Thursday, December 21, 1809

Courier

Location: London, Middlesex

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from London, Middlesex

Loading...

Other Editions from Thursday, December 21, 1809

Loading...

Text Content of Page 1 of Courier on Thursday, December 21, 1809

Courier (Newspaper) - December 21, 1809, London, Middlesex �fSif^iatt-^eiwleV, Bait liafinc jair(icwri'ir^iiiM)lrecti ay jf f ,. ""^"i! r COMMISSARY J� C^XEF'* G Greut Geoixe-tlreet, Dec.'lS, NOTICE isherebj/.givea,lo'aU^Sf4i,ai'____ : 'Ha prbpO'iil'irin 4� aired at'tkf OjSce,,Ug4a W�dnB�i day,^ .:J�iti .i "-17" " J '� j"ienaerKiUbe rectived. Tbe particulsn tuMfCOndiOoai ffT MM >4a Jr yoie6,|fcd siitoi'e^., ^>iisain return my 'TnjEtttein* 4f^thrA�>j:li thtijr .^imuuruniv. JHRlWe!thejt�it\|d�, watfwliicii, ] ii^edttBd'&ltitfiit-fiamUle^enradf^ � ! .iiflrim BtAJWilft l'i*ISIrf)R. redn*.^- -HOPK iN�UltA�Cli COWPANV-FIRK, 11 KB, and y'^ti^-A i ��fUU'tI^iJ:--CAFtTAt TWO MlLi,|ONS. '<i�truiA��i�^V;epUni�id<s1gi*d n�r the An6j,abdlfor iBe! f = N:B/l'.Ul r.|i*���>��j itWcStx^c^Ti*, Jhe oime ^�.MMMfciniflwii'ttffi^t WWiw, iSUBtANCES 'xiStifh 'Csi^ire .at Chiiistmas reueKcd.^inUini. ir^tefO iag^, ur ihe PoUitet of'EA^T INJ3IA SIOCK. Mxaciu-rcd vin the ^last India ' ��� the favffur of yrtar ' llutiie.liiiftaurof C^A44r�Jan^*^^<� ducey4w4o:'^^^ I; I .ift3^tt<wtitif,SfrWafigm%eM3ry'. I hate lonVlin IA 8UAW LS have nuw m^ffjmttuiltif'M t^MKrUne-rhe luufl �u|ierttt�)Lt*ctimieiurr4H;fiMc�illered /nrsule, ux \V9^f UMAX and tJVtSILrACTaN'*�Ki�rl ]U�tii�aud.Li*!pP�r*ttitt�V it>4'. rieet'iirerl, Qotti-rraf tieit UrjJtfHtrMit-i^t^lbtiiAe given tor }faat�lK Oo^V Silver. a'W wner miuiiti worked MUfliijii.' - = , - ., fA ' |iuit Uriti>h ^Jhuwls c pied r^iui4be iiwa.aMeirinj^itril^a-'.ttt(t��� 4t)iicti aW^tB He hwttki tbctr ^OMeexii'lmfTfiv. ------ -fj r cora- "fce .4' 1 wea toan ffie acancv, which b�>.Uentb Mead ______^ASrlifDtA STOCK, .V Jhe KingV hrtto�c�Kftj(^�n W�iue�d :8eciU9led ^by-4(Si'Mnt George; 'Ilroriitvu, iRO'T^VlHisTG,' Tlfq. fiom' the aitrntmn r]i,MtfwtWiiavejg(v.eti i� the affrttriM the. j^JEOKtrt^ooM^distlifKUishrd zehi-iuuiiihirily ^J||i^baA^Ott�f^ V KFent.T.irlety "f JitdiH'vs.vcfti-ilms, _ ,. .--^^Kph^'-ni^lmavA-ttkeTnl* of the Coti�|>jtisv: iuul. lijfciwlV- iftadieifc ji� -.<*aojc�efi, is < i*tji�nHy e~sU6iit(oa\i�tSti4iixsi.iBd(^ Pjrector;. <iM) (lu-iehieht^~t'Ktrftfa<!(i I<tej3 nnsDnlmoutTf, That.lritt: T.hawk*. f .this Meeting <W|(ivet<t fiiai�lt;''J-.*�?'>�/-. i.-^->: ,-iiiWeIn a ca ijUtrUiite4.ea �n Cini)|piit��0,deceased'; are fonbwilh lo cunie i>i Ih-' ' ' " f the laid h�c�e,ry- , _ ^, -------_....._____________ (l^ereufj T|�0-.Vj:y>^A G�ti�enati ba& Tbirty Thbiitaiid JLvJL fi.uiKU ( laj ou IU. tlie {torcbafe of Aiuafiiirf, frvm 15i}tfoI(^)K �uiral Dtappiuvi-d penooifi SccnritS, re-diifoiijl^te �C^^|�yiiqii, u^Jie iiitrrowcr, and far trfakh a U .-__________ji''jiivc�l-Leitirrs(i.oat-p.aidJ i�<Jdcevia^to Wei^r*.; UoH��l�4-�n5-��i si, ^iner9.�IW, wti^utcet^dve oOi-aliiin, orjiertiuiii} mimifiitiiiA belA^en llie �^faWi�artfodl&ri-.--^5^^^ 9!iblltif^jfM e Ci(>h Mdvance<t Id H UauMtffteribeMfrtia^ity UapproVrd nn KrechnlJ, L,<^<-h M, tmpj VdiroWVltiiimuri:.*, Mturnnse Senl'Mneiilj. Life Aninii* It^^dt^TOrlgrtuil hii) jTwiry:-AppIiceilrtiK from 12 :to3J rtr Ij-tirrskii'^ii psiitlj ta ^i^r^. I'arKrriinl L�. -VU.-9, Uiin-T'Jninrt-virtvl, tlotdtu-tquure, from inwii or Coun-tryj^Miwered trnwe-UuU'ty.___ me.n of tlie firit re<pec(abiHty and indrprmleiil iori \i�hmrr,t of uubUc ailviiiii;u;e,. llr^NoUr- -----.......... - Proprietors u -J -v-. � w �*''*'� ioie�e��e f Mr. Bevau. Bf^tBeffbyiJIie tfiuirman, Hi*-re- tl _ _fitrkef' SA Thel iort.�if^iviffafB(t,#ij*ifl^�e|rv* U ap-' praKt)Mtib^teiil.i^�i^tle4i^^ l>e (Mi (be.��uiu siiir f tbet&ertTe^iind, after�mp:rs>>�S'^ bi?i�i"eii Uuwdru a�dSwtejtop!^i*,i^yWfairel tO'lUe'^trraiiv a pro- VVrsi��,^M.by. ; ItdeKHixfiantr t!fetl ii, .h(|H��, C�lti7i��t..iij Ka*- Ca�tefi; 'Hiirrini ijWtfffiSiKfwrl^ by */ie v�a! rejj^v?�biiif tW-femre wWtfcft^ P'awl of a pro- I{f��IVL_ wdtttt^vethc WK9 BiSk^ib'SilUiil KKiobieairfiedto iUe cixdU of..iiie {^trri^^ XAilteB of'dutidiriioii, and oltirr Pier-of li>ci>���>" tor life, or oilierwii^, iirbliii; fnim . Dividend* of Slock, MarrinRe ScltlMn>nl, C&arrh Preferifient, or iiibiTcflJ<rii"W Pr y )�� ac-^<mim�du(ed-nii |ic'�onaUy,-fcom't tr^Ue (n three, or by letter, iiiwl i);�!<l. adtfrowed to MrsWi. Cox. and Co. Aniiv "A|,eiilt, b,'VVurwii-tl-.-fVi-^t, Ch;iriiie-j'r<.p!,,wi|| li*" nl'�*nil'-d tii. TtllN'KR/'Projirictor of the LtJ KV m'\)yncr^ So. l.-sRrN.VliJl.STRMIvT, c..i,i i^iy yrfin Miiimger of the Tuoerris �rf tin* 'd.'cea. )ii- .rijA U'u Frififd'. he Ua� c .imnenci'il bu�ineis oA his own arcMiiii, 'and ii U fair lo pre ume itiat Ue to-ttnw^ ittllng Mni'i'pr f.>ritt�uii* Tickets ami Sham,ustho-ehe soldat^is late lt f imU Five ThoitAtid Number^, with Fite rhfluiaud I'nzfH.jitii'Forty Capit,-il�i bein*eiKht mure ibnn ,the tnti containrd All to Oc dra,�rn io one day, a:id ihut day only a tew veeki bence. e winr lucky W. TtJBNF.i*. "f the 1.%-censeil Lacfcy Stntr LolleryOffice, TSn. I, �1>iin�T tri-et. who �old (bp^Hrevoffbefallawing Capital Friim in the L�rt* ti-Hes for lSt�7 i>ud I8ii�: �'ft^�flngitrac . , _ ------------ �VWrfti itabllt^torGOfi'>na,�oi MtM. � ' ; ...1 - prex-nt Tenant wiU thevr the Prm;iy�|^-aiidPr>m��li. Wiiinff will be rrecJved by Air Willlobt 4^orm>pi^ VVeti-^4M�ret;'jN i� nuthof$fc4% lei Vie snmr - i!rcnii��>#li be required to.be%ept4M an 4��i, for ifpit" 'Ue^imoAimn tif the PnhlVc. 'ti.Mf,Mr. Lvf��)|>o^<Mmhr, deciinutg tbe6ot(ttest.nf �n Jttnki^iiii^.VtUawiMDiiuidaietheiturceedinu^Teii.iiU nithihii'. i-VliiU���tli�a .Bt�T l�<ht�.t�it tht�onif Tei}<i\n*d. - SlTkK:llA l*S haviMj^ givt-n evrrv.eaii cftiii�ipKMly.-*�fi*�ar�*P"<e,-hHS'Hn�KCe li.o.ii.�piirinu8 and ytle^Tihitnikm,' 1l^t^{pitt,pari-uf �he cnmpu^tlinn' is nm It-M.^in prevent 'prii:(ertt(ton^aiitf ive in,ev�ry respect anielrTiif<r!oT. The l'Ht�lrf Silk jlati liitTc sujiefi'oradvaiUaRes overfhe JJeaver, ^ -a* tbey.ne�itf lo�t)ieir=colo�r <it shajQ^ apefpj far more " durable t are fqanily li^ht, aod f ihr mmt fflsh!iinaiil<-Sbapf'Are conuaurlf kei�|.4Qi�hed, aeKic drd4 �F >�4 Lviin^ Pateniecs, aM... Strand, /oiip -;. - -:---L-i- MOXEY^-Messrs. LUCAS and Co. beg. leave to inf�>rin those that may be in want and .de��ro*v bnrrnwiiig tc4np�rary or jterAianent mms ofMONIiV. rtat ih?v>!'ii at all times adtance any.*(*ai from lOOQ/. to ItkOCW. and i�p rd*,'�d pertboa) security, otanv other a'-fsinirfroro Murr>{ige,�eW^nienU, M ney in iJie J-'uimIi*, tl n>en� U*iii�*, or freeholrt. Copyhold, and Len^-hold ILstalcs. "n the ino�{t f^niidbuoourable lermt. And .Wr8!<M. Lnea and , G*. jjlrdie Ihemiflves i� transact every rieg�ciUtion wi^ttihe';; icreairsi puiiet-'aUly and dis^al^h. and iint only tbo^e �muAu . fl:ibli(tiut exlmvnsiuit aoil e:(tnr(-iMniitrdeman<&aDdi<cBn<^l^ be �vi.idi'.l_bv. Oinste.thatapp y l6 Mc^n. pHras wafTea'^V No. I if. Jeiiti^u f�r�*t, St. JiuiKs'^Mijtarer eUher'^M&^'n^ !y or br leUpr. pa-t-pairi.-^X. fI. Tea years puic�d�\tw he Ki�<gnf�n-wellSfoiifed Annuiti-^i � ' 1^7' Thi&dav is i�i.-blj.*bed*in3 vol�. I2m��, price 'IS-Cfiil. to Ms.- rpHK SOftDlER'S OIIPIIAN, s^TMS^Apf 'Printed for Loogmttn, JIor<t, Reel, and Oinne, nftei?iiio?ter �Row, , ' ,. - ; �' This !? an artless, and well Jo'd-t.ile; the miraT is e �� of feinnle cbnrarter, ih-' gufhorf^^ bus evinced much fciiowlcdeeof life, and a lereat lo�e of viniie."' Crit. Rev. Sept. im MISS OWFNSON'S NKW KOVK.L.-Thisilay ispuWisb- j pd.inivols. 13ino. prtceK Is. hn.ards. - ^ j WOMAN, dr IDA OF ATIIE>*S._nr MISS OWr.XSuS, Author of the � Wild lri*b UnlT �� the N->�iee of 8U Domiiiick," *c. Printed for Loi^di; Hafjt, Rees, and Onne/Palfraoster ..'�<^he hiit^midoceii a very ele^ni, ineeniou* and nlf-cting Vovel, which derive.n pecnhnr charm froiu the rlimnir, nrxl theiaa'wier? wiih wlilch it is conp^cted "-Ann. Rev. IHOS. . gis^widRSf^jiEs: o^lbfiTOjf. fiditUa off he Kbove yt�A. wRtbe ieiidy w.^be ^tttt <sf datiaary next, .and4katnhe'^�abs^iDtiiu itfftfeiShiarfaatl'Say pVrsoA; tSetefljre, wJfo.way hp - aamesti Mwry. .i;� sie�-^w� haitr dftn^eiiW.' Reet aUd-eurd/, Plya>oulJ�5 �r JBr. Bdwsirf Uu>ain-.-Jixeter ' ' -' ; ' 5 r. �This da*�� �|$Bh) te�Mb.Centary(�^,, with Sketches.rtogMfi�btcal^^Li(eh)i%;4n^^^ �-' Vaunt <.f J(obfcf�s-well a�of.iheir.AJiUia�s: viOf-^ <;�itkis*^. &t.-ifij' QEon&h mkaztrMc.i -Cwllrge, Oxford.. , -' ' . PriHieil for Loogftilan, Horst, Ree�, aad Omre, EjsUeno*^ '(o-.row. , . � � � - � We r^ard these Volant^ as wortfijf of no sqiall com* -mendafiaa^W to aH wb<�- are intei^tlttd lii �he prijgresl at their jodtber i)iiffoe, ^e.clieerfuliv rec(|i)iiai^a ^t^wa^^of them.*^'-Mon 0Dsiderabtv~ealhiTetta^proved}, ^iled ft,r t|ic;pie of iraniiiieft. &c. Nee i, (ton- . , . ____ -. -___,__by 8IpW. 'oi-qtihar, Khd other eihui^nt i>b)tlciaiai.y .i Thefotb>wiO<ail(ii(ioaftareaA�iii4i{e!l J, A Gnide(oPbarniacv,. '! m rj-^, arLt pL^rnalim of Te^rms ttwd jaiheiUBiifeat brascbes �f Medieiar; IiistrnctMiKfortbe^i)0sei^rMed}efia>r ITi^^ .UietaadJli*giu]en.V together w.itbis^Ot]itfWfttl-^i^q�^ II filh'er Itbiii^enerss by �lie Aoijfer; l).;CoJt, GIoc�8te^-Gfa*isi^*�o ^ Miifstyi ln�w>,iot hi ilie Medicinal ^tagfy ifhttf^tta^^Von. , lifticr^rS^.. :(.-- �'<�� '� �� : � ' The-F^rTiiwteMafite hail �epaT^,;pfiit^ :'-J^A i . " This ciitnpilaUon seciw tt� have bieen eSbeled, wStVcOfi* ' fider?bl(5jCireJodgnieotja r dute,a^il,7<)3..'.'.J l|fsWi�Dumeroui SO.tWUt aiuHO.lWiH, Pnie� jij pr�ce<th^ \eart. A li^hc^ ((i i Vois. royal 8vo. illn:irat<iNl;Iwiill^^t^agm^ urifctttt MKboafds, of, '-  -^f^ ' -\ "^7' ' SYSTEM of OPKRATiyE.SURiSEftiYV ' founded an�..liur?t, ,Re;�t;iiud.Qn�f, iPsMcftq^i*'^ ti?r-jro�r.�iH't;hdel-iinil Ifavics."Sifand: " , j - . ^.^Qt whom may be hHif* by tttejaaie'Atflhor, J, Tfic Asaioiiiy At the Bratn,-� royaj 4to. W, 8s. boorar/ i. Aeries of fciigravbigs �au (iie Anittuioy r.f li;|pre^oo to ri^it|^'$ito.''- i Ms*, by JOHN ."ihd CrtARLES-^etL, . T^e An.it ii!>acu, ill ino.vois. ISioO, Wtdl'^tlal^it^^ - i Lo > ry, ^riie lii. iu boards, tfte Jbird Editiofi,, t -1 JHfi ��n�i4e�bly eiiliirted, � - . ^ . ' ' pjUi5fS5^l^noNi� ON C J� ' ajMd �^ie�3Drwt�* 'Q'n�*ei�ai la-Kl<Mii�<beniit*l S ^e *ty4e u'pirspT. . cliua(.;:i4nirt�B |KBlpgt�*i9 nauiral aad ttaeaibsr&ved."--! Mimlbly Hie�lo�,. JlaJy,-1806. ' ^ - . ,�/^l^;�3!WA�i^igAN^.^. ,^ etfc�tt-^ P'evions foM>e R.e��lution. ,, � � Prlul4 d Orinf, Pater- N]^: A<� 1,000.........i........ vum 50................... m.{!0.) 100.................. Jf,(.(W, 50..........,.......i Asai 83..........;........ si�-l 15.................. ^2,900 5,090. PrifCfc TW� Ulirrv'Ictippiiihe'nMe SJaa a* the l!��t< � of o'idy 5;^j�imbfirh(.fto ciu jiittle4'(ii^ ibelr-Pto ' !ti^|^^MM38ba^walp Bwiiiieiw aH itfDilfe^^^ 1 � *, � ----^i-i-------' - Philotojcv? 3. Philoso- �li> hii4 AirtoraJ Uirtorv.t j.. IMm t'J i from i^inent :Prrw�n�4 '5. dlnx*lbtneo�is-Artiff<'�. incliMine Anpfd.rteirof evira�rrti�irv P�Tions, nseful Projects and Jn��iaiorre, *e. Pr^iited'fiir l.m^an, lii^^Reeff, and Pnne, Pjileroos- ler.Vawi and J; �* Kxtwrtof.ttJflwi^'llfi-dJ^frnn,' the Historian, to Mr. NiiBholi, dw^ UmmMW^eV944 1x93.-* lanrfemphjirfoSeoiwS't^pportuniiy of to yo� the;Me?|-ofi^-WwlKi.tfllfrhh�r-�i<?el ely Well rc- licleviof reat-vitlitoi ib'ev rtreat'pre8ent''buri V!naa, Hurst, jWe�, aod Ornw, . nosiA-Vi?i�^ J. H*ch�rd, P*cSai11y^,and Mts, H .CooJf^ JrVnivo'iSircel. . . r- , , .-: i ^ . - "'rhis is a work .of verT'cdn^derabteatieciti it excites inany pleading eta<nioh.t, cmnnnipicateamaiw fater^j^/AaglacliA ". and uDcrdoiM; aad de^ieu in a Very Itself, liSi i�e have oo <t�ub( liiitbfnTjnnon^, nracfe'gnuui and strikine�ienenr.'J'-' ^ Aon. Rev. Jftt�L . �  ' ^rtt'ho'ni inay behnd, by(�e rife'7s; extra boyt^.^. .,J^_^^i : ASYSTEM of'l^f^feviir^i^ii^^W;; di8X,layin� 1*8 V�tth **>t^itfim frw tfie Disea>ed .App^aran^, j^id^iittis^a^- to ihe'tHadent-1' the Objeris"1hbst8 Wortby his aTrtrttJijn,.^irinta. CoaiSe of Prirto^ for ffeqttm^ii;^^ ^it, ^atef of Ai�t,irt#,^*k�!r^t�v<a.^^rtt��|*? ^

1 2 3 4