Share Page

Courier: Friday, July 21, 1809 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - July 21, 1809, London, Middlesex                of, 1 FniDAY JULY 2] Y I'oval HUh.."-^ �'�* l'n.K-e..f ^a- -TIMS V.VKfr-ixr. J-.lv �i: ^iiri,.- a (iIMM) Il- M . ill till" Kiiif^'s ll>'ad lull in l.i> iJii afiins.iiH. iin 'Ihur-ilay t.io iilln iif Aiiuii-i ui-vl, l ' >old l�v t-nn ai (Jini-VIM f r-tft* i4'. i�n the iJilh iitin.!) )l()b"^l , -^iiu �.lini iiitii- l^iiiil : :i!-r> T.ir a irnn, til nil (i i'd, ,1 .^i^'-il I' |. ni'lv lliniM', iwa^- I'ai^i-laiK- or ihP S'Hinri-?. I'.i'di ll"-Aj-ply tpini r1-M-ii liili.u', ,Tl the OlK^j- ti*' Mrs r-, iir^ittiir. and (' . Iji'iil anil l|.iii><" A;i*-j|-, Ko.';, Uiicki.i(;lt--i�n tlri'i-t, Adi-ltlii. . All li-tlrrs lo r ill (; E s IX1' E N c F. J r AI. F r F. N -VV, Jiavvriaep. lOJwpfs a�ini:ir' ?.-.:iu. firViry H' K^iT'i-s, ll"'^' liaN-f ili-l'-niiinrrt .'o n-liuini-h a'.i�'t!ii'r:l>fJili'l�. ' Ordrti froni the CiMiniry win he ciirf clly and ]iu4ictually ^Itwded I", t'ui iTiBM Ite |irii4�'illy paid f .r. N'li Itutir wii: bi�cxc''ansfi>li'"atiiin at lie \V;irf|i>� i-i-, An. 13, IJny-Market,. pJilirr bv b-ltiT, nr |icrr'in:il iuquiry. Jnslrjmdis o-i iiiiiir will lie di�jMSed .if i., tli.?-jia lies iPutli' tu Ihfir advantage. -  ' H. H. ('4it.ib�g.ir��;'"l.-|le I'jblicaliqjis aire priiitcd^snd may ^ ie li.-i(l nl tlic ^ya^i^ml-|, . ^ � '. ~~,7rT. ~ luTvhid]. .Ilia-- l.Mfl! ~ . TJACKP;r,AE^liN,AVf.si:a� Crem. - JOJi.?lMl "iX IIOWAl�l),,n)0/t r''S|)r'rlfii!l\ p (iirnf^ llianl^ \'n ^'Ni.lililly, (li'Hlry, nhi X\w. I'ldiflr in i-iK-r il. f -r (!ip vit� ii-b'ral ciir�inraeomf;u� wiUiAvliirli i'li-s li:v>e bmin irpd liim in .11^ I'OSTiNG J'.USI.\r.;-3, ^ id '.-^ur-f \un\ I'lat fn.li flnltrriii^nihrksiif tiiVir I.ioilncs' ^r:!! rjir Ir-cun-ild r^-d by han a� tlic m'irtpnwcrriil in!Kti-nir-nl in iiiainF J'l.iiks of piiro H^rini Slie.-p, wm'iic ."JOIJ) bv AUCTION, liv iMr. DANIKL SMITH, al pl.-ven o'cior'.., mi Ukdxkmiw. tlieiilh oCiiIy, iSjS, ai Iho iijua! pi ir>. ii liiriiuiuiiJ-t-'.ir-d'-ns-I'.Hch bit uill r 'l of a fin.;).' ShiTii. MO.S'tiV diK^lly advance! by w^y of Aiiuui. ty.-5il,O0.i/. in sums of KiTT. t.'j.OOJ'. 'i-e : Imi :ililii.u^li thi-se .iiixili :rv hiiiirr. c rniip, havr in 111.* pr.'S.'iil 'ii-l lucf'.cliVrtn.illS* ac; on. pi lulled ii. ir iniiKdi.it'' obj rl, by fiirx .iiiij ijio Ijo--pit il liiini it- j.ri-;~iiie .'Uib iria r� ,iic rmi-l an.ti.'iit: !�� t'lar.-, ;i' �f*U a--1*. iii>'ire, .in iin-!>iiif m.irv* jifr-ii'r.ii-!il 111 i-m;tii:.- tliati llie.-i. >� X ;ii difnt- r.i'i pr"vi., rr.nr,- p im'Iv , :i-ili"\ r.ulmilv Willi p'0|.i i. ly and t.li'.-(l. lit-iic-4'n^io.ia U r.'yniird \S nil III'--- v i M - i'i." (biviTri.in. rniiMT'd i'wli!-r \!c-.l-in; lit'till- rri:-i.d- iil t 'p iln-iii'al (ivlii.-i. l.iirly i.i,)i< p u'-i'( I lie at�\ Ir tlooiii-') f t I In- irdi-p M/r. I. ,! lp.-f.sM-.-p< , V. Ixerr tllpy .inny^AlsiPrP- t ^|,rl,,H,^ (h ,,i:n. r u- (brt l'.i'i.-i,i-, � In. an- a-u'. d � illi reive (III. r.ill V.aln-. in Ca,li, fur Mia� Ij, s t-Miiiialel otliir V\ ( rki-d ,\!u-lin>. j f,,^ |l,.  i d. 1. . 'J .7i^.|j*ai(iul4,Jtc(u. tor ^ .a Tenn.a Uirt- I |M. (' |-,,f (.^A.V [). (rrn-ii tOiO Air.-i t tipw itr.lsV 11 r\ii'( lie �i!hii. 'i i) i>.i;p� n-I s-( InrCii- f;r t\i -I p.-ul �r ff.ioH Domd l,alid it niiddlifi^ j J'>tr.|urr, a-.d .-iiiii'M-r\. S^oid .\ral)l i-i,    .11 III.- i'.i-t Oi!:r-. D(;CA ilOX.-^A ' ~ Li of I iipl.ir.d, li" R-e j;-'-^" riliiiii, vim rp.-i'r-ill a hr.iH'! Ti) nan t�f li-c ('. tirc^l In i ill' l;i..-k ; f ..I.-i -i^ral ! i!.i \ .1(1-:- ll-l    li'i  x: -t i'f J.o'id'1'. "riH I rrrpivr. o.iK  I v.vU i- I'up'l-. Ii;i-- i    b-Jii!' vao'inri'-s : bi.- irniis ai prtv--iii ,i r-, fiCt lo---- nn-l.-r tvi-Ue r-arf if on'y 1 p    (y' �:>� a imd I - n at Imi- iraT'.- rafT:; ti'nr :ii .ni-.-b'i-, .ti Ii? ti:?u'p, p:iid a' l!.e ii-;i'ili, ii-iipi, ;,nd in;)i.-i'r, i-o i-'jipci.iliy t'l Jlir reliii-'us iii-irm ;.' n � (op l,'-.p!f -l-'ur b�r pirdru'ari may It- '..id uf .,r. y^e '^r - arr yri;'ip-li-d w m.Vi rn-ri-iit.- pinir.p't In ^.n-o-if l^.'rif-i ,nii'l I'ni lipp-. f>r ni.irilirn. Ml'inri-p .it    , i-m.. arw  n!. au'''ii    b\ Adiiin y'Liii: \ I .rT-irp i'l- r ".ip.  Anl j.'    ^ �-� li.-lve am- i Jri'i*' imi i'p r.fl.il--, air req-i.-yi.-d (�� --"-li 'r I'.-lll.:.,. I iinr.i- nil i !ip i:at Ilir inrnni" ( .;.-|-ivm1)1c f.iini .uinii.il �iil.-rri].li .n� anil oilier ..-(i-.iri-i-? Ill rrv : ii i r.-nriil .trd in iIn-In-t d ly of l..�i .fnniiary. dues (uil cvc.-rd ihfsiini of i,Jij^ Ifcs. hd. Iiir (he fuaii-pi li.ij. .\ini llial tl-prr if rlier.'f.irp an alarini/i^ di-liciriiry uf, no a riiiii ilian I .l)i- /. ,s. Id. Jr Cis iiiiaiiini.>iisl\ n-'iiKid, �j'li-it al;linnili ( ir I lifia! -iip-.iorl l.id-lv afi'nrrirfl by lac Piiblir-, i- i-a'ciil.il d In n-lirv,- ilir (iLSliliit hm irnni is |..r-*>1i( riiinair.i-Miiriil-. \itil itbi;Lllly d.--i.afi.r liiii I'l.- |i. r-manri.l ii.-i-,-i.Hi-of ihr i'.-(abli>!iiii'-i.t, slinnid lie u ii c.im-i: 1.\ rvt-ry pn--ible iiu-.ia-, a-x" (hat it .-.'pp-ari-.l i.i lin- M.il'ii,' (till tin-..t:i-:i|i.i:i :t 111'-(Invrrnnrv and I li'-iid:' ii!' tlir l|..^-. jiilal >|-.iiuM be r!i!i-ll� i'ln-i'l.d (.'pr-THie Annu.il '^ii';5. rip-(1   a- (iii- ni">i p-r.i'.Tn nl murv'e nf .�i->i-lanrr, aid i;i- in y ! s-did j^r.iuiid of Suiipiiri 111 .so iaiporliuil and ii-cinl  i i. >i11.i-! Ilea. 'J iial an Annivers.iry ninnel'nii;;lil be .'-Ii 1 fiirllier cnndn-; i-iv to llic intfirtt ot ilie llii-pit.il. ' That (lie Hi-lit llonoiiralilr l.onl Knliprl .S . i,K;,ir. In- rp-nti-sird j.i ri'niniiinir.ile tlir abmc lti->oliiti.iH> to (1u-i.i-a| �\V.-rhly Hoard of Hip Haspiial. 'i iie ' ;..m-|-r.'ui> fullj i-iinciinini in Ihr^r Rp�nIii!ii>-.�.liirli ] bate cniiliritieil I li'iii in lln-opiniini ilii-\ bad pr.-v iiii.lv'ii-1- Ipn.iiiirrl, have ri'snlvrd liril ail .\iiiiivorsary IJtnn. r. i- iili a j vi�-w of pMi<;r.rii-g ai'.diliiiiml a i-(anc -ai. ii nr in.ijt 1 a;iii--ny ri irp ( i'.ir ailri iri!i ..f ilir I'liljlir'lii (lip J ri-^pid si.Tlr nf ihr �a!iial)!i- and Inininnp ir-Eiiiiili'.n. � liicli I -ey liavo .so Inli Iv (.r.'s' r%id lio-. r. in, ar.d ubirli :l ba-- lirr-fi slirwn, uiti.out ;.'ir'i coiilinurd siipjinl, iiih.st iiipvitjibly fa I to the cr .nn.l. 'i'lf (j-.v-rii.ir- nrp indnPfd lii form thp mnst "^ain^iiirp px-IITt'ilhin* of ttrC'-s.lnini Ibr I'airnnaue nv.d .-iiipnn liip ilrii-nilJif l.a> ^ . iali-l,y rmivcd. ili.v ii-ivr in..s| liunildy nii(( fcralpfully to; r'� i.ow bd;;p (i'c fl.ilirrinp rnnrli sri ii-i-.n nl bis ll'oyal JllgiinpMdh- l.'n!.-(cf. of W a i.i;n in hi-riniiiitue ,...... ,   . fiirroi) ofibe   Ij'le.ci ll.'-pilal, b\ wlnc-i s.'ji'T-ius mi liii r:m ia:; roii.-n '."c by "i'i, ('iniirjj i-lloyhl IIig1^B:5^ b;i� vi> iinpniiiv.ic.iHy PXpri-.-^i-d hi- dnii'rd ri \ rl. ToT.\~M Act i'TTx, 111 1 iir.inrt'i n. I.m;.- Hilar, (iir Imi ar-, "r ri)tii;l (ii't-.",' toi'i.r taid .Mp-'I--iid rR \!Vl,i: Vl!j,\ n �r  \\i:'d.-:..r.-T  l>P i.; I'. I-ir i-'i-i, t ��',}fnYt.;, I It.-(lit-r. fi'.eiirp "f \\ illimii 1 )n�--i�ii.>i ^n. \vii':in:i uali; of (l;c Tirrao.-".- Ti'.p JI..u"'- li.i> ^-..-rn pW i.'t ' -OLiil. I'- rppair, anl rnat.iui,- four P"0-.llld II'i't I I " 'V.I- �>. f. �.............................. ... I 111.1111 �i, by 17; (MKil.ir!;'- lu-d r >9.nv .iiji ^t liri j fnirtinalll a l44'l\*> Miiiroii;ii. :j.id dri-^^inw roniii?, frtnb!-.n^ lor^t^vpu , liiir>pi. 1-.M> r.i.irli li-ij-^�. Iii.'inri, kilrlii-ii-;;iiidr'u !-maJl t�-lird. aiul i':ViiL".i} in ;. b-.;ijiifal ';;r,Ttc.-IlKpi-rP of �lr; ' .^ii-.nii. I'arli.iirrel, \\ ip'-.ir, ai.! Ki ail-ttr.ct, 1 ."cdoii I :il.-o Mr. I loiiii li.-ini, Neu I':.-id .-ir.-i-I. 0 !>' S'M I) l-v I in iTK i;. MKicr. a    al and v.-ry vj! i i'i- nM.IiiiOI.H i iiV \ n-.. <.i�n M-'ii-i liim-i-s; M lii-a-j:'ni I'.irV.. ol' I'i.Wv iliMr-iil''il pfpjti.l ; a ; fenil.-and pmdn.-iivc i arm, in '�M-t-'l.iil "ri'.cr, r.iliid rlie ' I'rJorv of Denii:.-, v.'til a r >inp|.-lr I'at.iid .- i o;.l,-;ni ' iii;> Mjiwaid.-i.f bi X liii;.dud ..rri> iri' l..iril pa'I in hand, ai.d p.irl i'll l old ill our j.it ' 4....of.......^^�.5\fM 12____of..........5M 4....of............V.'M'. .RcjiJpsaClOd Ar. All to lie nr'aHiiMn Our ITav. SWIFT and CO. rr.'p-clfuUv iiTorai Hip PabUr, lint fTirkM, null Sliares nrp 1111 .'^.ilr at.Hicir OilwPi, No. U. I'nullrv; No. |2, ^Cliariiip-prnss ; and 31, Al.lfiniP lli-li-�irpft. � 7'lip K^^etIi of tlif pri-smi 'r'.Mr (..nlrry i- rr", aid JlTiirdf (hip i;wp|l, Alilet.aiidCo.onJ. Kcmvoitio, Wright and JJo. 13, IJng-*ireet, Lsiitbin. � - fOf. Ids. iJatfdMaarliPii.T. July Ftb. Tbrer M .iubs by Tboniii Coatcsanl l^K on .>>>n. iuid W m.'iKcncn, in favour of Messrs. Ransclev niia'TclIcy., Ko-SJii-J. No.9Sl. 3li8:.15:, IvianchVMpr, ^ibju!y,'l.'5'.10. Thn-c oonlU-arierdatP, mvio'lhl'nrdpr rf Mis-.n aifJ o^nr^ r.yon, and Co. JU-sjr?. Joiips, l.ovd,.an,l f'n. lioitd.ui. .llieab.^io Kills, w ere-tput bv tlir D.fi.irf C-nach frim flWiiCiie.-4er, (:ic!o5pdiiinpari-el,a .d :lir.-cicd fjr Mr. .lol.a lUng-lry, ,,l,Pl^.r, a(thc Sun lai; IJT.ltrord. \Vhuever hasTouml ihi-Mian- ililla, ,111.1 � "1 ^p^tnrp th-m t-iJianscley andTellry, Ciimmn-sireei; er Mr..!alnr n"teet,M;i{n;lw.-I.r,shall recptvp a lie�aid nl Uii I<< coii-*wucd il) ibtf said Ri>hbrrv, Oji .-ip.ily nip as abo% e. i'a�*niPnl'�if the ISi 1? ij Knjiped. I .- 10; I in hand 1 iiiii r i!ir � iKfJc � ill bp u" ilie M.'iiri'Mi-liousr. unii upward--of'.^iO i Arf-, in. li>*i-d Mith-.n Ilk' i^a-k paiin.;,. uid I,.- -old srpi-j r.it.li, a! liir opil;:n ot I'l.- p;i-rli.;?i-r. )'ott-n otid ii pini-! ii.-iid > diitnipriislicd fir 11-prrulinr .-i-lvanl-U''!-in point nf : >il.-.nl:.'n, an ! roiiimandi i-Hrii-i>r ai d p ctur.-jiiin' vipms of (hp i-l'- "I W'p'.ii, Si.iiiliaaniion W.-n.-;^-. tiir ii�er llrl.-ii:, ---nnd la - >ii riiiii.d.ii^ rirh an.I ln-anliful ("niitrv, wliirli i>-, liiililv % ai iod o d In Ciir';iinr� m'ohi. j I Iir .\ti^l'boiirn""d I i-Tt-rv rr:piil,nl)lr, .-ii.il 1 Ik-ro.. is i-> 11 fio! ly po .1'.. 'i'o bp i iXii-iiril by l!i'l,..-l:. o-i!\, -.'hirl, nilh |.ir:(.-d p.irliriiUiis. i i-.'.a-� il- b'..i\ nf ,Mr->r*."r,Tkii.-!l fcnl .V- .'i'a.i be liaii ii! A; r. II* loUry, Up-; li.ilfl. fi'. .'^.()(.'i.i*:i; l-oi. j VAl.U^MM !�; LtV\r,, r.d-.rorli. \V.iriM-k>l�irc I ''P^*.) Ii.-.'^oi.n l� i'nivATi (.'o.vtKACr, the (;().\ f: j null r f .ru-^ -ii!:ilii-n, roiua'ai-d (fir �li�.!o nr li.ar!y ilir w l.ob- I.ir.d S.,lp In Covrntrv, an:! its v:cia:(y r t;ir_\ ,'ii-o l.iy � iltnii 1. .- : -..m one nillP a.id a l.nll i-l lliejiii.*-tioa.iil' .-..1.1 i' bull iIk- (.X'l'iis .ii.d Oxfird (.anil-, t.i wliirb (V:lh jl rini-ta.a of l!ir ( o.nii-.iSii.Ji'.i r- ofihr luinpikr r.iartjjin fr.-.^i iJ.iiiKay n ay i.e l.ii.i, a( a fti'.ili i-xpp|,r:.. 0.1 n drrcrnt I !ip 1^ li-dt- V. .1Y '1 t lie t ai .il-. 'J :-r silnat .011 ' n-ni !^ a cT.-od r.larlvPi, a-111. r.- .n.K ..in- C.l'.i: 1 , in .''ull � 01 k. 8'ii:(li of il : aii:l liritip si. nar'.i r i;iivr^trj i.nrt Oxford ('.lor-.N, v. ill r.iir.in :i.d a irndr al ii.,i-.- (.,.-na!.' to ()xi'..rrl, asd Ihi; (.;r;:r.d .! ii-el-lai l-.i-i . 1 Kp I oaN .-.re nf an e\ctl'.i-bl quality,' .-n.i ( qua! 'o ..in in t'.ecriiv i-f t" arn iik. I r i-(br lip'si !�>( of ( ii.il 11 b i!lvj)o>i-.l "f in tin- rounrv. Tlierp arr fmir Mrat.is 01 V iiL-ofC-Ml: l.'ir 1 hit I iir.-.^ o! Cr n iiiil i.f i* bif I,, inl dii-U ll):-s.fl ro.;l l-.l-.M-.ii !iirrir ( <) i uiip'. flu- pr idnrr i- criUul ilirf. by .-��!'.ni i-'f.'lii �> li.ala'n.ii liie^r ( o,il>'iiiii>l be I lhIJ fade lu the .-I C01TAr.K,�tuSt�^^il N�rw6rti'..ovito�t�= rcnp'W""', *lioot 6tniU-s from �-itirflf:nf the tbn-e i nones. Tnv >'rrmi�>-s -'t.-kub5taiili^iUyhri!Gp<��rw,aiidr"iiJaiii a tjnndtonip entrmre . �JI, Willi pIatep!Hi�l�Mi�lsiC ��'' to� ' *llli ligUl dressingi;.'itlii 1 ^tni'.li. ivliri.ih.- ; .fa!-i:ii<:i..-: i: r 'ii-id-rrd. -N.l!. J 11; r .1 v.iiii ;!d:' !.'inr iloek on i\,'r. IVnriii.-in, of ( nuiiii >, Allork-:"; al Lau, ttbL-reii :- f! Ill'.f (lie l.�t,iii!a, lir   11. OOKi: cyijiioiips tu liavc mi Sale, at Iils iMa- uur�r{,irvandN'-dt-U-Kl4mS-4uBnanp dls^ilHlini: nf thp I'rn; ri.;-tiir of Hip Oppra Jlo-sr. (Mr. JaVliiII), lhi...nih \, lio.-r Kind and III-: ral mn *iirt lln- llo-piiil i.a^ u-ri-iv.-il-ucli rf-! fprltial fOppoK, (hp {i'lix-i nor-li..k \\ it u rindi'l. i:ri- : w.-!i i a>.-uri'd ihal � lirni-vrmrriim-lan-jesniay jn-in . ;i r.-rurm.. r I to a .-Imiiar lundc of relief, (l.rir apidiraiju 3 �iil not br I di.M'p.rtrd. 'ill .Mr. iirvnv nnr.viti.r al>n, \vh'� la-t yrar .-upL-'-i-j 1(1 111- iilra "I ilra-i iiii; all ainjile Irnipnrary iciici Cnni-li i liipni dm-.1 i:f I asliionablp Amu riiiinl..i, wbirh wns ai;.iMi i Ml Mup.-.'ilullV r-->-rli'd I'l fliis ,ra'-on, tiir liovrr.nms I-.i\c I (o irturn tlirir than's : p^irlinil.irly as he has pvpj; llnin ;;s-i Mir.i.;(i-S I bat lip � ill alwa - fi br ir.iily to a.il, b, eiriy ni.aris I in li:s p hirr, nil rsl.iMish:i>>-iiI -o ju-.ly rtiiulod (.'snppuit. !   L'lalrr ilir-p :iii-p piou-- pirruniiaiKPS, and ril,iiis .-p n j thai ,n~>ii.iiicr (vhitb the rair^r'i.f biinnii.itv has Iitvi.r3r( tu led (J rxp.-rienci- in (his lii:;lily fnoiirrd rouiiir).  I In" I (rtyeriors coin liidi- lloir Apji' .'il, " ith r�prrss:ne (mir ii o-(id'-Jtl liiiprn, that (lieymii n.ivc tli-' gi-aliiyinp ^ai istai . 1. n of ;iini inp-!in o.nii, !> Pii.ililc (In- doVi rjior. t'l eiirad ihal n--! l.rf. uiiiin it I- li"w llirir painful duly   i.f.sr |.i iiu-]iilla'.lV o wh.i, unfurluiiaU-lv, arr daily pielrriiii;; ihPir iVI'ti-i.-^ in xaiti. .�.^ulisiiipiioi;. ot ih.-5:nallP?t ain.'iiiit will br lli.-.nkfnlly re-re v. \ til- 1 r. iiiM.-r-, .SiJiii .M-rrit.. i sq. 11, liak.-r-s(r.i(: \^il!rla: I ov. I-r ,! or.rs, I s(;. ii, I'avriu! i^n Mpi.i re ; (hp Sernli.ri , -il l!ir Hn.-pit.il : or at tlir loiln�ii;^ Jlankris : ftlrssr?. ( "i-.ii-; :id l,". .-(i .iiid ; I ".i-lrnus and fh.irpo. lli-cl-.ilr.-rt: Iloair. I-1 it ^ Ir.ii ; Drniiimoiid. Lli.:riiip.cios-; i la iimpri. rv, i'.i I-?.l.-;ll : iirrrics and tJo. h(. ,lanl.>s ; Ijiirh and t'o. lioiKl -Ir.-rl; .\lur-li and (o. i'.ernirs--lirpi ; \'. illiiiiii-nnd Co. liin liin-lane ; and Down, Tbornton, and I.ee, IJarllio^otxiP-v-laiir. AV'aliiallie iJi-coTt-ry arjil a Itt-liei' fur ibe Af-(i;Pird xvilh INipiu-. s.-}. Wll ITFOIll), Tin-s i\laker (o (!ip C-ity Truss .Sieiplv^ for tlie Upln-f of the Uupiurrd J'oor, amionnrps to live altiiptp-l vsitli I'up'Hrrs, iha( lie li.is di�C'ivered a nirdiod of .ippfjinp Iruss-r, I'v means 'f �b ci: a purr in many ca-rt will nr iil)l;iined, a^id rngap -s I i l.r.p up thf "i'st ililSpMlt l!i!]iinre lli.il ev.r r^i-ln!-^ I'hia vrr\ mnlprial advinitattP beloiip. (  br bad at his Al iiijil'aciory under (ire cri.lrc llo�pilal (^al-, \Vc� Sniithfi-Id. j\. 15. .Mr-*. \S hilford ail-nds 111-' f/idip?. ^A1.1} V's CAllM J NA'll V il. i.y.) A .\i I'lS ! )A L. HV Son of, Jind Siiccessor t* tin- lale Mr. .'o-ph J Jalbv, Hie Invpiidir.-Thi.; pflabli-hnl .-s, Coiiviilsi-nis, and all oll.pr biial Disuidris of (lir j, in-J ii.-ci.ieiil (o (^hildien : a� alsof'r all(iuulN I'aiis in the Iniolin.v, tlie Hlnndy JliiT, and violent C'l'o'it-and U nvil Comp'aiiils in prown l^pisins; in short ii" faioily shmibl bp uitaout II.- I'rc-p.irrd frcini tlie nripinnl lli cripl.aii.l Id Vi holes ile and lir-(ail al ISolliin's lAinlirine U .irphoii*. f, front -if Hir i Vli(i!r!, ile and I e'.iil I -ton'-. Aslli uatir T iiclurp li r the Cure o' all IJisnrdrr- of t.'ic fJrpa-( ard t i;n.:-, lu IliKtb-^ al Ills. 6d. :uid ^ ch as nia> b.- ii.o r. If a T4fo(h isdi e.ived ofHir .Aoiati I'ropriet.ir Ionic al it, (he rcv^iii ri*s 111 iu evccv rcjiipcl to lliUM-of ;u �rl-Tr.-MV. IhoillN 45. 5ford-?tnw; KrBf�,n�, ,K. .'it'r.inl: .a d , f 1 inTouUTtiTsmoreiniidcnitptiiaB can iiO�!j�ly*�cal5 -Th;5 �J iv   Biibii..b'M�. I�ji . (iiiuMini;, I'liipp-. d'.Mm lior .inj I ... New 't"0.l^jlrA(^. . JL   or.  Tbc S.Vl-CC;(if.LIC*^ LAV.1:^'  Pripp \x. ^ .. "Nrw il^J6U^^lt^v^^,dc. F:M^CT. \Vi-:I,<;n.AUlS, Y..I. i..^aij.ipfilir Knclish*" Vrrses  pur-p -.^ely ^^�rilten by .)*l-r Ibi. " ill,-(� is I'op;(1 � priivr rifa 1\ .ucrptalil,-In S nsri-i-s, i� l.>trMni''nfil l*ei liii.rr r-, ami ry,-.ry ;>i.r-ii-.int' l,i-lf.. ' I'rire o' Ibe V o'ii.iic (Jne ;(!�iilri. t-." be bad o^ 1'. I'r.-slnn," J;i,' .Sir.ml, I.nil.bin; aiiil of (i. 'J'li.Mn-'f�n. .V'o. 2. i'.a-i llriiot-r.iw. 1 .diiil.iir;:!!. Hip Tdil'r, l>y >vhv>ni M.i�-rripli-.us |.-c the Work arr r.-i-.irrdi aii'4 nf �ho!n mnv b.- iial, in biur Vol-".' rarli, IiK.-tin- WeJ-li Work, pintieili-l-e.! with' un c'.egaat (-.iTpr.ivui..:, it^'fr .iiir Cipii.-.i prr Voliim.-, .Sl-.l,(.(; f rfi-'O 1'n^';! .so.\ bv ('IP saui' i .ifr^Mnbie (:oiii,ios,.i-. vitio wrles.ihns PJiUl'SI"* 'U J  niivoi, " i b'lasl of.ibis \V.irk,'ai4 "l\y .f'l U itrrr nns^-lf iin ii:.iiir u iij iivr in Scotland, ujaby M-ars irflrr llr^ ib'Mh ''-ll^TOV. I ill-Av ork'is 1 d.sii.,Ai,'-N f-r i'liblisliKiiT ;,y Siili.srrinliot), a I.I'.'.'1 10.\ ".� i'-ivl.M Ti;.\ I-.S, from the Wiirk^ ii.i.ii, iriji'ii. a'.l . l^pr eniiripnt -.  ".b.-l. ani'-d iii i". !' I'.ni ' ..-Kilr-  ( lio!'., iii liM.l! :.V(-r  a.i il r, A. M. L , I've. I'-.C . iu)ri iii:.;., i.t.":-! [tworiTii. i a pron t ('r-\ ar ini-r-, a-d n ill br |.iit iiilo (he �o..a .1 .-iiliipi.-iu iiunib r of Sub-;:v tin- i-tpn.i r:". n.ir(i .iila-1�, .-id.iplc.ti rtp I, ad iptid, ai d ar-.ir >( � it'll.Ill any .ill.-'fitbll iiltlie iiiti-! n--;ir fnliv iii-( Tilled (11 (hi; on or Winl-uJ-, Ueclot ol Jlan.l.-l, ^r 1 (1 :tji.j-f'is, ,'1 r lor t r . -' ..I i.iiiK il !roin 111, i ;ar ii.'n-, u !i �: I! 11 and i.n. of l.iitii-r,, i..;; I: >  ..'. Thr ivdi k i hai'd- t.f the I r;:ia�rr Mii,-.i! .lis nr.- rrcr-iird t I hp [Tiro (.1 .-Mili-rr;:.! i^    lie I'o-. l.d. tn Non Sub-pri ber- l.'i-. .  >aiips ar-'r. r.-iv.,! lu I'r.sl.ia, .' riv 11.'.id--!--.-'.! ; Call.i-ip. .Strand. 1).  A )i.-t of lilt-^ul>s iil.pis Hjll b-.-plllJ!:^lud iviib the b-'o^. Jii7( |iiibli.-iied, by I'reil.a.at ni, Wh/Virs-ilc Warehiiaars, ^r)-KFr,-.>^ I?KA[j'r{i';^'''nf I-fJUCFif', Vol. L / c-u-uiinc of I'll- ni.i-t I'.-i.o-iritr S.-m-s, Diiri-', Trio?, lic. liv 1 zr Hi iMa-lt-r, Min^ b , ;>;r>. I'liliiiiion, \^T. Cr.iliuin, 'y,r. r.arilr.r.an, tie. at t-ie ("o r. it5 md t)riti.i1 i.-, eb-nrd, niis.il, .�irrin.;rd fir Hir i'*i.iiio i-.nie and V'.iiir, ujijl a l,iiiriiiii:li lla^- f. liir wa.drh-. Jo-, ('..if-, ii'eaticniaii, of hi. crih r-, 1/. .N. li I hi- �oii, if ra-.-ravid .-.iirl priit".! iii 11:p same ele-pxjit ma:.cr as t'lp IUmhI:. of lianilrl, (|.-d)caled Ui his Ma-j 7 \ lu .Mr. (.'orff, of \rlnrli llirre volnnns are pjblishrd, prioj 1.'. j*. rarli - I lu- uho'i- in.iy be i'ad nf Mr. Corfc, at aali-bun ; and iln- (.ii|.li-lii-r, Pre>!oa, !'7,Slr.ind. \ ..1. 11. of llii-' VvurK 15-enslaving nnd will be soon pQ^-lislo-d. r.l. vL J 11.^1 t)l- M.Ol'LA.NU. ' J^llV. .^iil.scrihi'rs I .. ilif ali'.ivc �ork urr rcqurst-_i.  rd ti roii'vlitc t'Tir S. t-iiiinif-diali Tv, rlln-nvije tlw p-i!il;s'irr5 r:i-in"l [-'..inis - !. d.. il at un, I'liliirp period. i;..i-l.!rtc t '.;.;.�- '1' � lie all.'\Will k. ari- I i br na.l m Iivr volatni-.In-u 1.1 iiM., .nih i^i p'aii-s..... �.3 15 0 Fiv.-vnlunii"* roy:il 1 r-n .1 ....................   .S  0  (f Printed for 'y'l'ii'-r, ii od, .m-i Slir.rp.-, Lirpman, iliirsl, a 1-1 Or !'f, Ciii:i..-il a.. :-.>i;ini:i, J . ii-irris, J. Ric.'iarif-goii, .-i-iii r.. I" fc'sliy. 111. M, 11 IS i)," r:-.r;i,A:Vn AND WALKS. Sncli "-.d.-,f I'll r-::i u I i-.'ni -bt d liTrirs-ls of (hn li'^r \ i-l i::.--.aii. i:-:...ri dl^it>oi:'nf .,, .. �i i; d ?, in.i\ Slii! il- 1 .'id. loll a- t!i.-.-'iili'-rri.') i, .-ire rr printio;; i u� r.ji'h v..|iia-i'.- Ill i-.-wa,.| -li- Cir hull,en 'i-|- now on li.in.l. tli'v ,11rcqn.-i.-d t.',ip;ii> :nai'r.:iau-iy for �hal iliryuiuii, to priv'-iii d.s:ip;..iii'in'.'.l �jo 111- I �:.    ,| V OliK. f ^ni'^ -'.i.va L\.'\'I'l   -n .1 cim Kv- nis; Mescpj. ii. \...illl, I.'Ml.T, \'i :.� .IS-.:., Cr.-Pinvoo :, iJi:' - of Kr-i.t, "i liill.l, (.i-Crr il-  Ir-L-,,;   11.1  i'. � X ,. I1..U t ; P   at r.iilir, .: i;m> i:;:ii!i- nl '.j-ir ��� ans i:k- f fijisS'-.r, i 1- � inrl.-in I a- . I    r.-i-. lain i: -l-op  1  ; yiuion ai-d S 11- i,r t . I lrr.:v t vi:."- ; :{ri.. 11. CI ; 1, on Hanm l/oin-).c;.li and W (.-'i r. � , L-.-. Iiy M rs. 11 .\ I i f. K, ib pui,J,=i;cd I'V i I .1 in.ai., .S; 11.: I 111 .1} .-inr:. Uxfm ,t sirrel. 1 aleli |.iilil .-:ird. |iripi-in bo.irds, liv Jon. Almray, No. M,-ri -'rii-!. an.I ,l:i:ii.- Siaipsoa, Jbdinbiir^l-i, {lie 1-,-iii .(.n, rrvi-i'.l a-.d r.11.;r:;.-d, of SKinA riO.NS 0,1 the UTILITY and AD-'ll.s 1-1 Ii'.I U.i.S ui J'L KG \ rU'K ,Vllii)It"l.NKS ill spvi r.i. dis.-;;,- s. . i;^ .1 AA!i P il \\!II.TOA\ .M. D. Fellnir.- nf the C.ual Coll.:;- ..f Pliy-iiians, of the Royal ,S.irirt\ of l.din'iir^'i, Snp-.r I'av-iri.ri (i the l'�yal Inlir-111 ,r^ oi'il.ii 1 iiv, a 1.1 I ..rr. sp,.uJiii.^ .Mrmber aifnii and I'iarvry ; Sea'1; lii-M anl I.eiii-i :i::iil ; ( ro>l�y und Co.; andJ. Mail. -r. \'. i.-rr la.iy be ii'id, iiy llie same Author, price ."is. 1 d. Iio iii.l. 'I'hp l?lii-inns ol M-o- litv, iitprdcil for the amusemppt and ,ii;-tniition of ^ o .niC Uidi.s aii'l (leatieiiicn, with-47 ij:-pm-in--'''on \\(.oi!.l.y l:enirk. Til's i:.'.v u.:-.i-|-..l''.--'i'd, .: , j;'-.c-. is. Od l>o:irds. ISSKIt I'yX I'lO.s^ n:i fii:' 1'I'l 1 .S i'M.VCI':, AT-TliltU.i 1 s, ri;i;\ IDi.NCi,, and AiOKAL CO-\'I'.ii.S .M i-..N f I.O!/; anl n Ihr ijuiv, ( ii.'iraclcr, S.--i-unf. and I'liid lla,,p:ir,- �( ili- u i-'.'.li I'hOU.i SUfl-J l.l i-S,-by il.c K.-.. i>A V ii> \V ILLJb, A.il. tdio-burc". > I'lrs vnlaiiir r .1:i; ris.'j ll-por--! !ni|-.or(,-i-:t .irO ;nfPrcst-inp s.;bj.-ri- i .;.i ra:; .-.-air 1 iii- all.1.11011 if t.ir imm.ku ivi,id, iiii.l Ihr aiiilior d 'rs o .1 1 � ::lr iv it 1 t loni : 1 hey .iretre.itr:! v4 i.lt  rii'U- and pju'i c-i .-iH-'aii;;!!."- i:.tbctic llcvieyi-, U> C- � i'.i't there is :n.oi'i-i- \> .irlc wlrclt we TppI if onrrluty t re'oni .i.i'.i :>i-r.--ir.....iv.  '.ir. i.. llrr^rl;l:. il to lUe iT..rlil � .Hi .1 ia.'.i-ai''-. 111..:..-I: 11 1.1:- r -^uli oi -om-; of hi* in.'itiir�''( tli-.ms'w-, :ii d i...- 11 ,i.--i :1\ 1 .-c.-i v d .1 (..-'cl'ui rei i-Hl. The' libirci.- - i in-^i '1 � �'� ai. o.ci. u r.i"-! niipoilant arul jiilirp>'-i:...-': li:ii r.iit nic'ipi-' '.'r" .iii^nH-'n "f Hie i. 11 man niiiul.','-Sup-- pb-air.". lo M W rrr . t;-arli<"is, i\ r knnir (i.l\ \.;iua/ui.-, , tily iiOi. .:-.ir . j..i-r'.ii 1.. h.i.,.- any  --eizhl �ilh publir (! ivi:-. t   h. ai's of ty.ir Ic.iiii.d Cnivciiiti.-1.0 -IPS r '� oiiiinr "11 thp.,r inbjeci�,- from it-- pla:niii's, a:al inip'.--i.ei'-^'?, o fii "flir inirojiired as a ri.i<:< biioi; ill'Hie irai.ca!ioii "f youlh. *-Aoti-Jacobio ilevietv', .A 11.10-1 IrM.S. � i'iie iiiiriret thai v take in t-ip siipcess of ,1 work of st.'rliiii; r.xrrli. rri- inusi a jj..l,.(i; .se li our ttsktirn for ttu 1. r-lii of t.'ii- uit'cl.-.' - J'.ir..lii_iial ^{rvi.e.w^^jJiiiy IgOS. !'..r ;i;i,i,i-,l, Ib.i.;, a.-'rt'.Stevenson-. ! iliiilii.i j'l: ;ir ijtr i,r i.tiK'S a- d    .f-; J   i'ii(eri;o.ler-*ii�r, JL�od

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication