% 7 4'A t'A 13 IH IVi n 21 11% U 35% St 50 4 13 31 1% II 7 5% 21 431 33% 54 190 JSVt 24% 75 17 IP A Vi 57 tVi TVt 11% 11 11 34 U 11 41 31 731 41 1 U 1 45H 43% 7 11% U III II II S 4 H 3T 21 It S 41 J4 A 25 25 25 114 10 77 4 tfA 3 34 24 k 22U. I 1 JO 7 7 JK% Incite Oil 17 44 tt IftgftttllJlU 341 77 IngR pi 2JS 74 4tU Vt InindSM 14 tl K 30 Inmortt JO S 13" 7 biMCD C .Tt 4 15 M tVi kttpCop 2JO 7 4 hitttfjon Jl -4 5 t t I--V4 lattrco 1J4 7 x347 JT U Dw U Sit 3H Ifkf Mriakc IJt 4 IBMCp 5.1330 l-XFlav .IM 44 143 3314 IVM 4 10 r ma JM 4" 12 12 vi MMInOi 111 44 JTVi Ml MIntna t 4t ttw V, MNcHI TJO W 33% 33% MlPip 11 317 MRact I 7 7V4 7 T 'A Int S 22H  PHrtC IMA 21ft JM JO 134 3t 0 UO I 74 41 PWiaEJ 1J4 445 17 17 PnUEipf 1179 It .ow if 4H rrvfc 24% :7vt- tt SHU 1JM SOS ON Jt 11 Ml 1% IVI- SCtrEI 1.41 H 12 HVt vt w M Mt i im 17 iTm it M mt IT IM- H 1 14 14 Vi us nvt n n 2M Ult M MVfc 4 JM aw in jut ji vt SMETri t H Wt Vfc SS JtH Mi JtPUU 7 ITI 4t M -tv, tu W SM Vt n iTvi 2W rvtt-vf- JU U U M nK StWKFr JO 4 21 I Hi HI t .tt 17 14 PMrft WtahKI I WtomCm 4 M 1J% 1M U rt H V. 3 Wt I 13H IM !3Ht 4 14'A W'A h ii% 13 i m t; it 13% trot u i 21% H% 71% d 13% II 3 2r JO t .23 t 13% 14% n n i 15 IJO IflC tMO t7 47 riO 44 41 41 tt I Jft 7 1-44 1 PlMrtGt .H13 PhElpf 7J5 PhEl pf 4J4 IJO I PMNpM tt 44 Vi WH Mpt t II rwiPM 1.40 u m 41 IM IS 4H IS t Vb 31 UN 11 147 4 15ft Ptttilan 271 33 Ploa IM M -11 Jl Btvth t3 2H .12 4 4t SVb 5 S i .414 4 4 tt W t -ltd 7 JJ 13 ____J J2 4> 274 Mttt H PondaraM S 11 .tH M 70 17 17 t M 75 41 UVh-p Ui 1 tl 3C 4 TV 3 1JVb SOMtPS J2 tt ?7 Spartan JM 4 tt 4'A- U 1 5 17 lift 12V> Sp .44 13 W 3tft El T IT tt Jt S 4 _____ 1.W 25 SflVi- SMlab 141 23 140 SiakT tt M 33'A ...F St 9nt 1J3 15 Tt 54V> SMlfpl 154 JIM StBPaM Jt Jt 71 SMOCaf 1.70 4 Tit 27ft SMOM 120 13 O SiOBh 1J4 24 34t 54Vh 54 StdPMr x9 34H H Std PrMI J4 5 It 7ft SMPrudJ4M 4 tft tft tft I .44 5 3 11ft llft-r Vt StlMKi t tt 34 34U- StMray .43 4 IT Wt StarnHt 1-7- 4 24 ttft StMHIr 5 45 13 tt StMKc .4tM tl StaaMarCh 2 t 11 44 StetW .4tg 4 S 7 7 SkKlOrfl .45 20 IM UrvVH 25 21 l.tt 7 5 Vb Samity pf 1 M 2 u, 1 H H ..1 SW. 31 '.s II 1 t 17% '2Vi II It PvtK JOg PartGE 1J2 Patiatt 1JO PMEIP 1.14 pf PtfElpf 1-44 pf PrtetG IJO 25 PiatHn JO 1 PSA PiiACal IJO I PS4UO 1.71 t PSEGpf IJt PSEGpf 4Jt _ PtCGpf 440 jttf TT PSCGpf T.TO t 14 PSEGpf tJ2.: M l.tt t PMtdpI 3 7% .2% 1 t t' 54 15 T4% U 1 Jl t attrraAJ .14 MtoHtbtr" 1 1 MofKpf 5 MaPrtC 140 MaPM 1 MeMtH Jt t MoW ON 3a Metaco 1JO PMrtRC t n 11 PwrtiCp Jt 7 Pwvifl 1JS PurHan Jl 7 Punrtatr .12 tt .44 7 __ 1 t MaMDftlM 1 MMPw f JO H J0dl MoorM.TM 4 MaryJP 140 14 Mamie .ltd t ManaCIPr 1 MaraSh .I3d t- MlgaTr 43d 4 MtFtWl l.tl 20 1.51 t Manterd Jl 1 1.20 7 MurpnOI M t Murr JO I MutOm 1J2 Mycn t JO 11 Tool 17 McMd JOa 4 43 5 JW EMC JO 12 MEMcpf J 141 Mai Grp .40 5 MGpf 3.20 MGPT240 I Vb ZJ4 1 74 H 44 Jl 241 MM 13 21 tt tt 11 14ft 31 x23 4 Vd J 4 -4 4 4 14% 34Vfc SI 40 ft 34 11 11 I It tt It 70 4V.1 Vt I XNt WA mVA Q-R 17 JSVb VI 0 II t t M 43 za 7 vt 5 U 3 U M VS. 4 tt It 23 11 11 71 35ft V% M 17ft I 54 I 1 2 i. TO ft >4J 7U 7 t 17 17 31 M'A 54 13 'aftkrt 44 7 J 11 74 44 4t 33 t 17ft 17ft Vt 40 1 ltS ft S20I 20t 1 77 4ft 7 72 23U-33. tt 41U 41U t 4ft IS It VftlEtF WHEIpf WbcK tJ4 WttCoC 10i WMv WtrM 4 JJ 7 WbottCp -4t 4 Mbtfwti 1JO 4 WMpf Wtrtd Alrw 3t WHMy 1.40a U WurNar Co 71 Corp XVM CP XIRAbl 5 V! 7 '4% 'A 23 31% 33 140 tl HVt tl 17 15 WH It H M I frt t IT life- HJ 4 7% 7V4 4'13 13 ZaitCorp .73 ZattCppf Jo n 1 Vb H'SWA Vb 13.4 4" .'4 lit 25 Jt 11 15 tH 1 (I) Sain WVIDCM05: m paid iatt on KtumHlalcd dMdcndi; (ifl declarvd ar paid to far 13 41ft "J JS 4 21 5 St 12ft lift 1.44 t 133 22 Taxacalitc 2 4 liMir t 24 TtitaiOH .H U TlPlf JM TtJrUW l.tt t TmuH J4 19 21 21 2n IVk V% 4 tiu n ti 427 34VWt 4tST 3t Jm 45 n tJVt n, IT 7 24 Vb Ml ;M K i a n Tt IT7 ITft ttV4 Mt JtH .tt tt TtamM 5777 41 21% 21% 21ft J-K-L 3t 1 37 12 21 7 40 2 2 2 23 11 11 201 1 J2 T4 V, CM 24 4t3 12 2J 17 1JO 4 1 4 TltrtnyO .40 t Tl Carp IM TldtMar .51 15 Ttmt IftC 1 I Ttowt M .40 t Timfcfl IJOa 4 17 TaWM Part TMdSMpyd 15 Ed 2 I _., 30 M .tt I 137 21 .01 7 2t M 4 lift V 4 151 J42T V 37 19 tft 13 3t 21 im 4 37 34% fe 41 44% 31 U'A S4j 44 34% 40 lift K 3 t I I 1 11U 13 14 XA H 14 4 15% 11% 17 7% f t 2 M JapFd 1JU .52 13 55 im 1714- V> JOtPpf Z2MMC WJ. 130 Jar CPLpf 4 44 44 JtwriC 144 11 Jl 42ft It J2 U Mattlrt AM t NaUvn .Sat Nat Can .45 5 JfmWatt JO 1 JM4.IS .Qd JHMln 1.70 40 Wt 1 35 4 Jorvmt 1J Jortami 7 JorMffl 1.40 13 JwtMg 1.414 4 JlH-Vi 44 Vb M 19t ISTUv TSTiA-IVb 41 W g 4 IM Uft Vb 07 11 31 11 ft 5 Jl9 SWt- 11 ITttl Vt tt Vi 30 44. 5 14 113 21 7ft TV, M 2t4 3 13 UK M7 VA XT 37 171 1 MM1 2.44 4 xH HaMDrtM I 7 IS 15 NtlFlX 7 H 22 131 t4M 21 M I PtCMtth J4 41 OtYL .10 J it Ed 3.44 t 43 Vt rm toe t 11 17 17 Ml U W II Vt 74 41 4fA 40W- Vt IJt H Iff Vt. J 2 33% Wt B WA 73 24 -ft 4 .40 S Cp 4 DkMhMpM DWM .04 U t .74 U MS Htt 4 TVtj 25 7 7 T 32 MS J 14 tOVb 13 WVi 24 JM 23% U 43 V CvMMf  12 1J4C 1.12 t Jt 5 14 Vt I V, 71 Vi 44 U tt 31'A 31 31 245 4J 1U> tt tt tt t 11 lift 137 147 4 WfA WA T UVb M 14 55 14 M 44 4 5 Vb 7 Vt II 13 3 11 lift 3M 14ft 23 14ft f Tit 17 IT >ft VA >A TS :i VPA 73 27 JJ !3Vb 1) 11 44t TVb II I I tt lift lift 34 II 15 MVV- 55 12ft Hft 12ft 30 4Tft 411 Ttft M iVfc Vt 7 'A t HO IM ISVb 44 M 74 S 4ft 4ft 31 U 11ft U 44 JO tt W4-1 U 1SVb K KatMf AI .n KaiAl pf KAISTpf KaharCI JO 4 KawMH .19 4 KaCPU 2 JO t 71 2 SI I 40 40 7 Vi 4 15ft 13 24ft KCSOlndpI 1 U79 II 11 1J4 11 11 im KanHak T.ll 7 I U 1.53 I 4 tTA Tt Tt Katr intwri 5 1 Sh K4typf 1.44 2 .H M Jl K 12 13ft 13ft V4 54 1J> Vb 4 TVi 451 4 32Vb JJ in II 4J Ml Off 1.BS T Hatl NHMFd JOd 4 NPm l.tta I J 3M- Htf Samtcan It 304 ttVb HatSarv Jl 4 21 13 M Stand JO T ITft H.7420 I 2V> 7 335 34Vi J4 I .tO 4 74 JJV) t .25 tt 53t JIVb 4tfA M W J M 5 HCxfEl 1.71 19 NEGM 1J4 7 HC1TT1J411 J4 13 311 I 40 2) tM U 11 M 2f 4 11 U. II'A- 120 1 ft fT f7 3t U> HI HI 4) 4) 43 W IM rM 13U iM ____..... I NLMMt 1 4 W 14 NLTCfp-M I HYSEG IJO t NVlEpf NYSEpf M 3-UO NUIft 1 Ky UtM 1.74 7 Km Me .7437 JO I W Jt 4 Kim O 1 -44 t KtapDS JO 5 C .74 7 tCLM Alrt KrilMN Jl H 1.11 S HA Caal Jt II P4AIM 1JH HAmM IJO MCMUr .Hd 1 tt It It 4 f Jt U SJ 31 S UO 55 iJO 59 70 45 347 4 14 144 KIM 23 23 ft 1JM 4 4) 15% GtftUfc Jt S 20 tt IM Itft 17 Vb t 4 tU t jj o n n fa M in IM It 11 ttft Wft t SVb 5Vb 2 17V 47 n -nn n mt im iiu tt iJt i ut t npf i.. Jl IJO D4Ck -44 t 7 IS tl IT 7 JM 11 IW 4 IM i ji >m w M m m ftpf 1 J 22 iCMin n Jim jw r .u J4 JiJ im .tttt Mt 17 HW U Jttt 1 Vb I Ml tt 1 1ft DMtt 1JM 4 WVl t% ft mriM' 3t M.im M C....1V.1 U 21 41 UN MM V44V-IH OMWUpf tn 39 tt U U U 4 fM tM 44 34 IIS 444 H) 1 3 rj4 t 14 .TJ r UrMH Jtt 3 fl I Jt I H-l i Jin UHM Jl I UN PIC Jl t M I LJMM .W MMT Cn 5 LMWM4I 11 _____IM I DNM tM I HM Ft Jt 12 i ui a T IJI 12 Wl I I I M UM 4 IM tJH UJ -1 im !tft 1ft 17 7ft Tft tt 7 tft tft M 31 31 31 t m -vi 25 A 4 3t JJ 13 4 MV, WS4, I l.n f M 17 25ft tt IM ttft U -ft in L0t> LOT I Wt H W Vfc 12 HVfc llVfc llvfc V6 TVfc TVfc-m 12 tVfc t t -Vfc 4t Ot M It 27 !fc H mt rM mt n IM tut rMt 4 mt TIM mt- vt n mt mt mt-M 4 m lit lit ti tM tM t) 7H Tlt-Vt Mt 24VV. It j nt ni U KM KM tmt It J4 4ft 4ft Ott-Hpfltt. tJVb 33 tt 11 20% KM 3S 3% Vtt _____ 21 1ft 1ft MiWMUt I0t t J4I tl II ..r I l.tl t 17 22ft 21 JJ Vt r T.M 1 2M i 1J4 7 H4 ttft Wti WA 9 XM Oft Vb [24 4M 4M-ft rH at VWttS T9S WS at i 1.11 T 25 Uft- .Vi 1.44.. 4 JM 23S4 ast-ltt H7 24M M 7 Mt ItVb VI 1 TlVfc Hrt 21U SM an 411 IM UVt Vb it B HA nit-it 11 Mtt TM NVfe-Vfc 15 tM Ovt f 3Jt .....J 4.W IM4VUO Mt 5 J4 t J O-P 7ft-M OCCM Fttrl m UM 4 21 JTSi 41 MM LMT MEM 4 m tft M LJavtiCft.lt 4 .5 tjft UkLM tt ttft ttft Uktrpf tVi IK Uft M M 3tft 3t UHIKV x 7., tt tt tt -r LJMv IN M M TM 74 Tjft H IMfm 1J4 1 Wft- UKM pf 3 tl 4t% LMti i tr Nt vy m IM mt im HI M -1 41 I OMrtM Jt i OrfcU IJt one ui II IM It HVfc UK IXk-Vt t m M m I IM M U tM IM tM -TSd 11 TrMCLta M 7 TranUn 1.4C 11 Tram W Ak 4 TWA pr 3 TraWfl .Md .4 Atr hkd 2Jt t MM JO 7 22% 22V) V. 5 J1W. H 31 15 5 13% 20 Tffi WH 774 M 17W 5IU 13% WV, 15 7% 14% 14% W, 11% 14 M 13 14f 4% 4H 7J% 22% ZMl-. 4 15% 15% OS 17% 14% U 44 31% 30K Kh- U 14% Vt JJ 14 IM I PbaOr kt JO S RMGrpf Jl urn AU .11 t .M t n 14 11 IM l> IM II II IMC It IMrco JO t IMILU .IM 7 UMKV t IM 14% 47 II U IS M 1% 1) 13 Wt .33 33 IS 13% 39% 30% 30 4% Vt UWUrul I 5 UI 3M H UMAkt  I I M M Jl I .H 5 II UK IM (M SMMII It M IM Vt S 1 4 It f% 7% Tlfcf 14 I IJI 1 HM U It Vfc IM II Jl IM tM Vt terns, has reported [or .fiscal 'quarter ended March'.3L.rose to 36 pier cerft over bat y-ear-a.nd a high for the coinpany.  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication