Thursday, April 13, 1809

Courier

Location: London, Middlesex

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from London, Middlesex

Loading...

Other Editions from Thursday, April 13, 1809

Loading...

Text Content of Page 1 of Courier on Thursday, April 13, 1809

Courier (Newspaper) - April 13, 1809, London, Middlesex THURSDAY^ f?mrfi".if�. -na Uer iigeneral. tUmt hrt-K. .Ik ^be ab<w�K"�ta��-fifffitniMUJce �iU be �ia the ^**,tJd%�Ui�i� or tall jear. *TIiL-0�cnui� and VI arch, il muvnimfott. ___ u 2i�k rn,aiMitliei'ublic. lib HALL will L-mdon Taferii.--Mr. llORUElt, ntMt mprcUotW informs Ui� FrMrud�. MmL 13, 18C9. Price 6�. To the FROPIllKTOrtS of EAST INDIA STOCK. ^ beonM , 12�. i Single �itt , 6�. J to be had *�'?"':^'� S^rtSisaJ onlU Viol�teelloby Mr. - ___., . � J (Mnljrl .HI iiM iiutticriitli'tii AM>emtily Itoiiuu. No. 44, Hay- . doii~qu:ire, Miwtrtts, Hislii�t A^-iiMiibty thuinuiita will be u�i W �dw>d�y iirst Daiiriiis (aaiclit in the lumr tasUioiu-ble MUUiier, tmi Scbu��>� riyilarly mlcd. IQVl'i'.^N.iw opcu, iu the i'ANORAMA, UV*''*'. ^ r>li^AM',^e.*iiii*4rn.^lre :. a maipiifionit View iijf ; taiAXU C.AtllU. Tbii I'irture exhibits \1it cclebrnird i iNnuuiiiii, ibe ni'er Nile, and tu4oy otbcr iuiereittJaK Ub- \ je'ct$, (liiitttrd fiuui Mr. .Sa1('� l>ni�injp*, (akfii i>ut>es|iut ; f miiiuti> Hiieu. - Atlp4iiiaiiie tu cucb i^iiutlitf Uue �biniiiK. Uuva t�n tijn)iii.k. , IlKMtY ASTON BAKKKa. frajwietor. BARKhlfS VAi\OUAMA� STllANU, near -Su�reJ-^lreel.-Jo<t ujieiied iu the l,-i�T;e (.Circle, u VLKVV' ut' IH)V l-.ii, .takeit irwn ib<* Firr, HUirh comjire c b m mf |>r�cerdtnK lu ilie BalUt, "u �he fintvacaitcy that Bay pccuft ufiertbe Ueciioo on the l^ih 1 b^vc the boniiur to rem-un, uiih (be %tt^^\ Te>;)rct, L:idiL-�aud Gciilltmeii, yuurini�t �bcdllri>t srrvant, \MLLIAM WlUKAM. Londuo AtiUfiiHCP. April 10, 18j9. _ A T *0�-ii<-rrfl Alec�iii e liin-llaDdW.-tiwnd .W��� ,,^.*�." Mo'�ai.-lohcertrt> five v�iert�, '�'Choru i>dueton i:r�ub. Hi m till fti. I* * niciB^"*'' * illbesi�i>ported by the Youiignenriemfn of �JJ/jSB^, and tlKi Feirf�ni�c�� belonging t" thb Amii'iit ^^!J^;:HaIf-Jl Guiiiraearlr, to be hitd uf Mrc ^'auihan, BiMd�trfrlt .Ut� ireel ; (Jlenieiili nnil ItofvlliiW^pCBI^tH'eiiA'xIitek, and the Coucjsrt ttf fiUih^wh�^vi ill beat the bead of the P^sre Officer*. fltMltitifl^Knicriainmeiit* C'lQtinuiitjc tA ex perienre K<^Mei ;il gasliMetrnmrrtmiled nudteiicet, Hill be r -AlltY I^AM)>� urrThe Waiia.>riiis ll^' |}4rtrq�no,.Slr.9i4�iKM(�Jiin.i CTawn, Mr. i.an. t( wd Utiuwbii'i'. Mh!* Furtrr. i^xtraordiuury llurj. |[(ki]il)y-Mr>�i>- i'itrkrr. Cmsiuan. Smith, Davtsi, and ftA�l(;tJUfc>'<l)�iuMe^: tuiv ; IqiiistiiauClnHru. Mr; {MM Vif CetrbiMrii Mr. Iticher u rnj;aKed for VI �kMAviUprrftifin (UAh tidie)-bi� elejsaiil Uooce* on jllMlloiir.-T'> ronHltdf with K GrUnd Sti>-clai-le Ktu. MK^ilMtbe UI.A( KCASfLl^; Atubar, Mr. A^trey, kr�4U��raHlr*.AiUe,,. tntth, Kltb. Uutlen ii.-KqueiJtrian Tuition by able Hhwtt' ' ,____ IWrrUttKS oil btfTANV, iSOO.-Mr. ll1^BUl�4tM i>t-iriu;�i>riii>)aiH'�i>il TiitfitMU.iV the l^d-Mtt&fln (li Ub�i�r� uf ilie iiutaoie t>8rJrii� ^CkUraia Ueiu^r (a be 4etiv�r<<d evtrv Mt^i^ M �iMiVq�iuid mi^ayii ut nix u clotk, uU TlwnjiwIiijUrtbei^rtVrd by the !�<ttjlrfil fr.)tt� a C*iih� tfUttifn �t' Satilff d fal .,b Lcclufer t� Nature, is wyobiwii. riibtiillbe .-ijiiixr.! by Mr. Xbi.ni|>wii"� F�. l�|,ilMir>nii4�irttelilirrtv�f tMp�c()or the irtteciateiit *Vwummtdinih>':r^riltu. The C%�^r>e �ill c�m-JWrai Ikr AiiaiiNiiy uihI Fby�iu|iigy nf Veuetat�UM�, their it� *hii-harr n�.-d iiniic-Sj u ^'*r*"'^''' a* HHirb what way be pj|MMt*(|4JrXWmi�trj iuiruduced tu ia cu.ui.tcut with li-TifKror.axuq'UCoarM',three Guineas; f�f CoMr, iMu t^uhieas; a {HTpetiual 3 ickel, six "wy ^ made I* Mr. Thmiwon, at i^i"'' ''"""'-ft. ia the mominj; beloie teii J**'fo* o'tteek tiU �e�fii in the eveuiiij:. A n^i* V;""**"""X*� "f MurraV, Ktert-^�MMr.Ulluw,Crow�-Mmrt, Friuccb-�trec�, bu pe;ire'!> l.liff, ibe Meslern ileish(i. uirh the Forliticjitiuiis. ltarnti'k!>. and i(>Kpit:il rueemty vrected there; tiie Caatle, ibe. Chalk CltOs ext>-i>diijg (� the dumb Kwrrbia I, the Aortli uiid .Situtb Fier-bviid:-,>(lie Sea extciid-j iiip; Iu the Ci)u< of l-niiice, which, wtili tae S(ee(de� |' i Calais, is distinctly �iH'ii in tlie illsl.-uice. 'J'heutiole eali-I yeite'l tiv n vahet* nl' (-hip-, imafs. hsii/M, &c. I . ^ April X. K�yit. i XT t��r� �f ^be t,l>NOON' CONM'AS Y . for the niiUiu-i fnciurewf FLOUk; AlhAl., &e. Will be hrldat the t:.�n-pfUtyS Urtice, No. MarK lunr, ou t'ridav the i8lh iiul. at liii i-r ilti.-iiii Itoliiiiton, I'.sq. Ueri-a-ed, and 'J'hmiiMMi IJiMiar, I.mj. quitiuij; i^ie ollice in tUc pre^eut year ky roiuiiMi. liy Urder of the tUaiWKers, ______JOHN NVtiltSI.KY, t Vi-k. t pilK CIHtltCii-The Ailvowson of and Trc-^ M. i>entntiiiii to a small Liyin^ iu llucks in be di�|i(h�d df. 'J he uniiu.'i) value will be doubled in ii few years. t)r a next Fri>i-iiiaiiiin in IJrils-Inifuiiiheiit .-igd 71.-^|>pl> between 11 and li; �r addre.-!i ((Mist p;|iili tu Mr. \Mbuiu >u. O'l AV'afdriilc-iit.ice,,(ireiii Carter lane, Oufturi t.<inim . WAiNTs jlSiluutibuas (iARUKNlllli, auiar-ried iliun, free frmu tncutnbruuce, whu perfectly uiiiU-r^ititdx Uu tiu.-iiu';>i in idl il� branchesi; h ill have uit oU-jec(i�ii tu Imik nflcr a vnfall l-'a ih, it'required; � hoik; rha-rai-ler Uilllii-iir the siricie^it imiuiry.-rL^-lien (piut puril) alill^l^ted A. li. F�!il OUicc-clu&e, Newiugluu,. will be duly atti'niled to.__.__ rptTi'IlOPlllIi I'ORS of WKST ISDIA WIO. X i'KUTV iiud uiher:.-^Vi^lited by a v'ijiiK Alan of re;>pertikliie ruMiectioiiit. u .iluulinn in ilie FIuiHius l.me, U.ib lio obji'Cl'un io.-iuy Inland, hftvine MTved live ^e.�r^ iiillie ubtfve capaeitv. A iintsi vi->V'f*:Wt'il>' rvfctvuce can be given. Le|frr� udilrc'ucd, po>t-paiil, u> L. M. -Jb, (teorgt'-slicel, Fortm.in-iiqiiiire, wilt he )ierstin.iUy aitt-ndctl in. AVxiunsj SIsl� ubiiut ^6 yt'ari of ago, just coiiie frnnj 111' C"Uiitr\', u irlics en^iige liiniM-lf to any Ueu-tleinaiMua IJAll.l li-'.oriu liaveliie iHaii.ig'-meiit ola small Fiirni. and has ni� nbjeciiun of iiiakiii): liinueli u^i-fUl, aiul cat haveunexerediiiggood cluiRiclcr iVum the part of flie Ctmmrv heliiine tn>m Uni^mg |i> the fat mm: '2iA, B nmi;h, �>jpu�Ui atleilded la. _ APAY.MA>TKU of a t"ir.st Battalion Rginx-iit of Infant > wi?h>-stite\caanse wilb a l'ayR>a->ler of ;i Lij^lil l)ra|;oun. or Dia^iiMMi tiuartl Hr;;inieni, (Ine laiier WiimIiI be preferred).-J'urticutarR lua.) lie lijid U\ uiiplica-timilo 0. II. Isu. 7u, Auiigifr-sirec�,,Uubliii,-If by litter pa|U yajil. ., .___________ All Olbier uj)t>ii Iljlf Pay, tjas be ogpurt nitty wilbuut rrpiiyiii^ tbr diif reace ofct. it's IBK tm 'Vi- BOEOUviH i�f FLYMOX^Tll. , CiiiWiall, FIvo>.'uth, April <�. HTmumerous and i�:kpectal)le Mei-ting uf the P�1?e�.�� iTi:<iRiui re-Mtfotdihisdav bv the W�r-bipfot the Mayor, to take lacti^iHM ilie* uJH aow Hondiuc b�-fi�re Farliaroent, hUiAisSH Police at insdwutb-D.Krk; the snnir ai;-�i��Wt,iiniteriany, tiw e&a�tere4 Riftht. and Fit-*tlirMavornadt;oimiioaaH��#il�e Mtid Borough, t%i*ili aiid Ftitikgrt of the Men hauls, buip-m^*>^ ruhidiitaua uf the taiair Tu� n and lloMoeh. |^A.H LA.NGMKAl), Major, iif the Chiar. �^H,That the Dotk Police Bill appenni ti� bea ft�i aaryvioiaihiiii.f UiecNarirred i^ij!:bu, Jurl>die-, I Ktanchioe* of ihe Mstor. MnfiMralei, Ttnd Coitt-Plrfike Uorough of Fr%�atb, ttiid of tbe lejjal Fri-J|,�the Merchwiis, SbiiMiwiwi,- aqil hibabitaiats That the laid BiUi'ka� a trmtraev 1� ereaiea wiinliotoee in the said tlurnugb, ithich niaj be used �"Wtbe free cnoice Jfit* tteprescnUitives in FarUa- jf4..Th�ihpMeroV�oftWs r.or*��h be iiMnj^ted tttttbcrprograburiQe&ftid BilliB ttolloax 4. That the Mrmbois for ibe Coanlv of Denoa nlalwi lu a-Mst ioonpasing ttie stiid Itill. 'W. That a Fetiiiim tie prvM-lHed Hi tht Ciimift->n� 'l'MWw,a�ainrt the sai* Bill, praying that i� i Ihat the FetiiioiTi miw prrtenled �n4 read ti> !� he ii�rii�ed; tind that aiiejncriwninil �t the �d�rie.un(he table at tfceiiandhall. amil three *>troH afternoon, ftwtbe (inalaro of M.-rchanu. Vi^} �"l'ahtfc�nL'; aadtlhitthe Comm�mSeal�f M4 t:<mtniu,iai(j lie aiCte4 Ut anntaer ingA^�-^'tajue FetMiMi; and thai b�tb be afterwards Mnnbeis for tjte �w*�Nfh. t" be pn-�ruted, M Co�m.,B, uott^ of l��fiiament. Ihtttthii iommoo Mail beaiipHirord P^niw''^''**'^ ati�Jw,forafi�uigthc ftlhat. the Thanki of thb Meetinr he jriren t� fcSlb - "�WPatiaCandbtingiujcfor-E!; and forhn attealiim tu tbeiutire^ hr the C'hair-t�Wl,��he�l.aU tbiokptaperta direct. *^''��ha�bHt4w?*f�� � mani-Khflw^'*" (upportwfArlitte i�tete>(> f Sandnirh. iu ilie tNHiiity uf Kent, bi'M in the tiuiMh.ill in the said Tuuu' aiid . I'm. *� Fiidttj, the ith dav of April, ISJU. i . JO.iUN ll.\lil{ltiti.V, Kmj. ^.i.i>.ir, iutheClmir. Hfaolrrdufiaaimuusly, mithe Muliim uf Mr. John I'oule, seciHidfdbv Mr. Rubt. curliiij:. Thai iheThaDii��rthi�Meei-, lii;rbe preheated to (J. I^. U .iriile. hsq. Me mtieruf Fitrlianunt i for Oakhamptun, for having tiruiighi forward in the llnuour-1 able ll induiii�niil(iii;;pecivvenuiei-in ckiatitiliiii.:; the i ha'gv*, and' . fnrhiisttimuiMt^eaile.-ivuur.o l'� thrc!* the further pr u this oc<:n!-i�n tn etpres^i ourselves fimi in our lujalty luid itttachnn^it tu uur KinguaJ t. iiibtituiiiin. ResolviM uimniinimidc. Thai the Thaitk<iof this Meeting b�* given to Ike ,Mj|.y,ir, f�r-fci^ reudjm-s* ia calling the Meei- CoL'Uii:u ai.a(iuil afy Meetiii;; of the .\oblriuen and (ientlem -n educrtti-d at ! this School, will he held ai the Thatch.-U Uohjc Tavern, ist. Jaiues'i-siret'l, uu .S;iiiirda\ th>- S'JU iii>i. SlluW .-\ltl)S. il.in. Jamus MAcDoNAi.n. II. W, W. UVNM., li-q. .lli:.\HV Utviuso.v, Ls�i. DiniiM pnci>clv at Nix o'llnrk. Thiise GentleKiiMi uUk inieiid to hmiour the .Stetvnrd |iHny, are particularly reqnesied to MKnify the iiume, at the OlUee m the Thuidied iiu.>se Xateru, uii or before lliursday, the A)ih iiiit. _ sr. HAKTH(n, piial, will be at the LOmhIn Cui Ki;i:-Hot;�K, Ludgatc hill, on Titi'itsuAY, the'iiih April, Iftvjy. Sii:, WARDS. ; gciiKl cliaracler iroiu iiie p;iri oi me i ; he ii agood jnil^e of anv MorU be-;bii*ine5S. Direct (pfi "ill be duly HALb* PAV. Jibe'opporloii^ ch:ili(>iig to uavalr>, a sinjlle bal It-iter pusi-paid, (noueel-e will he received), lu A. 11, 7, Buckiiisham-xlrert. Adelpbi._____ linrl of TvncoN.MKi.. l.or(lJotiN FirsitoY. iluu. Full.. Iliit'vr:ait:. JL ileiih Dr. Powell, Dr. While, l>r. Hue. W illiiiin l.nn?, I'.^q. John Wuud, l^iq. William biwrence, I>q. Sumui't Couper, l-,.-q. Johu BrickiK-ll, l.rq. JiihnSuttun, Liq. R. A. C.n.llKRT, Secretary. DLNNKR hi KIVK pieci.cly. Tickets 15s. wich. to be he had al the Bar of l.'i- Ta^vern, and uf .\lr. Wheeler, nt the Hospital. (iciillenien are particularly requested to apply fur I'irkcts on or befute the '.'nth. U1 K;\iIS(illATnVATKR WOIlKi! fTTMIV' Committee appointed to oppinse Ibe j| iCbtabtishmeiit of Waii-r W urks, have t.ie sali^^:lrtull of iiirormingthe I'niilic, I hat .Mr. Diuld'b Fl.-iii ua-t rej.cii d by the Coniiniiii'e uf the IIoii.n- of hiipMl tlial llii> i'* uIm' u mi he an ailinniiiiiuii in .-ill Fiiijeclms and'.�\uvi'ninivi�, never to tiUirmle aw-s sisinuioy Scheme upon a Uuily of I'eople contrary lu tocir ai/|>iob.i-tiuQ ;uid eoii-ent, JA.XI-.S AI.SfON. High Bailiff ami Clialfinau. Uinuingha.n, .March t'U, Js'.l"J." To the FROl'Rll.TOUS of tiie (;L01iE~rN'SUUANCl; CO-Ml'AN V. .incutioiuti I'rnpriitors of (Jiu re CuinpiiiU). !) g leave in sulicit vour Vole aiitl Inli.iiM t-i lieeh-cted l^ireclors tin-^01U vIhs ni April iieM, ainUo arsure >"u, lli:il, in the evetil uf iiurHirinj; Ike objecl!* <if yiinr choice, �e will use our be.-t eii-diraviMiri to pronioie ihc iuteiealsof iheco-ceru. ^'Ay�V-^f^FlCK� Aprilfi, 1��. /�1IIE Right Ih^Urmethe Lotds Commission. ' JL en i^ttis Mije^^ Xi:ia*vr tatit..........?.( jMtoniiei. Afur wliich the J^st ttitl be recalled the first and third VI cduevday iii e\4t^ . toflth, llial all periois inny then mid there alteii'd lo recetye w fi.it iii.iy become p^j-able to thein, and not ouly brjpj �ith them the Aflidavit* required, tonch-iug their uot bavii^ofljoyed tJic benefit of any public'croplov meat, eiiUetat4i(<a uronthure, durio^the time tbevaretu he paid their Ufalf Fiiy, but ala.. to produce tVrtiticatcj that ibey biive suUrfribed Cv the l"e*t, and taken the Oatlis of Al-ie;;iauce rei|Bt<Mi iBcew thunid nut be aWe to attend (benisetveii,'but employ Attumies far t|l3t purpose, that the s�id AUoraieido produce the JtiK Ccrtt^iutiib'aaii Alfidavitifromihcpej^wiisthpyareei^wtjdftt'.-' ';' When OUfcers arc abroad uh fea*^;-tm!{^;iEgith(s axetis-prodtice trttcMied applies uf iTudt Ittve'befdi'e ttn^lXdU* i^y . _ jS*myWS^3rttiow'^i^^^ /or the payment of " Dilicets biTini^ii^ lo llii .vjaji-sty's Aavy," it is ctKietrd bj the 'iOth clause uf the said Act,'*' Thai if any Cominis-'* sumrti ur Warrant .Saval Ollirer whosJwII be enLided to n'ceive Half l'a>, and shall be desirous to ri-C-ive and he *' jKiiJ Uie same at or near to the place of hi�ri-siUfiu-c, he " may apply to the Treasurer ut JSs .Majesty's N:'.v> ij " LiHiil�'u to have such llaU�-|iay paid at or ne.ir <he plai-e of " his resuleuce, in the luauuer pfiiiiied out by the �uid .Acl." .N'lilicr isherehj further ^ivcii. that iheilall Fay ritdiu; the Jl.-t IJeceinbei, ISJo, will commence paying on the I'iih riisi. awl all t'eraoiis desirous uf liavias their Half I'ay re-luilted to them, may apply a.- abov e dirceti-d._ VJCI l^ALLlAti OlPFlCi.; April fi, 18U�). HE CoMmissioneTs for VictuaUin^ His Ma. Jttly't A�r</ do Aerefry giue Ao/ice. loi I'W- day, JiA uf May n<j<, li.ey t-ill lie txai!^ lo mtiva '/��� er.. in �riti� e Gr.iiu.d Lit I.SII I It t SALT,i.rSnlt of equal co-'dt e�s; and furFI V K IIU.MJRKIJ TONS uf CilKSlIlllh UA V SALT, of largest );niiu, or h,-t I of equal gooouers; of which the rer> tuuf u lu> make Ilie I'eiidrrs arc (u produce ;kampli:9; itt I't. tiv-liit-leil iutu IIU Miije^ly's yicluuUiiig Slurtt ut Llcpliurd, one /lul/bythi: 3Ul i-J'Juiy Tier.', (Oiit the remuiitne,- it i,ie IMlh ii/".*Si-(ileiiihiT fii l-Kiiig, j'ler uf all c/ufTf;.: iiuU rf'k (a hitMdjcuyi exrrpi lual wie ( ontiactor will hi- alloMiil 'Js.-1 111. per lo.f.ir i'orl>Ti;gi.-of the Sail fr-m the U hiirf to the Mores, iiiul in ie putn jui' tit/ Hilli }injuliit, with luU' rt>l, fuacli) iijtef ilae. The CuHilHi>iu> �i inn On/iac'ji tniiii he icrn al Ihr latere, tiiru't 0//�ct, at Ihii O^iir, i�- % apfjl/'iig tv Ihe Cvlltdur oflhe Sft Jhili.i ut l.ivi-r|iiioi amlit, .tiiiidlcw ich. A� cci'i.rit teiV Ue kitil tu niiy 7'jn ti in tchLh the price %huU iiul iit: ui�ti'tril iti ivonts u< h n^iii^ ^i' that s/iTft nwi be it- liven it lo I/it lioiii'i: I'll or b-JuVcOm o'CJuci; i-it tlic suitl 1 ri.iuy, the 'U'l of .May UiJ-l, uui uiiioj ihe i'ztitttk Kkuiiinkn iht iiti./o, ui'ii;.7ic /'c<'Suii uu liis liehalfy alun'i*t lo nmteer uhrn ralM 'i"___ tUfrlCi; IH' Oim.NANCi;, Apnl 1. ISO'. rriJJE Prifiajuii (Jl/iccrs t.J liix SUjcsljj-<, ij,d. JL uaiiic ill, /urcij/gifc ,\tilii:,', l/ini /�'ru/Jufith uill fit: rc- WR'the ihhUt.i (llohe lii.-uriOH� ..u..<fr .... . ^ . I I. ,.t#ff ll;;l�^d:lV, (Ac ly/A tUiij oj Aj'iril iiuLmU, /roiii tuch I'crM.us �. ..Miy br. Killiini lo vniictltiKi the supj/l of a List of S'lu'cj .iiid i r-ticies <U-iuiiuin,ittrt FKIl \ i:Ml'Tli)N All \ , onMst-ii^(anioaj{ nlUers) of Ash .s(,ivc.', j allow. t ' town, about :}0 miles from l.i>iiiton,lutH-treated OS one ol tbefainllt. For panieulars apply to Sparing and Marsdeu, Uruggisis, IftJ, Huruugh^_ ALADV between ttii?iy and forty years of age, of a cheerful disposition, und of the established church, is desirous of riigagiag herself os (�OV'I'.RNt.i>2� inasmall family; tiad as she vyshes to pursue a regid.irs\s(eiu of edu- ! canon, she would prefer a very yimng Fupii. Any lady i ' I havingau only daii^hier to wbomshc is nuxiuiij togiveu solid | -M. rather timu a tirilliaut cducatiun. whose mind she wnidd ' form iir uiie\re|itionable prinri|il(s. and raltomil ucqtiire* iiieius, riithcr tliau mere acc -Uirect to Itte care of &lr. \\ in* chrsier. Stiiiiom-r, Str.ind. JVedirick Lileu, Theophiiu.-^ AleHi'f. Miles i'. AiitlreMs, tVilliani Moxani, ijhatirs Corken-II, I'homas t'oli-s. " Harvey C.'Combe, William Devnyues, Joseph Uoriu, Richard t.'. tlUn, 1-^dwanl (ioliijiiiiil, Isaac L'. fiidd-ni'd. Globe Insumnce <)lfc-e, I'all-ttlall, March 2ii, 18 'J. I laes (JrlU, .liilin i.H-ilhain, J'rediTivk- MollinR, J'Vederiik J. i'lj;"",-Mallhew W. iiidley, Juhn R. Riplet, tieorne A. Itobiiisun, V. alter Stirling, Arthur Shake!'i riii<d., a ttew C'oacli at reduced Ftire'. w ill coioineiirc rntniug from the? lii-il Savage,' Liidtaie ilill, "ii Honilay the Ut nf Mav nevl. Ihroagb Salisbury, Wilton, Hiudon, and Were, I'. Wiinaii- N. II. The Comincirial Salisbury Coach, every afteniiuta, n't lialf-paM ihn-e, . Uots, a* u-�al, b'j I'ruvitr, Matchain iiu.l Lo. liis di" Far a>......................i-f. T*?....... ....... q Modern-bcilt genteel Residence, with a few Acres of Land ; ! ha imny euuvenieures, in a pleosait part of the county of Salop, ; ga cwostrliiig of drawing-roimi, diiiing.rnuin, study, &c. on the l ^ ground-flrvir, and fourbestbed-rooiusubnve, with very eon- ' teairnt oUice.-, &c. Apply, past paid, tu A. B. C. ShiSiiat, Slifn|ishire, NO'ilCK U htnby Given, 'IViat the Parfn.r. skij^ lalelv carried oa b.'tweeo us. Ibe undersigned, of CaiiDon-sire.''f, 'tn the City nf l.tmd^iu, U iue nn  Spirit Merchants, under the firm of JOHN LKW IS W HUK, COFF, aiui-Ctwip^tny. wa>, by iiiuiual cotiMriil, dissolved outhp^ihday ot March last, and that tlie siiijl liHsiiier$ will in future be carried on bv the said. JOHN LhlW IS WIIITK, uud his Brother H ILLtAM W'lllTK uuly, and all llei>i> owiiif to Olid front the said Copartnership will lie received ami pjud by the >aid Jobd l.ewts H bite.-.Vs wit> uetf our hands, 4th day of April. IKOil. _ *^ JOHN LKWIS TTlllTli. JOHN Ct>FF. MILLIA.1f WHITE.__ until tis- CUURXS.-An iraporUiif discoTt-ry for Far. wen.-J. WHO06, of Ormskirk. Lancashire mends to their attrntiun bis patent Machine f.ir . lab..�r iii Iburaii* t it is wotked by a lever, wnh weigl.t Ottlside Ditio,...................lU,. Gd. Be careful ti> obsisve the Coach U/liee is at the hotloiH of Ihe Bell S;ivage-\nrd. throush ilie-erund eaie wa\, ami has no roiinecliou wflh the one ul the l kindsof llosjerv, (il-ives. Flannels, Druuer.-., Uidi-'s' ii�i-sible l>ressi>all in one, \e. Shopkeepei>, and tho<e wai*-ingto buy largel) will tInd tigrritt :idv.iii(:ig<; by an early iit?pertiuu of tile arlirles. A quuuifly uf W diie i- litaek ^SIk, bs. tid. lu Ihe heai it^anties, equally cheap ; stout lot lull Stockings, jit !>. a pair; very line, 'i-. (id. ; sup.Tfine, Ss. (id.; I>rui%n CnltsH, fur bonis, l.s. ud.; tine Ribbed (.'nl-loii, S�. a � iiunienHis lotneiilioii, la No. 5'.', Chiap-ide.-Nu ahate-iicnt from price first atki-d. HARVKy'sSAlUn-:^ for l''i->h, Game, vVc- F. tAZKNHY respeclldlly Informs flie .N�t�ilit> and f{entr\ Ihe above aamired Article is prepared only at hi-r � Warehouse. N :so;i, l.iv.r-joiol; t;rtly. iUancJn- hire, T�n>�n- ; ter;Tevfj, t^igblou; Comers, Suiiiiiauip�..ii; lClli�l ami for red ciiig i Leeilbain, Bath ; Jellerys, .Salisbury ; Lister, SwaJis. a, &.c. � i.w ....i.i.t  �n.l to nrwetil suuriuu. imitaliuits.each li ttllc has .Vr. liar- V . ,. .fc... And to pr<weHt spuriou ;,.dagirt.wi*peri^na.norevt..kw.bi.^an^ can execute in the same Ume without It.-AH orders will be  f;^^ Sauces tuul FickUs inav lie Imd. inmiediatelyexacaied. and the Marttioe sent r*;,;;^ "f - ^^^^^^^X^K :^M^.^ --.--i^^-- eonsideitsWe miaber now ready. the money price is | |^OiMiV.-M*MW �/. i-ii. bil. PATKNT RICHT TO BF. SOLP. Jarnr* .Woods of Ormskirk, having been eanicsti I.UCA.S md Ct�. b-g.eave infomith.iiet�otiu Dittuilimiit fu litres oettrt, Sry.ira e off, n for aim part of the supply Kilt b' recfic^l "".I tuniii/c. c .. ii.tii t'til'cni' oi liic wIiu/a- ui'li.ti .1. r.cUi nuxj be vieiceii upon uiiy itiilion at lit; Pr-'uifial Stoi, kctvir's OJ^iC, in the luKer, ftAc-c funlier fi.ti iini'nrs, lo:^'i,;. ,� uitU the lei i)is Hul luitilnt'.Hi of tht Cyiil. ai.-t, li.iy /.� Anuicn; aiid alio at the Scitelmij's (fjlf,;. in I'.-iM-i. u/Wesiiid, (((1^ i-nti ItiKrin Iht, hours ul' I'lu iiitd I'our u'Ciui k. KJtere nitu thu t'l'upo^ubt muxt he dtrliut:r^elx -^etilctl r///, tititl tjuiuneil, " l'r.�p�-a\s fill Felly l.�)|itioairy .Articles," IjiiI no I'liiyoiot ran lie aihtitled iiflir i,ic atuu S'Jlh i'iuq uf April, al iWUvi o'Ciuyli tit Aoi.a uf llir suiae iluy, htitUet-Kill ami 'J'tivlir lit tititiied ttii'e^s l.'ie I'arlt, making ii, an ^l^enl on his he/inll', thnllnllni-l, liy Ord.t-of the Hoard, ________I!. H. tHI.W. .Serr^tarv. TRA.\.SFO�T-OFiTCI';, Feb.SJ, 'i^^ T'WyWV.'CuiniHiiisionersJur wmlitcliriff Uts Miijes- JL Ift TrtlUiiiorl Seimec,for takin,; C4ire vj Sicli u,,d H ounti, it Sennv.u, and for the Care, an./ Cuilody nf'J'rift:ntt i of Wnr, d.t lieriAt/ i(iv,: Sotice, UiKiUiei/ Kill readj at ihii Ol'iie, on W e.uiesd.iy/,Ve .JJ�''',May, io 'J. t^o reccue %tai,d 'ttnikm, 011.1 ireitl tuith mrh i'cr.^oot �� ,�<r.y lie tciltitii: lo uonlrMl fir^ ieiu.dllug I'ris.oier. of War iu lle.-ilth .-ind ~ Sickii. sj at (;ilL.NAty.-t, fur if'-u'ee Muiu.'u ) �f Trcali}, Hu<- uij/ n"(icc< e .v- p. Hence of half a eeiiiurv lias iirovi-il tins M.di^ne lo In'the iHu.t iu-n'ceiif and ilVclosl nlli-niliv. .i� it wrr i panties, .uiit s"ecl crophii!a, Uprosv, Srurvx, Sii.ronin- i.riij;!;.,.'}, an) any of Ih'se iiieUiicholv Disras. s ^iri'Ire I T'lili 'iiiiiiirtt , of the Wood and jui i-s ; thore u lio s�/Iir ir.no i.'ic cJi.-�'p , r . 09 and iniliscreliujis oi* Ih^ir \(ful!i. i*r %i'mm,-i.uji..1i(uf 1 -r-s .*.;-c lirokeii donii and di hilil.iU-J by nieri-ni'al, aiili.:i>-n .ni, >r ar^eiue medicines, slo-iihi^ inlfie >iini.a; uomit i'> i;r-t:iar ci'uise of ilje VV^' tilile Synip. 'I li.-fiiri I of ini^ Ai �I'li^a.', jiruicp illy ou me iu^eusilile ivr>|>;rii�ioo, )s...o<.ii r.ui r,� Ulerinpl eitlier liiisine^-or |ilea.-.ure ; itupirit." 01; iVc .mi-iiinl iu.ci and requires only Ihr (.uiu.iiou r,-triiints nl <v.., te-raiion in dirl II is dissoUed in t'.ie rhvle nt Uo-si.iiu n ^. ii eouve\ed lit the cli'ulntiag liuid , and eorrict. tiietr lei. .-n-ciesiii all ii;"�e uise^ses oriciuate iu \�li;vteu liio nirf'oi siihrtitili'li>r nnr 111 > . .-uid reoonri th<iM-e%\ls w liiciv an ufi-oi t.<'i�l(il u^e iii l!i:it niin�ral oi < himis-The (ii'nunie S\rup i'f He V'elnns i. pr hn(is;;:Me rtinit uilhout; ^ant by Mr. .liiisou's A;;ents lu cieiv rniijid.r ihle Town iu the C'l'it-d Kiiiglom- CLRK OF STON!'. ANIJ i.l'wvi.L. M(i. I'i'.illlV', Surjji'on, .'n.u'liatnptoi .-/reif, 15l�niii>i�ur> StjUafe, I'roprielor of AI>Ai\iS"s SUi-\ Iv.N'l", ij in:ld vi t rilicacious l.'orc ofSrt>\K itini CllA-\ 1,1. i .'ilie ili.AH 1)1.11 or K ll).MiVS,;tcnu:itntsthe Fuh-lie.'liuu ht- h.is Col so;ue je:,r3 devoted his s\hole prot->aioii.( aliei.ii.Hi ! tue ;:boM- ili-ea.^r!'. Jle may be con^ulti^t at h s oHnhou>eon W ediiesdnvs alnl Fndavs.'irhere he rii.pees j the Solvent in hoiile.- of 4s. (id. i i*, aiiil II, 'is. Stanip* inrlud-eO.twoof �hicli I.i.-lsiarcely ever fail to corn ct me cal<-ii-lons iiiuth.si.s 10 tae h.tUit, and thereby prevent the eon^tr-lion of Moiie in j.ersu.o of a sedentary ii.'e. S.ild als" al f$.�-eu" and � o.V, I3J. t;xf -s,�iine of (lerfei t lecovery e*cn �f-ifc iIm- oiii-raiom had been re-ulveil on.- \!ay be ba-^ at .,..r..A^', Uu.'l^^cUv.-r, >.o. ij. Fulcruoslce .-aw, price id. ^.

1 2 3 4