Share Page

Courier: Friday, August 11, 1809 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - August 11, 1809, London, Middlesex                .11- ait/ ij.ntT; -^4?Stfr F'iH:l.chiirch.rfrert, Bl�-Hlw|;i.>-^rfrt naiLAssicAt. A** fn Hit- Clawiwjwjd C�>mui|lirti d tar. A. llT Pis'r- qi�r<^ ,M trii(lc|A anil lowm t � a K^~6y 4lli ite,;'^-0^^ I   I'riptfd for   C; awJ Jr-�4�iM��w-!fi:.^Ljir _______J.- tti*iiiKtwv-? -   _ aurth VolMnie."iii,iti Hie PlrWx'' . �/��. ifi  ' Mil Kl'^V iJloySANU CAtl^ONS _ ...{� ASSt*T.M<'T-.tif*�.n<��* Hddnesiiffihpbsa beenac- 'nms^n^  ;t-Uiuirie��io� large. Tiinrn af Fa�kiiMi.il�terrv . f nr[(W a   let �*me �^ ioa:V�Ttai� ninoonL aa* irftrtrofr .-u taChamcirr will he cxpecte(J.i-lA(ltoii#iJ Woi'A. �.thariiigicro� Caller niojui HAM  I VTHBl MOUJiJk awl; Ht (iatdi'ir,! audi tire, r.ttroir, nn ikfiraM ,�ll.Jaai '^\\^/p9Kti',^ CanitiilU >"<^ lOiOOJ  ^,5Jj............ -2.000 Ij'oacn-hott'e, liire hy Appmiseimiit',  Tn.-.Vttia is hl'iMrfttt rbJiWNf� C;w*rU�B*4�*t iifl'id and Sb:uue�; ifx.Wiattniv^t ..Uawn^Vi nmlOnae; IJ.irtnnand H�rvey; KiCrMibrai i-banlfiMU J.   RicliartiM�u� J. Bo..ker; V Pa>neHiid MAcltinlav ; au eiUiuiit Flyoiii^Ui 99.00U Goltooi. w;.ojj . �ia�fy (faj^ r]r.�Fj|e(li�wii�hl*irear i> ifa>g0fA^ � xTJL' l^una� j- Ifiv out in wr'r. Aiid .fiir Wiil^ha HbiT�! price ��IU tr R�*en.-iLeill�^ Cyjgt �|>aTa beiwerti ^^2t^iND hOrffaJ^'.-Two II-HB Jred Thon. \J(rMii4 i*tiua:i� tt> he divided bctween'il^ L'ablir iM.O.N8 ' YAe liiUi/ivM of Ike CmUrarf, nw^   *aen ai the Stere-lark* 0*fa*^ �   1 Ko:X Hhai�ind fiallons liimbeli^iMMiNl. ^ ^lyw'ca (u-'Me  li.i rd k-./are (tntr/-n'^ncit nn the tat-aat.r.ir'ieA'a '.'A.'     '  ' .   . ^ frindptit Ojjkers .amiHornmissioneri of ' Wvdnesaai,-Me-1&(A iiulani al OkH' o'Ctntk, the^-\MI*i iiruct for siiirvtftu^ hfa .W�ini ' liVrtf a' I'U in.'u�*" td(lt � Wilirf; OAK'liW rtJ'-H. and llHJ) _____________,___......._________Pull a iJlQsl^itr of SIrrtals.'itnd u Knc SJmiW- df Iland-wriilhjr. prtcel/" fUaM.foh\'TttHliil i.i* fr�p1, OanK K�� tf UtCce ni4eti. �te8*Vn.ilirt'l*e'>lW�ify'bipaiA* felW flni,i�m� on �rOc6iber#a>>At%at day wUi (^cideVaa U�^ oi, Uimun. ,enaib S.VCoriiltiU, iiewr Hie MnbiiDatihuiue:' W,3'ijniM^fflJ^Ntmibrr*. 'feliemw,agfeirrfy'p Uliit-e. n, iji ihet^M'W Slair.ird/ liaiH oWawatd Itm pecWiar *-a.iK^rti�a ft MSK^ibe princtateof.uhicb la wupte *a� lUc a^^apalDtMuhe^y tbeVctaU of itbKti.ttfU' Teblared'uf tbt^artof stiuuiinf; cm u��>ir#2t>fit. Iii Hic Ln�^ Lotiory, itra^ rnllnuMiur'r-auitat' l*iixtt tvere Id ill 130 Shaffi, by KVT�>�li-    ;  '  ' ! ky are pu)>l>*bi.>d. price I2>j a:Jew ?if wet-�K.�aKpeqded "a.-S'.e >P'r� W4 itb�Pateiileeiitedti�e�iiiinsdf!tfas>iaiiy ^ 'laaeAilyintee, bis Pairnt-Tknish* ^  -'i^iSWclf-><;flftl/efe idis-1�nii the. �^'.Jj|acbttW^n^ibfc'iiiis- Mid ..*'50.0v).> l2^iu.:.......'*):ofi{r lrt,9�7......-..�)itM() 12,v67.;......10.01X1,...  ____ . ^ . Likewiw.-No, j,t�t�,ifc� jrand friaeof 1,000 t^pkcii, en-^tilieJ.ioit.Tiijf;    ^  \, ; '~ :  ' '' ' '  " STATK LOTl'BRX, witkoriy fi,tx5!6 Nuiaihrrs. , 4.:......y..................,^*...�i;3om 4....of...i...... ,i�0 ' 4.;..uf....i...v... i/Wkil iir-..v�f^4,�,v..wo . lte�i�lr(...�flOU    ' . , : I' Alltatiel>ca�aiuO|W>.Datr�j  ;  . ;.. ,  , SV'IFT and CO. refpruMly infum.tbe lUifaUe, that' ' ipirlii>(4i uad Sbarc*   ou-Salc at Ibeirc QOcc^,; No. 11, t> ahr7t N�. IS. ClKurii�^X0�t awl Jl,.A aa�ippartaailirwf.MiaiiiK.tJir.inu9ew�e *am nf|iilA)(Wt.!l! vbica mav.be oMaitH^d.Dy purr^a . JfnrKnt1�r�i5'..;..;..TIckcra?it  ------ ....    � .  ----- ^0 ~ I* 'erYLLLOWrtM-: .hli�r4f.and.ww uamlWedivo K>.g�i?A�i.fri^^ _Vrlntt-dflir J. Maw man, in tlie P.itn wiJf�k>0 MI Ceitiorv* fteforr tlie Christian IVaiMateA fr>B�^e _______ . pee- furd, taine'AttoHiit'oi^tbe Fir�-, aad lha Uuildio*, iojarvd by it. -Domns-^j^i^ium b�c aleliat Hwnkt. �� Friend; Ode M Durem Nnviv.Cas(rru!ipn^. OTford: Pdclisbeil'nnit sold hy ttuttert Bliss hoiikiiflier t soldal.'io by [>4iginan,'Htir:it, Itre^, ami Ornie, I'aienj'^ier-row : mill Wm. MiIIit, A'lbpAinrte<;treet, ;Lomfon. h<\f, ... * 'f hl cd on per.*-..l �riy be : /:da fain, fff Mf> . I, .f ' This.i|.tv inpulilisbed, ia t vol. foulncap 8vo pricr 4s. RbNAXD, a Lp�eu 'siib aqiro, (jwace intMlns jeviore plertro.- -IIOR. Eijtbtli i.......;c� J7 �ir� av'>e^ j[ (rmlrtifalii^ aU sa-' Iwitfiimtr-caiiifiiig i�#=Wi5���Tsr,<6iwkiV quarteV-...5 , , V/..K�-ii .aYef7 t�Vauti>ulatidP-tiri-d COT-T.AGt>,I12�)ilritTnut JUuhIiui.oii tbe-Wi^irrii Itnad. adii'ilr ahly ralra)9.ir4,.ror >> J^'olttrm^Y Suneiy t c��-i�|im?-of !IV.n>||>Aq ise, Kitclirii, I'arioar, DraariAg-rooQt;. and ibrcc ' rit'idrenl H(4-P>"iDs�.C3acbf{utM�e wkb Uiiaat^riicrvadis, "Iw.t.*�ill>d>�*ble, Jawb" i�itb. �Wm� for UtriaK^ la frann-KUirheB rtbaBl./,ll}e,.w.Me bwlff-i}'.'", nrroacnt, n�4 Vuriii.-bril iulbe Ara reutaJ''uur. ,.No. 7. B�i+i|ielmfp^ijr^ p.g^.Qliiaiei'and HiiuscsJiol '1 <^0 be SOLiy, |i�r�u�Tit � �TJteiSf^fTR��ii Oh I let iis'seek s iue swc^l fCqufslerM b..wpr, ', Heartbe �"ff !>*ren sony, aaiTbwa itil power; �' >'iirfrom our'breasi.ettrh .intlons care remove, (Ir l�'t' ��d� cari'j'Wrtt carei-h,�,l,�i�r. �v t, Jlfiakh.im, Jan.' and E. T. Jioffkhnia, 150, Old Uand i>re�*t.       '      . Ajiaj AntHjierOamai.Jvnin*. price 3t.W. ^_ Tll� CRAStt JilJ�EblTloy>.Xbi� dav irpBb�i.,b.d, price l�k AAJAIV*��e#iiistlie (.-OAST of RXfiU.VP^ frimi'Port-'iiioujh to N>wca>tle, and the lCnem\'s-. C.ftait 1t�M BiHiliMicae ta the lUvri* i:ibe; aif^htNe div|iiiiri^� froitt P�Ht lo P�ri� in,KrfiKli:<,h mil'?-t. Tbr River ."Arldl,' rxlubHine'lValetieren, and all ihe Island:., IU v I.B>riijaiv 377. 3tranil. I.iir.ili.n. �   Tbiidayj* uuUisiied. iT'ci'/.s hreiW., |r^RAWin'ICA'�ieJa I.KNGUA INOLESA, the u�F ..( per for reiidthf tile ' Acrumnaiiied wita r��rry ^i'.-AiJL^-J!" '� Mi^ply theaeBciedcici iif other Oicilanarie*, and foViu^, m^. the ijchalaf lo p.me ar.d roiicirue .esuib Hr-.^d lifcai^^iuttoj,"*"' ilf various interpretation* by tlie best acStiars ia l]xJjAiffbb, /� T�^is Edition has been added, a'Cj'��rcnV.,tndt-'^'oriSr!.'' ' " ; ' ' Preiesperfr'ci*aad Supfeii^of Verbs. Abew Ldiliou,r�)it^_ , . ^ and .io�nie�iedtbrougliont-   , .  . ,' ,    . �  ' vi By WILLIAM CKAKIiL?. A. M. Rector of,S\Uftediil4    : '             IfieU, in Kent. T   " Printed for J. Mawiuan; J. JabaiaaF. and C. Si�ia(r. ., . B.:ii.:......J    -----  --  ' Atih*' HboMiix^-liuiria Glitinek^ iji tbe a ilti5roaAHV.tr. tQp\ ,,f�Ll>,>j}tAT Ill.TA N^taHsitwiie.iajjM- wyMfiiUiiif fif"*- fiiiie. tiaaTrtiV Jif ^r. ;^arkttinv at Ite'^wei^^.afflet', H*Bnani,TUiF^.(;.:i>Ui;ltani aiMlcsaid. fVkeb- a yiau^ilM; in/ty>e, se^) ;,af> Mr. AlrtilifeP.'JWWIoif.'Sbhflw: bjirv i of M^.*. �ri;*il|7r; �lldli:.,L'l'r*r�,.No. I, IJroad-pfreel, Rikvaf li�'c.h�'n|;e^  .Alsw l>lcci"airm nai-Vo dc Ux' Ao* l^-I"^paaala v LufiUsn, ^irle>-a,vl'.?ilWi�na.qii'eYootieiielaS ;�imifi^�c�tH(esile.siiji;�*�� V loslrrmm-wide l.is ari�-�, Ca-n daf,'OlWi*. y'.Mafli^ por II. ^ciiniaa, cdidon .�*gunda, poiiatrl At Ins Lciqpias I'^pnnnla y ijfiili^ay iin^ttl�HiJWd�''iUfifiii'Vi*i'ur�i^e rsL ia boaids, a acw * , The Tyronis Tipsaiini�, t>t Lotie Part enty,/may Ue^ i.-id .�p:irHtel.y.: jirire ds.>�uiiA. /: � "l y   � " Tu.s day is'in�pn,,�-Ba:fjiUy reviseir n|id e�l�y a-'I ,*.-5' rfSolat^ored^ as ftoU'4 �ols/|9i.-/}.' *1 AR)A| - -.^'. "-^-*, �' l,B,, I ,. Tbitf-iTS-R^rabed, iniitt^^      il.A*. in h�ar  f;)ipati3^,r^ama tbe Wsh-------- ;^A*r�gMWawr;��� �4eKata�r P*�iWi*- .,.a., J3g*grw fcWi'* A.'S'��f /a<^.*r,f''*^- i4 tj4 �b*j'sirtiiiJi?; ,py),l�^4?W�^Ntrec Weill ribitva! I ai lieti'M-vfe ; iU insnrirltc � ^ torSWwW* > ia. �i%JafKe.  . . ;i^rh.-ir^,tj�^.i^-  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication