Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Courier: Tuesday, December 30, 1806 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Courier (Newspaper) - December 30, 1806, London, Middlesex                TUmD:iTyT^ 30, 1806. Scr- � TIIEATUK llOYAT^ DflUilY-I-AISE. TF^IIIS present iOvcningiJis  Majesly's P' vaiitS'will :'. .o oiuipDstta i)Y .ijr. h'liLuv.- VVidi Sj- TtPl-llfMlH ilMlli'.'lill.!! lit l^iMl.DOXtTS.- � TMIwVriii-. lU>-V>.li,-WS }iNT- t!ifr.s Vutiffcinirf-. ' 1 ^^\ i fo> - IMV !",.;)l.).;iU- I'l    T,i)tl!iCil  l)V i\lV, tJfll'.lfOil. f'i\\;H ii- a-titd, fiT till- 2(1 tiuii-, a Tvc:!- I'anto-aSf, ;wiv;fii    !)('�)    in nrcn;uAh().ii,: cjU .>cl ji-RUi V l\ ^ . >  .out  !!, COOSi (a ' 1 )it f.or ') C\ 1 ( G Ijr Fr?r.e.;.,i\fujiG, :Mjr:^:ii.sv, J^n-sjci, mid � Dt-Toradoiis, ri/.iv. 1v ii;nv.  J iiu (ivvrtiiw    Music ci)iin)rsi'il t ii-'.;'.\�-i'!>-,Vi riifi i cmp"?!; y.iih tin-NiMV l*ar.lo'iiiiiic -TxL V il!f'i '.(li'.CH<'OM U!l>, ^vll^ II ivo. this !iir,il)pi. is ii-.iiit'vl .(� i)  1  1! ^  1 r h I 11   ') \ ill. �:i-is i!;. (rv f. \ It (  Mill  - ""Ik- M\  ti fi 1  1 M *' �<)( .^:).: Ml,-'of Ivi:.'.-: coiiditutJ wiI,), ii. lit-1 ii-    vciu tMi)!i';".:ii'l hu'.r.irv I'l-clate'.s, o: 1:; i -tin r r.l I I It. -ifv-  i;iPL-nrcii'.sfriii.cMi.Ki i: p'lM to Uif in�uii�T.-'and nt 1 1 11  a' jiii.i i  l^)^S  viF 1 !vi')-vvl( Igc .ir 1 � '() 1 ? % > 'Mm i i tll> 1*1 , f > 1) 'eft ytivitioiM-Dii-Avoi:, will 1)',' aiuv attrnnpd r. I'.i It '>f li^iol -\i)ili;%',ivsi):>L'l.'>!)lo I'lir.'iifs, :is An.A    iiS-i .I:-..! ',)SlLKUUSj:,'ii f!i.- .Mi.jI,'.:-.;.- ;uul Kot.Til l/c-i.i'-.- \ iuiij.inonif I'rciiiiui;! will l;c ovpcrt.'il ; will hi; �;i :\r- oii; (;1 t;r'. )� atiiilvi unl J- icc or fhc or ijif r �;(_())�-pitin-.-!' .i aul Cr>. Dr;i iiiist, (Jiltspur-Mrci't. - 1. ... � 'r"i-usli\-a Ji;)i)f)'Uitwl .ljy Act of-Parliament 1   '  ij  u i t) bp.1111  iln tls'v litie-Dt" it. J  It I 11 Hi().v i-.i.iy (jf (liii Viiliu- ol ;�l)mit 0.\'li ;i �Ti.J.-.XiS.A-MO- i'OU.VDii,- to cor.sisl of .1 ^':iv, iMKi riilMCLMt l.aiui:-,-i^ircii-uliire and j^vro-�h-:r.-^,t t;i  �. i''.-v;i-fl;'i-DnvioiJi), Lsq. bf. .Jai'.iSji.- 7  JO "J^Ai.''i'ACi i.iyrhFis. ~"   � � rA?\i\i;iJ\i ."Mfihrlon tw Ovorlooli and sii->'>i!!i'!":vV:i Al;ii):it �ftoi'v, (ni .'iiivp;irt of the ki:K--.1. .v.i:i Ml" .\lfii-:i('il Al.i'i, who iiudfii'tun'.ts !e Ki ;:.�.;:�,�.!, ".n.i �,\ ;.ii)->-c(i;i.i-ir-yfr wnlhear tliR .strirtcst (i:f|!iTv; t'ti- utiii.t �'n ;.;>:. pf icimvlv.'li'rt'ni'vs cim bo ;iii'J ^' cm :lv  aiiv. iiiii.'.i-:-.--tc-i:ri-iiiirt. ft.itt-piirii, t!) s.. Y . /,. No. li^, W ri'is,t-.-!u. , .1-1 I . CIVCII, Vpuh, (if h^ L ttcr L'lbcck-stri.'ct, C4V0II- n the 'id ]ia1:ra!;oii m 'KiigLiiKl, J.li. ^Vi-;;,,'..: tit t ,j:c:iilM:j' HJiOll c((liaT '. T ilS v.n n a Oliptillll \rjMhi i�,-itt f*,!v."-.'M>r i';irt. >iuii\i f;) Mr. A. VV, JXu. b7r-k'-"cl-itrcct. .VivW Iju J 1 l'Ax \ , winch bi'j^!ii.s Drawing 1 1 ,   01 . ,5.n)j. :0,0:.v.') 30.0.M. .W.l. 1 ) .  I,),ti')0: .  f.,vv.;o. L-'iiVJiWO .'�>,0 JO 0 f'.-ip-itiiTsDet'-'rminabip: .. ]ii--t-4r,MVn.l'.cketj.lst.(Uiy 1 Dii'.i)____........iiA t'.iiy . . l)iit� ............ ,.)ib ilto-........last day ., Tiikirt..................... ......... 10^.S 0 I V,i!5htl!......,.....2 11 f. Vnrtir.....   j '* (U 'j.xt-nith ,   .10 0 ,if .'^a' - !i! all Uie Licenced l.ottcrv Ok'ci'f, ;]:ml!>v'thiMr As!'nf� intiin CntmClrv. T!l.^ itbr)TO iimiioiis*.: ORpit,;! iVi/.es arp the gn-alrst, ip.riHfhiMno or mi t-fw i icl . :fhin.t.*rt -�ia-jndi.'iput�ble. But the vfiiani's ot i'ovtiiih'j to ^vnrticip'ite of such U!iurt-ccdtMju-d �>> ) EA   lOTi LR\.i Eei!;!iis'()r.-uv.ir:z on tlie l;^tii of nii.vt Month. 'V-..AKjlV.v.idrtvid KU-h.SCHE3.tli;. e .... of ,.  L' i.ooo a . ...  of S   .. oti 2t;if>-)ii "i of ^VLIUOJ.L snJ^'Co. Ko. iQ, Oxford-sfsecf, nv" ttf i llith )ptiQ-pin-c, TIC h L] S aiHl isll \LlT> are :),^r>iitV iifif'tv ci Isuiiib,--:?,!!! their DlliCf, when-, in I- thft Jast .\iiv ny1)e? t�oiien-,;t:')V.ric Wt ho.4iiJ0ii- !. was sold iiyOnc QuHrtcr, Two L.5,000 iiOdO 500 all f(�rmeiiSc;BtW.^CUvre\'iiiV(iwU'hte '''"^*�'  � �f llCKtel S an.\ sUrvia'S tJte -vijHiiiHg Uttc.rx, .that, iitat I oit?4!y^wwr bbtl�' sold .in fihfliics at the iibovp .QJircic,. Tothc>R0PIHKTO[lS of EAST INDM STOCK. liAnir.s .VM) (insTi.tJMCx,  �   ' ,    '    " . " "JT^NCbUHAGiOD by niimorons. Fricnrls � and JLj th(', il.ittcrinjjiiros-pertof their support, J uUrsf rospcct-fiilly preiciit myscit to your notice as n, CaildiJa^lc for a Scat ill t'ie. Oirectitui ofyour'.Mi.iiri. '   ' c:iiicv, 1 prc.Miine in (lio cv, lit ot a fiitun; one to solicit your �\ olc.sand Interests, ami SDiiU ta.ko aa cri.riv oppoitmiity to waitoa you pcriOiialJv  cNplaia niv pri'tciisions. 1 have tlic liono�rtoi)i-, t.iuUciaudtniiitlcnicn,  .. V Ti onr inosl-obedir.nt sfrvanf, � V    JOHN n)..A.l>:",> T/VVI.OR. Lptc LicHt.-tol. Ill the :Vladras Army. 4b, TjC.aiimoiit-strc.?t, Dcc.-H, ihQ). -MWDU bl \ h\A (.ilOjN, TI^UK Indcpctideut Kmijiolders of thisIVlctro. p';lit;in County and tV, Tnendi ot tiie brcedom of ];lccl;oji III .';cnrr:ll, are roqiicsled to dinc at tiie (roivii aiiir AiK'Uorlavcrn 111 till* ^jtraiulj on 1 u ijsiw Y tine, otii .day ot .laiin;iry ni�xt, to testify t;h('ir tipprobatiou ot ths conilnct, and lueir bupix/it ot the. nviiicnilcs of htr l�llA^Ciil LI uDJ TJ, JJnonrt, Jl\tOlH"V BROWlVvlsq intlirClnrr jN. R. Tickctsat l2s.(Jd.;each, 10 bv li.idat the. Uar ot the Tavor.i. bat noiu; will be delivered attv;r (.wo o clock ou,j1jc day 11 wceti:i!-% ni>v aDj! mure be (.ssiied thiin will fcJhVe-lA-'ndv accommodate lftoconn>ai�v III the ivr.'at room. .  i)iwicr an tlie table at lialf past. !� oar o'Clotk. JL  WOlJ'  -KI] inilS -\i- no objection to a second j.'l.xe in a rest.cclable.suualioii.-;u;f*".nnce way l>e had, by appl^-to A!, h. lianiv Godec-noiise, (yorahill. LITAiMl.NTAllV.OKHA.i'l.S. or^imrh   ot coi?ij? 1:T'>A'1'1;S, from Use commence-, inei^t in tlirt vear    t > the /)i.-.solutloii. of the Jui.t I'arLia-iDiMit, mav b'.'liaa 01  .le Cnblisitcr, if. tjas;sliaw, iNo. iU, lM'-dtio=-5!r,-et. t ovent-i^.iidvn ; and aUo ol ,(. Isu^ld, iol, la'll, the i 1  S! Al ot 11. ! U.TlJil VO- l.'jMi:^ wiube.rt'ailv'fitfr dchvcrv iH a few da ,s.    � >-Ma.Wy, l.lje>ilI>iS�:Y uriO, :th;R pmcut; SVA'CV, XqiXTfRij, ayu lyquciitefl .to .'..-.o,,.... :*:I.m'jai�.us.\N.D.�,,- . . .! .� . Art^wwrvtafrct.l*riV,cHiirSiilc, uiid';a^ the. losvesi '^iJrB. <^n(ftr^i|yLV5�t�!i ndilll, Jri, Charlng-Cioss, and St. AR^IY CONf ilACTH.. ' Cominisvary fi ivcii'!, tjiiice, (;r>at Ccor^f-- ..   /tivft,  c. " ., ; -ji.. "BjTOTICR is Jieretnj given lo nU Pcr.wiis dc-i- JlAi, and yTRA\V,to lia r.jajotj's l.'AVAi-RV rn Itan-acks in tli'e G<.a.p(i . .1 lie iklu-f.iib'i iii't: Li) conimenrr, on anil /or the ijih ttiyuj Jaiiiin, II nii.il; thai X'rupnniili iii lernmh' f srul-il r'fj / iviil riU'irLv.d " i cihlt^r tor Antiy ^Minplicfi, ui.lt ,�/!� nii.ri.iil III iluiOyni;, nil or bctiliii i/ie iji^. tltn;. ut amd-.wutK.. oj Juiiiiitrij, but nuna' luui Oa recwcd u.lu:c �hh::''.:!i u Oljci: un t/i.il it.iijy n�>] il ncnt III/poit, Cie p:>V,:i;c mil ( lie piu:'. I'niyjsah.jnust bi: iHfuli; mj/nrtin!!) jor i.iii:ji LmulVi "'"^ /Ac riii.MCri .!>/ . /art sitjimnt hUicHa, 'ici'.n- timii' phiA i(f I'ru-.pn.stil itiU he naltced t.iile -s iiuult uu nr miiiu.i:.i! e;/ u printed Jandiir, ittid Ine- prues xtuill f/c e.rpeci.n:d m i^-in-.h ol t:ii7hi. I*(trUciU:ii\i oj tlie CiiiUract mmj/id /uid pi iii^pLcfili'jji a' tiu.i (JltiCiS utl'x.ei^n (te .(cO.iiT-.s ()/ Jtii (uiil J-iiur: an ,:al   Oh Tilii day v/.as p-.ii;i.:.-.ip.;i, lii i>lr. iJcptii ij Coniiitunai'i) (rfi ^ A J   i H A 1 .rviTSiyU; 1 OTfCi'l-Av hereby triatiit, fhtil a he l.'-i, - - t - I) I �r.;;), li-u I. i'.>ii of'Ojjtn' and Icrinimr (ind"<.raijL Xiciictnu. /AiiiWft.Xi-ioi   0J^ JinuhLoiumUUii^iiiJifii^tULkiteis^ illwrt ot a year, and makes ;fo.)rtlojbbv i'lretrom l.i^'ht'ii.ij',-. Jihuranccs dM Hi Lnft:.i,iuts muU be pitiil.on or belorc . t.'iu c.lh dui) 0/Junuuni n--t- �'   � Fro^ioial. and Kalr a (sr.ili;., by ap;jiic;ilion at the principal Oiiiccs in tiie .Slrau.l :iiid Cornliiit. l.oiuljn, or to any ot iiicir Agems ja tiie.Coiiitrv. �    - '    lU".i51-,iM' ir.JL'.LiON, .Sec.  � Ro avzl a -'il i \r\Ci"i)nirv. * ,    . � Derenib'T i.J, J&.Ji. . ^]'jil.iON.'�, xclivc annual Praminns' fall ihi' (III iiia'i-.Un I't-iimily are /icri:-ij iriiurmrd, ilii'l IttceipU art: iwtt: readij to i/t: dtiiiKred at tin:- (�iiiiipaiiti^ Otjice.'!, uctr llti: Holul {'j-rCitiil^e iiiid iii Pa".-MiiU^ iii Welaa O'j Ineir rc-pe-clirs yd^tnln /Il tiUkVeveiiil (^uitiiticsr and tUa .tiirdes as-�iiirtd ar^ requuicd to ap/iltj, jnr Urn ivnsienl of t.'icir l'iiUaj.<, onur bn/oic liinHi/ioj .(a.iuarv n;M7, �s' mtuil Itfirr'U (/hi/5 iiUwed /'�/ i'lijjiitrnly bcjuiid the dale vj tac/i J-aocii, mil. t.'Mi ex-rart. � S iMUi h rrW    jmi Svc * .\ttrii(lnnc<; tt s^ivvr-i daily' at the sa s-. uv Darjaije bv I'lrc; a.kl itliu Jor the At.siiiaiice ot, aii.l graatiii^- Aii-iiiiiVies on Livi';-. . A. i:. J'lref'ilicie.^ will be issurd tree ot l.';p!'are to the As,Mirtid,vvlieriv.tlii; aaiiiial I'leiiiiiim aiaouDta to u^. or iip-v.-.'ir s. AlTIi l<.�,-i i. iii:J_ .ilia i.i.i-t. l^('5l'.lCA:Vl,J, COoli-A:., i. of I.OMJO.V, J'.':tab1i.5lhfd lb.)), fisr lii?urauc.c Hoiv. i'u-e, throvig^liout C.reat liritaia aiiit Ireland, aiift in J*ori'i:.'.n i o;m:riL-.--tor tae luiiiraiAx  Live.-.nit ior the 2,iMi:;in.'^ .ViiiiiJitici-. (j.vi'ir.vi,-.dm; .VI i.i.ia.n. f-W^ilFj Direclvrs bc^ lo reiinnn i'^K^'f^ona idwae . . JbL..  t.'idxv.K.'i exjni-t: .id Chnatmas, tnat liicir rmpuanis s-liordtt be mrtdc .ilUIuii lillcrii tiiii/s Jroin t/iut period, at t.he i:Viitpffii/'.i JToii'c, inS:-''!i'iiie-iilti:j/, tvniitill; vr to some o)ie III tUb cfumpimPn Jlli'stiirinx �;i l/ic (.uitiUrii. . Ammiii ot:ier udvanliixi-i, it null iippc.ir hij the Company s Vroponal-i, ilial iw ebumu i.i niaae tor i-'uf in..--', or Jiidorse-ineiirsf l.'.at tl l:ir!; >f uj t-hc pr.rsuii in-'iinn^', In mukv. good tiie .ijsKif uj nH.trv ; mid that \.uniiderai,li cmdiicliiinti niadi on tite Pre,;;ii(;iis oJ I,'re Jii.iiirancci put. of J^uniinn, K/itlner e.j/^ted id tucCoin-IMuy ,1 pr.i!i.ai).i! ifwr, or uvUiiiiii hi U v.vi"'ni>-vv, the iD;;i..); December, luOi, at ihe frtiddliait. in Doiil, 1) I'o .ii-.Not.i-e or the Mayor, at file ftvae.^t lit IlieA JO?-.\d."i;r i! ci.'miiiuiuliic;,''wi tlao Uowns,-tor 111'." p'.irpo'i'.vof co:rii�aiiir.itii!^ to the iioit Owner..; tiic nalijiv of a i. iniiilrinif jcnt tram tdoyd �. Collcc-h(>u>e tii the l/ii"tUof tue. Admiraltv, audi�v t.veir 5ior Li.iip'S ti>r,varied trt t:ic V ice-Ad:niiMl, to ascerl iin what tr:.? f.-rrmnjs thercol wi i'l?, ::ii  rjly answerer! bj' tne Isoat Owiien unam-n'.oaslv, tn-,t tliev would, .'ts they have ever done, reiWjer ev.-rv jvossiDlc.ai'.stT.ieb to M^ipf in tae Downs, even at tlio !iai:anl of tlieir lives.  liKjttac caiiie ot complaint ori-;i-tiaied vitii t)i� c>sup: .\j;cnt at Ram^catr, bv tlicir h.ivjugi bitely attempten to foippol t.ie I?o.it Ovvrs.'ra t..) siibniit thjir remuoeriitinn for such ii!^�ist^iiiw." to the I.onl Wardens Com-mis=ion�nr: w hcrras, thev t:i ilratoi'. iR?.F.A-, on the part ot the. Ujukr-' wntvr.^, iMUicavOijred to oatablish Aha abiolutc rignt h<;w^ vi'.-.i�i 1)1 tile Coiwmit-oiofiers* but the; Act of i'ailiamenl.hav- ' �\nf b,*eii looked ipto, it was co xJuitye tnat ttie (..onir�f KNiS lilOS. 0'}iRU-;N,l>q. in the Chair. Rcrolvcd-J h it It, ti a dutv iiic.unUient oa vv; to prowde tliaf l\lr. C^r !!!?�,.' .   � .  � AcmU Die ronijrituVifion. of tV.e f.'at'.iohc (.ilizens Dt Du.iiia on Iti;- event ot your. J'.l^C-t">i>- i'rieiiil and I'a-vmint? of the l'eoph% you-it p^-cuUarly behls to represent 111 i?arliameiit t le nist (.ity of a iiaiTtl,. which owes to voui- exei tioi.s Its tritiehiae:! aiiij il� prospentv. Itwastiie trumphof Ireland, Avheu i^e most conspicumis.oisiinetion wheh any ot its Commoners can now receive tnmi pMj�u.-lav .T))prnb;ition, tvasr pl.acerl upon that ormv, to which genius,, p itriotisnij public scrvic.-', and public virtue, conspired, tov'.irect i(. ,= ^n placiitj^ you. Sir, at tne he.-id of its representation, the.  cUectUJillv' as wc wisued. .,Notivitii3taiidrnsf .lhe;liberulprovisio.p,eiiacte "!i./i-f-�*jur^ ii.dividatjl ot .ftur.4rpdy v.-ts on tUelate fctectiononviblenlo vote as a Frcoman tit IJnIdin; oaenuidc rt^miun.vtiy^.p-luclj W?...c:.��t as^ocialo av^rnflsesito Ibo merit.of thistvent5 frequogt�and i fpu recentc.\iimple.5, ai^uiorise u.'.lo make lhft.prt)pi>:-aj, att^l m- U   iC.iriV-.stl/ witre'tt yuor aeqU4e.4*nce. -.y.ftUr .ftfljijm t/)' Pe po('mi4t D6ul>flt of thosi; Vrouchtsof w hicl^ file 8t.'�lut�<  i i\ 'i     , The last idoa-cotvttMood in *your AtW.r^j5i.,wUic.h.i)n>poRfs' to diicbar^c thp I'Upeiicoof apy J lection,' iR in s^gli Uu� i grec Ke.nc�i�l(i an4.^rtto^ldldw It does; hoiiourto youriielvoi: and to (lie, uvison wlio p th�*l�je,ct of j^.:. Gi'tltiflcd.nij^t slu-cerei', by iliatlionour, ,1 imuit dcdiuc ihc oH<.-i', but 1 fcf 1 tlie ohliMi'ilioi) .unliiminl^heds uiiAbuted,* tuid pcr|ietuiil, I have the liOiioiirtolto, (icntl'Miicii, y ou loOs* taUlvl'ttUmmble scrvsint, JIKNiiy GIl.\TTAN. of ilWD KJjlT VViN|2, TKA, , Mll.Dr.W, ant every V esetablc matter move.l from � iJiJii." 1jii"ii,. Leather, toitoiw, Mu..Un , and other-Articles ot Dress, by HUDSO.WS Cia.AltUA'. (ii.KAi.'Hi.Ni; LJyUID. It also, removes BtaiMb fio".i La:'!es ji^id Dresses,without ever Mjtirini? the iiiiil Colour ; ana roiiores all kinds of-Linen to their ori-'t;ifi:il, whiti'iii ss ^vhen disicolourpd.bv ]>:id w.ashiiip, disus', .<�r I'lng sea vuvages, w ithout evl;r tajuring the lexttire of the CJom. t'reparedand Sow, by HUDSON Si Co. Chywists fo h'elf Wi!j';siy, '.'/ JiaymtirKeti Sojd also, by JtJaton aiiJ co. la;J O.vKirurHieet;. Uoitoii, froi'it ofthc C'xeliaiige, Coranill; Uiiiler, I, '..iieapSide; Shaw a'M Edftards, w St. l*iiul s (Jhiiixh .VaKl; .lierrv, 1/ Ctreek-strecfi Soho; .und otjier Venders of iModu'.iuc's IhroujiioiU Ihs united KingdojCi m l)!itllt ot M^;.ift^hbcrd^ Apotiieo^rlvat Mfj Butlers,xVo.-l,!Cheaii^ifle,. '), litli Bquave ;* uwd uiostj tfOitiitry. Mtsdicji >il..aml :-9..'e;K>h. !� v; '    jii a Lit/ J451LS'S ana atton, LeiDOSlur-VipndeTV^rtii U-ottlo6, at Dm AjN.D.i.Mi^&yiTv.: , ' rjpiIK CtfliPbiity.of ttie,AM�J[e|Kic*PUIi,   a gp- nidiir^ehcein the luxuries s by iilght, budv-hy �la.y, without requ\n�i|ii|)^ uartictiiuj: lo^i-p�i)fiiimBW�t, il^t Abyus'U ,theAimIej>ti'e "f'lUs nvi iind Utntcls.; whu^iari^ trow.tlft.vicKSititdevftf puc.clmiJi^c, or from iiidfifij'ehce In the luxuriei nly,.ood there-'.fw-e i\ot ^^iyn^��ul^tiH''jirvf� ilfaT, .'.t 'he iriae when in it. Author Wi'.ilCj - # lii; leaiMcJ.i"iiefi'.ile ;�!. C'ltiiier ( wIm) sns-t,ii;ic-.! ihr f.vo ir;.ifiicieyii(j! i'l-iTf. .s^ir .-uifl ,Jadi;!ant, ^jottiiii.'', delirirtrfi' he '.Mil r.irelv be delipnt :d_v.Ul� AVork? ju wfucva^i i!to.,d iiriv:uiia.ifr-! ure cojiliiiieii. aii^ ilie (^iv"tt<-/! piiTiion i/t .irhicfa IS Lylf^a \\ e.^tmj.-Kt-'ri tis wclKas jU,'Oiiea ^. lor rriv.own p:u�, i\,r -so <;hir;ned- with th:!i;fftbs*^, �f rii.y.u.!-ii��etnbleit yirid.ii'fj tor the .Stnd-/-�vf *rtirr<^irB.Mi(y- v.-itk m-v^-r to pro-dirve.iir.' ];re iter r)e.4f!�f.td tiK' i'abhvjthiii t^^iretv \Mrr^ riueiio-.i Oi J'lfthter to tnc Ac'|i;'tint.iiy^.J or in* (.''.liMi'imeii, I SiioulJ fiiiiv tii.at t lii't in'i.inv' r.;. ei>t ivuna ev. rv-MiiUi-ac.'onli.i.i" to l.ur.l Co.ii , owes to tiii pri).f'.i^i.m. '--..iuv or ii.iibueiii,-, p.'i'). � This ri;iv \v.-.s pyT;!V-;;e.},   -    ; Pri-ce(a!. Vol.,. iarcjri.of Iv&p iat'i,e '.>>'...rl  t\w.: < t',en< 'i. 7<-.i l-.aM' r and i nnity Terms, \Mta-Iiitie.-ves, eo.uol.'irii:: lh^.^'.v iv. I'iy'iN AUi> KA D..-^-i-.\SC, Ot file iin'.e:  i"":!'!.!..- hsej. LwOv'.i: i'r:;ii'd ;>�.' ii; liutl.'P.'. i . tnz s ileiic i, cortJ-pl.'te, Iroa :Mic!iv.'!,n is i � ru), I^.V), m i n .itv i. r.ii, ;.+.)), i.ieUisive, 1.1 7 yoi-. iirni.j /.-. 1.;^:. b..>'.i;;d : also b.-.paiu-..^ lumbers to complef.'jS',.':.. . iht 'irif II. 1 b M-, D'l'f^'l.ul : U, Kvo. lioiiiiin. in .'lia, price seven gui;iea� bound. �   . � 1 ais fi.i V ^VilS pn'iiisaeii. jini e J  ooai'LiS, �SJi.  A'lrO.i.NC'i ^  Pi'UUCE iu the COLf:{ r of KiV(rs IMiNC.H, Bv .lD!i-\ .1. I'.i'iiN, .Solieinr. L(>ndoii: I'rmteil t.>v .1. l',i\ii;-i-.vonh, ileet-str.^ct, iji wiioni niav be Iwi.i, 1. J'uras rracticil ireali-ie on lite.l.aw ot Aiarr^c In-sur.iiic-.  ('nr..-ooai'd-. 0. iiie >o.ieitor.s J^:lcllce on th.� Crnwn S:;!e ot the ( uui't of King b Itiiieii ! wit;i an Aiipeiiilix coatauii.ia; .the I'ornis of JVoc.-eiliiii;-, oce. iiy \S liii.im .Hands, Solcttor, .Author oft ive i^r;c.iu'e oi I.evMiij; }� ines. ^fc. J'riCf los. r,rt. COMiUO.V tlvu  i'li.'.c, ? in., A.\0 SIM.CIAL -  ('L.t.ADl.NCi. ihis dav wjr.e piir.ii-!v..i ii:i 1 tri-.- Sac-t^, to iiaii� ap ia I r.)'..'S>i*'i)al t.'iiices, 1^ J0^5 I'H CWn i . , 01 t'l   i! ' Te-rple. Lsq. 1. 'A Sn\Oi^.li oi PRA.Cl.7Cl.. or ^'^noral XHL V lew or t!i.\ !-r;;ct:ce ot Ine Courts of iving s ilench and (. omi.ion I'lea.-, j*riee'..s. V)d. 2. I'ornis ot the h'-i'i.limp aud Conclusions ot-Declarations, au.l ol i.e most usu.il Sp'-ri i.1 Dccl.'vratioijSjkSx. price.>s. a. I'le odeafs ot . Ueplicitions, Ri.^otudj.'rs, Demurrers, &c- pnee "b. ml. ,  . �i. Pi'eccN'ients of (�cr.or.il.I?5u \>!j and ol tae most usail Sjxicwri'le.v, price'-'s.tjd. . - - -4.(>:.;!oii; I'rinted tor.l.lJtilterworM, Fltv-f-strect. � .  I.A VV I 1 i ill " '.  " � Tlia Day was pu'jB�.ied, iti i voir: Koval t>ctavo, price 12�. fid.-itiboardJ-, '� 4 COLLIXriOXol \Cr-i aHdm^CaRDSof JtL PAI?Ll.A.vil-> iV; �vit�� lJtp�or(s of C:ises.ar{;ued ani determined la th'.v Coiuls oi bait' and Ltjnuy .rcfpecUus Titt.e". Bj nt:> RY 0\Ul JfVuj;k,.c9.it.inis a !sro.ttjimmiv.>c ir, Fkv.tistroet. Of whom may be'h.tdjprure ]�>.� iiHii�avilsv>��..r Tollers Law. of hvecitiorS ami .-idrnmistnitors. > PRINCiri 1  OF C')N\ L\ VNOlNf. Thisd.iy were pnblisliedvprice U% lis. t>d. bu^ivds, Voluines ' V. and-V I. jthrcii coarplsUi^ the >^ oj-t, of ^ A DlQKbT of the LAW.^ of KNG! AND, re- ,   ji\ WILLI \M Cl.{D-l'�l,� Of Luicolos Inn, T.st). haTrisiec^jt.Law. Lon^ompfioled  his >r�i|ei.ty s J�)^\v j'r^iitcr, fur J. nut* tcrsworibj Law Hoi;)ksellcr, l'U'ut-�tr?�'t. . . Tlitgeiiertvl SubjecLvtreatedvt.in JJifi. ^Vorfc, cotRwtot, 1. tsthto in Fee Simple.]   a'O. txxiaucy lo Coininon. ;A,dvowwn. ��.^^.t>^ to. Olhu*. S6� Diijiiili.'s; 'if. IframSnses,: irt.Heiits. .'J�>. Pi'sei>n(, '50. LscJient. :)U Hroscrmtion, peed. o. FstiteioT.uL a. IState for Lite 4, l^tatc utter possibility, 5. � l^urtcsy. ��'b. 1 Dowrr. 7. .loiiiture. 8. tstalc for Year. 1. l'.�tite�t ^Vlll, &C. ID. Copyhold,  v ll.AlSB. ilo.> Trust. .  , iy, lv8ti�tt�pqii fiondition. ... 11."Estate by .SttiuiK* .Wor-...*)v,Pji�atc.Vet. i.v�lmiit,^c.   .i, ,  ...'a^.Kptff.sttraiit. l-ii. Mijir ., 1^. lint". 16. RirHittii)dur,. . , . flb* Rcfovery. .17. ftevcwiou, .37.. .Alienation by Custoin 18. Joiot-CttWicv, Ss. l>evise. Iv'. Oopftrwntuy. . ,    .-^  � . The.whflit^Mf this \> SRg�'fti?ml systfi the Llemoi^ll  f JCbiCipletrjK (. on^>/m(uiiK, oiia the  . oC n^al VK'Wi'JriX'f V^XilKknmi; Imdvomploie i� u vuU.b Bvo, Pillar >^,l^s,^1Ib!|i^   -  . ' a- AT$o lately nUlSiiised, price .'is. boards. PrlQcip)e
              

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication