Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Courier: Saturday, April 15, 1809 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - April 15, 1809, London, Middlesex                SATURDAY, .iPlUL 15, �^^�valCam- WMU; cr-ui{. T a mimcr..�4 Mcviinn of tl.e \V[fI� C.M;!',, ; brU al tiiC l-'r-. I'liijiiou'ii Tavfrn, on Xiic>(l iv, the I i:li : SAMUlif. WimBRT; A D, tiq. M.I�. in tlic CUair- ; It wa4-Ue�olvcd unaniiiioa>lv, j 1. Thai tbc Wl.i- l I'lb of Khjliuij, fci-lins i< tlirir duty lii BUti.it.'iin llir j;cimhu- i�iiiiri|(lrs of the'lirili-liCoic-titulioii, ' tlir gl�ri�u� Kevoluti -(ic�iirrurs OHicc, tirrat Georjje- Ji� an filVrl at tervi'd    liii-   jn-.t legivt, lli.-it Ihi* purilv oliln- Cmi'-ii-lulinii ha.'i lirt-n �nliii-il, aiirf it< pri|icijiU-: loIiv'Mr   "f llii'i�tate. 4iiiit wliii-Ii, il'ivit arn-alcd in its uobiVt.-, inu->t and >lr. lira- "'�'"'"�i"*iadj-iiciideiictfaiMl cviu cxh-tciicc of imr.lhaiiain,iui4 MrJk'|l:u�T____ -. Luci )kHi." Mtit,\ �t ich. e Ui.ms, Itrtir stiuiua< wrorlt.'" Trid, Mis.' V4iu(ti�n, :*�tr,M Fsr�tedll ye liiii. ..-^--Akxe.-'9*iiiu MuiMte Oi- �^nilor�,. (its.); wrvfr - jierlnrmcd, mim ^ Madame. liiHWIii; ' Mr, IrT'lAwi; Mr. � Vaiirtan,  Mr. J. iHr, J. *. Siilr, Mr. Willi^w tiiKm�,:�lT. Uonfult, Mr. Ila,..rb, ���lil�ni. Uadrriiflhc Uw�l, Mr. i'lfriMi-li. �tinrihe V H�e(;ci|l|.iiirti of ..I'aursCiilUeiiral, HViitwiu. yuUiiigatg io tie Auiical Jr^triw;  f otilic Atnun, . intK,'BMi.'-in iwJiiuft'u;' -fHWtnsMlpe tM|e>jii|mtK   "liefciiidinS ......^isiicir'"''"^ r^W;*.**    iwbjioii Hail, lie "ll* U> liiui tnuKiiiitted to^ ifl^-nKi in tile fJaq. and )u jibrUiVby Mur* 7' .r-M<�t ..^.i ti... liii^i. i ofhii Klva^^^:;lmf^5 tlw liuk��t \.ork� a* fnmmaiiiUT in la,  ^� " p"'l iriiirfuf llie Uriti:-!. Amij, liasrxliit�il.-dii!Mai]r.im c.rrup- � tl�ni ill lite Military Ofal'''�^<' ldii-r. uiul d<-rii^a-tJiry I'roni the |iriiiciitics :uul |�rivili'!re� of Hie ISriti^U sulyccl, dearly iiiaiiifcttim; 111 fvery (larl of tlii? t'liitcd EiutdiriB at once, tlic rxisience'nf (lie evil, ;iijd the occt-inity iur a speedy aiid clTicttujl c.-mHy. ,J. Thal(JwyU^'int.tiiyd Wnnllr, 1;m|. ha�. by bis miirkrd ani iiiti'grity, in iiiifiiKiliiq; ami juTsi-veriiig in ttRdiHscuuni!; . mulrrrxt a� ini{i�ri:uii j.-rvtre m� >m< r�imiiry, nixi ineritt tfiu tiaii lurweti, i^�q. \Villi;iiii Madi>rk$, J'.*�j. I.itrd Slatdry, l<iui^. I>q. till-llitii. Wi'/llriiry (.yliUtuii, Lord Altbifrui-," J�bn t n^enft. Ivmj f.    \V Wrynnc, i-jiq. Admiml TttarkhaitU apd ilie otiicr lnd-.-^i'mlj-nl :Mmbrfa of Mic Uinmc of tOnim-u,. not Menib.T* fahii ..CMfi <%hodiit, bv rupii'irliii;; rilhrr "f thr pr^rirtinjc Mo-.tioii�, ^viiicF an upri^lit, inaii'y, and oiiblitutioiuil c -^ tlOiittal iiud yei'iumii-U .giioil ran be d^rivrd by llic t^rtiulry ' frinn any elwiige of Miuisirrs, unlruaiconi|ianird by nnentire L-huii|:e of vystem-a Urform of all etinU-g abuses in .evify dr|iar(iiii'iitof thr ^tiitir, and an aboIili ions. which n-criit uvriiis bavr rlfar-ly ft"'ry of Ayriliurlant, purtuint loa Rrqui^iliAii,'*' Fwr. the. (ifiriiosr ofeaprcMiiy; tue truiiitlrnu of the Comii y on the 4Au^t�� uiiirh b:;i\e herd di-Ho^rd by tly- Itivril^atiiln into ttrc CoXklttrldlrtbi* laic t owiuaiideriu tnift," tUt following Jtcw "nd all doiibi thp rxiai'iio! of ifjrw* a id tcoflualnil^ abuse* ia various Uranrbrs of thy Kxe- ciflivc- (iowromrut of thtf.roanlry--t'arHrd ua'jnimiinsly. .' 2. Ti�aiik\abiisw ttUicii ha^e benifoQitd to j�f�'vnil in all thu.teDrpuliUrnlB-'of  of this CoHUly tfct ji^x^^ftv of fmthrr >tl.ir� inverlijtation info ibf 'r''iii^. l� of the Stitte.-Carried UHamiHo'arlv. i;^*ciiick,'aiia tMidoiicert U. I'litiAlft iri �ap|i u% wi!/ >ci� "';� 1/ in IHl .i>..r..t . /' f/.c )truf.itt jii:ir in lUe I'nU.iait^^ HiUrnUi n.ilU III; 1.A I/, rOlil., I'OflAfii:, aod MKAVX ! i'.u�ox,..:i I,. .^>. Still in uniir hrfii*r Ih. M Ju->ci. South Wr k?t-*^H)MMj, Hi!i>, and Di>ftrt I�lk u� A> ItiHr-l^lr of  i�hl. WKsri;n%-Ilr*on, Cionvt.ili, a'ld ^olnerirt. ScvKON-(,liiuci>(er, VVouister, lli-relnrJ, Mliriititimlj, a^ul . Vi:.Nr-Cbi'sU''r, Salop, Lajitastir, and .Norlli Wale... Ho.m'.."-Middlesex, Surrry. Hrrtfrtrd, aijd llerk". i.\l .v>0-I.>eri>y, A�>tm).i.-li:iH', MnlTirrd, lj-icr>4vr, .iV;,r-m iok, .'IwtlamI, lieiKord,- .Nuriliiunpton, OKfurd^ahtl Ui>i:k> bigbuni. jViiiI ihc blaudi nf (iuertt'i-y, Jt-rsty, and Aldernev. liiitinct I'lt-iiuiult/m- [ii-ciiilnitil t'ttrl, t'rtiUf;t\ unit St. r. , />i//j/ /ir made Jiir ruth Distriil. ii>iU.eit~!i I'rapxr'ttt miu4tMn. Ii.-r l-.lter u'AiVA fx litinrxi-iUia the 'J'tndrr prujietti/ ji'.trd tiji tii/ iKii l',:rsnusuj kn'iivn I'ru/icrt^ i:ui;ji:;iii:; /� 4t.,-?.;Bf b,.,inJ iv/VA Ihe t'cr'iiia lini/r-.in^', iu liif. .imuuia r�{'urut /m- tlir tlue jierfotmiiiu-e of (he i >ntriiit; uii'l mi I'li-ijo^al iciU ft-Huticed uhIcss iiiaile "n u prinUil TeiiiUr, r.uil trie pitres tJ'pretfril in nurils m lrfi;^t/i; iti-r iiu/ru- llir I'lniii, i>r iin [ ^i^rr.t J^>r niln^ ptrnmnlli) iiltrnil on Ihr ti'fl-"^''''A 1 hioti- f/ie ileciiiiiii Ihirciin ; iinil nAnnlil it 1.1 happ^ 11 mat i'lirin^ thf I iiHtiuitUrifC iij" thv L'inHi'(rrT^ flu 'I'lviifis .ittunti hr tn-riimpftt, the Hjptnni uj Hit- Cnutrart nhil Uu'.il, piriil in ln�-JirsI in^liinre hi) ihr, (Suntntcturt la lie rrj'uniiti< to nun bj thr \ CaiHiiiiinari/ tttmruh I'lfrlirutirmf' Ifc I'unlriuls fliag be hud on nppUcuinn iil ! tfiUOjfiit, betKien llic liviiis uf I'cn auit I'uitr; nl I'l ttifui \ I'J'Jlr. Pipiili/ iiimmi^.'.-rii-Otnrritl l.ln'Irsayi I'.diiihuigli ; . �l'tlii.(iijici: �/� Mr.^t.-ii'tuut Cort�ii'ssi v�. priir J?. uJ. bo.irils.  i ''I^IHIKK LLOMKI^IKS : ^^Hll^ia^e�l  from ilic J M.  S|Miiii!>li-t>t 'i'lir K:iir Laily ; from Ln D.'olia l)ui-nd li.�.  Wtifi a I'li-tiic. I'riiiteit fnr.li llaUli-inl. IffO. l*i . _ Another (iU.\M> i'K I/,K of riVi; ULNDIM-D WIIOI.I, I ICKl.TS ON MUDAi  MX 1. WIFT ami Co. S�. 11,. Poultry; N'... la, L'hariiii-troi* : .i'mI .N". 31, Alil�:iti: lli;.'h -.Inri, aie srliiiig Tii-hi'ls and Mi.^n-.-, warr.iiili a� n.- I l< I ly  \ ik the next Dav of Di.imuh;. and tlic 1' ii^l I'li/.i- ab.ivr iiU. niltricrive I'iVr Uiiiidivil \\ l;ole lii � liiili Mi;iy;�ii- litle the fottun/itu .Vdvcnlurcr to all lIr- I UI'.l) Ullui.l-. IKIM.IS t..r im- 1 drawn I'rize :ib.in-.i i.i, .\i..\.r lIUIJW, Hit-Sin... I Day of llrawiiig. '^r'iCKKrS nwi Simrrs,  \varraii(�d mulrawn. JL arcouSah-bv IIOD'.il.S, I'Al.Ni;. ani Co. Stmk-Iti'okers, No. f.it. Oitoid -irril ^   lori:!):!!: a: d II, M. "Janii-s'j-5lu-rl t whrsi- I nitHiil P.izi-.^ ;imiiuiiuii^ "lo alovc .t'lUMWO, lia*c b.vi) n ri-nll;. .-old in Sh:: >. , N. II. iSo (.'tnnifvion i�ilit iii i\ oiIht II>mi'i' in London. _ .s i A I'l. t.O i"i l-.tc^ . TIlilKT'fki'U N... y..SJ7, ilr;i.M. ilu- i-'ir i. Diy a Prize of TK.N THOLS.^M) I'Ol .\ !).->. IMVElllAL PARLUMtST. HOl'Sii or LOJi.y.^'i-KioAT, APajulK The.Miih Kepartof the Cidbm-ssKXierx uf Kititiiry quiry tvab preM-uieri iuid ordrted ii> be priuied. M VRTJ.NHii i;. Thelarl of l.lVl.KI'miL anu.�tH:rd Jii< intrctijlit. if iDit�ir.^'.loti the thank* tifrhe rtoo*e t�r pri-.-fltid loXueOf t.rvr.1 .-lud ni ^i>led in tlir<-.ipl(irttof .iarliioqii ri] Al/CKJj.\Nl) wa^aoMuiis io ohtiih jfit...-fiirlliir inftirmsfnm fro:n MiiiHtprs rtin as Ik'nif v.ry vxtri:. ordinary. In that wf siipiilaitd to .ickiiowb-.Ijjc fio King of Sjwiii Imt KervJi.i�n>l, .-r ��.ch f.il snciu-sEor as sbtiuliJ be .tpjjriifcd by fhfSiiiiuish na-tti>*!> \ ifii ibj( J > :� I5iiii;:i>artc twa^ be njijiroved iiy tiic >ii:inisfi ;.;i:ifi;.. Tjri.ri-rojji'irtyfif tims proinjiiiic> t�'-ikt p o-.r-.sclrt's jiin-l 1.1! tiRviiiiii III ilifir L-iil-l'v^ haifil (iiilv t)f t�!syri| In Svain, I i-.\clu^ive of the wiiffgDn (r-iin� aiiiourfcil. to tip- I wards of-}()().'), out of wliich htJ iln(k-rsto*>tl not above 'M() horses wire browghf hoiue.  it wasal.-o I dcsiral)le liiat retiirns jSifinhl Im-in^nk" af tbc nunt- ; l:cr of nil II vvho viicii in ll^'li-.= tiilals sliice llu if i r.-Uiin. in Cinsiqu-ncc u! th I urj^iiips ifiil siif-.1 in was viry tumcnis t firiiii(.s ill y luiilfrivt-nt was sorr^ to heat, wi-.e LMnlshiii c- ncln.lcii "i^h I.e .should oblain siicli i- Mcssni Samuel, Milbr,  {tallluel Nash, -.Jbbir .Vifhoboo,  v-,Saniu.-l.Nivb�l?.'n, John lVar�on, John I'hillip*, �Samuel Touer, Kdwaid Quia, T. Ilceve, AV...I. !te>>ie.i, t'harirs SavajJ*, Natlmniel SaAn'cr*. Jnnies Tlimer, � "  Jaaies Wih'U, . (iebrge Wtfilirr, * .Tohn Uriplit, ' Saiiiuel \V*}Rht,- ^. SirWiniainRawl;ii!>, Kilt. ^if BH*ift�'Pllillii)s,- Krt.. li^it2bM(>.!:Tiiiwtitya{c�vn, ' , ,%Miitte\ lleddviuet r"' ' 1 !T.!Cart��tgW, � V.tnitnn.jiin. ^ t' Deputy (ruodbelierr, > ;�  Uubn Cmm,: fi ,R. Ilall,   .  . I .   ,  Thnillaj ilnt�nef� H'!- ' > JliVn Homie,  ' F'-i ;, .tu^nh. Hont^^ ftlchard lloweH, . '  � >tames'Hnna>iDbe," ! J lipNIl^^MAimiOT, ^cr*larv. ^'Wirti�^frt1t1l ricv S-^. Tiekfl> anil Shan-. u!irr:int.-il ((iidi:nvn. ;irf mui nn S,i!;-, and uill e.iiisi.'iii.- an nniil tlie u.-'riniis nt" I n lu \ V , \|ii;i -Jl, ou whieii Da> the lir.-f draw nl'iixi" nhovc will Ut eis-litle.t to \f-i: i!i-.Nnni.i) \\i:oi.i. ioKii-. .....- . at MiW-.. II \/. I'.'- !!M-, ai:d to... iV.iu'.-, iio\M. ^ That (Jwjllim IJoydAVardle, ICsq, by ihiruiiexainplrd   Kxcii in One jilalt, One l^)!iil.i, Dm- l.i^'lnlt, iUid coumgr, jibiJiH, and.ti�'r�r�rranre Hiih Which be has pur- i '|;wii Sixirenth shai p ' imed ami eiinyiletrd an inquiry info thr foiidiiet of Ihe laie Cunimaiidt-r ili.Obief, lia� taiihfullv di;chiirKrd ihedittiei) of a Mfiulx-r nf l*arliaiiirnt, aii>l ha, in an high decree ihi-riled thr fbank.satt\l'nppriiba(iou of bis Country .-^C.-oried nnaiii-mouilx. � � 4. ihal Ihr Thank* of this Mreliiig b�j;}vpn to Sir FrantHs Jlurdrii, liart^. .waosi-iond d C lone, l"of theaelife, uniform, n;i^l able Mlpporl whieb he allordrd Mr. Wardle dorinjj the v\bole of tUir iibovr Irtquirj-^('ttr.ried uuanlmou^ly. f>. Thai the. llianks of ibis Mrelinj; be given Io S .#Jjr| Whilbn-ad, >ir Sanniet Komllly, lienrj Martin, 7?q. SirTh.^. ruinni; M:ljor-(;e�. FersdssmiVnio.. Ui.|.Coke. j .^^ ;;ij,,, ,en.-l.i.-. at n.a.l ua-,.n,. nnd >(;,ie r.o.-.n   I i till- rcir�ut. 'I'hesc, iie very cin?i;lir.iijie. U\s cxpri;--i"^ 1 is liiipiis that f lui.iii' 11 iVom .MiiiifttTS as wou'd ;'.tc'.'lii:k' ilii.- nuc. s.^i'} "i lis making any iu61i tv^r, 'l^vo ptinfj wliich he Has /Isposc't! lo give cvviy inf'i in.iil i! ;ii l.'fs nowcr, The llrst regard d ii.e lerbal no .-�.liie .'Cnt by Mr. KierctoSir J. Mo re.  Of the substance of thij Uiand:, Iloii; W. 11. I.ylle!(.m_j Lord Vircount .Allliiiipi-i'Churli-^ Walkin \Ulli: . I liaitlie rhaiik*of this Merlinz hr ffivcn to the Mi- \ uority of l;(7. .tt;hi> on Ihr ahovp ��rCHviim -iipporfrd Ihr Am>'iidioent prnpoied bj. ie.\, atul morr ititrtiru-� larly by th�' Hijiport hr pa^e Mr. W anile on thi.� rtreasion.lias !, bigbly'nirtttrutjir thanks and :ip)trobatiun of thl� ijecling.- C^rriril linauiainiirU.. H. That the eondu'rl of the Mini-lrr? In thr Honse of Com-'mAKi'4ttiiriu}:tbr r..ar>, of ihr lair iiitpiiry, haj hern iifdih* illete drre lieli'iij of that duly � bieh, tt* |{e|irr5.iitjitl�e> ofthc Veople, t'.u'y o�r t� llu'ir Coiumil.ealj. and Im- pf.oyed ihefn �kol1v uimorrby oitheconndvnici-nf Ihc Cotmiiy.--Carried �enniaJnurlAi Sl^Iliallrom the yatt which Mini.-trr* appear, to haxr   �   " � �    -  '---   n-ably eij.- penef>(i4 parliuei.fi honestly ru-Ihc fwojih; iVard-. .Also at thaname lime,from the same-tablr. a pnnrt S id.illi^ made b>.( lay ton, I'etHoMh {ivlm-efljinie ima lirUel liierc-II i) with tthiie (;irth-,atidrt g'lSd Bridle, h> liic saiiu- maWi r, With'-ingle bii. WhoiHtever will di-cover Ihi- Offender or OlfeiahTs, -o iliat beof lliey may 1"' prn-etnied t > eiinvif fi:.n. simK wii cunvic-lioafee.rn'r I'lFI t.K.V (it I Mi\S H KA\ AKI), fr.nn the laid John Neale, or fimn Mr. f)a)a(re\, .Atlofia'y al    e CUl'llUJLD a t l.. lino.- int., Ilamo- �e.|dv*-To be I'flltKMI'ltrKir.Y >OI.D, |.ni>.a.il i>( a IJi-eri-e'and Ordrr ofiiir Hii;li l.ouri i'f l iKiMecr\, iy,ide iq, a-t^ine nbeirin 'J'noji u Mdhhi.s and miIi-ts are l*laiutitt>, and .1.�ainU> D'-a^-r, Or- � �   "   i rUard. ,-�id.t;aiden. tj^eihrr willnln- l*..iier> hilm. >iied5, >aiLU.rup e, C..atli-'(I..U!e, and : L".    '.r"l 1 Siabln-j audaUi tin't^L-ile I'uhlie UoBM-.aml thr -.-*�:iitl olher Htniji'i-, t-ardruw .tle.-iJofts, Uuids, and rrinii-i�, lale niiera, the Ciinpoi^n in Spain, and in vhofi of all the losses, from tht? tinio uf the sailing of iht' dif-ft rent ex|ii'dit.uiis lo tbr-ir r�tnfn. ^arl (JRliV (OiiI<4 not a.n-e with (lli? ?r��Md h-iii ihai the qnisttons put by his .Vobltj h'tU-nit were raltwr snbjrct.i for argnnient than esplirtt^n., (toOi Tf Ministers were nut possP.<9cd of ifie siiFi* atjucc of the cxlraordin-^ry nies^iPsje ff�m Hlfi Krcre loSir John Moorej th(-y (;eriainly could not be expected to lay it before th-^ Ilonsr, Tbe re. returns of the casualtii pain ; tbt' Very point he rti.theil to gel ii'i His ijor.Iship suppott-td the ol).>-trvatJrtns of Loid Aiivktand, respCii'iiig (he iiitpolit'y and, iibsnrdily of Vhe article of Ihc Tiea'y �iih Spain retjiing tii the r.C"i;nilion of no King b�i Kciiliiidnd, or his la\tful btJci!cssor >ttrl}afo>nl^hh;) i t be foniid �ete>�irC� f .�>nnnofti>?ccssarfe� of lifr. tail liitb l�ekim|ad> ire ot friend* ...� ILffl W^mber ofYheaiid Cniiiiniltce, or lata �ueh Uaiiis ? have xf^ni-Too'lv tonimi&m'ruled tier aflliflive nor, lake* � wetCotBtaBteeSiall^oirti,..- ;    J Tl^t.M?- S^!�ll;rKSt�wlaar^lis^ be ^ppdiiUc* E' Kesnluiion* iuio effcei.. � h - ^} tbW4k'#i�'�liiot* be Tisunt h , the CTia iT- I-  KSn?'" W�l�*e*.W illie..ei>H;io*i;a aoil ivib I.�dan-i ''�a^i;^^ ^ftOSS, Cbaimian. ; SwwSi'!^ - Tbaf ttfctbantii ot the A^ceiiiig be- fltbi roeilliiUiir.niipiiCsiing ttie beucfoleni a^islHore ot the upulentt^piovidrfur (it'rrlHidrrit, ��iib tUnciff wln>in�li(? has^ been left iuipf0iiTtrd,ai(d wbcwefUJurr pf�sj�' rblhnHKh Hfe depend Milely i�lt Iftr ilBiteni.-il eateKton* - I'ht �mabr,t jrfMtatw* �ilt��.aekfnwledi(�d hi the fallrst r^ipro.bms of KniMlnde, by a iiiir addr.-�m^ for J. J. M. .N". il, I'addiUR--|nn->|rtet, aJa�rhesitft^6piare, finmi whom nrfrr nee� of tu , ua Tli(rasu4,v n^ii. and frti owing d:i> al l.'o"clork, AIX the nrat and modern IIOIJSKIIO LD K i' 11-MTUUK. fi.ne'TalilraodKed l.iaen, I'lair. W t e , /(c.sKirk uf K^be.tt iin-i Oai�, tno Ricks -f rapiial i.'ai, IbltNTiii:! Ilor*?*. two Wa�nrr. tbrm nnut-.- ( man, reimwiiijs talniin, al hi- riVi.!ii:r ^ii -it-iilr�, n>.ar C'**'''.'>� ''B**'. Thr Faroiiurt-   ninci-rii a.-") Coek,.S�Uiil���^�f C^neolUarden Therle#wkCi4lt**'i���V cesftty of returning �0 Portugal- ia Iftjxt conu juand he contiunrti until he saw a ^reat ittdf iom rrea-.in'j{ around hirn^ and he thnut{ht it a^os^ Ic. vere blow indeitl thai he sboifid he suipendrd ia thi- cijiriinaftd of U just at the m
              

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication