Saturday, September 9, 1809

Courier

Location: London, Middlesex

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from London, Middlesex

Loading...

Other Editions from Saturday, September 9, 1809

Loading...

Text Content of Page 1 of Courier on Saturday, September 9, 1809

Courier (Newspaper) - September 9, 1809, London, Middlesex S.4TURD4Y SBPTEMBER 0. )8e^. crab|6"s PRECBPrOR. fei2l^i^0^rH^TI?r\S�A''R A?;.i^'�ltAVKD VIEW of the Nte�r CO. W�C� of orona?feE, 23. 1809. ^':;,jaUN-SHARK -pinner uii itic tuble OH fSrW)WlFl�lY.- _ ------ i-Dr. strcfti w^U 10" Moii�Iav the LwmiM;, r�nuii\-iire iiii iVi.V-ofi MlBWlFERY, iii-initipliiUbri^i; aiu) fur 4lie r, cut lU .1 ILL- \ V riO.V VI, If I.CISrKR .>u SiimUv a�<l (nrtaj-i!c\i. s.jiti-mUiT ITiiml IS. I8;i<).r^t:'iit��ar(lt:d,-f(taf uf jjiisfiiee. llir(i ;li.iul tin; UmiU-iI KiiigdHm. liUMiiiliiilf t)nl>r.i ,hiMil J !>. si'iil I" Office. II, Calliff-ri^t?-^^rl^t, ,Siifiiiil, [,<ji,tiiii. nr^ix^ii lo lii.e iVewatnen, iJook-81-ll'TJ, ur CWTk* of Ui.' i< :nl,. OAIID rOlJtaNG.-,Wanted fcr a WWotv lvi r mure luilrafraiii Lnii(l.(iii,'|>l.-iiii tjiinil>: fare, is aU thai is ci|i A."Z. ni Mr. AspinaH's, Att'niiry, Quality ci'iirt, Uh:im-iT>-laii', wi'l nie�'t � ii.h ini-nii-iti;^le aUrntiuii. Tlic muDt respectable rcfcrvuccs mIU Ue giv.-n.; Wjttae iimioislatioDcdin the/uUutci>'� DUrldljJviz souTHKhv.-^ICxciufivr of Cli.atliani. S.jtjrH.niJsT-Including PorisjuWiU, Isle of WigVt, and i C�inaierri.'5 ind Lilenisy'Seiuoarr, I IV.iitfiJ �i.r T. UaoM-v. N... 4. (ild ' Cl'tuige, wlu-re may hp had Paft f. i Tnet'>irmt�r P^rtxtftliis poblicacipn waanoficrd latS. H miii .f �'>|;ce.-A><ipthiy Review, May ' ' ; . . , The I-'oritgeiu he famiahed In Katioii-, lu consist .-is bere- ; ~'Vi i77~rCT pamii v wini i:~fw fii--rA�fn 0..ts 12 Ih^^ofUay, HHd 8II.S. 7( Sir-iV; or of 7 llw. of.; fay .s^^a�jl..bed,l.,^ lU^^^^^^ SvijJSiT pf all Ui^iigrsrconi^r�i; f^hti t...�, ontl� Knjcfth ;to wh-icbarVadd-drS Pr^1;S^^ I toiniuerri.^^nd Li(era|!y-SeiuiM|-r. ^ v.i i v-T ""'^/??*:?,0''|sp"��''� l. I. A. ^. p. 33.1, 111 lemw �f comiiiMd.Ttinp. i-he '*'^*^^V>. iBlf�r5'?*!n?r�� f !'ingbHiii. ^ Jll.i^i}g> �K,�'T�-fid.iit, iwdtbe �Ult-rrirv fiieT'l..nf 1,'xlensiVf rnn �.���Nnjf,^iii>d�j(ri�Si^>li>*at uifir*if. i /r{�i�ttJ^jii iin 1 couiiiry luijy ,be tj FWi iif /r S.ilr. Or- .jfg, ano.niiine puiiuri^nuj !nr*iyrjr�;(i. ' lp(Mlf U N E apd; ;fcViiat U wI^U^ �A.:-.'iyarrboitse, Nn,8,.l^itivir 'Jlt.imes-i^tri'ef. ,S. l^rjrFl^ii Iff ^'vpf j d�.-c?ip.'i"'n Uinj^iit umi kcfft f>trin] ilitial^ >eic�-Mcd iiumnliati'lv lr�>rn .ilu- lferrjn�: ;tiid C><i\ J'eirqe�/.i^b!rl� itJi give} tlnubli; rreipbt, JiiKUnmcur, �.iH - Kf^btpprnjc. b:Ji, JJjiiy r^reri .niitl C.iiUs sriit (o.iny �art :.�f�e Um{ .'... N\ ttj N*w^%4�l^d^VWlJ?He^ri[^g^i._____^ ^/pO-- be LKi' oir LkASKV f�jr a frrm of 15 JL ^fftir-Jr '�� Vwhaiaia'i n-'.xlt, to jlhe best Jiiildfr, �l-KVlLL'* P.AltW.'in -Ci'lli: I..iivi>f, in. ICs-iix ; c>*"iiiin<i<l! 'JSiAcres i)f od Land, nf �bich uU.;ui spvpiiu  � j>(cr�Stti* ftJ^ �'in .(beocrup iltm nf 'ikr.Saimiel l^rry,^wult.rJll.c.i�e wbici �tpirc.iat .wichjel-�:^im.ttoe\t. Tlie Ti-miiit will be ctpiT'eJ in kpcp up lb- re- 1 A,pi:r� ��f tb;� ()�.'P(7rn;!^;*&i't, ill iti-uW' sht-iuTitirn fire.-TUe , x-ittit:v�i nf tilt! l.�|��ViJi;.'.y bc.bi;i>�vii *>> apjil\tivi! in .Mr. 1,'A\�!le, S'ltiri'-ir, J.)iiii>noH,'�li�> will ri'i-Pii.r pri>p'� i\. in I :�"� titii'j VjIi'i'"'-'''^.ifav "of Si"pl''ii)l�"r in-iaHt, u;)im v.liirh |.'v:4ivlii'p-irtyi�irtktj^thrlr^b�"d� oll�T�vi.'l iH-iulunncd wlie- joKriwrA-'iiA-'iiO TO iii),vcM \A IJART and C(-)is,ftt ilic.. Qr.Hma A. liihrnryj 157,. Unnd^Hicrt, v iwf tit follow i!t�.val .able IJ.mks in t:ii� N'^nlit, .Tit-ntrv fi�.d IteKh.'!* m'eoileiBf, b-tiig .'ulniiVably nriiv^tr^ to ibc �latpuii'.vf.iStta:l�oj_t<"'nj-Pf'""* tb�;'rf-pi'cl.i.ve �sjr'ls. Ji -pr nriplr.i'< mo e univfrs.illy rm'^nui-il ib;in iluit r^ Mf"i'(r rhyme bait.i-r h inipnriJMn :�iVehl.is!i<i^ iiii|w.-ta}�m* Ie.th*>>'t^u'^4t wutl^ni'I-be fouud v� nimis^.jonpg_ iVrsims of b' ih .fnP!.. . 1. (MtJd^iniithVtJbsirifnhVnf "fioiiirrajAv. V'cHificd, bj fbc Jiev W �-..Jt*tn�)|n,^hV44,hsBr.hiV.i:(i. ' 'i >lavltMoirv .oLJ^KKliiiiil^ ill Ka�y \xnv, by ilkcsame JliitW. p i.e'av'ea.'balVilionn'l: S. 'Hfc 1 IKi'ry: oTrfeoifei Iii [UC'.y Verse, i>y thtr sune' Kliorl lime, f-ir ivhicbflie i" �i"iii;tt> p-iy liii/;t'ly, iiiul will 4ir(r�eiit a'n'pt-rsnti tviih: rjii rernmiiiend :i fiK".iil ic> B-tvunie hi-r tbe iui>tk� : >be wowd prefer hiiviiiK it from a Uidy ratlii-r it:i!i a (i't'iiti,-^;ii>, bu< if U is not ininu;-di.itely ftirlh'nimiii^ it ts iivlt-ts Ad(lr<-ss a lin i bib piiwrr l<� reqiiit<-;i favuiir bv a variety nr nican-', but \t i 1 not pleitj^e hiin<i'lf tu ^ny �'yi'rt bL'f'irebaMri, waiK?'ilViO/. f'V six ninntho, f-ir whicb'bewill givi' bis nnte fur 'ilOt*'.: he r:in8ive uiupiesliiuuible rcferrucrJ he i^otAi iyy Pn;v,ni. vJi-n" TaACT, Si;VK> THOUSAND Pill IKKKS, of ^ iiiii<. ami well �itu;iteil for .<ibi|ipin?,, speciini'iis of \i Wrli �vill be s.b.jw<i. and prnnnsal- rei-rivVd by Wr. IJi'ltbiH.', jNii. 10, WitrHlorri-couri, Throsninrlon-strect, l. -M. ss. Sbc-.>-y,?ititJ CiTl^ le;ive In tiifnrm lbe.>iibi:>ly mil Clvntiry, iind Cb-i-gy, ftfrv cmal tunes iid v:uii-e frmn 2i)J/. In 5i),<W. on pree-bol;!, I.":i-''!i"id oi'l."npyb"til Ilslale'', &(iiiiey in tlie Funds < le'<ymeii^ l.i^iK;;-!, iW;int igf Seilleinentj, Ac-Prtsaiinl apjiltruii""''. fr�i)i.u<rl,� �r�. SIkt- .li(ie i.trcel, l'iirll:im|.p(ai-e, nrlel-ters add"(-('' (jt- s-t paijlj itmn tuvin iir cminlry auswefcd by ret i iii i-f |i ui< .< ird,s.'L'.ind i^diifon. price 'ii. b �ar.U, TSf ES3A\' on iiie t.'Mtscs,4*r<.-yeiiiioii, and Cure �if CONSUL J'ilON. ub.-reiii IMeeding ..lui .Si^rvins are sbewa lo be i-ecomlaiy i'..-iii<e Viirk tlie .Mrdiciii-s in general U'eurc e U adwuceii totu- h j, (..r.-il.k- Oiiea-e, ImuUi mnlt re.iriii-.j; a'.y.>rK of j itO nnicli iMii|)(irt.inre (a xii-irtv,"-b/e i"''�"'Jiub!i-Jled and ��ldby G. \VaUT. Ill i. (iri'ai Port-ittgs, Ibe irnljr -oacs taugbt |ai..r-s(r'ei, uuH-C'nl.-ek and-.J-.y. .SJ, I'.itemo.t.r.r,.-,-. � -.h . "I ---^^-----1----'-^-r^-^.-lyg ' :��--. Idij il.iy |3 punltsiieu, in ovo. price os. in iinanl^, liic scoiirf J'Xitiiin improved ani; eularged. of TREATI.SE on the ETi'MOi.Odr auil SVNTA.V of fbe I^Nfil.lSIl L\Na.L' liv ti- Kev. Al.li.V\M>Kll CliiJ.ylJIK, LI,. D. i'liiited I'or ..'iisepli ,(o/iiiS'>ii, St. I'aiiPj'Cburrli yard. Where may be had, by tlie same .(Viillmr. a>i Kb^iiy'on Pbilii>0''!>pir!eal Nei-e�>ity, in Sfo. j)rice 7s. in boar Is. Secnd l-.tliiinn.- tliir dav is published, jiric.: 7s. tid. sewed. . illn-tniled yvitb a colnurid Mini of lliudustaa, pn:iiting out fbe Jiite Oivi^lon of Tfiritory rpHK EAST 'I.\DI\ BEGI.STEll nml DI-JL HV:CTl)P,.Y.f.r 1809, c'recJcd to the 15tb August ; rDiitiiin-tlt; llie Cotnpany's i'^slabliiiliiiieiiis iit boine and abroad, wivb ilieCasiialUes that have ocrurred sini;e ibela-t Publiraiinii -Various Kules and fke^ulaif'-iis refprcliii;; the i.an\'!i Sirvice, and milcli ntUrr useful infonnalioii.- QiPcu-saumnundijigt/t^ lineal J,-UUtrg iu ]^^^^^^ . . nmlitho at thtScccUar/, ftjlia-, in PjiH Mall �/o,�./,/, i The %vanr.nf. .a Rible; m;ittD|W'i'Wff�lHje^1�^C<*^^^ 11111/i.nj/ (tfliriLn the knars.,/ T�a.ai,d huur o'CUick, a/i ,e pohns of clear priatiiiy. tiije p^uer, eitreiuc aMa(mcCi.'k " Piopuimls for the.Supply of lonige;" rnu be iitbm'lc) after llie ikiij 50// Tf\UATU).\; from ihp Ji,v j.r. I be >s,ae ...-rk, on royal I'uper.j^-^je' 8^^.^,^ j iiiipre sinn-i ot the pl.-iles. . " U).\, A .luviuile. re.p ctfully inlro- _____-._______i - --iiO' Verso, Ihc Va.-ne,  ,iVlatedraii'f*b6Wnrid-<7�^ Nt'AT J!rDt-i=trcet < .mid ^'he IK(U:�elIe;^.utIb A(.);, ]Meml>er�if tb>- .Nalion.il Jiiftujiie. Tiawlaled 'nl.i i:n�li>li by J. Pmid, K.R.S. Prtutid for Ricb.'trd Pniiiips, LonJnn.; lui^ to be Aad-of all iJookSeUer^. �Of mIiOoiiu-iv be had, Tb* Wonders nf the Telesr"pe ; or. a fauiili.ir l)i'i�biy of Ihe Plioeunmeiia nf the Slsjiry ili;ive graving , price TIJK ."^Tl'DV OF LAW. Tbis day is publiibe.l, prire \~. Imuiid, wiib a full allniv^ncc lo .Schnn's, AN EA.SV CU A MM All the LAWS a.. CO.NSTlTUTlO.Vof IvXC.LA.Vi). Rcnimiianied by Qiitbtioj^ui and i'.a'e� for Solutinn, and by a fSb'siory of Te. mi. Ily the Rev. J. (.OI.USMM-H. Printed for !iicb:iTd Chitiiiis, ti, Hridfte slr-ct. l-onlon ; no I to bebad uf all UookS'ller.-.-Of whom mav lie fuid I'le fidlowjnpvup'-rior I'leroeniary IJooksiidapted in the piacti-.cal It's' of a'l S l..; :- ' ,, v..i;,loms; �l.epra,lie,.t>ilily ot>at?i-.Knr|.*k-J^fbem^'^- � li.ie, iv: n ,,n,|il.=t,..,,i,le ceria'iiJi' udvaste^e to.tl& Aie.e:ir..it, j;ra'i.;r. m4 Consumer. Illustrated wlih^Ln.'. ' 1 sraymj,. liy li. b�;um.u;, W. U, Ho. lobodnli; oritV*' :J> lit. !'d. ij.ddsmitb* (Iramraur of Ceo^phy, price2s. 6d. Blaif-s {Iramoar nf Cbemiairy, y.<.'(jd. Jlnbiiison's (iiamDiar nf ^)i^lnry, 3.-. iilairV Grammar of Pbiloropliy, 3h. Mavor'.s KLiiietiK of Short Hand, 7s. 6d. fnrker's Klement�  f Land Surveyins;, 7s. 6d Joyce's Praetieal Ariibinflic, 3s. bd. Mayor's KSemeuts of Natu-nl ||i^t iry, 6s. Al.ivorV Cir ,piihli..bed, price 8s. 6d. i'|{D.ci:eolvc;.�5 of ..a CQUIlT-MA.r.- with G.i. fi^yi!FT ifliliC..; "J�> IIt Ciiotr'ait ]P �^JJi:rnra>t*�?f;i^iMih^rt�MTickei,. and .Siuii.w i.i'e <in ^�^^P*^i:)lfJitX^a\..^eiTO(6r.l's, Il.-P.mllry l N�.. O^Mm�-trq�Si:|�,,S SI,' Aldcnte .llish-.tt-eet 'tlie **^��;*�b�J*i�*r l� *ntin'Jy'i:e�, :v.A Irtis hiiherio 1 Sir?*?tw-rtMluSillii^ Jr(riir �^tfSiHiyihri� |o!l�� i.ig Cnpijtal PrV4e� % f'�>#�Hf...W...%is��T-../............ .i�.SO,iiOO v *:'V"j-"'^--"i*.'.'*'S-t-CO h.:..a.f..i. ...I.ICO tlie c Ulil I t l*!9, lisb I'lirsmo-.-th sold by 4.nneniii -t>insiion, I'lyinnu iii - Oock TJiii �\RrnHlKTIC OV RKAI, LIKI.. I. Tbc-Tablesnf Weijiblr a<id .Mea-ures, corr-'rlid tbroujb- cniii ts, iftrerswii.'. Tontines, iianking. fn-uranceji. IJroker.i^e, Cb.-Ulc<.M, I-, icbanses, itc. iVc. as practised by the tSruKers and comnnT.iiil l^oinpiinis o*' ilii* City nf Lnjidon. 3. Alonr i;v.'niiii|. 9 iiuder eiicb Rule tban are to l�e found in Lngarilbm* a^|o!'yd to c:ilculations cf Annuiiies, Com-� pound Jalereri.oke. � Sue woye pn^er. u.,d hnrpresbc.fjeiiibeuU^ed^^^'ui U . -l h.jclily-Gni.he.d cpper-pbite f^agra.ing-, by the b-^t'Artj.t.; "* binV-ds^ ^i^Miwii of llw: aboye Wort, price &." 5d, ' ' ii. �{KFL1-CT10.\S OJ^ TffF, WOflgiS OF GOD  " ne_w 1 ran.-.;aigj. trom tbe.Oriiiiial Gcrmaii of Chri.tn,.tLJ ^ : pr;.ite(l by Mnltli-y"; I/arrisoii," and Miltir; liin, ilursi.aiidi;". I'.Jeriio'ier-r'iw, LonhilnV ' iikellnii.and iVIe.'.jrs. ijakera'nd #Vi�r'y V\aiBple, is drawn Crom rral.iprartioe in : Various braucli l b'nl.-to rules wlii^h bifye lUlJierii* ilu(!i�nred oiTr bo..fcj of Ajiiinet.c. have giVi.-a on \\ ooil, boar.!'. . . ............. ^"f'P'niea.iittgravh^ .?T"%�ywiWerihrel?riae)iof ^UX), ^'jlU, A-c.^^s ksimI. . , . *fie^''iS''*�jMi irei-nls (lie Ojiporinuity tieyrrlietiu-e , fwaio ti.?5T|r.iii-,%iliJningih parcliaK'�f One.Niimber oiily- i J^�i;�B4�AtKNl'*'PI iVNliVy. -WM. JV J^ARMWtY.a^^oiPiiieftliws, Leeds, fee? il iiicnm-'!J*P'Afa'nSW^' ifewrPriendsund the i*Mlilic, ijp W\hmf'm.^prit:a.l\ri\n)nm^^ Irebind, i1?at vJ-iMKW^^S^*^**"^ LVIIers P.-.ter.i f.r SSl^J'i'^^'*'^*'**"'^*'''* *P*�' c-nsJiJerablv iiitire T 'S'��'?i>*�!�ffi %l�*rt�d�iHr'4�v aav :4ft!iec>5\>len.,. '^�SS.^!T^'^*�i**''�Stt'rR4'�prtW.lt. andgn-atly in-.,I 'inerlt.ini.n'li* c"n�lrocl dj coiiitinicteA, ihe.ejt.-h \f priiiripal.'V Jn siih-ti-rir Patinit TttbeVfTw i�t-itiiiiis.�f (be coffiinoo^iHl' ^(ii;^iij;s jtreiufU'u jier . .-it tne'lijVicnr, foriHe uriinnint.>ifcef|iuhliti abnt hey ,tbe.ir, o�u Alachiisrs, the mariufiirtutw of Ihe .ie:*Ji:i �e-^ftfcw�il toUiC ,�,-tj(�r and llic coifimeiiccmeiil of the irar ISi)9. This Wnik, witii the Ks-ayson the Tntler, SpecUliT. and ^Cuardi^m, wiU-prcscnt fin bikcficnl nod critical illusi^aiioii of p,-riodiral Lilertiiurc for a Century, \iz. from the coui-iiieiicenieiit of ihe Tntler, in 1709, to the prescirt lime. Primed for W. Suftirby, Sl.itiinirr'=- ll'�e,"^t umltriitge. nns s>ip,>rbt'i erie, .rAsSeStlo^JS the Gardener-, and ! even Shillio� ,and 4 Jf^-TkwO'xJ, of Mijiburuh. , . .  I'a'.camii.i aliw, in�ifeiiiquescalaiimir. Jli.ic tani.i hella >.Tviunt iiSJigistroriiw:; i/iiic oti.in'.ptefcis: inieritp fugij loiige Nec s> vrdVndaiin diinics^ibiin'pi^^el . A.iuica sairfts Saocta Veutas pacts. .  . , . GjtLOTirs. 1 dii not believrtSrt-re is iiny'good ChrisXiafi so litUe surect.-^ w iih tllo�e'onNi\|>|iy divi-iiio'^ ander wbidi the OhurciK)4 price. ,11. The Plate^ are printed i>aaunif�mi �i%e njth Jioiiary, and arcunilely _______..... It I AJVuiaber, cot��aiiotageye^Ute�,.,iyilibe pubHsb"^' ewry F e who may pilfer btfr chasijg the Wurji in J*�ri�. �.Piin, *opiainiii th r*r p'laies willbf deliye^d in Wds^eitber laJiuttiiT^ar Qo^i^^^^^ price 2c. 5f.' �.   ^;^;3^r�nc^^.deo,y,.p,; \,sr^:^'^^^^''f^i^^m^ the (.ard^ner. ond HoiHui-t'jI ,lic- 1 -'- 1 . : < � -'..-"^j ^. *^ .j\ 6.l..ureairm,,he,ri. l)l,Vfcifc> T(t>r lhc^ln^ T^j-P" taiiong bye plates, .,yill be pubnsb^- il f;R:A>'E:L.-The rec'^ii �,d retnar^V-l^.l*^ i,,.. .or .L.... L_. . ; .. i'\ f Ite Sloile. 'aadbi^wT^Sl^''" JlJeB>n..#tAHd.art ami Crae^; iluU ;illr. Jjpbnsoo,' St..P�tir� 'I'harrb Xardj London j-and-all athrr fiockieUeiT.

1 2 3 4