Friday, September 1, 1809

Courier

Location: London, Middlesex

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from London, Middlesex

Loading...

Other Editions from Friday, September 1, 1809

Loading...

Text Content of Page 1 of Courier on Friday, September 1, 1809

Courier (Newspaper) - September 1, 1809, London, Middlesex ^ <V ^ > lloiKirt .if" ilif 1 .1.11.,111. [!,fl,JtiUln'0 �'i lU* '^i"^^ Uiitai;^ iji;d ll.ivliig cuw.-iilc cd lli'.^ .-/r ypi'- " )��"'"�=";? i-'n:Ml ; ai:.l lliii il;:- ^u,, ,,f j'-'''*/^' �:nf lotiu- .Siilj-rrihi r- m liii^Hiin..', '^f.iittuT C'lrilr:''"""" "'o'S^al licuc�olcut ami osclul lii- . Kiiflt-  fJliii Alreting 1)C g'ven lo the C 11.11 rin.iii ,l,li^,,,i.(:.'ti i.i iii" rhiir. XV SU-rciiiili- I n.l-r-AriiiT-, :iiid nlherj, SutiTiili-r. r.i Jfl'SL flji4tui6.ri<0"rteJuitjil-irtor tlu-ir Lu�r.trvu.iu. � .u!!i!,r..Miri�k�*�^ti4lj<faii�<f tiinc. In cjiK loi ir a|len- irfc-'aB'il'lsiilli'n �T Niiv;il Imci- lit l!ie ^/�AUXnAL!..-CiiJer the .i'^alronag* of his i;.!'.; )iu-l:n- s Ihe I'r i:ce ..f V,ilf i e;iti il--Ail'i'isM-n i.t--Ui>i>r.-ii;>i*ii nl mm. MlJ l.'lc C'llHcrt i,t i.Cl.ick.l iiL- Hu!)l c arr i r5| n'.rn'.l. ci,- Ci.i uiii will f bLK(.i.lt\ . hi Kii.hiy, xUr mIi of jit -cv'Ti '''cii'i'k ill l.u- rviiiii-:;. - ["�riMiT ','.i.'"tiriilais tiirtv lie li-.-nil, 1 -ll.-pMl. 1 [ r 8>JI kT\ i'irh: o( a".\ AlO.ilV, G7ejrTVimr. A tilill-.-ir.-fl-Mr. H.sO.V Kill-liftiiirflic \\ 1 .N ri.R CCCWS;-, .,f !r? I.I.C I'lli i:.'^ <i,i a \ \/�t)\I\. I'liV-Sl aii.l AiialiMiiiiiil IH-iiiii.^ilrnliiiiiiwi�iil ''e C('i>-liiiu'd ill lilt.-morning-;u UMial, uudcr iLe. flirtciiuii of Mr. V\ ilson and Mr. Bnidic. i iiirliiliMUj iuii�( iicruic ijiffit lu *K <^"H'�'r!�nfe from Vp'f-'^'��J �ri 3l, tills ro-imi-rt makrrg lli t'itM\ikl4iy%Si "^f^^ C�mlry, have ^crHr,.| 'iiirfanif/rrBfrpus im|)nls�'^id feeling, vvJ^rh aiji fti.im.-iii 11 f |tcfiufifia!aii(rijj< iinl.tc^rfali rapk. 10 mi liie 1 liiil.jile r'.(tiu\i'i5f irf �i'ii<ii4f <-fiMi(l rs, �\ iil i iil lit- lorbi;...... 103' [T.iid.W. Giiitis, ' "aijie & Oi.., .105 I Mk}ni -'f.: m }^fm^'^y<!f� il.fip.ineriis.nnd s�U?ri|isi.;...in 1 ifvt< -'fei5rlir''Witisli <iuldirr ttia\ alijce c<mliil<-nll� irwr, ttrsit ,.'i,l|,,*-�fiu.ir<-i!rarti..ht|ii while livinji, will, mtii.- .-v.-nj of V^ n iill.tvmghrr.ir*' the Piih-Ifcilic Iteinliili.'iis and /V-ld/ess of (lie Si.l?>r'il>i-i� td Uojd*. iaisi'd (iniiniii|.iii�l\ :t( >cir hope, ih.-it as li.e talliduJ.furce ot ihtSenlimenli) of^lnjil. re^periable Body |ti6i-''ackn�i�leiiee.l, su tlie liUeral|(> or tiieir example iiilibecencrdrvf.illouTil. � . : 1 Uy order bf the Comniillie, .n j:P.WI5LSI'0UI), Sixrflary. irao'ijiiiofBew Cp:i(ribat.-qnsa!(iead^a'Ivc''iiacJ Cj'.'i j U TieS^scrilii'^ irtfJ^yriVVsjiiVeitiit. C' .W.V.I 0 0 '"li=;j;.-ui!i.u/.i;iislaud .lO-OlV 0 d 'iJ. Houidiiiui.... �:.) '0' (J liittarMliiiriiiin 'ii' W-XT'-VfWmn l)aw.-s.. li.f) D ;.JHi�lt: l'fJly> i�U 0. 0. ^oJ-'eiv iJrir^i�wi j'-' IJ 0 Jtihn ll.irriroii .. .'1'-' ii' V ''Q' 0 IJviij". Han-isini .. .ii 10 0 J.K".riiric!unuli>n yi 0 0 0 0 -J. AV,i: J. U bit- - - 0 X)- '111076...'...:.. .K>5 0 0 I' (!S";'^i1�wipllan<'ai'e jsepiwd attlic Ui^r of L'iojds,and ||h^jhiMfeiatW!i'i�ij�<i��ti�r*fei^ � I'L'VMTU'J'llJjV (or Jii'e Cure-'of linpi-iiiaiciiis! 1 ;\slivntimi of I'-or^i|tli-ri, and Prep.t.nl'on of iouUi !^r(lie lii^hiT iJc- fiin�-iit�<.fAc:iv , 15-ii.:Til-iili.'c II! L'Cl'iO.V, k. �Adi|!t.liidJ>riiii>r Pupils, will reroiHuunre fur ili" r-. :i-Mi(.nMoiiil!iv the 'id of Ortiilier, w!nii ilu- wt-eUlv i^i-: !. t|"ib;o[ .tlic Oralnrical and l{ir^-)ririi! S.icu'.v w!'.-iii - j iJucfH liva I'ublic Lrcltire on tlu'fi^'e <;ii-al I'.p.ich- n: l. 1 'lib lli.-i'iv,-and ihf Atlcntioii 1 u liich l!o-y an- eutiil'-I liiniiii.'siuJ.-iu of OratorytUt.^t.V^'"""ii'^-^'M"> � frital�Uciiiltman. ' ," ' ^ " � TkcViliinry of the liis'iHliion ha' been ronsid.^rablv 'ii-�Jj'rjrjlyaitd, jutioig olljer adva.iila}!;.-i, Mr. TiI I .U^V M, i rj4!_/ill.T ^0 Ilia IVpils the most, ample l>p|iii:(iiiil:i'-. tr ;il. | .iaiDii'.{aprofiiund�ind p.-rfrcl Kiii>w.li'il.<t- of I ii!;i!-h 1)1- ' Inn-.-I'Hrlurther p�rtii--darss(��i,|hi' Plaiiand iVrnis, wiiii ii ' tain be liuil of iMiijsr!.. i<on�niun aud Co. .^I.s^rs. AicU, a.nl nllitlinnk .Hits. � ' � i ff^O icTui.tiiis, iVii-;Kcn^." I jlills ll^^il^iol!al!y.-The Adveriisi'r �oii!d nave i-." I ^tijmion 1(1 iirpijnraodale a House ot fU-spenabilitif. for .i l'�i^rateC(i|i(mia!-ioic or is capable of iloiiig any kind of ^fctj,ligji|ir>s. Can give suiliiii'nt I{�fi r-nct.^, and � 11 |'q�;rpsfli|i.-.^ I.lm-{po?l paid) for A. H. \�. 'ii,'\ew �*� nU:r..S(:nOOL,of ClIU!" l-^l-l- '� "'e County of Hf"<w<llbc varairtiiUi hiill tie a CIriiduate nf J l'''"^ U'"''"'' V SV'n!oii.-, in iit-.it. cl repiiir. and f.ip.ible uf.uc'ni-?'x\VSfi.VH'iil"-r of i;i>arj!.-r�. I'lie iu\r-!. ,ire piij.! liy llii-^"uii'ilhuii,.,,,,; ,l,p Stipend is 'iQ^ per iinnn.i'.^Ci'inli-ni. u *tlii�:n\-rh, j,j,;,^j tp nifer themselves as Cimlidiilei. .,r-pHifsietl,!.! j^iij jippiiijifiiips and te.linioiij.ila nn.l.r I'lVrr, iii .l-.li.l.!l;,r>ev. i-^^q; M. I'. (.Jhi-well, I ^.J- -H'e "f t.nvfm.ir.,f the-said" Schuols, ou or before li.e J&ih of ICCIUHKS liii WlDWIl-l-:iiV.-IJuCtur l,,__�^''GL(>OnH; fj[o.' 68, H1en*ei>->lr.ot, ttYir^roininenre ttWriViJtn^ttRvCOOKSl-. flf Lli�;|:Ultl-.ion MIOVVirK--flY:. and tJic I>l!5LA>i..S.of^VVO,\H..V iuj.l CH.i 1.1)IIl-S, iwi ^i^Jllday, Oct. t', iii leo ifi fho .ii'ir:.iiii.; ;^ iinl for ti;e con-' ' vfiiiei'Ce-if .StudeiJis ;ii:eii.liii cniii:; Course on'fn.,�d>�v iIk i"or .1 Sy^l.lb^l^ and l'.,vsptclu-, ai>ilv to Ur. t;liiu.;li, iiiiib-'Ve ; or I- to .'.C"i!io�. .Millie il l.'io^M-VIr,'C'rii�d-i'i.-ft. Soho. � :LU rTI,;! I e Pity-ic iii> 1.1 llie lii-inr.il ni.-iiei'.-irv, will.b.-sill ln^ .\ 0 i (� y I' l!.Si;.S o^ l,l',i- TUItbS.'oii the rUV.DIi.'V and I'UAl TlL'l: of i'JlV-SIC. iMATKHlA .MKUrCA, .-nxl Cil K.M tdT-ti V, 0:1 Vi'ediieJriay, Oci. 4, at Jiiili iiiirti in.-iii llieviitirmin, iii lin bnusi-. No. I, v l.rlc^c sirc^t, IJl.itKl'rij^ri; wlirre fnrllier pari'ciiliirsiiia>.b'- i 111.' IuvvII'-v:-Ur:_ K-\^isr11 am \^\\i xonimenrr liis l.lCGJ'L'rii'.S on'ibe St-i.-i'icr i.nd Pfar-tifeof ftllDWIKi KY, Wiiln'lif;^ liii*- Di, jivr, .if Wom.u and Ciiiltlren, on ..\; -i>. i;--^. Thi- d.iv is piibli-lird. in niAliixn ,Ii o:rd.s, ^(lAiLxjACoraitA (kjm.iigii ;li:(;,\.f.!... MKDICOlll'M l,i>s'r'l\i M.nCLC.lX. V'eninot apud Loii'niiii, llnr=l, liecs, ci Urm.;, P iKT..osier llo�-. ' riiij (la\ 1- piiblif'ii-il, in -.ro. price lUi. ("d. .��' TniC. l'lf.\llMAL()PU:i.A. of th� RUV.\[, C()i.i.i:i;k ot i'uvsici.-\,n.s of lo.ndo.n. ii-ic 'J'tiinslaU-d into l.i'!;! :h, >viti'i Note.?, itr.-liv KKll \;;r) PdU'Kl.l,. iM. I).' |-.-llow of th.; Cdlege, Pii>siciaa lo bl. liarlholom.-w'a ::;nl M,-i^ila!t-n liospiliils. I'rii.led for L'-ii^nian, Hursl, Rees, .-".ml Oime, Palernos- ' lerr.rw. t)r" � bofu tn.-iv be bill, on Pn^f Iin.-.rd, Two T.ible?,e O.V to MUHLl.N, from a l>rUr>KNr of ! ^r.AWtu hu ;l;>fiitlV ii> HIM), .o.i Ihe >iu\e of M;inncr , in the dillc-riil lyeparinietiN of p-.tilic Life. Pri..t il f.ir G. C-rad.n-k .-iii.l \V.J �ter-rmv ; sold bv Arcner, Malion, Duid.ilr, iiml ( nlln-.l, Dublin :' i;dw:ifd3*iiid .�a�a'e. (>oHt : and J. KitlK Vtaierfnril. Tfiis day ispubllslied, iil one lame volume oclavj, price, in . bnnri!.-, I'A. A N ELE.ME.VI'ARV TlUvVlFSR on OEO- /j5L LpOV, d.-lenniiiiiiK F.ii.d.iiu.-niiil I*oiiii> in (bat .Science, and fon'liiioirig an I-:x;iiniuali"n of some (w-ological ; S\s(cnis, and pa: lic.ibri v-of lln:  llolluniau Theory of llie ; Kuilh.-T5v J. A. Di; LUC, K. Ii. S. IraiiO.-lted from the I Freorfi "M;imi9rr;i)t. Uy the liev. H. IJe La Pile. M. A. of j 'I'l-i'liy t-' '�''�'�> t'^foriL Priiiiea Mr "P.-i:.'.-i'lid 'J: Iliviii.rlnii, No. fi2, .'^t. Paul's : "Cbiirch-jurd?'.bold, iiiatJ ,i>j J. liiiub.ird, .\u. ISJ, Pictii-dill\. ' ' �J h O.N MKBA.VriA.N", .,r lI.Mi z 1. An II -lortial K. .M \i!iA PC):!Ti;i{ viinta'CL-.- liv MI>S \N.N.-\. Prinii-'U..r l.i.i.. ni.-xr, HJ^^l. n.'-s.aoH Orm.-. V.u-r-.-.^;..}'' Rov�. Of " h-Kiiinav 111-ii . 1 bv ih j.Liii- \ iii:i.,r, , s . gar'aM 15iM!her-, in Jv..|i l-iu-,. -j.. | . i,,,,,,,. IS:-1 '.. Ui- La rontaian's new No^el, ui-i |Mihl-!i,-d b) li..t -Immi ""f the Public l.i:-rary, .So. 50, Cud m ir.e.. ;,n I all KooksrII.-ii', 1. 1.1 t�y [i:S (iUEltr.l.LKS Je Famille, jiar Au-_i iv.iW L.i piinl-.iiie, 3 |.>mei. Pis. 1. Mi-miiii.-.i d-; La ConiU->-e de Lichti�nail^ erriN ;�:ir i'r meiio-. c-.ii;leiiaiil d?> Anecd'le->c etes >urle . nurd.- Pri:-ie.-1 iiiiiw-il.- l.ellre>ri!i ('niHti-.lf Ur .-lol, d.- .^ir Arii-.n^ I'.ij. , fir Sir iMiaiii el L.idy Hiitnilt"n, cU- L:i d.-t i-^ , (lu Liicv..lirr.de Su-, (^e .M. .Micoji, du celehre i.;tvafcr, i.S:i-. .iU lie delrye'Ved iii this 'i:!ic:ilni ilyi in;; li "rn-uirg 'v\ i iii-r. .Oiuthe'lbroiy nod Pr.ioilci.-. ol .\ic ic.. e, _b_,. iJi'. Powell. . Oit Anatoiuy J|U(J P.'msih!-;* , hs- Wi . -W)- rn'ptby.* Oii.tiie rheoij-y and Praciict-of Suigery, bj Mr. Abernc -liv." < J :�;<3n Mi4;'�'.fery, li.y. Dr. Tliv nj;c,^ , Ou l.iienii-try, ti.v Di'- �!ill. Aiiytoniiea! i-iiTi-.iMi-^rr'i!i..iif.-In' Mr. nre. Tht Lertitre-V, i)l.ket;i �o.i .:^lda^ �jije .il ot (Ictuber. al 0-,o'('l�cl^.- lMir\ii(-.r. ^i.iit'' ij\w?iyiV-.J h.e - iini%n bv iijipi-\-ing^fo.AIr. 'iVll eler, \1m ('.Tr'v . aMii^'Vili-jiil il. X'a.'i.<(ndo.-v, 'invili-,'*il'ii-'Proi'iieloi-bf 1.1 ile.l Proiii-rfv tlirougli'.Ajt Kii^l tft?^*"!^ Wali-^; �v >^e), ui tian-niii llu-p.ji t'-cuia*'- iliiii- irous to i-iveat .I'frjl'. �>.iiis SV Bii-liev in tl 1- (1 .ff i.;ic of Laor!.-! Propi-rty, .awiljikenlivfr�'�'i i.'iiniiri.-. ;in;%trypar.t.oi iiic Uuitcd Kia^ do'I. ill proc^iie II1.-II1 (,';^-v.-. .\. Ij. .No 1. lletj � il;'lie rtcived l:ul tiiose tliat are po-l Itfiid. j_____^__ M~" .iKlNi'/M'O'i'L';!., Ht VValnier, nVnr Deal.- J'O.hN �{ ll^.V-' It G'j:' le.-ive lo.Hii'uhn Ihe .Vnbilily .-.ih' 1 .��i.irv, I !i';.; fcr il'.i.^.yi-ciiK-l ti'.'-iiliiive II.it..-! -.iiij Tiiirrrn, v. Ir.rli i- ('Liird ua i'l i' i'lferinr In' i.oiie f...'r ikto riiv il-i- :-iii., iiiid 111 i;'-iii1 'it -i"- iintili'.i-'iMt il- 'rV.':--.l in rlie. liniirtil Ki'isilon;; p s.-r-Mif; si.'c-i-i''i,'iUi'i'.-qiie Lami-aiid Sra Vu-wa ii^ i.� ni'l.to !.e r:; i.iU'-.l.-^ � mi).a: dniiT ;i di-lifc;l_ \ iew of tin-I.Ven..!! Uiiiil, Ir'iin !!� lvv;trit-iif- liOiibi-^n-, l()i- .Nmlli axl.i.iolh r iril-.i: !.-. Ka vi-i:ale j'.iir, IJi-al Duvmi--, (ioiil-, � ill S.iii^i. i.S;- . an.! '�:ir, [\u- [> -r-ili.ir .'i :vn.'it ig.- itliin 4 rr-w [>�(�.�' n' "^e Imijc, In sa:! �.,r.y p-r-on i iiri>iiig from.lite-ainlin-Hus qi,a'i.i. 5 of ji-ii"'' ^ei-' ill'I'l "nil [i-i-ii i.ltioii o''hm aia! -.Sfiuer li.-n;-.-. h.-iii;; a iii.i.i-r ili.-i.inci- I'r.iiii ;iay iinisaiice� � liicb iii;i\ ill !-'lr.iMi a i'.. ed-tl lit-iiiih-.iirliimd. Ai.d b. p iein . 1.1 i ['�.rni h..- I'l irni!-, i'.n I : ii.- I'liMir ia c'-iii-i;il. thai b- Im-1. liidi sh.-i'l III-l.'i ill.Til la.- p-iir.iuiL-i- of ii'.- p'.!)l r. uliu-i Will be eve P ^ratefq'.ly riiueiiibiretl b .'i iir v> r i liiinb' - -n -vj.nr, " '.lUii.f. PK \;m"1.-. Nral Po.i ( liiii-c. .ibl.- Ilors'-s, iii'il . ir-!..] iiri'.-i-i. Vl P^. -.'S'liii-e is Len l)y t.iviii,- 'i l.'Ul 11 J tyoi'imis- -Mier? far Clciihsin.; ui.l I.i-liliii.; if.p T'i-.^m ,............i'S as Htiwkeis, ,.Pc4�ai->, �tr Peily Cliapmen, gs.piyirOaciirJiaverecciicd the most strict injunctioos lo "'.'"ti'Iiiili.. ih.il. dnt>.5irfeaiiihii!g after all Lnhtenced nnfihriii?iiig"the r,il,, . .- y 13 ji,T-editlo - lt> .^-b, Auajeiartditioiia'i lii'r t:>erj llorscahove three.' U\ Oi-JiF of the Hoard. . ~ -JAMKl) UAPvPSLi'.Y. lleCe'ivcr'CicnPfal bl.Ji's U ...-:.-v..joj. s. .'^-.'oV.. r.2:...of.. W.iilV'Tliaaipl.iii, 111 (lie coiipi.^ ol Jil.r.lwnl, � ill iii.-it ..I 1 :u-Public tliiii-f, ill Ilie .-ai'l ro��ii, ..ii \li.i:da\. In.- 11 ii: ila\ o' .'>;. jiii-inbi'r aevt, ;it rU \ ra " r m u in il,.- \.r-ii na, :.i in-;it � i'll 5U1 I' p �=011 Ul p.-ls ii- il:- 111 IV ;'.� ��ii'lili 1.1 Crlilr.lCl for li;�iitir.;: the LalTips i.l 1 hi- sjud lowi* 1.1 r .an., t .i-o, or larce >c.ii's, as only be {i,i id upon. rill'iiuirb. r or l,;o'.pn is ab-uil '!:r..-p hmulni! .-uel sirlv, ivif h �" � -ponl burn r.-, � LirS, t.i.!r>-iii r � iln the lin lurni liii'-, wil- he deliv�r .-r (a 11..- ( .iriir.HHii fiitipl' iit. \\ Im i:- I'l put iirw ianips 111 p'-.-ice of - vc'i a- ivi >� b.- it 'ken i-r l'.'-?lr"y�^ and kr-p tin- r.ias ai:.'. iiii fiini.uie ill g.io.l oidvr and repairdnriiit; ilic lime n� bi-co.iir.ut. I li>-1 S ii.i;-t;" i., i'.,i 1.) I r i'lirli S.-.-.-nn r\-i the fir.si <!,iy oC Ocliil'i"r. aial r'niliii .p I 1 [b.-'lir-l d .\ nl' 'l.ireli luxl fulliiu iiii-'. ! "lb ii'c'iisive, .-xcept ilie iii^lit 1-; Ciicii lull mo"n, and fear n:i;-liti'bcf"r - .111(1 i.toiifi.-r. The laiii]s_l'i b.- ci.-an. d iii:d lri.ii:iii-ii iv. ry il:iv Ciry are Ufod. iiiul iiiiUi d bv li:ilf an lioiir i.ftr si.ii -ilti-e. anil lo Cmiiinue burning niiiil four o cliu'V in 1 io 1:10 iiii:^ ; 10 be i.iki-ii from l^ie place �hi r -p.-r-�foiniancr of hiri. (;."Ul ract as ^llall. be iii: r.-. d ..n. al ll.einne of i-oi;irii."iii'p, iiail t.i i!'Cie H imle of ilu--,iid liaain.-ij al a ceilaiii i^ae t.a i;i;- i lam-;). Pr.ip-s-nl.-^ 111!)' s.nl'ta Mr (Uyees. S'.liridir, \V'.,lver-hampl'iii, 0.1 or befoij Iii.' Ji'i il.i> �C .S pi. ii.-\t. U M.'CHKI.I S. ( Irr t'l ill-r >iii.l.Coiniiii-si"aer=. ^Iir\i. o P.Al'l .N) .\M)i;.\l hi\ZI.."5 i.U/. 'OK.n'is arc tiie nv.it fre; . p. Pa-'-nr a:;d (li'.a'd'a.. oi t iiiblr.n . .<m'.l be iH'.iU liiii-u w il b liny 0( r.i-i.in ' of ai!p.-t?lP, ;i p.i!riii-.�s of 1 hi-1 oi.mr o' the Tie . e;;vicin<i:-" a"il rri-5;,.l.ir-l.ile of l!ii; U" n ei.-, al irnded iii. r vvit.i vioi.-iil .p .in-; Iii'-v iiria*: .mi rfia\ bl-iniia ; ibi-s .-^.^-cl the growth oi l n- bi^y, :ii;d :bev pr.i.e f.r il. b .iiii.-f; in a C'Mi-.i':'p't-ii or decay, la.ih ii-;i pfii-iti'^e .i::d c iie nl of'l'iesp ii'.iirnibg'co-i'pliiiiil-. I � ab"ve .ve Mein'qirc.-i.. K.c. do Prince de Ligne. faisant =�'ip i^jtic f.'s Cl i'cnsets i�ubliecs par Aladame de Stiiel, i lotiiA, "~ ^ yicrbAL|.iNJ3 oKi-'icK. Au?.yi. i�.h�. t^S^U?. ('Om�:issi.>i^ers for y-ktualHr.: H's Ma. JL iitti,'' Suvg do /nrt'r^ ^i'-f.Sotiie, that on Tuesday, tA� 57( .*!ep'.eiubt�r Utx*-,- iheij ie�i' bt ' �i.-ire J'rn ft -n.j.- i.r. nfnftii I'p) and Irent for Sl^ i-i'.'.N'-nitl'.n OL^AK'TLRS , .f llie Kro� i'l i�r Iht- y.eac J8d8 ; to br delirercd, -^w: h ' I , of ill a'fitflHi!;lit, kndtji, i,Hi(i^fialJ'ir. a/rintglit fl/'*'vwrVJli, iiU'illis M jfili/rs llchiiiUtng Slons^al Hrplfori, n-t to h: pnidjiii bi li:IU/jiti/u'/U, ui:Ji inltfcst.-niii�t^ diijsnj'lei'. Ar.lr. . - ' 'i'h C:nii-iii,n% of llie Cen.Tacit mag bt seen at the Secrt-iaru's OU'ux. N.I reg.7rri viU^e h.id to nn'j Tender in ultick Ihc price �ihnli not Oe in. 'n DiiiKcrof.Y; -r, intlMv Iry'i-x of VVVlrU fn be done in 't'omi a:i(l Villi-f;a'i'i.i<'i'v,...Shrid)beri<-s, aipl-. i'.iit rn"-: uiih IPi.'s ,.|i ibc IV. aii!ii-nl i)( ri i'ruii, ai d K Lichen (I,irdencr ; " The " Prac-tiC.I Pl.i.'l.r,' i-^;-. ' LcriiibniKh : Printed f'T .\. rni.stab e and Co.; and lor Coa-t'ible, llnni.'r. Park, .-in 1 llnnirr, I ri,i;e.i. W^. ^ ^'�'?'-''p5^ O.Sicfrs of lUn Mujeit^-s Ord- JL .nnttce dii'lir., cIji/ firr, nodce, that. Fr'opifiais vrill he rf-ceivtd at thrir t)iprf, in'jVii:' Mid,-,in or licoix Mrjc-d;i>. tUr \\lli rfny .//iie|,trinlier nc.rujrii:ii .iii~' ' P. jo;i, nf innu he Killing; lu unn^lnke Ih,- ^-.iiiji!,/uf ; OPl'i: It ilOO PS for Ihe .*5ervice nf this Ueaart a<:ni, tor a period of One i e;ir. 11, pai ttt:it(niy^ l'^t;:'tr Cur.lnut' ma Tiiis day is poblished, price 9=. in ho^rdi,lht second j,di-li'in, of ^i'RlKS of DiSl.OURSES cn ihc PRINCT- PI,.r.S of IlLl.lCIMLS IJi.l.l i.p^:.i romit'cl'ed vvith lluiiai Ijiippineii-iiiul 1 oiprn-� iii'Mt. llythe H-v. !l. \!')i'.!.;;i ad; A. M. - . Of Ualiol CoUei'", Otfor.i, .i;;ii' r .'iluii^li r ..f iliu F-piscnpal � Ciiapel; (ovi yC'le. I'.diibur:;li. P'rioled for .Arcbibilil the cnief eiwiri-.i of ibe v.iMme bi-:..re u-; and indiic-s us 10 pij'iiit iUout In Ihc atientinii o'' tlU'^iuiyie a-em.JUMllly C dc il.iled"li� ftx tli'!l''prInV:rpl<-s orTin: viTuni; ii'uJ curele.-sran.l la impr'.ve the charily i'.iir! meinl l!e In-,irK of readers of v.-ry lbscripli'in."-Liliuba ;;li K-'vi.-u, Na. vv.!!. ri'is d-iy .s publi-bed, irunl-'aMi. Iv iiri:,:i-il i i svo pi ice I'Js. ill boiirils ; i-r in one vol. r(.\:.! ^v ;. (..-ire 'i.-. i-. b liinl-. OI5.SEII VATlO.N.s o:y'l-[:Si. JJ.K.MaTO-Oi;S, or SOIT C AS'. l,i;, in socral -f lae no.si imp-iriast Or2.-i:i. .ii i:ie ilaniin !!i;iv: r.inlni'i:i;_', al-i, a roin]:art.t:vc \ i iv ik lin- S!:nriiir.- of I'uoijus I l:ea;iitcd.-iiinl i anei-r, ui'h ('ii'=(-s a" 1 iJi-i ctioas-^llv J\vi!.S W ARIMIOP. I' U.S. !;. P.liiuv .'f Ihe Koval Cll-ir.. of ^iir^eoii--, and o e t In' !:ii:j;ii'n of llie Public IJispeojiiry of i'.dialuiri,li. {:l'i-tr.. imI l)_v rh.lrs. rdiabur,"!!: !'r iiie,! f r Vi rdnbald Con-Tiiblp and Co. riUiibnigb ; aii:i l- -t :blv, l.tinl.r, Pa^k, and llun'er, L;iiiiioii. (.;f � i.rn :r..n 1- i'.-id, b;. ilirsaaie Awthor, I.--sii\3 oa.llie Morbi I \ii.,.oiiiv of i lie linmaii.ve, nf Hl.ich i!i lari MIS r.rir!)i-l i'..iiiiMr.ii!e!-- ;iv-- i!lirarate t -r, !:t. p,i'i t i f: : in t � l i ki: : xtliereforthef � til t/ir /'cm., nnil Vcndiiiinis of tk", j -t h i-.ik.i III i/ic Stcri-taru's Djrirf, in Vail fiall aforc.-ai:. jnj itity l/c xeen U:t fir.iiii df J'en intii four o'' "OCK, tr'i.ar Ih'.- l'rapt, eaUdtip, nnil indiirbi.j, ' JVopniiils lor Cupper Hoiip- ;" '/-; no I'ro-pii^ai Clin he tii'iitHled after itit suit Vilb_ lUty 'i/'*Sep-leiuber, lU J'wrl.e y C'/'JC/t lit noou of th sn.ne day; nei-Ifi-i KiV (iii-' JcnUrtie nii'.iied ii�rts� (h- i'uitj mahing^it. ur an .Jj^i^nl initio Ijthulf, ilinll ntlend. ' Ky Order of tht Board,'"' K H. CRF.W. .Sfr. K.XriH.I^ULIMJII.L OFFU;t,,. Afi- jly-.fejy. All ir-xcheqiiei; Liil- diiti'd in the Nlotith of au"'1!sI ibai'. i'O IJKPAIIJ OFF. i r This iliiv are | nbli-h'-d, in ll'i pr .r 'ii-. in boiirils, ITr^-i>AV.S- on PiiOKK.SSKJ.V a L euijca- K).\', in piijht Cliapfr-: '. On llie Choice ot a l'i.i.''.'ssi"n. 'i. On i:r.' Cleiical Pf.fi-.i-ion. 1. On llie ,\!i-liliiry .ind-''.\aval Pr.ifi'S tJns. i. On liip VJcilical Pr.ili's-^ial." b. On Ihe i.'I'a-iili'.n f a ('n.ailrv (i.-iillfinan. n. On 111!' Pr.ifes^iiHi of lin- Lii-.v.' 7.Ua iH.- I.dnciilii'n of ii .Slat-i-loaa. S On t!ie I lincli.m'..f a I'i nii'e.- 11 v P. L. I.IJCL-WORin, i:-.;. r. il. an.l M. P.. I. ..>.. ^ c. Pruilei! for .>../aiiis6i , .'>(. Piiiil 5 (Im i^Ii-thiiI : ivhcre niay lu- hal, U\ iheiinn.- .\iii:,or'aii.'l \Ils- |-d^'eiM-itfi, � 1. I'riiclicaV l-.lnc..liiia, H'l .'i'Mibnin-, .-^lo. 2. J'-a-liy i'\p;.;i .'-� !�> \ - ii,:i P.-.>p!'.-. i).J. 1 'I'iib's'i'f 1 iiHii.i.iab .- l.'.'e. :j vol .iiit-.-, 18s. 2. Aiirr.il .T.il.-i. .'j v. luaii's. Irs. cd. 'J. P.ipalar liibs. J Willi 111'-. I'i-. 4. lipl'iiilaV 1 v'd.iii'.c-s, iJs. f.d. b. I.pi'iiarii, v o'.uait bjs. bil. ti. r\I,-di'ni i Ins ii'rfi, -!-'. 7. Leili-i'j ti-r l.il.r;tr\ Ladies, 4?. b. I'ilslb- Piirkreiil, !-. '.). F-.-.:\ o>-|rsh lajlls. .is. lit. 'J'ae "i'ii'em.,' .A-=�ibt;ini, cir.t.'i'ni"!; Slnries for Children, si ty^ \A RIO.US TEXT.S uf S( I L'i:i:.-IJv F.d.>arJ P ihe (Ja'^d'iipr'.- and' P ila:!;-t s Uicli iii.it >, -Nil. I, pr'ice'.'Spv. ii s,,iillin!}� and .Slvp.iiC'", to be conliii'led t-.i-iy Forlnig il, or every MoiiHi, at Ihe opium 'f the PiiMiiiser, � , :J .  L'R i'N nf 1) aii'ifii!, IH'frii, aoiluncofnmon i CUI _ Pl.A.NF's, d--cr;b;'d ill t e Ii:i.nl--ner's a:"id IJi^iii-r?' j )ic(i.in;iry, exniUi!(-d o'l Hire.' limidrcl CUpper-pliifc-s,.'ay-.! unileU - i s avei! alt' r i 'i i'-' iu;;s iri-m .N'aiurl-. / '. . " j "liv .be laie I'll M.I 1' .\H1.LLR, F. R.-S.^-CO-N 1)1 rio.s.s'. K,' � 1. The Woik will be pub i-hed in Si^tly Nuuil)en?iiTToli"t)f '1 price 7�. (id. liich .\iiiiiber. . 1 i. The Pliiics are pri.ia ;I .m ntprr-i'* ovpti d.-ravpapcr, ' Oil a un'.lorm size v. iih Ibe (;i:i.bni-r"s anil lii.'lam-ts IJic-lionary, and afcirilel> c "I'l-r.-.l Inaa Ilie i.ripiral Oin^jiif^. Ill-A .Niiiiibei', coiitaiaiiii a>e P..-ilesi w.ll'bj pilblinUihl evirv I'l'Tti iuhHi '''�';.' iV". I''i'r tlie. coij^enieiice of I'l i-e wh r m^y piefer pir-i'n, c'liifjiiainj lIiiiiv,V[�ie�, �^HE Lord'! Coinmi.-iioncri! vf His M:ijcsfy''s . Triii-<iir,; li.iviiii; given l/irecli.i�ni !' pfti^.H^-sli Principal of the abovein.'oioned KSfeti�lurr L>i;is^\v,^l> -iJie lutprest due liiereon, at the liXcliciiii'r'.'nil-O.'iic; in the Receipt oCl'..icU.S(uer', .Xjeit-^aUiui.iiiKlj.iMtfsiiemuttsr, on Siilurd.iy, ihe '2'J.I day of .Sepiemb^r',' l.-0'>, attendiiiice will beiciveu daily (Suiida\-i and lloliriavs exce, I"-!! i. until and incliidia;; Ihc Itjili "lai-nilj r", from 'Jen (I'ClaCk in ih.- .Mii.'-iiiii,; till One in the .�\f^eri|Oiin, for the purpose of K-Ci'ii.ing llii'siaue; i.iul, for" tli.- grp.i "er' iltsp.iicf-, the Keania' ori4e>iid UiUs.arc desired to hrin.,- Liji*-lacn of, coniaiiiia.; the > iaiii)i'i-s la .s uineiicil Order, arrrrdia^ to the dates of lie s.iid- liills, .-md o.imine:.ciMn''nl (if )iUen'sl, with the priarij,..! .'mnis a:i.i latert-st die tlu'f.-t'in,- computed froHi, but exeludiiii', scpl-iii'ier iia-liisive, h hen Ihe I iiteri.-l � ill cpiise : and Itiesiiid Ueiireis i in-m; Jlolders ^r noi; iire indis;k-iisibly reijuircd" to tiulor-i; eiich Pill Willi theif u.'aiul s'l^iniure.; iii)d. to wriictiicir rvalues .and re uleiice ai the boitoni uftiip.r Lisl . iind t .y iire iimre.inir reqaitrd io'aitimd ihe K*clu-ijuer tlt.l O ii'c lor piiyi.jenl. aii I lo receive lUe .New Uills, and give the Receipts for ' luav l>e:u-commodated on computia-r liie liiti-ri-^t to the day ti.i whif.i thi-y wi.-Ji to be paid, ami leaving the Sii'id rlliis for eTami-iiiiliiiii o.'e diis prior tlu-rclo. '�''� .-sHch Persons ;is m.iy be dcsimas of havjng Xew Exchequer Kills ill � iiole ur 111 pirt p i, m<-;:t oi Pridcipal. upon murking .New Bills, a i.l meoliiCnin.; tfie'iiinotfnt iit Hie boiioiri of their Lisj., .dcli\cri.-J oiior before tin-16th Sept. lii',19, may be acconimod ii'-d ivith ^S^ew'lJil , cirry ii ceiv-ed. CAPiTAl. MAiVSION,. PAKKi,a!i.l LAND, .Snrr).- To be LET, Fnioiihed. for inri-e or Sve y.-t-, by \Vi.NSTAvi.f;Y and Son, ii c.'ipitfil^lA?i 3iD;\ riOCSE, s-al. d in a Park of 111 acie>, w ith pificei., s'.dili -g". Earilens plr-ai^ure jjriHinil.s, gri-en and hot iioiftSs, aad evtry requisite accomniodalion far ji family of ili^lmciion. , Fhe Boiiac coniiiiiis dining and dra�iap ro .mi,'hilliard-ronin, Jaloon, entrance h'tll, iiuniernMS h^'i'tflaoibers ani slressing roo.ii-, iind ruiiable domc-tic otfice.s ;and nnmediate possessioii may be had, if/jtquircd. Principiilj may receive tickets, and furlhef parlieulars. oa applicalion Win-(;lnlev aH*!*<iiA iWt'jjWsti-ir-rpiv. ~AAVNWROKEir.S l3tJ-PlGi(vTdostt Persons who..havp<ii�.ls in tte!l lijc^H5J,wish to dispose of, are iiiforinec} Jh.il ^.'ashyirTl: be aam'(iee�l <o re-deeiti .almo-f eyerv <h� il. be puiclia-h-d. o'r a'.'ifle finidd for the s;ime-Apply to �Mei!-T-%. Urtoi^r nt and v. -N i^. i^ ILiiley (rmiow-d froiii l'abcr.;i^f;:-a.>wl'elweea'"iOand 4 - Wine'iitff and Wearing Apvnrei;-^or. lEliluig ji^iicles, are nol utieiideu,tp; Tr-;ide--m.-ii .* iili-.'i.. hi^.vj. .Siuck of (.ooJs on hand, wlio have occasioo for leihphrirrjfiMfflSijinay be tu'.ptie'd wilimift h^y'ri^lygjiHtf- liethe..Piiy i>bro.>er.' ^MPORPAN-T CA^iri-U*-Ni-�*iefc^--jtVi':'r iil-iS- Pl.Nl bSK5.^o^^�c^luiJ<" ^'i' FfiUndsan^lftePi/bTrc. liiat iH ip of his l;of t-s or IJ.iiilf j z' ut'l�e*u^ifi�>>J'y ii�rilven an^^Pwfrri iind liTltewise iri fhW left^h on llie o.aTi�� inafJ}.- ^^9*11. lo ihpse cinruiUrtdJtcs, Ihe public hI.I tj-; �rfaiii oITh i,i^ the genuine Medicines."  ' - !*S^'.jjj^ N. li. J'.ip ah.ive .M-(lic:nv3 are preixjiceJ ,%aklv by the  Cliet.'vl.M-r^ltil.ymij.and neiuier ihe c,>,njlo!i.iW;�iir .no le hr-prcptiratiaff IJ�T'e'e�tiflB*n^a<�6*ijH.9--to any otlj� i,�r- .Jpade by ''mptjsition. ^mtt.r.....3 Eighth........^o,g ..........S 14 I Sixteenth........ J y g liuves at is. Sd. aud bs. ad. each.

1 2 3 4