Monday, July 31, 1809

Courier

Location: London, Middlesex

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from London, Middlesex

Loading...

Other Editions from Monday, July 31, 1809

Loading...

Text Content of Page 1 of Courier on Monday, July 31, 1809

Courier (Newspaper) - July 31, 1809, London, Middlesex filled siJU'ESrCsJukUmili^ rJOSTiKYING tV^tfMOfiPiNrnoiir ,>e Daamatdry ClaW. lyoisvmanw jravca* �u= i#�iiwMiiry viiioM-, -4 i*tbf� Nmg4a ktrt'-v pni fowil. "fill �� T * r,tlie S^iHl, bcM byllr. Coke, aud otlwr �ie|>pdbt tTpjf�Hiru^ST' XlwiM�n- wf'Clirwt'Cliiireli. Wacvi ____ ^Awi J, Vflto., Micdesfieid. � , 4un�, and for Tl TONSaT Bttn�f f � _ _ . __________ �nd FIKTV TUNS of CIlKSillUKi-UIUtttyt WAK\�(CK9mKE, or fiU>!i'i'Utt�<ilR� (;j or Cbme of cq�ml coiHlarks t i� fterfleiisnfif j�L ifthrm MomilU,i�tiir*c t%aiU monlkfg dtU'trria.[ '-Biiupt. Ckrcie. OeBtfard .... 8�T iiwiUk.,.. 60 .......... i� � lol- ' ' -. ^j^^ v'' JriHciVi; to uf Mr. __yerUiaftl-lV-"^^-----------:^!f_->"^.... . -�u litres, m every iM^triet <tf Sect^itj;. cedrroKibie ul the 'VleaifarcafitK' H�rTa.v<vr�aoaf<ir�N iri"rti�r�. lt ;<^ee lltHt-Ytk udjHiuiiie .Uefiitim t .ouj utl^ Uu* x V<#vep: aikl lo Kubleineu, La<UWyiiMt Men uf fitttioA, ou s -i.-------tf^tiie7r,|(*��wal, M laLM-cBriiv tuil).-^iWrrv*(pukt-paiii) to MeMis. Cataut'audCti.'i'. NurthuroberluiMl ktr Hi f.UA',^;i.(>VHSf, �iid [0dSii*ilt3 ^airiiudapvtariK Silk Hate, frxinfr. (ul. ni^firf-l BpsiirConuii'ilHiefiinB 1*. tn-rtir;i �u;�t:r--laree<juaii<5lv- >> Uatluii, a.iil l,iu- e�^�e t^wtlu-sare i-"U lott-d a the bi-j* pr iic�J>W *^ li4iite.lcaiiicv:ii;c li��-A ffW.5liis'U.-ailt.,artt�aiii�l roadrbv-J. W. fili ::t-AV��klriU^Mr'�rt*B�ii HH'a whlcli Arit r�.-li"uV..-f ^iBifhli-apiM ;�Catlmi's �.tMM�,KiMl._. PMi>r)i>bt* PriiviI'vlt&rAuiiil.lt.v. and t>uti)ir. thai haiti); i|j;rar� whil* �k-,�1h"- vieUdtic* �f. Here'or<khii�-'f c^|<'r<pd ' ek of t'id'fivmtdrrS'MiH-|ieruliarii-(vaiituj;<-�. Iir iiai ,__^..rKfihBlie�i^ir;^ apirrt^'nrihrit l(j^j4ii>i>ttbi4F�MiV��i'1�ti(T 11^ ripii .sV VR i;, ~" |mti^tfcBtW�'S��i-> i'l'*'^ �nd.�itfieKrl*e�rv. rlltfpiriaii.-* CWm wilt �>. r> ti|^^4ikj)d^tn(ate>t varirtj of cbi>�e fla- ..Jm :0.'if i^Qob,H�.�tK �vrr� siftMe .f.n.nriuii; ' ''ipin.l8.aiid.Liq.SMV�f th>'fir�t quldi^y (fdr iiuiM^.cuu. fbe^-ieietu Qt:iiiiift Veim. and eiuetrd puun ,imai'-. ifA mikdmk |t|'ANl4^r>K lil)^ In Ith.^NwKh rr. t Wl�*ee��'�m��>fe�f �iktftrtruncejIwmi, f.ur fwr N*u .*ImiiH�-fiii>��: aud it;amrti> fat Hrrvaiit-. �Hli ifit&lid5itfc�,SrH�Mbjf. 4i. tlal.e'.Jioui*' aiidlivc' "'e.tHidlfd|i^i^i9�alNl'�rri<*tH�:4ind liflbe uptiim ~*, a FMdil|mi-�,'.ilii(u%ie4d, aitf( �hv oMiiiRy ' ,A T Omeral Mc'tUig pf the Guv ctt>e iu the ;C|ittiry wUi'ii, after penikiii^ikrHeiio iuf ihe Autlitor* fur MatHHiiaf Svtw the M^ettt'tile aeo>uiils nad otbci'aCur< uid (Joveriiori ^louiJ be Keld at tke *ahl |{o>|iii:il. >n 'I'licnsitAY the :fd day 'f AmuM. : nectliai t�e|ve�tVii�rS(. pntinely, lor ibe purpose of niHi-iitf-iiiC^;t; iuinitterlo r^uoibt of. J3 (�oyerut>r-, whi. mc i.. inm NeW Uute;*^ Itri;uliMi .|aad if found necctMrv, t)\e l..iii>) f>ir'ttii^ittiare Vilabatlimeiil ami triairttt^iaiicc ul ihe r.ii:l ill Ve(.rive t!ie ii-iu'iialiuii ff t aii>ii -d<cal iJi-� p.-ir<mrut'urihc�aiil iliupiial. Ana llial tiiiiii.ine :u.d l.iuilalile {iifittuliiiu niav irn-rve ail po^ilile tt(lviintai;e fioiii ltie.ii�ite very (iuvrrnor ui<t uiiik ->intc- iil)t of N�ieml>i-r m r ibe |lU^po^e ut pri>c>-ed'og lu'ime rleclioa of tiie MriLcil-^^nllr-Hteu and utber Avi-irKji^* r br eiiipl(>)eti io tlic aaid laMtlit-liorf. > B> Order of tbc tioierihirs, H.VtMlK. S�C. ProTtTW. -MARINE SOCit;"lfS Ull-IGK. Jaly -a,- 1SD9. HSjTIJJitQ^tMlTf KK hate creat uiUfacttvu in . .Tffted'lo bir appUeiTtuwiwd^ tb� a'lg^MrWaliou uf tbe fviul cat3bUt�lMsl b\ii UiMiatUHi uf the tatr Ixuic ilawkiuii, /or '(nc^ d i t�e i�>iki >en*ii]iabU> relief to ibiriy Wrd-tw t rlaiitH. ' Till- ('inimilt.-e at tlie >uuie time caoiwl Ikelp v*pre�ain^ (brir regret (hat a �rr.v comidfral*'*-; rynrtirtii "f irai.v- de->i-rviaK ttl>jort>arr ana lally aii>(.creMful iu their apptiratpint fniiutTic^ktatcof tbf l-'uiid, bu mIiicU ihfke aiiil otiier Dua.i-iiitiu liiav.aud it is hi>p<-d will, effmniillv pr'-teot iu fittur p:ui> of the Uaukuf ij^-� land* ' - - Tbai Haa^JvaU Iildia Caa4>.iuy. 'flir K�yW'ls*.ebiuq;e A��riiir Citaipaajr . Matlhrw- Lauit. �i liio^al 5aiNiet TbooUM. Iv-q. ' . - ' Knbm'rborutiiii, btii. �r< I'toxtrH-ani - - ~ The Wurjbipful Coinpaay of (ir r r� , . i Mrtmtf, Canideii, (aivcri, and King ^ TV I>r. H ililaiu UeU ' -Cbarln Fie�t:bell, L�q. . __Sjiii uf lo, MJO/. ill one or lw ld - I^Mperty iulMiuduo; or a-Security treated uiih.. Koue but principoIsjtUt t iy-ONi:Y tc) LEND.-Mr. ADAMS ioforms LUl thiHTlbatliave oceiirou fortempurary ur pecwjuirut Liiiin. that he hai \rTy cousideraliic Suiiui i-f fttmu-y � �d- i6rBA�i';uf�i7^W]mi(liy tb^ M�iV>r^ li1ai( *^ .... -i - � - James, Italh.-F�r"jl*�tti!e�r'ir� atiplir to -Mr. Janies, ;>'o/5v>'cVr':Bd�Wel| Al�*i^ti�JL �rf a<ttirital farm- ,tap4brr. irv. (Ilia itviNitir I-FARM; c�n-Vftr.4i^brr iuiJj**Wv;tSfld. ^^tilUt'itdiil^iBraXrd, ieilBli^ -UL^LiUljr'-day. jiexl. Allttf1ie^f�hi4u'InOiirI)a�. , 'vJttd G(t tWpWifiaiyJiifdhn-'ibtt^^^ H�a* :ecMeat:�SK&iJ^Uticket m lli^ 5� i !?5i.455?.Vlil"JS ,v. and .Wcpctidentfip^lviies^' - ,-lriitrot jiabiie iiiivanKt ttiible I'.oa-. ' � VilrftSJeteHamii; iAiyi^tfort Ibc Coif - ibfRrm- vaui-e l>y Ma.v'oi Annuity on I'^tatet in l�ait> nr 4luu�e>, Moii Liviiift, Marnace S't* tlenniib, and \Vidow's Joiiiturn, iiraity tii�rs�nMil>, mid gn tue |>era�niiJ Grant of N*ilileiuirat.4||iK*� nad .Mra of i^'a*' 'l i-;ur� lo Ikr rcd-eoiable al Ibe �jaioii >>riiie U r.iiH >T. iVraonat .-lupticMiMiti* AdMu, ViAeciiilu-lioifs ..KMftire and tour, Itt, Uenticua-si�cft. C:ivi'iiU:i?h-:i�iuai�, or lA'itcn (^u>i p . LADIl'o ami G li ineii^Ii-avjiti; loivtt, or lu-le�ftnK to visit ^Vntrriii;; l^taces^ tnould not oetlect l;'.kiiig Hitn ihi^the KU.tbl \.\ OIU iif it p�event�Ute i;e-iieraJefTerl^ the eb4ii|re uf air ^r b-a biUbiu^ has m m.ikiji^ tUe luiir'lurn iHff. r-'iif �liad>->. aiiiJ diIi-ii itij-iMsiinij its f.:Iiii MnVVu't bv S'lLiiihe llu..�>ian Oil, it is n �iirr prevnuive.- fientleiuen uliotttil i|ut muit atip'v u lo Uie vviiiski-rs i:fi-r . ktiavlO);.a'> il Mill prewiil liii-ni uruii e u tvtldish cul: ur, as al.(i;;re>. uhicli !� ;;*-ii ia tlu-cum, uccu:i.'Uca lUe HrtiiiRllie* n-w^^e wi.enitaavin,r. ^-.^Ch�.JLH�aUfciuUlbt� ms* Ii%�He�.-jjtd GrmlrmeBi>f l-a�bloB, at? >t(J.-iatA �)il., fUr liioi-t nii^ tJi^TttflF^WTiwnimjtniri y\ hicU li Ml {;real a nuuri^bi-r �u Ibc llaif Ui prevent tumii^arev taall-p ; pruiunti-vlbegrontlb ; pi ii> fullia.; utt', and re>l :� il <iu bald places, it tuc leu t riHils reuiaiii. S i G.-B(lenien that were bald, luive ilc-rlareii,aft-r'iKtn;;tbe Rusaiaa t)il regularly' (�t i\t iuouiIm, Ibe boUylaccsbecame neiiil>�M>rr<-d wilb Unir ; pi<iiuulet TO Tl&lBKR Mli:iti;4IA.*ii 1-;$ ANO 0?H�f{&i^.- THK Ujjkcrs and Qtm^tmirit^^S^: for aipy'sius OA K TIMllLK ..f�) luiilSSfret Meteii&�r "...... < A rlfij'urt tlie Miid\Vh of August nejci, mtuliuuiiig in iiuK Titttlrrt ihe qmuUUsf OW. the of the 'J'iu!hr, tiie place �r phaj h.hefe uane wttiilic Ij/iug. the rale ucr tuati ul ^Uchllta -^rtat mUtnga^tio supply aiut debcer the same at Aiilfurd ; 0^tl mUi> Ike rule p4r had ul akieh Ihes/ tdJl dUpuse uftht Timbtf iffakeUou t1� spill mhtreit laaylieliiiiig- " � > ' " 'J'eiutci a uilt'e !� tei tut for the tapplnof tmtM pttntilla of 'tiiulftr. Andtkc i'unies tchuseuffen majf aut licuccefitt)t Kill tie iajoriaat/iercu/ill diiclitu , NA VV-OFFICK, Jaly 96, 1809: - TUE Principal Officers aadCommis$iiiuer� of Hit Ma.utai Kao.' do Heri^ g-*e Naiu*. thtU on fTeJiufla', Me IMA 41/ Aa.Kiia ar Qdt oCuckfiltei du lo treat with >vc/t/J^ertrnwi a *uir, ur one butilr| cootaiuhiR four saiall, at ttiie j^inr.-i, or sit |;uinea boiilea at die poainti. Siiiil Wbul snesunlUeinil by tnc iVupririor. A. IVince, Nu. j�,.J[i>hii-Creel, Oxford-ireel; and, Ity app�iutiiifiii "HilK-Sinil.b�-I'erfii.u'er la hi iFeit Jieadne iiiid Snns, 1'erfumei* to her. Alajritv, Tit> Iilairiie tini^it Hljy^iliU, t;iieap-iite fnad by uiost prinrip.-ii i'erianier* ) and .Mr(li t! it rendu _____________ ______ > - -to eanlraetfar smpphfimg ki* MajaUjt'n Vorfs at aa BMiiib �i7i CAST tUtf.V ttAtLA.lii'. k'nrm of the 'iimder tMity Or reeu at jiUfijfiee, � , ,\u Tender tcUl hr reoiofd nfteir-Qmt u Oock un the dajfof Trculij, imr Mui/nolucd u/i!s�4 l;te i'urfjtf/ �u A^tnt.for him uUeiuU. Eeera lender nt'iii be. acanapaniud bj/a^litUtf addreaid'-lo l.'ie A'ary Uoatd, mud signed btf Itro ttsp^isiih fertitns^ eiigugiiig til decuiiic boumt uitU lilt J'lpirnrfrmli'rittXt i*Uu samui'jikU.titrllittluepirforMiMUi'ofUieVtiUlracl. N.VV.y ^^l'Fl�^|�^^J^l'ly,^, 1K09. �' T^lIF' I'rindjr I Cfff^rs aiut C->uifiH*si6ittff of. M- iJis M j-tly't A^Oi/'�^ 'hitKbn'gieii u-.l.iij-^liuU u.. WedB'wl'i^. li'c WAof Aiv:i<�t.a i�>-,l*Mn^ia<iutb,�ua:l:'(jm�ulh,�i.i./i , CA.sr liiDN AitrrcLEs. yt y-r.ii ujnu- T- uda iiius be nen at Wt OJice. y<i yVrirft / Kill hr rtctjj-'M/ One. u'CIikI: ou the dn^ of Triolp, uoi- aii^ noticed, auUst Lite i'^.ty, or aa^^Mil fur Aim nllriuis. iirery Vender la^^l be aetoMpa*itd 6 a lttt:tT mJdrefnid u, Uu Saeii U<trd, Mnd t'(;r.e'l tfiteorefpoiuUittPtrjuHj, t�-gaging 11/ become buum.l aiik the fertoH Itinlciiug. lu Sum "f'l UO'. tor i/ir :,HHiirv !�i;�pkeeper,.en.liiig\niir.>r.ler waay V\ l... klVribey U�.! with in Loiid-m, �rill receive lili.r Veii.lVr ibej iywratice. a a�- Oiirieloruf ibi^WeltenaJOedtooilefiltol^^^ l>i.J.lica� ana!rlcle,.Ui|i<b,. -, h�ir!wp<i�MeM� l�^ d*y J w,JbO ef�-��laot., tlie Sperlaffy, i^�Miu.tiiut>i�Vmmc^Ctrkmi'tX the buti V't?""^' dra^ai. ^mfe togeilr r. at tini.ptan, an tlij .Citoniy. of BrS*. io lie lannioK Uo.li)�-�s'. '^..^"^ Ai^ f^A�<w<'. l�Oi^ l� route lnte*�r�' iou� ORij,.l.-q. W^ifiilf,Masters*^lif^pMU atJ.I.,tbamber*In tlm/.�l*iifoi?<hey/��liip^p�*^ ____.....:atnjii^tf< _____ fiW!at*alfpa Mh ..... Sec. The KUDc Ua3r(Iaiid.C e� ^iiituiFLV; likield*,: (York aritk . ~ . , , .T-rTowtt* iu thr-'Jiurlh. S3' la* RODim^V'Pi�t^^id�:i>.':i�vy- i*�nilbira*�f��i Jo-, JIalii.J�iKfe .|t�rrfye* la; 36 Ji�ui�i, by; wjty .� J)�i�aMeirj . llSanSca, and Sonb Ca�c. . B-Ti-ttHC^ieli (6e qiriel^ dateyaace la BniX* |clbe:d*UiyanddanK�(^ tbeUi{iaber. *.v*��--�boiw Ciiacbe* -are comluct-si on Ibe b L 'lo^ttOilif: citinepiciioe^ and ItavcL wiU> tbe �eJir *ioa�.<|'it"v"... -. - -------, .TV J '-� , til? <! nr lime,' in a �iiiall e..mp:f#, tnibc be�i, Ihcelenn- li.\tt kivt moM d v-iraii.l colour, keepins I beta free, 1 mm tite uu-W4i..Ir�vnj.- eflVcU f iinpafe �valet>or coppei b.Klly tinned. ;*Tl?KitcJ�tii i�*�'conJtrert.di^ mA |.� beli.iWc i� beotft of reuuir;. the inner !�r�#r-,;!abirk jW" .waJ.';. of �. � tt�n!i�ui l'^l\ni"UiU,7m.fOil| andihlnlbe Jrmn l^iiUuhtar.g Siortf'ai Si. CMaerwe'fJ n rtguiar prmiuHiiiia 'iftticn disitipHvii ofcutki by the period un teriariAiiieit^ ei:.-' Oiief.>uit!� p-irtlof iDe �riiilrtbv" ; (6�.;Sx-J�eut thWeawty^iOHlnia"* wpcrior itd- Ol*OVi��1��;:i"t5tty,'tlie jJlHile^iay^tifiouid cireBai iMlI.%flir too i;i*liciijeJA;*v AJ^jipicact of im>mK>t jSJniHy^ andc�Hi�e<)aetitty tMp�� kt4ir�enteatt irM�wbv }�>ice�. S.*|:tbe WWlpwti^ b^SJ&l7dfd�ao�tice-' a,b cfc.aqiKd�.a|� aiapte nw��trf-r-(oafci�ioyp�i �a��e,,; and f rrteato? the eapeuce aa^ w.wWe'�f idawioe ^^Vieii-f-rpiinirtfcrporpo�w.' � �S^lb.tlf rM�k, wbere Ibey fiMt.|dirr�; suiaeaichablMn. I'Thia^kitcbca a HI aa�*er ,��w pf the purpoflest �f,aStc� '"irSSlb Juid^Hereby �a*etW coi aiul Siiwbole-itoe we of 1| cUU^^<' Aa4'�^ f^^ �>�'�f �f*(9�' KM^^idy tocieaa ap �>lb, wa. be tiMVfd M pare af,to ''^Hraai'aiirtfiiteitbatiiveir. - 'aw iwir' tf^reat uuu-. -Ike E^I�M'�ieaat>Kiic|i�|H)w:�Mr,ai� yapprov-irwyi wfcrroQ- a>4yif ^baibtv: jit^y faiuJie prc(ivel^. N.ft. No Tenfter for a le>� �ju;iniity i:ia)i 'I'vrn Thiusund Ti�ceT.ar.Uee|,aaayHoT(juu�uid iierces �f iWli Hill beaiimtteii. , . Ay Mgard mM bn A-vi to.any T it'ier m�lu'c/t iHe'.'friee tlmil net be'itaerUiitl mordiial bsHHk, r Ikid �hii I nol be deHiiirrit 10 Jkti .Hnari Jviore JUtte b'tslaek ga tki taid 'ltt^&iipV^ja\ii <-of ,M.iv, hiu* j?i|��iiried;" in:�)uoiIeri- ia-�,e4i: ajtly-pll'leduirdni- M uperlf jlioiU'^piece..��gravea ftom. aii orisiiialr paiutiii^, : byJ. Tb�r.l ,, .Voi. J, ,j�rire^W6i bwiHTpr^. Kalf&piuidlaau)ti)cc'ir,! (cou-- rtaialnsf A>t*"*i�li> ~ � , ' \y. NEW KNt^^CLOP^pi^; or, (Irrle iif Kiiimti>i(e<hiihd^r('are, idtjewrdiita a concise ami tritrtiiin' 'jaHrtbvifie ail Jtfion o* |i�e eujtoiiipfcrrriw Alnuf^.r J^ierc.. Wti.i.lA�l 1:?kHKLn. W. a, �iui,h�i'oftbe .Ne� ff-wmti:^^ U-ingwage'. fcleineiiti id KuU#af rbettlo:^')*' *�. &ir. ai iMed by cmiueut pcofe�iou..i t: GeOlHOteiU . ^^;^,,^, ciu>o, ooa fine wove iU. A �ol iwi wrtlJ..->�u}arSy piflisherf crerymostb. �a. rtliablt e>lriid foi liW certainly am artisi*, arili'te given

1 2 3 4