Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Courier Newspaper Archive: June 27, 1809 - Page 1

Share Page

Publication: Courier

Location: London, Middlesex

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - June 27, 1809, London, Middlesex                . 1 ,l   � KovjU llifhnc-!"! the -------   .-TO-MOB- �ohbtoiywr;mdconi�^ct l>,W^J>LIN{;-HOL'Sli,fl�i^ly Klhlt>'tmn .....- r r I  � r Ti.) \ _l  1 � tbillkh.mse�fdfS�|pl!Rff.i}ifw!e.�'�tUe,l'tt^^^^ timrr^^lr^^r-_^__�,=.,;� firpWJ-,rk, f..rtaekemaatkscerU.'n'thc Amtrfrom ^Cvx^aerrini WotH �h iiartirutor, if he itmj!te�1<� ac : Xi"E'llKFOIU)SIllilE -\llVMfiT�NF HnirsV on ^'^''r/roni   J I/* �/i'ko/n�tii'-i<. ��d/or- PIIJCE SI^PEiVCE-HALFPENNY. Aft-itants oC the fir-^ijniueiijW m evenr scwJalV  'AtWawaml 'Ai..le�o.,, .S..IiciCor,. LuillaW, w!fi eHotit>ishew the Hou--* und l\irniuirc. . W �"* �/<�r,n.ck. In th* Pre�, and swenHlv wtllbe pnhlislipd, AN AFPJiAli JO tfo mJBtiC* -By BrigadiciT* Prtalfd for T. (.nertiin. Military l.ibitity. Wh h�, mid II-ratu- amipHe, price I/. 1&. is buHrda, aaew^tion.cot-' ECTUtlKSonih avif�, Suand *�[?Ptei "f Edti^iinn sk&opiipb'Jh tfcf* Seminary is intfml- , c^cinA !2.T>^ji"l'r>ifertl�J9.itte Aw�y� KW. a^jd Mercjiiiiifs . KIT taaJfing.Soda Wn�er.-Iin* |>nrj>:iratioi� wiU>be fimnd ^J^tanw^^^ ' � >r fxr^Hii|;iyu*eittn.M>�-r*.iuiru/el.Mg,ai.d.ill others IV *frr!______.!-..�-� ~. --...w-.   :-- � iimfrittieiitive. Uut p,-irli('iiliirly l�i ^etitti'iiicii going ajiruiut. lis it r>tinrt.-ililir tor t)ir. inuket. and iiiciipalde nf diHiixe in auy climiitiv rreparrd:tiul8Hldli)4UidiWiandC0>4ier Mn- , je-U'� Clomii-H.ijf llaymakett snld al�>i by Shaiv awl Kd-mtiris-tifi.Ht. I'auV* i liurcli-y.irdi IJnrim and Ctf. JoOiO*-fonl->trerti Vude, is *:��riihi�; uiticHliirrsi ibryiiiEliiHil *hc iiailrd klntd'im^. ill ricr-f ir tuodnziTi, itt \3.6d. eacli. �b(Mi l^ainointtiraliy^ mi.^ts nt�it.iid>rrri,|-j|irJiirriilr�� and �cttds^t rrfifreiicp to any jitber j^-inpiJiSe ( m Iiiclt iV been <^la<�.KCe i>r)> j^etieralsaiinrui'-; HI bttxiuLiHWtinh's SrliiMii undfr cvt-m iin(iriive-_,ltlMtma> hfa^t^CdLby^xxiksami fry ei]icrieii|^% TatiitteaiMuitngn Mr-n. t)iHih;o bimietf r>irinn'4le ia be-fvdMe>ftudr�tb��^tmifritt:fiMH5 iiFsin A'cndftny,:iirifi. ^tbaiUtor the l>���j>iHr,'S**Ukli ijr�.�tt)(, cixntiiiidiuiis, nJI plewiHitiytituatedtatia^fy (i�rt of the tuwu. tjkrms. gotfdy tw�rty-tW��suH��irs per year, and one pitneU en-taiarr wMb s^^uiira IniiiaotiMei-l* and iiillniv-ruiies.  ; ITihiiK :uid Aritbinetir teiifibi)liii:;!> per ipiai ter. TUcLari'amiUre!ii^^'. Us- nf llir _ Olitirr, r''iT'iriTi"n ^'T"-' otiier UfntivUrs nf''Mailicnid'iilM |f�nin|f� halt'-a-Kuliiea' prr t)uHtti*r;7idd�tiuii.-il. Deukiii^. MMSir,. Feoj^iiK. oiirt.the Mil tarv i^xrirlir, &r. nkrtbcl>c*t Muatets.,:v-diin itic UiualIrnn'.. If a tio> Hav eituer 0f tHt VliC'itiun Maiitbs C.vie.'Miil-nni�er Ktt K.iardcr can be received fur a' Is^ f inie thin a var tm�TO, hoi a ler the' fiiil jfrar-hP mav \-n^v the Schnfil ,-,t tke tti by iiurtTcuIar iigrre-wmt. > B. Tlirpp lassii^lsnil tw�i MatliriiiatM;^! :\ta}t�ri)arc nsiiSrft i'tttif liiHi^r,. I'he t'rencU M;ist<"r(aii:Ur.-. D�i� iu .'|I'hiini� !; M�>f�r�. tlt�:tir.n'';i"nd'jJt^sri. Jiiiie�, u >d, and Eamit-r ^llllrb� I.sq. 5 .4 bay, ue l*q. .1* � S I Jet* MidJIrinn, Esq. -> Tfu evrty iiutwrriberofTwn.tiuiriens^iiid u|�waTds will be fn�i)trdikU i%^aiSftft>E the MuniKneiil' l'- SulwwlUer* r^.i". ft Wedal. exfCWifd Mt.'UxAtoo rtf Sotm. with ttrfirkdor Lticke^'itntt ofttkX: revrrre �n'Pxartripre�eU' iata� f W^^lmiiimefit. 'TA SBlwrriber* of Wf. lO*. aisj. Bibr M<-^in;ii  "  .- , ... Il�eJf;�b>Jhy tind <�en(ry tnay l-.'.t�ert the M�di'l o/lhe Swne, k^ffb i$ i�a�-6SiijiM!t i>ihe fubjrrtmny bead-iteU'-d..................~'"  " Ki^Ctacr ifie Dofce of Koti.�m\l,'Ki The Rif(ht H e, are effccled upon lernMCorrejjUMident wiih JL A K. LAXUNItV rojueelfwllv iiifonas MicNoliilitv and ; their teveral ri.K*. t^eiurvt^ nlmvi-ndniiririf Artitlc is prepared only nt her j Jl'.NKIN .lONlvS, Srf. Warr>n>ii5e. So. �i, i:d�furd-�rettr I'nrJin.ui-sqwire � aim by i  jij. R. X, rharge wHl he ma le by Uiii 4)l!ici' for I'-iuief apuhinlnirnl, tnay ht btui .�f T. Baxter,  jidiuhinTzh ; I of Imorancc oimhi Sum* of I'hree JHwuflred Toumii > :ipi>oinlm!-nt, way he l�l�l -nf T. Baxter,  Jidinhurgb j I of Imaraa IJetl. ��^rarti'innigli; (Jri-cf"", IJviri>'>.il; ('elly. MaiKihes- 1 ^aitf-. terj Tcr/\, IjJi'islKon; t.oinrr>i, SnutlmiHiimn; tlli"l and J   .vitemlai ADd'lii-'tlrevciU.xiuriiiM-^ iniiliilimw,raeb b ttle iiiu .Mr. Ilar-� VH(tii^toreoH tht" talicl.-^K. I.. Jit the wiim* time begu til reeunimcini' her citnitiK* Ksscnce of Anrh ed (n Mes!>tk, Cut and Co. Aniiv .\|^iKi, 8, 'Warwic'iri.tnTt. Chariny-crdM. wilHie niton.! if to.  . "gjayi'TlUrtl \VATi;it.PkUOi'U, uredet'ltrd to -ijU will tie lakrn inli� cmMiUeRtliiui. Wi'iH- l'ajii lit inir WorJl�tivbi'dr�ie, and tinW ofp.-iy-Inent. mavbe >eeu al *he Sicwardl OiHe-, (irayVtmi t ���� iit Air. BroWrt'g. S, �inuiia'ii(�tiin-pl.ire, >eW Rii.td, Tottentianveoitil.-The.^ ruf Willi wi.^rh the iuventiftn.of flie ^l^ve ar-tilifT bjis been faroured by �i> i-len-ited .'^iiat^mia^eii h^rtilPTi ji f.tbitfcredenrttmrum uit iU inbrits unncc*��ry; 'bet Ibtreforv brifily states, tliat'tbe lablefrequirrfinnly to'lMjueent* juyWe, its decisJK HipiTi^rily over every invrni �in/or biiniiar. pur- M. I .... ..  . MM*. � ALJ> T'er.'!Oi�� '^ftO' c' ni>^*'< insurtid-�riilj.; ii ^et|,yran>.ar be reiiew.etl EMiniially, jwticrpate eti > ihAttime: � M Itb |lii� a4vriii.-^the'v ('avetb�i^rttti^r iiurt Tiilusibte afsur-tiice. uf Mtbriis; ii;ible to make {; e� of others, as the �*r�iil !}�ty L< UiJit'W'.ira by au exteiiMve .^isncialinn f .Xiiftl'-v.-.o ami t.iltoi!.ysisaii�j5pjbe. 'totiii are con>idtr> d'to be very certain, aii the Oifcf ha- a �'lecti�iif of ibrtfet li��inc�s�toi'd it� imui.igrnKnt fc niiei eitmhrr-^d byJot^V and. DU>)*^ri>us abtrifs t ibu Ttjls-tecK, IMh (i-irs. and Altd)^'r�, iici ;;mtuiMu.4v. fvrinii^ St�CK. iiisared g.nenilly, Milbnat the nyrinpr �iau-e, M tlu- r. i^tii-ed �C pt-r ceni; "IVii ttuufse. i� made for Policicjiitao^remitriiV from oihl-r, Oflicet. Per* suns imurm^ for 5-evei� year- by o'le jKuwrnt, are cHar|ced fur .iiityears �inl V. Losses lvn�e heii always made good by . tliis t^flire, vfitiioui dedurfijMt.ordii'ciniiit.. foMiraarcs .'kici'ftVcted io^Nrll p.'irii opthe Mcfmpiiilir .-u partake of tiie naittrc of fimirtrT ili�hs, i.e. ibe nestcrn jam thvti-of,: and theinew Doildiilo geiienUlv- J.-ri-tt.\K�tRr'A>� P�>< irector. (5^ Aiti-irt" areappointeit ii� alVtbeprincipal.Towm, w hn *t alio .-Vp-iiii for Ibe Ifwidcirt ^feO;ficti. INrKllI()llDfiC(>UAXiO.V.-I^i{;�TKO()T aBdC OA*i:Ki Paih^r-HaiTcIng Maii*i*"netu,rir�.inil Pain-, t-n of liitertitr (ipe *lbelr�part�ii�. koonts for t)>- {iar]iii.sr'�f ieiuiducliiM$ tb^ bmi.ae-s.or.Derq- ,. ftuire l*ain�iiic .ind Fnprx linnjtiH; i nnA \n hviate the Qiiapla(iir,= tti.-itFniatTde�i4^, hnwrki-^ iiigeiiiinuly flMt>h>d, ^tt nnt iUwavii convey it'fall'"od contptete iilra of (JKora-arriiii|rria-tii.. lUi*e-MtH& up an tvxbiMiitiir Rcvna �a spji-tJiM tbey an; �i�aMfdto dispi�y,toeir compoiitioiw to ecxen* larj^aiitliev mnv bi� r��|uif*it jrte�*cutl'�b, front *�rfiraniw 'iw oTtfiir- Cnbiaetio.ibnt of the 4>rat�ii|; llotBU ( ii^-'w ai l{tbiil>nii*, iMrl.irhikey wih'a'ttebptaaeodU-M vitfieiyia every . .  -. .  --------..........-----^_.......^i, �*�;ifoado,,ie*orko�w*ni I > A ^OA IS or-indian Wjishliijf -,iieiic lrftsiu>tnct�^y of-Utiiie oil or any peu%y co!np>i>i(ii>a, au:l its fntfncc lyr\ficb i� adensfljiveljiiever require* any aildilii/iw cmlse^iKntly al-H�)'s act! equally In every tl'infafti*''SiMd nt thednwrin^prt ^Vai�baa�e* io /.oadon, >o. Siii^ l>rk;>tri-el, .(iro*v.i3ipr.. ftptitrer^nd fi5, Chi-apside; iificc 7s. 'f sold witli the JnyetiturVsij|iialure, John Tbo�� Ifl^geyjnirrtfbifc. and numbered.  , ,. ClItllCiV* 1achii� ^nl on rt^eiptof . the ntiiheWor a respei'tiible refcrnce fur" payment- ifr bits a rumiilernbli; Dtimber bow t�ailv� and fheHtoncy pi ice it ia�.tJd. ;     . , PATKNT RIGHT TO BR SOLO. :J.-unn Woods nf Orin^kirk. bannff beeoearnestly ��licit-.eiHt.�ad�pl a pbur by wlricb'liis J'.-itept WaPbine for r..dn-- rini; lahoar inC'Hnrniii^ iitiiy be nuitr KcnTiilly kiuiuii, nud file expehce of tturiagc, whictv.lias atherto nffedasn pro-. hibiliblrto iflr.jceiiirrnt'^n-e, WsiiwUba:/ incnmpiiaiice with *wbthi|they wiiVlt^able to'riveto t!irir dfo>ratio.ra thai ..(hat ill lt||^>\,^e l>ro^Rht iiHa.j:enjrfral.n�r,ihe^li,a ve.r. i'-eii gj ? rrtHk. Thtt^AjJl^*'- J^O'NViV -Mm�. hUCAS �nd'.;o. it the tio^itgiiii(Utilllr HiAdiiy. cituviuced  thOA^viuir, |i >*^(MM�ed49MitOM�il^.tii)-n*r wjibout the iniervealoa "' '  ' of ..4iitiettt o^!^.**' SwlpttuvmCtKtt 8fit.nin"; hv Gist ��oi�aij; View* and Scutpiorrd Frijrment ^'(^^outtahirej and. wldby tUe Aut tat^- falm&s l� the li^nds tvbidi,   (JoasiiifilJv '.isbeif wifli th s Siiap. li�en iircases *tKTC Clic skjtf tiali bet-n ittjuffc�^y lahimror other vli*.'b*e,,th� Jiardueiw W . "jj'WtsetierauteTetlecnuolly,: iofallihl.^^injt pcrwmi-nilV, ,re-.miivedand >iiccj'ede�l i�y'iisnii�oini;e*�-, &itTiesi,aii^!Srnracj{ �. ! .flfappearani?-, which canroi In-.-ittjuired by aav <9l�'r prieli�r-' Ae�"n*. who*'sigiwiirc ^t itesir?;' WiUiajSi WitBeri. No.2i9, Str!ii!d..ne;irT.-mrle.liar,,Un-.. R' ooe ifr up- ;iHfe i� n'lvrn night ,-iiid day nt the several Knjjine hrloiuin^ lo ihe Company. Rt>VAL l..\CUANC.i; ASSL'IIA>CK OKKICI,. fff^lTE Court of Directors nf the Uov.al V.\. A r:il.4\ jL II.a,i( for-Ko.ik. B.i� ie shul /.oJrt'IV^day, thr'iMlh-f Juuenejt, <� Tuesday, iiinlii>n, Uill he liuUlru ut their iijfire, ui> .Ui-dnes.lay, the uf .la:ie, nt li!c'\n vCiutJiHi in', I'urenuun, ^t-ansi'ifrr .ifo iHi-iihni. SAM. liiSSlSG, jnii. Secretary. Altfnrtaiice is ^iveii daily, al the �.-iid.t)liri-. and nl Ihcir Olbcr in I'allM.ill, for the A�'0ranre of r.niM'ni^^, floods, Merrhamliie, and Sbipi in ll.nrbnnr, in Uur).. or Mbili* iioiidinje, ffi'ni J.ors or t/.'inia;;e by rirc; ami aNo fur the Assurance of, and graiilio? Aui'uiiirs on t.ivr-. Misj l-'ranci's'j l-IMl  Ol.^llol 'JarJisIck .ind Pr<�iJer iiie l-'irst .Nusiibcr.Uue (iaiaca ; to .NoD-SobSiri-b.-is U. �' IN. Welch Pcimit Boy, g/c. iledicalcd. to li>e l.'ounM--.^ nf l.nn-donitrrrv, a voli. l.ns.-AUo, ilie li.nclK'lor, bv Mr M�iir�-, yviils. I.TS.-I.e-niliiia, by Ki/fzihiiii", J eol-." 15-. -Amelia Miin-fielil, by .Madame Colti.i. ii vol-, lbs. tid - Alpb.in�o, or the .Nulwal Sim, by iMa'l. dc Oiu'.is, a vol,. I'is CA^n for those ihnt Want.---llf. Tr:Mlesn�i-n and others Ii.ivlns a heavy Stock of Good-on . tent .of enquiry, .i( dbtcn not loa^r iti.tosiK mi'tiilis, ue^oi-i.-ii-t'J .tt a Mttiyftrnoiire. R'KV.-.W.M. ltAll(.L,AV*s  A.NlllUMuUS ' J:�ILLS.iiid J>Pi:CIKIC, sold bv llie .�>pp..iiiliH'-i� of Wr. rtntliT, .No. ^, Cheap �iido:trrrt. "(frnni Wr. Kcfby's, SiHlRira-sirevt, bite vender of the above Medicines.; B. N'one ai"e Rennine which havenott^ie nameengravi'J in H blacVstamp, the fnrsei y of whicii U fi'l>in\. TO Till-; BJtlJISii ARW Vi  ^ Thi� da\ i- |iiibti>hi-d, ia one Vol. k'vo. pritii Is. GA. boari!s� RKFLKirt'IOiVS on .MOUKRN WAR, front Ih.. Irrnch of (Jen. Latru.i i;.-Transljiln) by AJajot Li: iM l.-SCRi KR, ^ervol^ o� IIic tiiali'in i'ortu^al. I'riiiteil for Ihiiiou^tonlilaril, .Milit.iry l.ibrar), Pall-mal'. -l)f whom niav be had, just piihli.>lvil, pi-Jre tjs. (id. I>i>�iil>, A Tii-:ili-f iijiiin the Rrgutiii.oii, .if ilu- irCncii InfiDtry. hy H.. Meiiiiit-r, tii-nehil de llrixa-le.-Traoslatrd from the Krmcli >iy Captain Cr-gor .\l'Cin.j;i>r, of the j7lb Regiment of Koal. _^ _ Cr.ViS�C /^UniORS.-ilay i* p.ii�li-li-o. elij-aiilly printed in f'>"lrt"ip tJ�"- and embrfli'.in-.! .v;ib four beaiili-ful ei^nviiig-s, frrtiii tatiiiiv^ fa'ttiinf �> b_, ihlion, tvnd'a I'lirlriiit nf (iolilsmith, from a Paiiiline by Sir Josha.-i Reynoldsi in four parts, price lOs.; orinlwo vols, pr.ce Ills. imI. Ill bu.'iril;. rpili-: Ciri^^K.V nf the WOULD; or Letters A ffom a Cliiiiese l-'bljosoptu-r, n-jiiJinc in Kdj;1!u�!, to liin Prirnils in the i-.-isT. I'.y Ur (itH.IJaM f TU, ii.-iiij: ih.-fiisl riiniplete p.irlion of a new. elef ;uil, anrt Uniform n-ric-. of the Moiks of the Cla-sic .Mithor.i nf (ireaf t^iitain, now pulilis'hiii;; in niontlily uuiubvr-at as. tjJ. each. I jiiidon ; Print, d f r ra� l sum tram i .;U/. ii it) C00<. nd Kuwardj, ob ptrkODQl ^curit^, or nsy otonrtoidity and diiytttcn, and flit v tn -m^� H e�and� andeb-trges . thai ate ut��iljr ande ^d rr.ictid >l|Annc� nefoii-.tf- nn �i!l b< a�oii!�d hy tbot�"that ai'p.^ t *d Amiuili4i. CTOlJRflKLiy nOUiJK, JWy. Fiiroi.h il, 'kJ oi-ar Chrirtchuich, ilm'ts.- To he LiA', for One, Two, .or Three Y.ears. that niosl-desir-ible ami pliM�;i"t place, which .'ha* a r.inimatilini: view iik the l,le of Wn;lii, ihe W�'Bieh� i;b'iimel, and the .New Forest, and witliin li:ilf a luileof Uic.'*e!�, ivlu-re there it fyK ".-ilking on il)e.�;iii(!.�,li�h-in^. t*te. Sloiirfii'M /louse eoiil1iiii� ererj corhi-nlenp-for a -Siu;ill (�enti'ei family, well propoTlioiicd, Drawiiij;, DiniHe, and llr.*nkfa�t-iooiii!-, with .siiiily, pind Mrit-riom.., KiirSrn, Wash-hiHisi., l.:iiiiidry. Bre*>house, CoaBiIi-hoiise, Sl;ihliii�. and every other tJlJire iirpe��arvj aiih a ni.i-l exrrllcvii walledCJftrdelii well planted ami"sl�ckei1 witliall kind- of IruH l|rees,wiih between ittard JO � r'- t.i he vieweil lo hi- a.liiiiri-.l, none t-tamling more pleas-jhi in ih'-cou it\.- For pariieiil;ir n, III tit> .Auction KiHMii�t lipoaiitnayt JyUdfijite-bilL__ _ B' ATirKUKES"rOXKQi;A�IllKS.-.HAltGE O WS t'.H S are reqtie.-li-d l.i nii ke lender- of ilie IVrm' on wiiich they will convey srt).\ l\ p'r Ton from Abin^Tdon trt L.o'ndoit. Tho,!. (]u!irri li, the Kennel aM.I .Avnn Cftiwl, an'd fr �i Ihciii-e by the U ills and Berks ('anal utih Ab(iii;il�n, uhrreandin j.i>ii>ln'i iho :itone may be delivered liv roniriM. Tlic Ualliaiiipion I'rre Monc.for all purposes of asefiil aiid.oriwmrnfat .iUotdiOf:, CirteriK', I'jpi-s, Ac.; for (Inribiliiy'iiinl the fhrility and rlieapnrsS'brrlenoiiii; and workini; ii.in allllie branches of Masonry. liu>a pii-ferenre over_l'orilaml. l*ain>wirk-r"ai�l every other .Stui.c hitherto drwcovereil ifi J-.uro|ii.. ll will be delivered in l.i>fldnn roir-idiTably umler the price nf P ri-,land Stone, :uhI m.-iy bo worfced at Jil ami �W per rent. Ws* eipfliHT. The TeiMler.-iof IJarge UMuer>;iJul oihi-r appli':i-tioiis by letteradrtresrcil lo tlie Balhampiou I- roe atoin- Qnnt-r\ Coiiipady.'B.-ith, will biive due atttfntion. ' MI^MATI>M.S. Palsfw,'�'�'! tJ'j'i'y Att tv lious^'with lhrtrd*it.ll concoinif.-iB s, Sp.i-tti'i. or Bvinif Vefiior. Ilooil. I'lif fifih part �r the Cliii-ic Antli..rs, pi1ce2=.fiil. � ill he (.iibliFlied on the tir^t 'if .Ittli, embrl;isiieil nith a beautiful l-.P|;r.iv;ng b\ Lov.ke, fr�ii> a papitiH!; hy Hilton; and will contain ine lirst part of iJic iVjirror, a pi-ri^icnf paper, in six p;irl , KSPACNOLS. &c. qui sc tronvent eliez T. Buosey, i. Broad street, Kicban^i} ufifre tnaybeh.-irt. .....   _...............' rui-ed by >Vbi>ehead'� i;s�ei�:i' of ^l1l^t�>rdmts. after every oim-r ilieWn* had fairril^i*Tl�e-*1i�iil 1 k-eiiCe ft .Musiard (used wiih tbe-Pills. ip thoseC^�9d i{niises,in le.s than half the time usually taKen by OpfS^^^'C, .Arqneba.-aib-, .-r .anV otbcC'liniment or rm'brorat.i'tn^'nudff usert iininediiii>-ly 'after any accident, it prcV"riitrthep�iriiuriJinjf blark. AVKiielletid'i KaiiHly Cer.-il'-, i- equalij- i-lfic.-ir j.ius for all iltic^nditioard iioreii, iire li-�,=si-nfbticicernptious. blou-ie-, ---�-.....- -hinejk'vlireakin-sjioi 1111 ti-i-i'.ice, i.ofr, aif^dltnied eye>.i'iri' livail-, anit -.cor-(trieripiiiw. '-.tVejiared oii-'y, .-ii;d .-old Apotberarj-. .\rt. Ij, i�ri-el;-Ir.-i-l, Soho, l>.tr !Si .Autbor l.e IneastJ* Alarm�ntel, complete in. 1 r<�l. 5�;-* Voyage de lyrii.-., pur IL-imf Wiirbam; In five ijri' lff�, aibtressed to tbe Author of "a l.<-iter to a ClerRyms;; of the Uiocrse of l)u ham. In ansiwr to bis second Lett-.-t, *e.~ By a ParochM Ali.NibTLR of ilie Oii-e.-st �" Durham. Uiirliam: Printed by C. Walltpr� "ar^fold hy RivioRt-ths ."ind J/alChard, Lojidoi'i; and by the Buok'c-lers in Oxfari and Cainbriditc.nnd iethc Uiocfseof fhiHni'n. Thi.i iJ-ay is published, in I vol. ;Jvo". js'iic^'On--.-tstfiina; in'* boards, by (i\^r. and Cvntis, iil. Patrrnosl. r rmv. llACllCALanl PUlLO.SOPJiCAL 1 RlX., CJPLJLSofAlAKINC. .MALT: in wbiili tin-.trie.-iry of |Ilesprlnki^ns.le^ ia.^r� ,. of l'.xc:5i-, in aiisiVer to i>lri Lnrr's t{epiir(.  Ti>j:.-|iii-,r ,witii, a liei-apiiulati.>n of the Principles vrhurn are elucidated lioth' in the I reati-e and the A(!Jre-s '  ' c By JOHN RK\NOr,US(X\V INq. Ijile of ..Veuark* now of Uromlry, .>!i ;,   ' rpirEGOSP; 1. UOCTRI.VES- r>f I5aJ'TI. i^y and s.'b.-rly stati'd : or, an Atlemu} to point nut ih>-l>im-renee in soiiie le;idiii/t-Paniculars Detwei-n Ilie more jOMud Jiilerprelcrs of th�- l>..ctriileso"f ilii- Cbarrh of Uns-gbiHd.and v�hat areeiilled LvaiiRrlical Alinisters-,\ f\\'Ai-i�it)Ji, pri-ached bef.)re; the Uoivrr.-tv of()�fiinl, oii'Sui!-d.iv, Febiiiarv 1?, LSU9, bv the Urv. JOllS HIORRIS. M'/\. l.-tie I'el'nw ift)iieea� Colli-p-{ Asrisiant MinirU-r of Cnrzon-treef Cliasiel, iMav-fair. v\e-iroiii.trr, , ,. , l^onrlon; 'Prifllert iflT.J^ i^alr^.i^,:!, Piicaili'.i.   Meter*. .'{iYinStiin-i St." Vitiijs gTh'prch-y.-iid ; And J. I'arkrrv^Jxfurd.. .-r Miraiices^ Bpttomry,) liuuraace i.n l.i^TS.'atnf In'tiraiK-e agu'iiitt. Fir' ; in *llich the. auiile of r-.-tlrtihit-n.; riyerii MJj it A.V.\l..�iLtV, of^ibe ABoer �icmp! Piiuteil tor Hiiftrrworfh. Fleet stnrett and�oId bv J. RirhaidMin, Rnyat- i.>cbai^, CorujiilU ^>ut all ythcr iilM>l�i'l>rs. , .' Inihe objert of rtiii tract. wh't'K'-ftftnmprej.'fin,-rti^, author h;!� 0'I ill Hicceedi-it it i� jiri^jpaily 'b->ij;ned fo^ the per tr-jel- f an4 aiiide,"* lo bii-arraiieemeni, ine auiiMic'fjfirTiv.-jji t)id>e.*Tfp�rfeS) h.is loll. Ked .Ml, i'nrk'-p'an  To^ttus e.-aipeudicin �t', L-. . of Ins-.r.-ir.cc  prvJited a summary .-.rciiiii-t of ilic>j..J''-i.-i! pri.j:ie-^ftf a.-ni^a""" ��">d eniiimi'rr. ; �bie>i-h;n I'ee/i IV.-U i!r3�ii irjy. r.nti fiilimi" iHnrh v;iU:dde iiif
              

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication