Share Page

Courier: Thursday, June 1, 1809 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - June 1, 1809, London, Middlesex                mi -l*ruw �rHV4�, a< tSe i n^t tlirwl, the i�ii*ery arii^rlif *^hii�:JHe ititk af hh tol yearVvb* -Kitf^rirrv t aaadtfaatage ti>^.4la>t*ur�^afer,iwiy�rfcaUv X^!' f:1a^ tal^e fvuud a�5 at J re��^ fliCMit/i>af is at' a Vedf' L advaiibed AerO-Por ftttlW KtrticoiiM npViv 'o �^.GKtbaMi, Kiiidcfiy.' and DoisviUei 8ulicit ri,;Uao)la'it In*, Loaddn.; . '' 1'-:�">-'  ' "  � J.. !�� I �  f-x�' r�uiwUiire it�MM htf\tre(i'ttrfiiaimy CiinrUy VI the SoathtwttU �r �tf� l';a^>M>d>�-N� uM sjui,i>i the lk^sb entr|l(,^0U^�.i�itabt'e Jl>�ra Fainilv, ia 'i filpMiant and. irhrtitfiir�Huatiiin. The bouse caataij�> large dlawK a�dirlrawia(^>t'tHi^^i iar^ lo i4-rnoni�ajrhb-e(iiaTenieni^ d'liMM, ai)4.uU|i-rr -t; i5 frpetftjrtTiWnp drfloud;! '^^t�r of, SHr'f^liyfioii fiigjim iloSeif boutc, JCeafiiiigioh-; :^tEli�K; .W W tRi^iiioh, ao. rtpcaat KOHI CS*7i i: , Wirt* ___iMWMHait' rrerpfWtt of a 'ftwitjr^^lWliiti- 'tt4ji'^Fi>rpartiruiar<, ajiplt i� Mrs. Iieatb�ni> 'lioiuev l. V e�;tHir aiuviffTrd by Mr.' SM)i>i))ild, Ha,   CbanciYy-lqjitf.-Ap|t>icatlun to be inadc as dir�-cti-il in farB>�"r'Ad*rrlwint�it�. ' lialusgHkii-Caalle, May 2S, 18(19. pbJj^ of'. SVnan* 4-Street; comaiaing an Analy:>i5 of Ctfl Kt'iiis which ttivi- �c-ruiitwibCTlfiiirct- iisdisnivrfy; a Dwcri|�tloaflf the Alan-rirrii-iJiilMmwii'Relijrfiw, 4(C. of the ^.^tivcs aiW XJoloniib', I Milerfp.et?e�l H�'Pwth*^�n theiialittre of ii� �iiU, climate, ' ^roitueli�^,' forrigii ai�l inleriial �-iM|i"m�"n;f,-&c, Towhitli VVllGATK.-^To WiMe MtnciifN", aiii! ___(Jlrncas.-'fo I.KT vitb itnmrdiiitfuiOViVrtiim, jthtice evtrmivcCbLLARSapda'phed VAULTiO, livllb ^iU�T-4 ^(i-llVI/jilv, .Ac, adjoiniiijt, and uuder ItirU>->o^*4i{^racy., i|awTey.Miimte. iu (lie aimt Cfiitrit-al ti.trt of Mur^iilf.�p miHy ha�e breb ia f^n trade iir'the^V'iiie, |{ra^dy ^d Far. .Iff tiia-. BKW thab tweaty vraty, thr-|aU S>cupi"erfi3vfi^ iatelv !pf� Warijati'i ne��l aptJv hiitprrioW f rrtpe** tabiUty.-Fff particaiart euii�ire uf &iuiuelBct(t-��)B, l4� bnKr�" Margati-,   _ . .  - -   . ^ fftO A'UCH rr'ECTS and M ASOK S,.:^For Sa ns, -X 4 tlllN'iSH UKAMTIC. or MOnJI-srONK, a��n- t Jklijl Oittu^ ('a�ii>i( i;hl�>,jrtnn-> Thb Oay U pwblithed, by. t^najpiua, UVfit, Be wi.F0lli1}SALt� �nU atber� sndtotbeCUMMOX E.V>:MY at CirM(s; ^ itrrcifl-caHyaiaflectedby tlwsCONVENTIO.Vaf'CKNTRA : the whole brought tu the t�-�t of Ibuse I>ri�cii>tV�by �liich aloue tbe'lndepeiidcucc^d IVetrOaiu 4tf Itatiuii caat�e prcicrvcA ur rccavered. . �  X  .  liy AVIM.I^M trORtJS^YORT^�    ' This day UpabTirtied. by ({. aod W.tikut, l*aU SlaU.frice 3f. *ewcd, OliSERVATlOISTS .napection its AgricM?ture, �Mine*,a9dF'i$berie�; wi)h~aj> Apper.dlxiCiintaiuia^^R plaofor ike iinproveiwnt (4' bogs aiid other �a{li*land�d.' rtlilOl^f JUTS oit the I'/cs.-nl STATK of *w �Jk. VPMESjiC AFtjAlIlSjilw'winif'the-B.'Ceiiit*�fan HCtUSE-OF LORDS,^Ye^KCuiar, iU*Sl. The lfaicfy\ tMi, aad*r *kc H^ase to go iuto " a (rHiamijtlreoa (>(e iiMt-to rrevvflt M�Xit4�'aA*^'Bviciua> j cruelty towar^i* auiaai|>, . ; . '  fuird Kit;>Kt>Hr<�e,a[hdcM-nei^edtbe irta�� pfth^ Uiil, HbicliF'xccuded'taaiai�tc���v^in�t'� ic|l> taaUanin>uJs-aur(b<-�; i,r-uonri ^�ll.-vlli, Cauiilty Aleeling�,aadFiulJa-nifiiiary Kc- thea^.iheor, liad aiale.MC aoy aiber^OnSil that i4isb.t b� -�  ----- JOi�iike;3(ne flirtUrV.____ . ________ _ Liiiba*4'Xk'<}.8*.-�< Tbcsc WtttLi be read with great in- !rtud l*ouiid�naper( urable teTin8.�~^l*ec*oB ir tquare, will meet wiib every alleutii'm.   _-  '  - ' VELLIM LfcllTER PAPEllS - ner:�>�- QualitMi jild   R. liOi'FMAN to the |luke o� Ki-Ol, 6ie^il8, Straud^- ihx doorr. fuitl p>�^etheAdelpbl.   . iaplo>edlo thei-JOC purpiars. Any 'aUcJujit   --- Hi:l apply to every spec��-� of duuiettic of laaie - auUtvdj might IU tnaav lu^taoct*:-bec.nDe(adic.oiiii,''aa^-'def^al the mainobjectubicbttittBiltiiadia^-ameaipliiG^a..T i.ord liLlJiNiJOHOiaiJi f?.u(4 welt �t.^ nw-ai-urir' iiotv brpagbtf'irv^ani w,v�iWi�iit^lUit -alti-hiiflii i�f |ih'XtBleaniS-tiraruej t riend ' fortlwre i�ciity jear> icptjaud ^nKhjert^ryVuui;aii�t allow (lid iHliuiieixuiocr' Jo liiii iiear*.' H- vui atf)CToai..the.]}ill .stiiruld ^U(�ce�^U,ao(i iH- MHiutd Ch'Trt'urr-a^vhie bij^Jit'otrteiu^ lA-araed i-'ritriid tii adopt ibenpiuimrof (be.Aobte'suid Liearar. ed Lord till 4be Wuiil-tiaO^ aud to cttuliuc the meattirei fii^ i he prtstnt, taivdsU ufdraft-^Aorthea. tie sht��H also bej Iraveio advise kirn fotiew model lib Bill npna (hat��i^(�-tion, and ;atfaatiio}�iitabavc it priuUd^Hnd-'re-voitMantcd. Lord liARALL^ Mutd fiu.i*ce the V-ue^t.,tn tie.^;iTed from the Bill. ' {More crueUic!! uould Ce ouminiiird^ aa An>^ liiiiU the lb{ �if SetitertlbfrBCxJ, l&un all t^otc of �bicii the Bill profe:sed'ia'cain4>laio ofuiidcMreci;: :  - Lord brR�Kl^ E obesrved, ibac the sjjiecjej �f- auitiaU to , wblcb iiie Noble Lord who fpufce laA alUi-J11itT'ahd ^4ke^;iP�a((ir&ihirifeaArtl�ie>.prepare op\j at bcr --'Jii^irl^w^ljUlrMtv^^maiaik;^^   and by iroS^; (ifi^soat. L\vrrii^T ;'ii�elty, Itaiui^^-tert Terry, BrigMoni Lomen, Suuthampuio; KUi�t and Leedhaia, Bath j JedtT;ji, S^^�r�t  . -b.'^  T-'-   < ' �  Aguttotit..... - WR^ritfi�&*4a^^fl^ A diyifioo t eiitf;nej:iv�<)thj^j|ii|fo|i;efe et- A aiyifien t-tpfc piace eiltt;neJ:l;�^^taj^^iJ^nfc|;efe et-ctuded, ^hieinrtafVof-wJiich.vie coul pvifig SUl'J.KFLUOL'S RAIKS fmin tbr FACE. NI.CK, All.MS, f,e, and, for ioiptuvingtlKGOMPLEXU^^-Theiib-.v.- liavbi-.-n 'um-?iVo -rt ibroiighoBt the EaJtrro NatitMi*, from 'nheace it was Rnrtbfoeght 10 this 'Countrv i>\ -Lad^ A]-- ^f^r-|tl-ue, ami has*ince that ttaie Mifi.-.tuitd a cha- r    ' Uiry I :be Sea^ed^s Wa^�s ricier.Ill li)gl(Uidatid oii tb'- Cootiuent, ai the only Drpda. Uiry'eter oiferert'to tbi'I'ublic, v*h,!f(i'tiiiiie> a inil.ln.-jj of fiperalioa not lo irrilhl *rn the iVlicale kkia-uf au iuljuis, Wit^i Infnl^blea�d j�riin^1i jjoitjliiierit of the. Proprivtor, bv Me���. Sliaw aad iHi.>aw-,Pai*s Cbareh-vard ; arid Mr. BaoKUl^, U\-fofd-�iti?e.t^lVU*.Si. 6(1. the b.iMk.- ' Sold hUo.by rcfprcfiible yiecdera in every ptincipal tonii.   I . .rpar. tMiLhKR!i iud orC%i|:NC--'rQin^LL ! .JL, oodrrnaehalf-ibe'irorixinalcn.-t.a ron)nletr,isET of i CAST IRON SIACIlI.NERy. n�i-(l and finislied by' llmi.-, | 'forieirpnira/ Militloneii ifai; fr^^itir wmk; ^f^c. of jiren^rrt [ fiind'beaafy nf sorkniansbip .-Unnist un|iar:i|!rli>H, Mith ! ,. |)rrsiin|('and BuuUing .Maciunerx, ntqaliy hWI fiX'-d a.iil ; liailbe^'t aUo a complete Set of .\f�chuiir\, w ii!i twn >rt* of ; flraniteStoii.'jt.ic'thecru'Uing of Si-^ds. pir4l>f trata.d and ' fiiriUiritb i(b,lfiti and W-tiLtl'; wbirb luav Ixtnilded to ami | cjitoaded to irj.'ier Works and pur|>o>r�, a* OaUhrlling or ! :M�itard 'd f bvrh. '  . AlJMJRALTV'-Oi-l-ICi;, May 30. T^OTICJS M kerebj/ given, tfuU a Session of O^er Jl^' and Tcnaiacr and Gaol HeHorr^, p>r Iht Tria't af (t -�fiMicttoiBanHtitoii.th'eHigh ficatyKilhin thr. jvritdicUon uf th� :^HmifaU9 �/"f.igfciBrf, tfitt l^hetd at Justice Jiall, ia . t6e Ufa. Bailey, L�wJ.�i�, oa Fa>u*Y, the of June Baxt^at.Klgbto'inoiikiiitlie Mornii�.  W. W. POLE. K^^di^KiiavimriieioEt deli^Mm-and * ^:�ii-tea|Jli�:aiDg.---llj /ttttw ' ' ' * T�rii ~ ' Any Qiiaiitity of thi-above, �f any Foroi'of D!i oiay bi- bad At tbe kborickt N'i>ti4-e. and oath* flBOi able Terms, bv apiilviiig to .Mr. Abrakaai Wiaa, WittlUliTin,. � � desired (hat;all ICttc^Biay ba well kBaWB-*�^W att. ej^� bandsooie rlftonr. feat am |9 great frqaett of fate \ ears, and aiay -eailly fte eathreyea by Mater t� any of th^ maritime tti-wat qf tbe Vditwl-Kii^ou), atabmaUexpeoci;. _; .. ... / . " >",.'., ^ffi^^KFItjmaHBrrtim amhiUMci,. fesiiief. ikWclldpei liai cJlinge,"and adpears , - ,_J�!i-4aaftBjF'MI*4eaTrta>oAe to a *bole let. I.Vectk lOaCfiiS taa),� ttmde in a coraplele .^et,^ wit^: IHM.4op yearon^le icrms.. Flxet the. ,   ____, ,ScU tSirfibeyitwv be *t,rh withbat l.;UM�Mea^awtlioAto 4k� taotlpTflM -vitb a vlirel. ^; joW' Any (ieortri&atbiit ieatfaJfiMui^ ifn6t or COOIK. '^b^fewa�^�piT*^J^ lfr-�l�^         ' flcHlbe adrnfucd fatp aipHjportiaiijife Sbairr. ;T^e Aailqa tbM�^vcv9altAK, arrpaVed with a ch(�� ;<�*�wBly!mad*fromgrid^  thtcetaft yein SUM Baird* Sira^cBeer,-<(9aMirfwb|el-i ci*i^mteBd$i.aUvfroni ten till.,   -  -    -   -   ---- BRCWERY {� respectable Mairk#tTc/�ni anil abcafrtil Netghb��urUo�id.rT�t� fcfiPISPOStU OF. a. MOIETV, orn tjliaO PAKTaf jtCOHGERN Ih^ ,ba� bcea establiribetl some >ears. TK�Mlto>W'tb^ WbaWabAat imteB^iailv  . . p'-stwet; Oxford-ttfcel. He- : �d in4 perfonnJ . 1   gi�"ai}ia tafcty.  j gggt^yM^trirtllla af-WilQent'^�htoa and fle^ �old�iMiperBa �  ' For Cirtbef,tiat(icalar5 uiSy fif bgi latter, iPfM tMy %n Mfcrt; Sooyaad Scrivetg^a'j^ ft|;i;ftrtig^B^gkfifaff,;., n�aiM�eMa-pef called the " J,ri(i�h � uartli.in," jimf a pria ,i;er la i-e gaul of,Mewgalc, for pubii^ilmj; � l.tf >f under tue t.yoaiure of Tibeiius tiraccMis,'' ^latlIlg ihe. hnrdsiili* of ;bii .rn-tence ; pniiat'ui; aulpecalJHr cu'om-lanrri di>trc�> ii> hii cusei complaiDixig'Of liii unfair trial, aini'pf^'yi'iC ,r<��l' VaiilleQ .-tiiveut'acturen' JjUI ivas, 00 .tjie. nijitioo of Mr. RusS.'ft'ud a (iiird litoe and |>.isscd. 'ilie lliiivie weut iiiio a Co:uuii(t.:e on ! Biil..  ;   .   �  " air C. i'Ol-I. oijerted 10 the ilaMSc.> eitoading tb? povK.-n uf seameino all"'l i/icir tt.igfs. Mr. Wl-.LLhaLl.V PoLI. nnswcred theseoMjertHnj, and contrnJrd. .ihal llie cxt ,Ui.-ii( 10 their latliersi childr, 0 fi.c. Muuld.bi- Ki-i&t bcia.'uciat to the imvv. �� ~ � -  � . >ir. TiJ.OMPSON tiillovved on the same li.ie, nnd icain.-taijied, mat ihe iiriuri|il of the ilon. liarmpl, if ntird nii, would go l-> dt'privc'the uavy of ilie �,rvicc� ui almo.-t all marred men, mid tiiosr who b. ^AHu.aiiU ill-; Uosk, also sup- polled llu- ijilU. ^ Tue Si'�KEa having resumed ihe .Ch.-iir, the Ke'port ha: Old rrd to be rcc�-.-..-d to niorroir. .\ Mra�ai;e from ibe Lurc^a Hiuiounreil their Lordsll|p-' a>.!.rii( tu i/ver.-il iiillsj t.ifnh-.ch see itefioii of ilieir Li,rdiliip>' I'ructediDg-. The Co.i.aiiltc.e ou the Friendly Sociesics Bill waspo tp.;!.-rd'till io-iui)rr>nv. .�lr.'iViK'l.'t.JSlI mdvid the third reading of the Slr.ind Lrid^e Bill, iU"ter tho aiticnJiiieuls weiec.irricd, iljs c".)-. i.t ot'Ilia iUaji-siy bei: g giveu, It ua> aciurdingij reaii u ih.iil tiiae. pip-sed ami nr.ieie''. TXif Cna-NCCLvoK of the Exciii:<}ct:K postpo led hia ii. -tirir resptcihj^ the t'ir.-^t rruili-till i-ridaj. :iud liis in-iioi: relative Im tue Augiif-iilaliuu ot llie Salary of Judges, i'u\ i .-morrow, when thplloure willintn :i t i.iu.niuee i^crti i. The israiuen's Priie iVlonejf Uill wei-.t thiou;jIi a X .>(jiniit-tec, Ihe'ltriiorl of wbicli wii-> received. The liVil a, cuiumiltrd t'lrtUe purpose of iiiir-iduciiig a clau-e to nirnd the beuebis of (iie -liill to 9uUi and niitrwies. iirvfij^ uii 4.�-pcdilluiu jumtiy Hilu Itie uavY, whicii u;t> ugreid to. ^ discuisiuu look place on unotlicf clau e iu tlie JiiU, tu yfy-vent the frauds ut'ageuu uiid pelly olficers iu tie ua�y iii:d marines. air C POiLE bpa^bt up a new clause to iinpoie a fine of 5Q'J'' V Agents ady'jUiciiig niuney t-i the biiye'rior-O^ccr: bi - fore the g�iieral distriliutioH ol lue pTize-niu.iey. '[ Afier a couversitiioii belMceu Hir C. I'ouE, Mr. Kos�, Sir. Wil-BcaFoaca, .Mr. i>. (iiiiuv, Mr. >VfKl>iiaK, and otlirt iliia. Member:, tiie gallery was cleared, |>ul (b^i^clause tvas uegatiyeil without a divijion. � ' After ahichriott> ;  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication