Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Stoke On Trent Staffordshire Daily Sentinel Newspaper Archive: July 9, 1875 - Page 1

Share Page

Publication: Stoke On Trent Staffordshire Daily Sentinel

Location: Stoke On Trent, Staffordshire

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Staffordshire Daily Sentinel, The (Newspaper) - July 9, 1875, Stoke On Trent, Staffordshire                wrtrael, FRIDAY, JULY 9, PRICE ONE HALFPENNY. ni i I'.i.'iVJ THK !Hfl'KL> HAlIllJKriHiING AN.D BUAMI'UOINU MAUMj.V (KXJbWlN, in reluming bu thank-i to the I.-.j.rr !i J CuMii for their thirt opportunity lln-m lbal EIO cuuliliuti Uj toanujacturb y, Ji i JUNAMENTAL IIAIIiWOKK, I All UK.e of bur, x s Where ihty can cjt, ihrkfffl. i., ir. ill '.''11 al ttu doiib, and you are ImpruTed. A ..lotion of WALKING-STICKS, M.EER- i IIACM uiul HI'.JKti PIPK.S. i t Oil umiii ClGAliM of Al Kf .'.I-. r I' E ..I! t- L ,i Ji ll-.ii. li-ni. ilViii. ii ii K I l: K l: D V I., r. r I 1 Ai "i lir. II A M L K V i Y 11 r N i I I 1.1 l. li i l: i. si d l A i: U .s I Sotfl Aildrtad; T A K r' 11 K D H T li K E T L 0 N" G T f J N I, K A T II E It L. NANCAHKOW, LtATUKB PAI-TOB, WjlOLKMALIE AMU ItZTAIL, I' I C (J A L) 1 L I. y HA V L K Y itibsu Whole aud KetaU I. Sli i.f HI .MA U I i.l AK.fr I ii.- I M. I I ll r.-tj 'I in 'M r. r t I t; l, i'. s M c n l 11 A i. 1. f. i i m t i II A I. K i' I Mr KO..I..M. v h'.r-MNii KM i i, Ml- 'i V, i- c II V UK TA SI1. I, i.- i-.i. -i i 11 r'. "-I Hi: A II i M i ,.r 'I, froiu KAIClJ HKAI', CAKVEl; a.r.d (.HLDEK, l.unhlN'il (JI.AS.H, WINDOW. CUUNIC'K, KKA.V1J.; MANUr'AfrrUlCEId. i i-ritrue-i Iradn nupplicd on nubia Iii w l) K o U u HAM TIN-1'LATK WOliKER, ToV MANUKAUlTltKK, TINMEN'S FITTINGS I'LA'l'K MERCHANT. TUUACCONIST, 4c. W n o i. n A L E A i> RETAIL. M, luo, IlIflH-MTRrlKT, LU.VUTON, rilKNTn .mil ilAKQUKKH fur HIRK, from 1 CiUKLK.'! BAKKATT, TtNT, MAKqUL'K, uml WATEIU'KOOr1 OIL C'LUTH MANIj'r'ACTUKEK, 1 D C L I r' F K BANK, i SIMl'SON, UiiuiD.s-ruisri1, f .1 l 1 i i: A i: it A II A M A I. K 'I I) I! A i1 I1 (I Nr I .S '1 I '.I- I.I, II K'i i: i1 v i: i: K v AND PROVISION DEALER. ra.lo supphui] with OKNU1NK HOME MA UK UKrJAD. 'I ii S' I I N -i 1 l: r K T. H A S I. K V, ..'ii', j fii-.L i in n: I', mi'i M IIDII r Ull I- t.T'n ui.pl ii- .i'. A i t i: I ill I1 U 1 .'i I I N Ii i) K I I1 I Ill'l l.h M. l'. I. 1: I r. 1) l I VI lnNI- MIUNT Ail i ll l M v'AC'll.'UKU, l; i T IT. pruNiiiliy .ill. mUl In T i "I H T i) V i-J. iiu.l STKVENSON. WA'I'CU AND CLOCK MANUKACTUUKlt, Ktri', HANLKi'. W u s r- LI rnitr. i Ai..--i u-'i I ..'.I i: luV I'KU Kll, I-.MII. rnNi INK ,si HKKI', II V N I. K V I Nu ii, I'U'i HAM Ki'. llru-l, II i r, inforiil i liM and 'il.li, t. il I. i linn tali'Mi llni Inn, uml Imii'M liy MtN-ii'-'li mi.) l-i ,'l'lntf n tinl-cliL "i iirlli'l.' UMiinrit I A of fmt-cliuw Jcwullery. Gold AllwrU uiul of great vuriuly. Aluaufiicturur of Lill LiudH ul Mnxluli Clucki, iiud miulo on tlio I'remitttfii. Aliu 11 vi ry iiriiorbnirnt of (lold aud Silver Y I nf Lhn li''rtt inuki1, uml liiiidn to order. A large I lortiiii'ii'. of and a room to from. N II liiinln of ReinuM iiuuclually atttadod to, and iloni? by wurknu'n. ]VT O 'l' I C H O K K K M 0 V A S A .M U H L H I I, I. I'LOTIUKU, GKNKltALOUTc'ITTCU, I HUM I1KI 1, lU.VI.ET, 1'Jl, K'KLI.I.VU'H.r.ANK, Noiiriiwuou, TO ToNTINH-HTRKKT, HANLEY, in. Ilil. to'J.'u n i 111- 'It'lIAf i I f II iii'i N I: -I'. I N r i 1' n( tin. br liiiiiii-ri MI hoKMilV Tli (..M.I.I Mi i UK'-, S'I'I'. VX1 MI il'l lilM. AM" (.VNKIJAI. Ji ol all iii.N'i: Mil: Till'1 TIIAMK WA1> I'UNY, MAIM. r'll'K ks. I.V.Y uml SnlM'-.N'. M.vivilV- Hi SAMTAIti SiH'KH'l I'll'rS. 11 KICKS Ml N AKItll'S.SAliGAU fllAKI VV.Vli I Wi'Mi-' tiCKKV, SCKMSM SKKHh.! Is.r tin- K' Ki'.i-f.-'n Jii: J I IIIVYIT liiril, ii wirrutit-'il nt'W, I T: Tri'i'.! iL.oli, lo liiul in nnunli'.u-rt tn ii'.il I.. uV'-l. on SiilunliiY i. nlvl 1 Mari Min.iliNi. IMI nii.l ul li-r iMuroli l.'Uli i i I1' .I'.'il jMivd Ui tvuy ir f T i-a.-.' I'lin-bii.t ri Uiul of n. '-.M.! --on 'i U'rublr i-liim'.T tl.Aii oui I I-1 (jirni'i1 f'l I I l.uWKKS nil tin' yrnr niiiinl u .n HKl'UlNii I'l.AN'lS for n- r.KITNHiU'SH PLAN VS a'.wayi on A I' i M M.T KF.IJI v. -iKH l: I. 1' I K 1 i- K M Y A T T P U n t r K n F M I' S I C M U1M.I Kl'NTON, I', ,'.fi r'l- I1 IH' HOW AN KM'MII.ISIIMFNT It" (or Mr I'lANiiM'l.l'l--! .ri.l II U'.Mt'.Ml'M--. N1" 1..TI' 1 t.io be-I in K' n Aiul it '-'..i' IIIIM', IVu-. 11 and IJAUhli I'A ITI.K I ll.VIU. VT, H l.-'.'.rr '.i..in t'-.. o? ur.y other W A I N i. i'AN No N-.s Hi K VT. i! .N A I. K I- l: H I. A ,s ii O vt lo H.T M -'.v. n I" lie .hff n -.it 1 'll VI V r I I ,1.; T 11 FA'l KN Kl A-, ivjiri -..'i-, J -v ,VT r, i I v r, c- i' l.T i'. v !'r II T o-li-l'nilrd i. .1 i d ra.-K.U-r-. Oil A K L U S U A K L 0 W, WI10LKSALK AND KETAIL CHINA DEALKU, 7 PICCADILLY, H A N L K Y. S T A f' F 0 H D S H I R E. N.ll. hiiir uonoil.4 in tfrvat vnrioty. fllllOMAS MKIA.OH, CAUrUA'- I I! US of t'vrry ili'srription. 1'opnirn promptly oio- o NIIW uiul Si'vouil-liiind aud u lliryo TunbiT ulwuyp on hivud. IU, M I L I..H T R E E T II A N L K Y.__________ i N K INN, if tTST, T (AnjiMNiMii MII.D, TALK, and ST1JONG ALE STORKS. GUINNI'SH'S GENUINE Ul'llI.IN STOUT ON DKAUGHT. Nom> H.ITHR von QUALITY. I.EU'IH WHITTAKKll, Proprietor. ii i h y v. ivl HOROlTill UI.VINO ROOMS, MILKS'-DANK, HANLEY. i Hot Uinnrtu li.iily trom VJ to 3 o'clock. TIM, iiud StiMvkfl oa tho Shorient Notice. 1.1 a E i' u TAILOR AND DRAPER, I H I 0 H S T 11 E E T HANIEY. ___________ IMPORTANT NOTICE." IK HOKOUtlH TEA, WINE, ivnd PROVI- SION STORES, II, V, [KOXMAIIKET, NEW i U' frnni f yo! "iKli GLOHL COM MKKiM A L H O T K L A.Vi" 1'vVMNlt Jt K W C AST L E- U S U Y. L V M K KX OrENED UNOK.: NEW MAXAGKMKXT Wi> ra.wi to infonu yon that our Now uid E xli-niue ['KE.MISKS.-tV.nuil 15, IKON M AUK ET, tiro now own. 'ITio farour of n visit mil W, HOWSON nnti SON. _ I OHS STKUVUKK, ORGAN BULLDK'B, KTKt'KIA-KOAD (Opuonito thu Now lioilwiiy H A N L E Y. IViiirnnSubmittnUnd Estimivtos GITCH for CHUHCH, :iIAVI-L, und CHAMMER OKGANS. ti DS'I OSE-STKKKT, HA.TLET. >TAFL'ORD i-Vi-MT, Cmm-iliT, AND ClIIArSKKH COMIKNRD. K It'll I'KKRY, L.u1ios' unil Qentli-incii's EiKbionibln IliKiT nml SHOE Establijbnioni, "I. NKWCASTLlvST., IIUKSLKM. A Kop.ur Neatly A Froniptlr Fxotutcil. l r, s u K E A N A D THIS. nil! t'HEAP liOOT AND SHOK WAREHOUSE, liiT. Hiini-viiiKBT. KKNTON. VT. It HOLMES 11 MW nclliuE a splendid lot o( Women's Elastic i Waterproof! 3j lid. Om- Irvul n-ill PTC Futijfaction. if 1 O N I, ETO N EijUITAULB BENEFIT V' KUILprNG SOCIETY. E B T A n t. i s u r r IN IS I. MoNKY to a.lTiir.ced en fipproTrtl Lxivl by ruU- Vnr jnrti'ul.irt. uruly to the Mr. MOUN'SDON, U, M 11 0 K B K O S C UAKLES BOOTH AND SON, 61, P E N K H UL L- S T B E E T, NEWCASTLE DEALERS IN FOREIGN AND BRITISH GULVNES3, SON, AND Co'n. DUBLIN PORTER AND STOOT, Is AND BOTTLH. FOR CHESTER Co'j MILD .iND PALE ALES. A N D JONES, TO H THE INE CHBAP STB CLOTHIERS, E E T, HAN J P I D D U C K a JBWELLEB3 and WATCH MANUPACTTJEEHa, MAJIXJBT SODAJLX, HAMUT, And 24, ST. ANN'S Squj-Hn, MjLNCuamo. E a" Y. Superior GOLD and SILVEB WATCHES. All warranted for two jtm. Fine GOLD ALBERT aid GUARD QUAILS Liberal Discounts oil PraseaUtuws- Viae GOLD aod a Urge Stock of aoil Jet. WEDDING EISGS in ajrirate room. Cloned at One o'clock ou T H E C H C U AP, DUfiABLE, and E L E G NEVEH HEQUIKE WASHING. B T A I ANT. NS Q, WIIITTINGHAM AND SON, CABINET MAKKBS AND UPHOLSTEflEBS, 5 imd 7, ALBION-STBEET, HANLEY. SOLJC AOIMTB. jurdj long, (in. 3 jardu long, It. CJ.; 3 yardfl long, 8s, 3J. O H N S A N T IMPORT OF W I'Hr ES AND dPIKITS AGENT FOE THE PHCENIX BREWERY COMPANY'S CKLEBRATKD DUflLIN STOUT. ______________OKHCKS AND STOBES GLKGE-STnEET, STOKE._____________________ AND j. M U N B O A 5 D C o WINE AND SPIRIT MERCHANTS, MARKET-SQUABE, HANLEY. HETAIL MAEKET-STBEET AND NEW-STREET, HANLEY; CHANCEBY-LANE, P B put. u. d. BIIANUT. ful. qrt. hot, B. d. d. B. d. Hi.-Dnc.i8y or Martel's inent Coauao 28 0...7 0...4 S...3 G Good Cognac......21 0...6 1 ..3 G...2 7i. Ditto Jl.D.......18 0....1 C...3 3 WUIHKKT. Irinb.KowsOld.'lSu. por doz., bottled iu bond 3 0 Irish, Fbo Old 18 O..J 0...3 0...2 3 Ditto, Good......13 4 ..3 3...1 8 ICE LIS SPIRITS. gill, no B. '5: 9 ...11 8 li... 7 ..1 1J... 7 ..0 10 5 WllIBKIT. Higk- I. d. qrt. hot. pDt. a. d. d. giU. d. Scotch, land 11 0...5 4...3 0...2 71...1 4 8 Scotch, Way 18 0...4 G...3 0...2 3 ...1 U... 7 Ditto, 1C 0...4 0...2 8...2 0 ...1 0 (i RUM. 18 0...4 C.. 3 0...2 2 ...1 U... 7 15 0...3 9...2 G...1 It ...1 0 G Miu-tcl'a Brandy, Sa. and SB. Bd. Jamaica, bout Ditto, good GIN. London, bout Ditto, oomrnon of Wiue, 28n. por gall. 3a. each. 13 4 3 4...S 3...1 fl ...0 10 10 0...2 0...1 4 ...0 8 Hollands Gin, in original bottloa, C WEDDING AND U1KTHDAY PEE8ENTS. HARLES BARCROFT, 11, PARLIAMENT -ROW, WOBli BOXES, WRITINQ DESKS, WRITING CASES, 2a. 3d. to40a. HANLEY. nod GENTLEMENS' BAOS, 2a. GJ. to CAltD CASES, CIGAE CASKS, 2a. 3d. to 15s. OPEKA GLASSES, 7a. Bd. to 27a. SMMiLING HOTl'LES, lid. to 10s. INKbTANDS, 2d. to 30a. PUHSES, la. to LADIES' COMPANIONH, In. 3d. to 30s. WORK; BASKETS, 2s. to i2a. DRESSING CASES, 18a. to Ma. POBTBAIT ALBUMS, 2s. 3d, to 25s. GOLD, SILVER, PLATED, and BLACK JEWELLERY, A LarBo Stock of WOOD and WICKER PERAMBULATORS. C HOY DON'S. PKEPABJ3D MUSTARD. In randy mixed for tlia tablo, doon not dry or torment in tho Cruet, and will keep freflh and goad, howovor long iu QUO, proridod tho cork is replaced in the bottle. PRICK IB. PEH BOTTLI. No ingredient injurioafl to health fa nflod in making thin preparation. PuEPAiiBD BS E. H, CROYDON (LATK DiBPtsaiNO AKD FAMILY CHEMIST, (Eight yearn Disponmr at tho North Shiflordahira IEONMA11KET, Agont for EINMOND nnd Go's, cclobralod APNECTMATIC MINERAL WATERS in Syphon Bottles. AOINT roH HANLITT D. FUBNIYAL (late MARKET-SQUARE. L JUINGTON KANGE, M. Tho LICHFIKI1D liANGE. Tho UHJM1NGHAM liANGE. Tho AME.KJCAN COOKING STOVES. Tho rnonl improrod GAS COOKING STOVES. MARBLE and ENAMELLED SLATE CHIMNEY PI15CE3 in great variety. Polished ZINC, Slourbridifo CLAY, and Ennmolled IRON BATHS, supplied und fixed upon tho moat approved principles. BELLS hung and repaired, Eatiuuitea for liny of tho iiboro (rivon by JOSEPH BAILDON and CO., NEWCASTLE.__________________________ TO ORGAN PRIVATE PRAC'nCE may now be hud upon a firet-clasa torma, apply to F. BROUGHAM, 40, PTNKBT-BTftSBT, SUILTON, BUCKLEY, 28, HARLEY STREET, HANLEY AGENT ton McDODQALt, ilKOfl. ,ClTT CORN MlLLS, MANCHESTIB; ALSO GiuuiiLt AJID Co., WORKS, MARKET, LONDON. ED LION COMMERCIAL AND FAMILY HOTEL, MARKET-PLACE, LEEK. HENRY SWIFT, PROPRIETOR. FIRST-CLASS STABLING, LOOSE BOXES, AND LOCK-UP COACH-HOUSE. BILLIARD-KOOM, NEWLY FITTED-UP. WATER I WATER I WATER TANKS. CISTERNS, RESERVOIRS, Ac. THE ADAMANTINE STONE COMPANY, A S T B U H Y, NEAR C O N G L E T O N. Contractors for creeling Imperishable ttc., for the utorigo of water in coao of fire, or a supply for do- mutic and trade purposes, suitablo for every that a cistern cun be nacd for, cither m tho ground or ou the top of mansions, factories, and farm Ac., Ac., naswerinp for a roof, and cheaper than iron slsa keeping cattle iheda cccl in eumrner, and will stand frost, however eipoaed. The folloiring hnro been erected in the Potteries, Tank ou top of Goods Warehouse ftt Stake, for North Staffordshire Railnny Company, depth of water perfectly water Swimming Tanlu for the Corpora- tion t'nblic Bathi, HaJiley. Water Tank answering for roof ortr kenucla, for Edwin Brongb, Esq.. Leek. OliTICTJLTUR AL EXHitBITIONS. and LKcoratjve Sign Writers, GlaiiCTS, Paper-hanmrd, anil Outfitters, '.W 30. IWATKELOO-HOAD. BCRSLEM. OIL PAINTINGS, ENGBuVVINGS, 4c., FRAMKD on tbe jhortut notice. A Tu-jty of Frajnes krpt 10 itoclc to from. LTJir-iry ovr-T Slon.iay at o'cJwk. liiiliArdj. i LOOKING GLASSES, PICTURE FHA3IES, 4c., S WOOU', Proprietcr. KS-GILT. HANLEY MAEKET. JOULE'S STONE and other CELEBRATED ALES, always in condition at J. FANTLING'8, SWAN PASSAGE. Foreit.'n uid British Wings ot tha Finest Quality. HENEY CROSS'S PICTUEE FBAMTNG ESTABLISHMENT and FINE AET REPOSil. TOEY, NEWCASTLE-STREET, BUHSLEM. Pictures Franwd in eiory style at moderata prioca, looking gkasea aud picture frames re-gilt, and oil paintings, Ac., carefully cleaned and restored. The choicest selection ot plctnroa iu tho district. N.B. Printing and Bookbinding promptly executed. JAMES SCHOFIELD, TAILOR AND GENERAL OUTFITTER, 41, PAjiLiAjf INT-HOW, HANTJT. 3HTBT3. TIES, SCABFg, COLLARS, tc. COAL! COALl COAL1 TO THE MAJTUFACTUBEBS OF HANLEY AND SURROUNDING DISTRICT. GEOEGE PLANT, Jyx., BUCKNALL and LEEK, u now in a position to supply good House Fire COALS and Eeeine SLACK, aim Coals .and Slack suitable for Manufacturing pnrpOAoa. Terms (which ara moderate) on application. NOTICE TO AGENTS AND PROPERTY OWNERS. TOSEPH JOINES, Joiner and Builder, 27, St. tF Joan-street, top of Market-street, Hanley, res- pectfully announced to A gftDta and Property Owneri that he exeontea Contracla in every broach of tho Building Trodti on moat rcanonable terms. Repura executed with promptness and despatch. NOTICE TO THE PUBLIC. HEABSES, MOURNING COACHES, COF- FINS, GABS. WAGGONETTES, Ac., on most rauonnble terms at FREDERICK HALL'S, 14, BBYAjTSTKET, HANLEY. B H C. R. CLARK, TENT MANUFACTURER, WAGGON, CART RICK CLOTHS, WTNTON-TERBACE, STOKE. TENTS OB Hire. Bttimate fricc, on application, for nil kinds of Tents, Jlarquees, temporary lenciag. gnud studs, pay tabling, bar, Ac. ALm, all tioii al temporary Shedding, icn reqnind at Agricultural LAWN MOWEBS of tho beet makers kept in rtock by JOSEPH BAILDON and CO., UON- NEWCASTLE. maehiiMtt repaired and made as new en premiui. PRIZE MEDAL HATS May now be brd at WHOLESALE PRICES, AT THE DEPOT PICCADILLY, HANLEY. FtTRNlTUBE FUBNITUHE FURNITURE 11! AABON PRICE, 29, Hora-sTMrr, HANLLY, Wholesale and Hetail Dealer in FUENTTURE, IRON ElDSTlLDa, MATTTISSIS, Ac. All artidea may be Paid by FortugliUy IniUlmenti, ii Preferred. ALL GOODS.WAERAXTIB. T> UBLIC AHNOUNCBJiEHT. VTSTTORa to tha POTTERIES are rtqooUd net SPLENDID COLIJBCTIoV OT KATCKAi H1STOBI SPECUteNS AT TMM 3 TJ a ins AJfD ____ SORT3 STAFFORDSBTRE 1TUSBTJM, BBO1D 8TBBET, 8HBLTON. JOHN SHOW. A NUT A L CLKARANWE SALE for n WEEKS OXT.Y, at a REDUCTION of '-M cunt. PIANOFORTES: 1 Satwrb, full-siLed CO1TAGE TR1- ia Uvt luuiiu butt .jointed walnut QUO, wren cx-Uvei U Guiuu-w 1 Ditto ditto 50 Qoineat. 1 Goinou. 1 Ditto 1 Ditto ditto ...............S3 And a greAt many othora at leu pnoiu. AU warroutou. HARMONIUMS: 1 Splendid HARMONIUM, in walnut euo, eluren atop-, b? Aleinjidn.', only 2U 1 U-jirenjJ Church Model HAUMONIUM, in oak, four Mta, by Alexauilre, Guineas. Akrgolot of IIAEMONIUMS, by Alcundro, in nalnut robowood, throe und aevcu btopd, 10 und 17 Guini.iLii each. MUSICAL BOXES: Small MUSICAL I1OXKS, oae tunn, -Is. CJ.; Largo MUSICAL DOXES. four luuoii nil, fij-'bt, and twdrc, ut IboBiuuo unpnicodttiUhl low pricon for a lime PIT fur M K. CHANTHEY'S, PLANOFOHTE AND HARMONIUM WAKKHOUSE. H, llANl.KV. SHOP will be cloned us ujuol from AtiKust 3nl to 17th, wben IJumooss will be rcauuiuil with HU entirely Now HUtck. N T T'O'W N SELUNG OFF I SELLING OFF! The ENTIRE STOCK of GENERAL UUAPEHY, SILK MEBOEBY, HOSIERY, HABKRDA8HHKY, MTLLINEUY, SHAWLS, JACKETS, ivud BKIlll'S at IMMENSE KKDUCTION8, at THOMAS CLIFFORD'S, LONDON HOUSE, TONTINE-SQUARE, H A N L K Y VVT 11 E N T L K Y (Into of T f PRACTICAL BOOT AND SHOE MAICEB. Luta carefully fitted to tha feet. N.B. BEETLE Y'B PAJIAGON WAIST BOOTS, warranted to cure any kind of corni, and'redoaa bunioua. thus proving a real boon to all troubled with tender feet. 1C7, MILL-HTIIKET, HANLKT, M DUKE WILLfAM INN, MAllKKT-SQDJBtK, UUHSLEU, nunounctM that ho iinppliei BAaS'8 BITTER HEKR, ALK, and POUTER, at BroworB1 Prices. Ourriiigo Free Lo all 1WU of thu Diitrictfl, BoBt Old SPIRITS from tho nolllo. Fine Old PORT und SHERRY WINES On. tho Bottle. o OF THE CHEAPEST HOUSES in North Staffordnhiro for HOSIERY, SMALLWAKES, CUTLEHY, JEWELLERY, and FANCY GOODS, Li the Old-EslablUbed Depot of J BRETT, Succosnor to John Quoroll, 4, LIVERPOOL -ROAD, STO KE. ON -TRENT. ONCE USED ALWAYS USED." m P o i N T o N MINEBAL WATER MANUFACTURER. For CHEAPNESS and QUALITY not to br cicollcd. Soda Water from Ifl. (Jd. per doz. MANUPACTOIIY: No. 4, JOHN-STHKET, UANLKY. orders promptly executed. WandF. KEATE3, CAHVEKS, OILDEIiS, PICTUllE PHAMR MANUFACTURKIIS, and General Doalern in WORKS OF ART, IX and 38, CiiKAi'Hint, have oo viuw ut ihcir Show [loom a nnlcudid eclaction of Modern Jhronip-Lithograpbo, Plain and Coloured Photogrnphg Oil Painting >ac Similes of reinarkably fine oiccutiou and also tho Iftlcnl inventions in Art prwlucjonil. OIL PAINTINGS llo-Linod, Cloapod, aud Eestorcd >y a London export. Ormolu Tables, Corn icon, Picture and Looking-OLua Prftmoa repaired and re-gilt oqnal to uavr by workmen of oni; cxpenonco. Oxford framca in English Gold, Oak, Ebony, Walnut, ic. WP R I T C H A" E D BRICKLAYER and CONTRACTOR, ll SUN-STREKT, UANLEY. PROPERTY RErAlRED AND MATERIALS ON THK BEST TEUMS. _ MK. Q. N. NEWMAN, MUSIC. (OrgoaiBt of St. Lulu's, Ilanloy.) Tvachcr of Singing, Pianoforte, Orgoc, and Har- moninm, 13, ST. LUKE-8TREET, HANLEY. JOHN TIBHEliL.HOMOSOPATllIC CHEMIST, MAEKET-SQUAHE, HAKLEY. HOMEOPATHIC MEDICINES rf the purity in every form and in aU potencioi. MEDICINE CHE3T8 in mriety. DOMESTIC GUIDES to HOMCEOPATHIC 'KEAT UENT from la. upwards. TTREELL'a HOMCEOPATHIC COCOA ii bari Shilling Cocoa Bold. The kmest of HAIE, TOOTH, and NAIL BRUSHES In the Potterici. PMRTUMES the wost itrtenure and beat aelected itock is the diatrict. Ajfent for the London Lion Taa Oompiny'i oak. bratod 2t. and If.. Cd. TEAS. _____________ OHlf TtTL E Y 1, MILL STBEKS, NEAE xns RAILWAT STATIOK, HANLEY. Farnitnio EcmoTod to any part by Boad or Rail, on shortest notice. All Orderi will haTe Prompt Attention. Eiperiencod_PackCTii nod Steady DrJTcn topi. BOILER MAKING. TO MANUFACTURERS, COLLIERY OWNERS, Ac. JAMES BAKKOW AND SON, BOILER MAJCEE9, Respectfully inform the pnblie that they on abo-re bnriness al the owupiwl by John Barrow, BUCKNALL-ROAD, HANLfcY, where all orderi entrnited to them are executed wilh despatch by ikillcd workmen on rnott reuonable giren for boats, water ringen, girdcn, andercry doscriptuin of bndge wark. __ MACHINE DKPOT -Ll22, 8TAFFORD-8TEEET, HANLEY: H. SCRAG G haring opened the abora in. timatct that he baa on hand a fint-claat Siock of JLA. CHINES, manufactured by Bradbury and Co., Oldtam, iniUble for fanrifiai or macafacturen. rnpmority of these enabled the oaken to emrry ttf Thirteen fint-daca is 1873, in wwpvtiUoi witt aU other caannfacrajm at and abrond. M. S. baring had Marly Lwarty periesea with the comuurj, wBctUiai iawaiiou bj urtendinfl pnrehawm. He alto and adjnituit; of Michinea of ererr Tskmi rt  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication