Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Courier: Monday, August 28, 1809 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - August 28, 1809, London, Middlesex                fclriCg SI�PENCE.HALFPENNY. (beiftU^m;!! ANTS, JKK WR|T:Kfi i^)(iK>-W'niiKlkiiri^'attraded with loisor" limh Kiii^i��qRii'ttie iij;--d .-iml inrimi Kritiiih PriMim'is of Wur. ilribinlbir d�|>(il� in France. ifcjTOjir. for S'ewr Ciiiitributiniiti tu the Piitriutic I'wf*, liu^ Jbi; aC'CVI^iB^i rt^iicf-tu Uiese meritminus ub- _fN�Vi^u^�'rrfjfltfl'n f rlhn>e iaddMe {lurpnsps l>� imtv �rir4il(*i';�Mdlsi'il'Couirt1iiiliww: br rrrf ivKil at llic Bar nu��4VJ^I!v't:,liu�*�au�ltj M^Uhp lJ.uikers in the Uiiiicd Wftf'tlianVis' of tTib Merfit^lie jivrn u> the romiuii frfiije zrsiliind uiirrmhied afimif'iii Mici wkicli they f WDdHrttMl tlifliMiiin^'i  Ihiii }i^lilVlif>ii. rWljttllwiiiun/'hiii Meriing\ie%hr-nt� H\e Chainnaii, libiMiaiWjttilieiouii condurl in |lie Cli.iir. ri4JA^thnnkn>f fli&'iMiMiiil'^be given t'> Ji>si-|>>> M,-�r-ivJsi^'iHIirrteiifSwd^Biltacioc^ iMiuiiier in wliich be titfjlieipf"�S*4'iS ��.''j''��r tionimiitic. Krt'ilw�^.^rt|iHioiis, tOijeiUer.witii the Subicrijuioiis, ijttifisfdiivlbediiilv Pai-ers. 1" [SiffltAV   KRANtriS HARINC. CliMirman. Tlwtiilhi�l{t{ Sams wer?. iuiuiediiilcly biAi-.ti ilied: � s. , Fii.^rn�/-Bart.](r) Ml4 Ge.KKe'^Sbe.dd.n V   ^ i.il  i\ t t�;_t____t c. I. .1.. �nl Kuf'lrr   iUJ . J.ff.AiiiJei>on, bit'-'-'^'   105 �Mwtiiic.VUqrM.'l'. U5 mir�iiix/&\ni. 'M Lee Kirhard jic l-.d Jnbii Maii:;b.s J^hie� Mai!):l<'s Kuiieit Afuii^lcs |�Jao�r-aia*lifnzre & .AJex. (Jennie 0 !'Jokn Tuimii 0 105 q l11ii�<.WaiiTs ins'Ti "iWetVHiimhridgc, & .^Hariiell Sliuibrii 'lliortll-'n, �' nriilfiei'K and ("n. lORjivlv.lce & to. (.'.Iinrlrs H-^SMiquct ^ujof.tfiu  105 B I'tfioniiisAV.i �;'U �^(�l*fi �� b'-Mavid'Pike \\ alU �*-<'p'v�ls�HTrd, and Schi-niei sr.a'u. VV einMehlSec"uri bQUglil and iald by - �'"totiiiliision.-  = ' ' vwiti t>uJ�y 5,000 Nuuibers. ;.'�/ i;;re.-d up-(tv-A^pltr,uli�iii iii:t^ U> tu-iu:ule l>y litr 10n|iporl. IJi'Bt Cbtiiiiai ii-:d emiil JlmSi-s. i^iin rar-'ful Drivers. GiKi^n PIANO fcU)Ur^"f"o   SOLlX, dim .'IS pood a> ueu, in a inaho^iiiy c.i^. with ibe iiddi- , fut^l krv�,-.;|Kd;il''- nnti ra�l�r�. mif^e t>v Rhiadtvood; a ] p�cl>iiij; ca.�ajJd lealhrr riiv. r gi'e? with it.-To be seen at ; Ao.8, tiri-at Smith-�tr biiiiii).li r. j AliGAJN.-Tile AiKenisi-r wisMe.s tn fid a j Persnji who |ia� a few Ihou-iiiils t 'sjiare; he roiild | prn|lU^e a�matter iii liiiii b> wtiTii In- woiiiil mak>- lo.jiil. a '� ymr "11 :10i) il. wiiloiiii iii.i:iiiijlii|i:; �i ris'^ii>i thecipilnl. ] None hut princ    " ill he lr-;,t.-il with.- Xililrpjri a Imc to , Air. Morri*. nl ttie l,|b(ar> . .\>i. bl, I'liril.iiid-lreet. ' I ILIjA, Hath li")a ii!j bi'il-chamheri', dressii>g-roiiin, diniii^-parl liidv, ample i>lfii-e.-i. > iiil water, eoarh-hiiii�e, slahliiit;. kilclien ianlrii. pi a-nr'-.iifiond, with ear-riagesweep and ijvo suiall in>-.:d'u.- alju'ifbiK. I,'tt>-m of eiiipiir\ addies9>-d paiil), ly liaMkLsaml Co. Reading;, will lie d'il\ aM>>� iral>le I'reiniiien uitli Uiint; Fiimisheil and L'f^riii-hr-il.-I'ain'lie- in w:uit of surli ac-.jepiunr>ilatiiiii to reni eiidiii2 the p::riirulars (iriheir requ'-vt. flee nt postage, lo J. Haivkes, Iteading, Vim'! Ml*'' I 'tor all�"i'tion. a ILKl'UrATlON NORor MANOIMMK.M KKHIT. hv �(J,-n:leman. Jlrrt-ford-hire or Hedl'onlshire would be preff rri-il. ' Or any (ien-ll'nian or I'artv having a .Mamir, Ilia' >viinlri like a I'arlni'r, Ihe Ailver'tisi-r would he linppv j'.iii.-^ildresi a line to J. II. I*, iiiipliiti'b iirad, AMt'i'ni.iiibur), Which will inrel diriTt �iteii|i.i!i.__ F^UiCNL^til Kl) (JO r I'MiK near 11 a lii.�, to he I.li r, f'>r One (in'nca ur, kilrhen, an I oiBce!-, rhais'-hiin^e, and eanli-ii: -ilnatii'ii 'rv .tii.I lie ilthv.-Letters mil rceciveil uub's; \>:>H puiil. U J. Uaukrs, f'eadinj(. A~"l6DGING.IK)L'sM': f>.Ue DiM'^sc! of-The Mv-V.**!! of a l:ir:;c ronimo tli4- rei't and tixii- low. in a rlc u� IIOU^K to'be SOLD, quiet >�*tnation, in a ri*ii� #-ic 1 p irl of til'- lovm : ihr I'lirnitnn-, � hir'i it vrrv appro- priale. ninv he |i:id iit a fair v.iUi if 'ii. anil enlej'd on al Michaelni-i?.- For ciir'N of adihi^s. tTijuire i/f .Mr. lOtxdall, Grocer. l"l-ct street", near Teir|il.- li.ir. F^l'R"VISnr,r)IJOUS.i%-l.K ha UlVr, nearly opiww'le t'se B: cU (i.yi-.iif Keiisineton O.irdens, on Ihir U �briil;Ce Road, o e iiilletVnni J** limn'riiinpike. a HOUSi",. C'/a-'slinc of eiglil roiiin-,Mitli a Ciard-n heiiin.T'and iii front ; *ill b I't till very r./.iMinnble leriiij tr-'iii tnf preaent lime till the lir^t fif Maynexi, or I>n tlieyear.-l-"i>r partieuLiro eii-qniie.-it No. 9i), fliah Ilo'linrn. 17^Uii.xisin-:D~si'()iin.vn villa to be l.irr, for n ic-nn of y. nr^. dili~iitfnllv-iiluate in Berkshire. 'iT miles from foivn, ::iid ni.>, anil !>r*>'n sei v;iiil'!i' hc\> ; dinirg, drawine, and billiaid iii"ni ; two !;aitji'nr. iiei> a'nl house, fi-h-ponds, lawiiof.lei] .ver-s. ami iiHic'>')f criplion ; lenl yOO ftu'ii'-a- prr �tniiuni.- \|iplv lo Humne aiiit Co.. Aeent> for >(>lliii,!r aii'l lelliii; I.b.al;�, .No. i, ISiickiiigliuin-ni'ert, .^delphi, {."irtlon. R�5L^??"W'40�pporMu.i�v of naiuii* Ibe imnieuse ^<up>-ri�": arc.>:uinodaiioii tiir j Board and Ap.irtineiK.-i: they are .-iiIim lie.l piivately with.ml i e�ira rhurj^e. Thi; freiich la -S" i^-- alone is spokr-n ,it I breakfa-t .ItdQ dinner. Tho q. drreaseil. (uh - ili'ilal CaliuMn m or about I've inonlh of June, 18 'i), are folliw ilh to en.ne in before JobM.Urd,    oiie of rhe vlnster-^ nf the said C'l-rt, ! at his CbUniberB in Souihamplon Buil'ins*. C�anrrrv-!a e, ! London, and prove t'leir iti-l)t�, or in ileia'tll tlereof tliey wiU. I l.^.�xrlMded faebeiietil ofih^-aid Det r. WKVWOm'H. - Uhi-'r^as l.y~a7il)7Z7 MiTu^ intiir.llij;h Court oi Chaitcry. on the 'i'Jd il,i\ . f June 18dy, m a rausi- " I'lilii-iic, v. Joni"!" and oinii>,'" it wa�'inion;; other llHii;!3 Kejjori tlier In ineoti>nied, and arrnr'in.: to S'cii-n-i niuie In Mr. luoma-.Alion of VVexoioulh, Arelnlert, thrrriii n.-ioinl, ami remain-in;; in the-aid *':i.-ter% Olhrr, loi�rthi-r wiMi an Apn^n llli-re-lo, shoilM lie eiert�-d (near the K planad.' at Wejm-intlii undertlTe direvliun .ifih^-jiid Miisti-r, ami under aVo.tiarl in writii.jj, to be tna le witli a proper per-^m or orr-o'i. lor pertonnin^ 6 end in tlie:r rrop.i: - the t d.iv of Sepli'iiiiier next, to the said Mr. All-ii. of \\e\-nionth aforc.-aid, at whose utlict: the I'Ijii .-uid Sei tions may be seen. SILK STOCKI.Vn^.-Selling on". une-iamMnly neap, at No. .j-', Cheap-i le, an Iniinen-e Sioe* of ail kiluUof llosierv. (;io"eii. I'lann.-I-. Drawer., U-idirs" invi-. ..te uieiit from price nr.-t a k� it. _ _ MKi\ in hitfli life, and ilie I'lifilic In ;;i iio'dl, will lind tiii:> insertion woriliy of iheir nmiee j ii .p a.i a medium, of U'hirti partofilie ir N:il Family a .1 minilier., of Ihe nobililv have, witli -atisf-irtion, ur.iil-il lhein~i-l.'. s i.i �aveal leant 'idpit rem. in fiirni-lo-ui linir laMes n lih � in,-. The.ahilily inthe .Advertiser lo contriliute in inoje ad� ir.-tapes, ari ii;h his h.iml-, which aio pniinptly >o-'l fur the bem tit of tiie r.iptorf. One i iiMili-ed dii/.euof Via de (iiave, at tj.'is. ; lU llhil�. of excelleni Claret, at 7i'. per hhd. or 7;)s. per dozen ; H i d.iz-'n of Cyprns, at .5.1�. ; lO;) itoyen o'" very �u;i'rior liilia Madeira, fit i>0. , !il ."iJs ; b' tile- in-cliurted. wittiouf ten d "/-�� i'l f{"-"tl'in, al Applieaiiuns to be mailetu .Mr. A. I^idd, l'^i^e A^ent, 'M\, Sirnnil. ONDONamrTjIlKJin^j'N.-Tt-e P.ibli. arc respeclfultv inf�>r.iu'd, that Cie CO.NDO.N V,1,\K CO.Xll'WY, -Wl, Strauil. h.ive opened a More, .No. 15, We.I Cliir,;Rri)!hto� i and from ihe^nierest llit-y I'.'ixe iriven a I'ortufuese h-iuse in t'o-ir i'.-ta'''li.-h:ne[il, thev are eiinhlrd t� offr hir S,ile'n quantitv of I'OKT V\ 1 .N \'. ihal h.i- lie, i, Hored ill iif pure state, a cii�toni bill rarely prarii? d in I'm-t'ipilj fnf il i�a well kiHtwn f..rl. IDat i( e�iirieni-e> eoM.i. .d- rable :idiilK.Tatioii there, a* well fern l-.n�:lanil. nri.l that \U "iinpiiveiisheVl (|U-ilitiei^ are ivaiii maile up h\ a rmiimiitii'e of the ino..t Inl^ rior .-pii^if, ;;nd oiher iiijiiri-U". though pa-I.liable, Mi;;redieiit4. The judicious arraiigemeiit'' of this Conipanv are ealeu .-itej to p'oihire il iu >orli a Jr-Nrrat' c ii|:ite. Ih.it.il may be even con-nmeil tr'im the pipe wilti;;r.ri-lical^on lo tlie paia'e ai.d lienelil t.> tie heall'.i ; aid .-vrri eii-de.ivi'ur of thU nature ir'at the roiTim-rcial iiifeicmrs of llii-; coniitrv with others will aliliit) U niade l>y tneni in their iiiiporlalions of all nth- r .-irtiiMef, from �^ all roimctim il'ul it is Ihe "Illy m�lh.-d to easirea repeinlon of tne i�ihiie f i-vour. - For proinpl paxmenl: Port, Int. I" 5i. per d''^' n - Sherry,4frt. to 5i; -"Bueei!a-'. 50�-French I'm I, 5'ti.-Red Maiieir.i, il- - . - C\UMI-, 5ti�-:-Cape Madeira 50a.-Vin .le (;rave. (i.',._Cl.i-ret, fill*.-Ciinstantia. ty-.-^Mii>cidM, ({.is.-Italian I'm cir, .Sb.-^Ditto i^apill iire, y.l-- FieiirU Buiers, (hJ..-I'.rin.lv, Rum, and Hollands.-Bullied I'orier, Bunmi and ^c .loli Ale�. Cvde.r ;inil FViry.__ KaUI:1KUL WO.MK.N.- rhegreaist 111. III. _M h'l 'J{<'^tV v e l-ae-. Seek, and Ai-.nsj.-iJUIVHKirO* 4lO'.SKATi:  HOW 1)1.11 imme-di-iSety remHVilii~tbe.ii, !S an ele^un^.i.uHe, perieeily innocent aud plcu-ant til i-ae. Price Is. ; ortnu in one parcel. is. �*    . S'dd by the Propri-tor, N'a. it. Rn-^-ell-r. el, Coventi i Gaideii: ~ Duiiuell.  .No.   Cheapyide ;  Baxter.  I d-a-i bitr^s and (i a-Kow ; SpiUlnirx, l.ulilii: I'r'-s.-r, I'.ri'txl ; i (jreicroiis,  l.i�ir,iool :'l.ioilie, Sati-Lury ; V\ood,  liiew>. ' bury i Trevman, i.xel.-f; Walker, �..loi.-r :J.(uU, (biit-u ! ham  Itood. Siam-ord;  I'alli^ier,  .\l;.r^aie ;  (ir.-gory, 1 Britblou; Bir�eed,.il'iguor; lumld, K.iHi; Swimiev, IJi-mioiJliaiii ; and by all Fuiluniers, Boohael!ei>, and V eiidtra '  fi liie I'niled Kiegloni. AUINK liOTF.f-, al Wdlmtt, n.ar Deal.- JOHN FH ANCIS Ifi^ leave loiniorm Ihe Voliilty and t\le infeii.ir to innr 1. i arcit.u noda-lion, and III point of situiiiinii ha-ii>.t ilH rival n the Uniieil iCiiigdoiP; p.is-ersint siSch |iii-Miri->.que Land and se.t View* as is not to be ei|nalleit.-C' iiinia -diii)r a di.-laiil View of the rrentii Land, from tin J.,-i>iwaid of C^iU-i^ to nearly ns'far as l-.tiipirs, which IS to the westward of Buiili>Kne. the .Norili and South Forelands, KninMTHl'' I'ier, De.il IJowfi-, fiood-xviirSaiid-'. ie. ami ha- (lie pccli.-ir a'lvKi t geof sea bal,hiiis outhe spot, within a few- pares of ti.e lion.e, to niSt every person within toenjovihe heiiefiis arising from the jiahihri-ns guulilies of pure se.-i-wnU r, with the addition nf hot and ^ilower baths, beinp a pmpir di I iid in ;iii entire stork of genuine >pirit.. and W nil's, London Foiii-r. Cyder, I'erry.^e. The beds are of the best, and pnrtirnlarly attended to - The Larder is. cilrulaled to every .taste; aiifl. his coii<'taiit stndx bhallhe to merit the patronnie of the public, which will be ever grati'fully remembered by their Very biiiiible .-er-vaut, JOHN FRANCIS. (^3r \e�t Po-i Chaise, able Horses, and careful liriyers. . �J':l/rL\VilA:\L-To be LKT, and fiiu-nd upnn ini:nediat('|v, all lho. i� p-rfert repair, and n'wtlv-fltlrd up,ami a considerable p-vrt of which i� entir-*ly new. contains fiMir parlours, five drawing rpoms!. three e\c. lleiit kiichei.s, patent water-closet-, and ottier otffees, with exieij.�ixV csj-"' lai in.!;, and lortv-thnp bed.rooms; beside* whieh there are for t-.H use of Ihe hnardii^-t^ible a Kpari..u he . ------ eoitcein. the comiiip in w ill be remarkably easy.  The hiiu-ie. ; it po � >e� over every luvemion f .i a^milar pur^.o e-. i-ilMhe highest repute, ,-iiid the coinp.in) fre-.tueiitiiij 11 ;ir�- i  Isold at Ibe luireiiiinr j warebou-e , in L"Q b.ft. ./-'. Park of the lirst class inp-h.i of rank ainl n>�prctabilitx. "l strc�t.�'ro#iem>f^�quaie,andd3,Cbeaj�y>ie,'i.r.ce ,. ud.; also MONIlii.  . �^OiiLKMlvX, GlINiTLI'lMKN, clc. ate rc. spetttiiUy inlxjrmed the\ m.iy-T)e supplied willi Aloney lo any AinKniil.oiilerinsetpiario Mortji^', secured ou I'ree-hold. Copyhold, Lea-�-liold Liuiji or lioi,?ee. Money in llie Funds, MarTiiii.e Scitlehieirt-, WhIhv-" .�o�iiture�, Clerjj\. meu. >i>al Heeuiily nnU. (ieu-tlcmeti writ tiiid every-UlMMal ae.e riv-ed tu Messrs. \> ills aud Co. No. 19, {ioala-sueel, Be�i�iev-H)uare. . . T. KlG(ih's celehT^'ed MACNWrC RA. , ZOilT.XBLRT, anew luvetuion, under the irain.-di-� ate pairoiiaj{e of bis Rojal llighne^ ttie'r ruice of Wales.- 'Miljiuvenlioii an-wrr. Ine c-nubiurd purpoOLTiiKa.N.- I i.-'u-ive of ( h.itham. Sou iM- W E�t.-liidudiiig PoriHuunth, Isle of VVfg\t, ao4 Chri-lrliurcb. �VK5r.;ii.-�.-^YuuIuicb, with its depeodcncies,- VVarleyj aiiil Ciialhaai, y,,,- a fc. ioii of Six ilonthrj'rniti the 1st of t>ci'.ber neit. I he l-firaje lo b.- ruriii>4aed ib flatioii-, i� ronv-i ai bere-aflrr may fioni tunc t.>lij e b i.-oune i, eilh-r of li}lbs. of O.-il-^, \1 lbs. of H.iy, anil t'l:is. ..f sinw ; or .>f i Wr,. of Ual', I t lb-, of t;iiy. aiKl b il,s. .11 sir.iw ; ;iiiil must be il�-liveieil at llie resp.- C 14:1 fur whieli he cuutiarls. 'Ihe i't'fiosdls ran:) be delioered teparalel^ prjaikl(if fu^  � ' riori of hh* cni'imd mnq iHxmuulalr, making an uf/a<.oiti ir.tul u-i cjis thi. k'nily making if, vr nn -J^-ta/ ia A.'.v l^ih-.tU'., shult ,.llind. By Older u! Ihe Uoaul, _____r. ll; rRF.vy. Sec. AIC\i V Cl>-NTKACtS. CoiiM:r.--ar\-!;enerars Oriie.-. f^reat Geof^e-' sff.el, London, Au;,'. ol lij. laiSJ. NOTfCF, i.i lirrcCjj ^^ivcir tu all I'er.iuits tit:.' sirinitiifc^i.liinlini; tn luf/i^lj thf J\'ltua:ing .Jrticl!:^, flu- Ihr V.*r uf the ./ ly's Lind Force- ii> Cam�iImeii/9, (,) larier-, and l.'.airat k-, in I le unJenn.iiiio lej Cnnnfi- ^ .'in { . Ul iD I-��.lile/iiei, An; e. a, U.ilfmil, liorH-, Be'rwiek, Brer.iii. B-Ck-. Cnin ri.ifje Canl.s.m, �. .inn .nlien. Cam: r-viin.l 11-�ter.L or w. II, 1 iia U'linj;-cliv ), Cuinio ri;iod, l!e..-hiKi'-, DiTiiy, l^ey.i... 1,1..Hi, l>ijiiu-.(n, J>-e<, Hl:.)i, Oi:}-mor^iin, (.'i.islei, Gi.- r�se- , il.ims, ilrrel'o-d, ilel/'.ird. tiii.l-. Isle of .^i.m islo ol VV14 il. Jei� !> ri.i(i.-ili. VliJdirsrX. .|..iimi mli, y|..i Igo-merj, .Noifoli^. .Nniiliairi'l.-.., .N..riliUinli i^uw', Niiliii(i-haii. Ox onl, l-'mnlir.'kr, ll.-iilior. I'.ui..;ii.l, .Sa.n 1, .-iom r-rei. M iilirii, .'^iiii.,li>, .-jui r-v. .iiiue*.; Vii.r.�ick, iVisn/nf^. laiiH, V\ ill-, V�niccsi.-r. Xnrk. OATS-To ilH M.ije.t\'s I a�alry in C.int'U'.jieiits ar.d ynarleis 111 the muli'Viiii-nltnne.i l.'o.ii.iieS iinl Uta.i.!.�,- .ATi;le-e.i, lie.ll'i'id, f. ;ii, Ueiln, Devm), i>ur. h lu:, l-s-ev, lliiiC, (.1 .ilior.Taii, Cito-U-r. llanU, H.nf'K'J l^rU r'., 1)111.1-, 1-lc if \* ipl.t, Litt.r.isirr, Leict-r-li). Liiu'>.ln. .M.'rton.'ti), V. j.ldlese v, .Vjo.innoiiia, [\luiili;o-. in. r\ , .N-orf.lk. \orl.i..inpl..i', .N iM'iib. rl.iiiil, Noiiiig.sain, t�vi...-il, Pem'ioki-, Kadn.r, lt.t..inil, Sah-p. somersi, Siaiinrd, Su2'r.i~, .S.mvy, W.iirtiin, U c-i.nuicljuJ, Wilt.-j W'ln eslir, \ ..rk. FrfllACI-., viz.-^G..Is, IJay, and .^tr.iw. to ||i< Maji-jlv's Ca^'alry in B .rr.icks in Lie u.jde'iiii^iliiiiied (j unties In !t trrlt Lntaiii-I'lilk , I nrnrtall, Uemi, Uo'^il, l..-Ji'v, li:uil ; the Ule iii'W f^hi 1, Kei.l, l...ii.-..-ler, :Vii.iille-e\, ,Noi-f"U, ,N..|liia>iipl..ii. .\.>tini:;..tin, ./-.\.r;el, Siitfolk, ^.irr.j , S .sse\, \V a wi.k. "iS ills. > 01 i.. '\u 1 in tue I'oliouiiit; ( o.niircs In .>..nil L>iitaio~Ldiubu''gh, liaild nj;toM, Lan.'irX, I'eiih. .As also Forage lo all il..r:e5, hejit for his Majesty's service in the islaiul of-Jeise.>. j'liiit Ihe ilelic'-.i ics 11. c lo loininenrr ri>) nwl fur the 'lHh llilt) of Oclobei neu'll that  i'ii*yu>tih iti u'f tltn^ ^ s.-iitr.tt vp ItHtl luarki-.'l,  Tender for Arnlv .Soppii.    irill �� r'.ieireil'dl ' thii Djiicr on or hefinet'i' 'AJ/A ��./../'.'sVptembrr, //.u/ uoiif , uill be rrceict'l ai'ler l',t vni u'I'lurk itii Umltiu^j^ and q' -�sltU lilt l'o'>l, the >it!,lu^i must hr jhtil',. ti{n^ju^ii'i ntitjil oe ut'tilr vepi//.i,c'y j'ur titrh lUiuntti and JslanJj' ejiKcyl ji'r the C' n/i.'it-, ntm^i-.^iu^ yiiiiih tinti 6'oU'ti lyitt^.i* (lit iif.ii'h'th nuisf ti.  inii'fii ii lit un'i 'i'en>li.r ; awl , citih I'lVfj'iiiil iim.il be ini oin/jiini, it Oil a 'lU-r fiuiii tw /'. oo/K 11/ Uiliiii.lt  ^11'//"'�ii; tig to be i.Vie i-JU,ld tri h  Ihr,  I'ersuit tth./m/m^, in t/;c unuutit  tthicti  mi'j br  nijuiieii,  fur the  i.ue pn-iloruntme  uf the  (.untruii: uiiil no t'rupusuL .tLitl be noiiit^i uitlcis in air. una pniUiil i  'J'eniler, an-' Ihe  I'liin 1. /jr-.-t^ti ^uwuUj ill length, nor ' tin r^' the l':irli:,ur un .J-^in! lur Inn., jie,-.'ii.i llij ulUnil � on 'Ji-i  fuHuuiiig tlot) lu Liiuic llie omi...,oi  //,;.n/.i .- and iiii.iiUl il so  iiuitfjrn Ihnt ilming  ihe euntiniinnce of the  -Cunlrnvt, nu T'uups 'siioold he ,tiit^i>fitpUrntion at this ijfjiie.t bcitcecn I'he huu,-s uf 'fni itnU f'unr ; af the 1 he Ojjici. o f il r. Wfjuly Cuinmissm u iimmnl /.iadif v.' EiHu-bnrgh: at Ihe Hjfiir uf Me. yjssislbuif ('��nuuis'Vij.Lutev.nlici : line Hsev; '^'^ i^ics of M"r., As^iiU.iU (. o.iiinis^rj ' tJuinure^q, Jerii-q. .  ' ! ,\,zi-:s loz .... . WORiVl-# are llie most freajueut sources oif,. Cbudren'i i)itc."X-e---Their ayuiiiiora^everv \ , anifiOB-diaiKif ClMl�iren�l.�)illd.tie.acquaiiitedx�ithf.' Tbey ^ ori-a,soii liWoi. appelite, a puiene-s of taecolour of ibe^^oe, ' ' t;Jn^.ri'.4i-�n(n ^> n of .(b^eiy. t>oth ;is a pfevenlive audcuK ^ of i-i�e5ika*�#*eo''i�'�"''*' " -o, f JyeK^ (be yroprie'* the K�bdilv,:Ci�riv. Ig^------ .  . JoiB pos��aaed' of In^.im* for Life, �r otherwi-e, an framtuml, nouses, Ui�deij4l of Sl'Kk. Marc.w meiit, Cbwcb.'tt|>efett*id:ithft elbcril*>Pr*iirtfy, iraurliv ctioai to ironswire.  ^ ^  .   - _rfci.i Touni C.V JW'W �a '-Wk 'ind resperUikT: rty "to bsvA '�v; i..) . '4  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication